Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Deturnarea fondurilor europene. (I) regularitate si corectii financiare. Practica judiciara relevanta

Practica judiciara relevanta
ISBN/ISSN: 978-606-27-0467-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 40,00 RON
16,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

O lucrare cu titlul Deturnarea fondurilor europene. (I) regularitate si corectii financiare ar trebui sa fie de maxim interes pentru toti cei care gestioneaza si acceseaza acest gen de finantari – autoritati contractante, beneficiari de fonduri europene, practicieni din institutiile de control financiar, audit, avocati si consultanti in domeniu.

In majoritatea statelor UE, protectia acordata banilor europeni este mai mare decat protectia asigurata fondurilor nationale, iar mecanismele de protectie sunt structurate pe trei paliere: 1. conditii foarte stricte pentru aprobarea proiectelor de finantare (dublate adesea de o birocratie infernala); 2. corectii financiare imediate pentru orice utilizare improprie a acestor fonduri si 3. declansarea mecanismelor de natura penala, daca se constata aspecte care tin de inselaciune sau frauda.

Desi Romania nu reuseste sa atraga decat o mica parte din fondurile europene care ii revin, in rapoartele Comisiei Europene tara noastra figureaza deja cu un numar ridicat de nereguli in cheltuirea fondurilor comunitare si corectii financiare semnificative.

Activitatea de control/audit al proiectelor finantate din fonduri europene genereaza multiple aspecte litigioase, de aceea autorii acestui volum s-au gandit sa ofere celor interesati un „tablou” al tuturor acestor probleme, bazat pe analiza jurisprudentei din ce in ce mai bogate in materie. Sunt prezentate deciziile relevante ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, cateva spete pronuntate in materie penala, in acele situatii in care „neregulile” constatate au depasit sfera administrativa, o serie de hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntate ca urmare a intrebarilor preliminare ridicate de instantele nationale, precum si cateva solutii din practica judiciara interna in cazuri particulare. Este vorba, in special, despre jurisprudenta generata de constatarea unor nereguli de catre autoritatile nationale de control.

Ce se intampla, insa, dupa ce organele de control intocmesc un proces-verbal de constatare a unor nereguli, o nota de corectie financiara sau chiar o decizie de rambursare a fondurilor europene utilizate? Unde depunem o cerere in instanta pentru a obtine suspendarea, in prima faza, si anularea, in definitiv, a acestor acte care, odata executate, pot paraliza activitatea oricarui agent economic? Ce conditii trebuie indeplinite pentru ca instanta sa acorde suspendarea? Ce inseamna caz justificat, paguba iminenta? Ce presupune prejudiciul efectiv sau viitor, dar previzibil, adus bugetului Uniunii Europene?

Raspunsurile la aceste probleme, precum si multe altele, pot fi lesne extrase din lectura spetelor selectate in prezenta lucrare, care pot servi ca precedent sau exemplu tuturor celor aflati in situatii similare.

In fine, pentru ca fondurile europene se acorda, in principal, in baza actelor normative ale Uniunii Europene, care utilizeaza o terminologie de multe ori diferita de cea uzuala, lucrarea mai contine si un breviar explicativ cu toate expresiile consacrate, precum si un capitol cu scurte comentarii ale autorilor asupra cadrului institutional in materie.

Capitolul I. Expresii consacrate

Capitolul al II‑lea. Controlul regularitatii fondurilor europene. Unele aprecieri asupra cadrului institutional

Sectiunea 1. Controlul si politica „tolerantei zero” fata de fraudele impotriva bugetului Uniunii Europene 

Sectiunea a 2‑a. Situatii litigioase. Necesitatea evitarii proceselor indelungate si a aplicarii de corectii financiare 

Capitolul al III‑lea. Solutii generate de constatarea neregulilor in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si de stabilire a unor corectii financiare

Sectiunea 1. Decizii de admitere a recursurilor declarate de entitatile beneficiare de fonduri europene 

1. Cerere de suspendare a executarii unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de o primarie municipala („Crearea de Spatii Publice Urbane”). Competenta materiala de solutionare. Criterii de determinare 

