Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daunele morale. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-1720-42-5
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

    Problematica daunelor morale apare ca fiind deosebit de stringenta in contextul actual, in care au fost edictate o multitudine de acte normative care prevad posibilitatea acordarii unor astfel de despagubiri, dar si prin prisma faptului ca exista o practica neunitara, mai ales in domeniul daunelor morale acordate in baza art. 504 C. proc. pen.


    In acest domeniu nu pot exista criterii excesiv de stricte, bazate pe probe specifice sau calcule matematice in aprecierea cuantumului daunelor acordate, lucrarea de fata dorindu-se a fi doar un ghid, doar o prezentare de exemple ce ni s-au parut interesante si bine argumentate si care ar fi, in opinia noastra, o buna baza de pornire in formarea unei imagini proprii a fiecarui cititor sau practician despre modalitatea cea mai adecvata in care pot fi reparate sau macar atenuate prejudiciile de ordin nepatrimonial.

Capitolul I. Notiune. Caractere generale

1. Raspundere civila delictuala. Conditiile generale ale raspunderii. Culpa. Distinctia fata de vinovatia in materie penala 

2. Raspundere civila delictuala. Conditiile raspunderii pentru fapta proprie 

3. Raspunderea parintilor pentru faptele ilicite ale copiilor minori. Parinti divortati

4. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Daune morale 

5. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Conditia culpei prepusului in producerea rezultatului vatamator 

6. Constituire ca parte civila. Tardivitate. Acordul inculpatului privind despagubirile solicitate dupa citirea actului de sesizare

7. Parte vatamata minora. Exercitarea din oficiu a actiunii civile. Acordarea de daune morale

8. Prejudiciu nepatrimonial imputabil mai multor inculpati. Raspundere civila solidara. Criterii de apreciere a daunelor morale

9. Acordarea de daune morale sub forma unei prestatii periodice. Dovada veniturilor anterioare

10. Plata daunelor morale in beneficiul unei terte persoane. Stipulatie pentru altul. Conditii de validitate

11. Obligarea favorizatorului la plata daunelor morale

12. Provocare. Culpa comuna. Insusirea de catre inculpat a intregului prejudiciu. Principiul disponibilitatii

13. Legitima aparare, cauza de inlaturare a caracterului ilicit la faptei. Conditii. Acordarea daunelor morale

14. Raspundere civila delictuala. Daune morale produse ca urmare a exercitarii abuzive a libertatii de exprimare. Temei juridic

15. Omor. Actualizarea despagubirilor civile acordate in cadrul procesului penal 

16. Acordarea de despagubiri nepatrimoniale. Motivarea instantei

Capitolul al II-lea. Daune morale solicitate in cadrul procesului penal 

Sectiunea 1. Infractiuni contra persoanei

17. Prejudiciu de natura morala, inerent actelor de agresiune. Criterii de cuantificare

18. Vatamare corporala. Acordarea daunelor morale ca pretium doloris

19. Vatamare corporala grava. Infirmitate fizica permanenta. Daune morale acordate sub forma unei prestatii periodice

20. Lovituri cauzatoare de moarte. Daune morale. Criterii de apreciere 

21. Vatamare corporala din culpa. Daune morale 

22. Vatamare corporala din culpa. Accident auto. Caracterul subsidiar al obligatiei asiguratorului de raspundere civila obligatorie

23. Vatamare corporala din culpa. Accident rutier. Conditiile de antrenare a raspunderii comitentului pentru fapta prepusului 

24. Tentativa la infractiunea de omor. Achitarea daunelor morale in cursul procesului penal. Stabilirea modalitatii de executare a pedepsei

25. Tentativa de omor. Provocare. Culpa comuna

26. Tentativa la infractiunea de omor. Criterii de cuantificare a daunelor morale 

27. Tentativa la infractiunea de omor. Provocare. Daune morale

28. Omor. Circumstanta atenuanta a provocarii. Culpa comuna 

29. Infractiuni contra vietii sexuale. Criterii de apreciere a existentei si cuantumului daunelor morale

30. Infractiuni contra vietii sexuale. Parte vatamata minora. Daune morale. Exercitarea din oficiu a actiunii civile

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra patrimoniului

31. Furt. Sustragerea unei colectii de arta. Prejudiciu nepatrimonial 

32. Talharie. Daune morale. Sarcina probei

33. Talharie. Daune morale. Pretium doloris

Sectiunea a 3-a. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public 

34. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Prejudiciu de natura nepatrimoniala