2. Cerere de suspendare a executarii unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de un consiliu judetean („Reabilitare si modernizare DJ”). Conditii ce trebuie indeplinite pentru admiterea suspendarii. Obligativitatea analizarii acestora de catre instanta. Continutul notiunilor de caz justificat si paguba iminenta 

3. Cerere de desfiintare a unei decizii a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) si de exonerare de la plata sumei constatate de aceasta. Proiect implementat de o firma privata („Retehnologizare si modernizare abator”). Dreptul la un proces echitabil si principiul contradictorialitatii. Dreptul la dublul grad de jurisdictie 

4. Cerere de suspendare a executarii unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare; cerere de exonerare de la plata sumei constatate. Proiect implementat de un consiliu judetean („Reabilitare si modernizare Spital”). Neprejudecarea fondului in procedura de suspendare. Conditia cazului „bine justificat” 

5. Cerere de suspendare a unor note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare; cerere de exonerare de la plata sumei constatate. Proiect implementat de un consiliu judetean („Modernizare drum – componenta a traseului turistic european”). Obligativitatea indeplinirii cumulative a conditiilor pentru judecarea si admiterea cererii de suspendare. Criterii privind crearea unei indoieli cu privire la legalitatea actului administrativ a carui suspendare se cere 

6. Cerere de anulare a unui proces‑verbal de constatare. Proiect implementat de o companie privata („Modernizare frigorifer si abator vita, constructie statie de epurare”), beneficiara a unei finantari nerambursabile in conditiile programului SAPARD. Masura de obligare la restituirea unei finantari nerambursabile. Conditii de legalitate 

7. Contract de finantare pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil („Extindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila”). Contestatie impotriva procesului‑verbal de control. Efecte cu privire la termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in pretentii 

Sectiunea a 2‑a. Decizii de respingere a recursurilor declarate de entitatile beneficiare de fonduri europene 

8. Cerere de anulare a unei decizii a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) si de suspendare a executarii unui proces‑verbal de constatare. Proiect implementat de o firma privata („Modernizare abator pasari”). Neindeplinirea conditiei „cazului justificat”, ceruta pentru suspendarea unui act administrativ 

9. Cerere de anulare a unei decizii a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de suspendare a executarii unui proces‑verbal de constatare. Proiect implementat de o firma privata („Retehnologizare unitate de productie conserve”). Natura de exceptie a masurii suspendarii executarii actului administrativ. Notiunile de „caz justificat” si „paguba iminenta” 

10. Cerere de anulare a unei decizii a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a unui proces‑verbal de constatare. Proiect implementat de o firma privata („Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executia prin extrudare”). Obligatia dovedirii nelegalitatii actului administrativ atacat 

11. Cerere de anulare a unui raport de constatare. Proiect implementat de o agentie a statului („Specializarea consilierilor de orientare profesionala”). Caracterul de act administrativ al raportului de constatare. Nereguli fara impact financiar. Conditii

12. Cerere de anulare a unei decizii a Ministerului Afacerilor Interne emise la contestarea unei note de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de un consiliu judetean („Expert in planificare strategica”). Contract de servicii. Procedura de atribuire conform O.U.G. nr. 34/2006. Criterii de calificare. Proportionalitate

13. Cerere de anulare a unei decizii a Ministerului Mediului si Padurilor de respingere a contestatiei formulate impotriva unei note de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de o firma privata („Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si sistemului de canalizare”). Succesiune de acte normative. Aplicarea legii in timp. Neconstitutionalitate

14. Cerere de anulare si de suspendare a executarii unei decizii a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, formulata de o firma privata. Decizie a Comisiei de arbitrare a disputelor. Inopozabilitate fata de autoritatile de control

15. Cerere de anulare si de suspendare a executarii unei decizii a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, formulata de o firma privata. Programul SAPARD. Prezenta unui conflict de interese la atribuirea unui contract de achizitii de lucrari. Eligibilitatea finantarilor nerambursabile 

Sectiunea a 3‑a. Decizii de admitere a recursurilor declarate de autoritatile publice 

16. Cerere de anulare a unei decizii a Ministerului Mediului si Padurilor de respingere a contestatiei la o nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de un consiliu judetean („Sistem de management integrat al deseurilor solide”). Competenta materiala de solutionare 

17. Cerere de anulare a unei decizii a Ministerului Mediului si Padurilor de respingere a contestatiei la o nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de un consiliu judetean („Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de constructii”). Atribuirea unui contract de achizitie lucrari. Procedura de licitatie restransa. Incalcarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal

18. Cerere de suspendare a executarii unui proces‑verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Proiect implementat de o firma privata („Extindere adapost pentru ingrasarea suinelor”). Criterii pentru admiterea suspendarii. Diminuarea patrimoniului societatii – imposibilitatea retinerii drept „caz bine justificat” 

19. Cerere de anulare a unui proces‑verbal de constatare. Proiect implementat de un consiliu local in conditiile programului SAPARD („Reabilitare drum comunal”). Contract de finantare. Nerespectarea procedurii de adjudecare a contractelor de achizitii de bunuri, servicii si lucrari

Sectiunea a 4‑a. Decizii de respingere a recursurilor declarate de autoritatile publice 

20. Cerere de suspendare a executarii unei note de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de o firma privata („Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata”). Admitere. Criterii de acordare a suspendarii. Prejudiciu material viitor si previzibil

21. Cerere de anulare a unei decizii de solutionare a contestatiei formulate impotriva unui proces‑verbal de constatare. Proiect implementat de o firma privata („Investitie noua, fabrica de preparate din carne”). Necesitatea dovedirii neregulilor constatate 

22. Cerere de anulare a notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate. Proiect implementat de o firma privata („Dezvoltarea firmei prin achizitie de mijloace fixe”). Refuz de plata nejustificat 

23. Cerere de anulare a respingerii unei cereri de finantare. Proiect implementat de o firma privata („Structura de sprijinire a afacerilor Business Park”). Evaluare realizata potrivit prevederilor unui act normativ inexistent la momentul situatiei de fapt. Conflict de legi. Neretroactivitate

24. Cerere de anulare a unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare. Proiect implementat de un consiliu judetean („Salvati aria protejata Padurea G.”). Cerinte minime de calificare. Motivare corespunzatoare a acestora de catre autoritatea contractanta

25. Cerere de anulare a unei decizii APDRP. Reverificarea si evaluarea cererilor de finantare dupa momentul emiterii notificarii de selectare a proiectului. Nelegalitate 

Sectiunea a 5‑a. Decizii penale in cauze privind atingeri aduse intereselor financiare ale Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor europene

26. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. Competenta Directiei Nationale Anticoruptie

27. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Obtinere ilegala de fonduri. Situatie tranzitorie. Incadrare juridica. Legea penala mai favorabila 

28. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu 

29. Aplicarea principiului in dubio pro reo privind infractiunea de schimbare a destinatiei fondurilor europene 

Sectiunea a 6‑a. Situatii particulare ivite in practica instantelor judecatoresti, cu referire la utilizarea fondurilor europene 

30. Ordonanta presedintiala pentru obligarea emiterii unui aviz privind accesarea unor fonduri europene. Masura cu un caracter definitiv 

31. Conflict de munca avand ca obiect constatarea nulitatii contractului individual de munca si restituirea drepturilor salariale incasate – salarii platite din fonduri europene 

32. Procedura insolventei. Creanta rezultata din contractul cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului SAPARD 

Sectiunea a 7‑a. Decizii ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

33. Intrebare preliminara. Fonduri structurale. Restituirea unui ajutor comunitar in cazul constatarii de nereguli 

34. Intrebare preliminara. Finantare comunitara. Suprimarea unei asistente financiare ca urmare a constatarii unor abateri 

35. Intrebare preliminara. Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene. Temeiul juridic al obligatiei de recuperare a unei subventii in caz de abatere 

36. Intrebare preliminara. Fonduri structurale. Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR). Comitet de supraveghere – competenta de judecare a deciziilor adoptate

37. Intrebare preliminara. Fonduri europene. Eligibilitate geografica 

38. Intrebare preliminara. Fonduri structurale. Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR). Limitele obligatiei de informare a Comisiei ce incumba statului membru 

39. Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR). Reducerea contributiei financiare

Detalii tehnice
Data aparitiei16 dec. 2015
DisponibilitateDisponibil la comanda
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini280
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