35. Nerespectarea hotararilor judecatoresti. Despagubiri pentru prejudiciul nepatrimonial

Capitolul al III-lea. Daune morale solicitate pe calea contenciosului administrativ

36. Obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act. Daune morale. Dovada existentei unui prejudiciu nepatrimonial

37. Obligarea unei autoritati publice la efectuarea unui act. Daune morale. Conditia capacitatii de exercitiu

38. Refuzul nejustificat al autoritatii administrative de a elibera un act. Dreptul persoanei prejudiciate de a solicita daune morale 

39. Daune morale datorate ca urmare a necomunicarii intr-un termen rezonabil a raspunsului in cadrul procedurii administrative

40. Emiterea unui act administrativ nelegal. Daune morale. Conditia faptei ilicite

41. Anularea unui act administrativ nelegal. Daune morale solicitate pe calea unei actiuni separate. Sarcina probei

42. Act administrativ nelegal. Daune morale. Dovada prejudiciului nepatrimonial 

43. Act administrativ pretins nelegal. Daune morale. Caracter subsecvent si accesoriu al actiunii in pretentii civile

44. Actiune in contencios administrativ. Admisibilitatea cererii privind acordarea daunelor morale, chiar in lipsa unui prejudiciu patrimonial 

45. Actiune in contencios administrativ impotriva solutiei de netrimitere in judecata. Daune morale. Inadmisibilitate

46. Neexecutarea obligatiei administrative impuse prin hotarare definitiva si irevocabila. Daune de intarziere. Cumulul cu daunele morale

47. Eliberare din functie a unui functionar public in perioada concediului pentru incapacitate temporara de munca. Cuantificarea daunelor morale

48. Excludere abuziva din asociatie. Prejudiciu nepatrimonial creat prin imposibilitatea practicarii vanatorii de agrement

49. Refuzul primirii in profesia de avocat cu scutire de examen. Pretins prejudiciu nepatrimonial. Lipsa culpei 

50. Refuzul primirii in profesia de avocat cu scutire de examen. Proba prejudiciului nepatrimonial

51. Respingerea cererii de primire in profesia de avocat fara examen. Daune morale. Conditia caracterului cert al prejudiciului

52. Examen de promovare in profesie. Temeinicia motivelor invocate privind anularea rezultatelor finale

53. Actiune in contencios administrativ. Daune morale. Taxe judiciare de timbru

Capitolul al IV-lea. Delicte contra onoarei si demnitatii

54. Calomnie prin presa. Exercitarea dreptului la libera exprimare in limitele permise de lege

55. Calomnie prin presa. Existenta culpei autorului sub forma neglijentei. Acordarea de daune morale

56. Calomnie prin presa. Achitare. Admiterea actiunii civile sub aspectul daunelor morale

57. Delicte de presa. Daune morale. Caracterul obligatoriu al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului

58. Afirmatii cu caracter calomnios. Limitele dreptului la libera exprimare. Atingeri aduse demnitatii si onoarei persoanei

59. Libertate de exprimare. Limitele criticii admisibile. Calitatea de om politic. Pretinse daune morale 

60. Dreptul la propria imagine. Daune morale. Calitatea procesuala activa a persoanei juridice

61. Prejudiciu de imagine. Daune morale. Criterii de cuantificare

62. Insulta. Atingere adusa onoarei si demnitatii persoanei. Prejudiciu nepatrimonial susceptibil a fi recompensat prin acordarea de despagubiri banesti

63. Amenintare. Insulta. Elemente avute in vedere la aprecierea prejudiciului nepatrimonial 

Capitolul al V-lea. Repararea daunelor morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii de libertate in mod nelegal

Sectiunea 1. Conditii de admisibilitate a actiunii in raspunderea patrimoniala a statului

64. Despagubiri acordate pentru eroare judiciara penala. Raportul dintre dispozitiile art. 998-999 C. civ. si art. 504 si urm. C. proc. pen

65. Daune materiale si morale pentru eroare judiciara. Incetarea procesului penal ca urmare a lipsei plangerii prealabile. Admisibilitatea cererii 

66. Eroare judiciara. Despagubiri in temeiul art. 998 C. civ. si art. 504 C. proc. pen. Admisibilitatea cererii de acordare de daune morale persoanei care nu a fost privata de libertate

67. Schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus arestarea preventiva. Caracterul nelegal al masurii preventive. Daune morale 

68. Eroare judiciara. Acordarea daunelor materiale si morale. Conditia reformarii hotararii penale de condamnare 

69. Raspunderea statului pentru erorile judiciare. Temeiul juridic si limitele reglementarii

70. Eroare judiciara. Dovada caracterului nelegal al masurii arestarii preventive 

71. Raspunderea statului pentru erori judiciare. Admisibilitatea acordarii despagubirilor in cazul infractiunilor flagrante

72. Actiune in raspunderea statului pentru erori judiciare. Conditii de admisibilitate

73. Eroare judiciara. Arestare nelegala. Temei juridic. Principiul disponibilitatii. Dreptul la aparare

74. Eroare judiciara. Indicarea temeiului juridic. Principiul disponibilitatii 

75. Natura juridica a termenului de un an prevazut de art. 505 alin. (2) C. proc. pen. si data de la care curge acest termen. Titularii actiunii

76. Eroare judiciara penala. Daune materiale si morale. Termenul prescriptiei cererii. Repunere in termen. Rolul activ al instantei 

77. Erori judiciare. Momentul inceperii curgerii termenului de prescriptiei in cazul ordonantelor procurorului. Cuantumul despagubirilor civile

78. Actiune pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. Termen de prescriptie

79. Actiune in repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii de libertate in mod nelegal. Termen de prescriptie. Cauze de intrerupere

80. Actiune in raspunderea statului pentru erori judiciare in procese penale. Data de la care curge termenul de prescriptie

81. Represiune nedreapta. Intocmirea defectuoasa a rechizitoriului. Aprecierea eronata a materialului probator administrat in cursul urmaririi penale

Sectiunea a 2-a. Criterii de evaluare a prejudiciului nepatrimonial

82. Eroare judiciara. Arestare nelegala. Functia compensatorie a daunelor morale

83. Daune materiale si morale. Arestare nelegala. Criterii de evaluare a intinderii despagubirilor

84. Daunele materiale si morale in cazul erorilor judiciare. Intinderea reparatiei

85. Arestare nelegala. Criterii de evaluare a intinderii daunelor morale

86. Arestare nelegala. Criterii avute in vedere de instanta la stabilirea cuantumului daunelor morale

87. Arestare nelegala. Criterii de evaluare a daunelor morale. Consecintele produse asupra familiei celui privat de libertate 

88. Arestare nelegala. Raspunderea materiala a statului. Criterii de apreciere a prejudiciului moral

89. Raspunderea statului pentru erorile judiciare savarsite in procesele penale. Dovada prejudiciului moral

90. Arestare nelegala. Raspunderea statului pentru prejudiciile cauzate atat victimei, cat si familiei sale

91. Arestare nelegala. Daune morale. Cuantum 

92. Arestare nelegala. Raspunderea patrimoniala a statului. Daune morale. Criterii de cuantificare

93. Arestare nelegala. Raspunderea patrimoniala a statului. Cuantificarea daunelor morale. Sarcina probei 

Capitolul al VI-lea. Daune morale solicitate in procese civile, in alte materii

94. Accident de munca. Lipsa autoritatii de lucru judecat a ordonantei procurorului de neincepere a urmaririi penale in fata instantei civile

95. Litigiu de munca. Daune morale pentru desfacerea nelegala a contractului. Cerere ulterioara in vederea completarii despagubirilor. Competenta

96. Daune morale solicitate in cadrul unei actiuni comerciale. Nerespectarea procedurii obligatorii a concilierii prealabile 

97. Raspunderea pentru faptele de incalcare a dreptului de folosire a unei marci. Acte de concurenta neloiala. Daune morale

98. Coliziune de autovehicule. Culpa comuna. Aprecierea probelor 

99. Restituirea bunurilor confiscate printr-o hotarare penala. Temei juridic. Termen de prescriptie

100. Valori supuse confiscarii speciale prin hotarari penale desfiintate ulterior. Daune materiale si morale. Admisibilitatea actiunii formulate de un singur coindivizar. Act de conservare 

101. Actiune in raspundere civila delictuala impotriva unui stat strain. Competenta de solutionare a cauzei

102. Erori judiciare savarsite in alte procese decat cele penale. Pretinsa savarsire a infractiunii de abuz in serviciu. Lipsa elementelor constitutive

103. Contestatie in anulare. Nepronuntare privind daunele morale solicitate. Admisibilitate

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei24 mai 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini336
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Dorel George Matei
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON