Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daune morale in litigii de munca, comerciale si de contencios administrativ

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-469-8
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: IN STOC

   Lucrarea de fata reprezinta o continuare a studiului de jurisprudenta in materia daunelor morale, cuprins in culegerea Daunele morale in litigii civile, penale si de proprietate intelectuala si contine o selectie reprezentativa a celor mai recente solutii pronuntate de instantele judecatoresti din intreaga tara in litigiile de munca si asigurari sociale, comerciale si de contencios administrativ.


  Necesitatea acordarii daunelor morale a fost impusa de aparitia concedierilor colective nelegale, de restructurarea fictiva a societatilor comerciale si a institutiilor bancare in vederea eficientizarii profitului, de neexecutarea hotararilor judecatoresti de recalculare a pensiilor de catre Casele de Pensii, de nesolutionarea in termen a cererilor de dobandire a cetateniei romane de catre institutiile statului, de durata excesiva a procedurilor administrative si de neacordarea intr-un termen rezonabil a titlurilor de despagubiri, in temeiul Legii nr. 247/2005, si, nu in ultimul rand, de neexecutarea cu buna-credinta a obligatiilor nascute din contractele de credit bancar sau de furnizare serviciu cablu tv.

Capitolul I. Litigii de munca si de asigurari sociale

1. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului in ipoteza art. 270 C. muncii. Raspunderea delictuala a angajatorului pentru denigrarea si calomnierea salariatului. Posibilitatea salariatului de a solicita, in cadrul unei actiuni in raspundere patrimoniala indreptata impotriva sa, pe calea cererii reconventionale, daune morale. Dovada conditiilor raspunderii patrimoniale: fapta ilicita, prejudiciul, vinovatia, legatura de cauzalitate. Importanta intentiei angajatorului de a-l denigra si a-l calomnia pe angajat. Necesitatea probarii 

2. Cercetare disciplinara prealabila. Inlaturarea apararilor formulate de angajat. Decizie de sanctionare. Nulitate. Acordarea daunelor morale. Modalitatea cuantificarii prejudiciului

3. Dubla sanctionare a angajatului pentru comiterea aceleiasi abateri disciplinare. Decizii de sanctionare. Nulitate. Acoperirea prejudiciului suferit in lipsa acordarii daunelor morale

4. Constatarea nelegalitatii deciziei de concediere. Conditiile necesare acordarii de daune morale in cazul concedierii. Dovedirea suferintelor psihice si de durata, produse angajatului, prin masura concedierii. Obligatia administrarii mijloacelor de proba. Neindeplinire

5. Concediere nelegala. Desfiintare fictiva a postului. Obligatia angajatorului de a respecta criteriile de concediere stabilite de contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Sarcina probei. Necesitatea dovedirii de catre angajator a criteriilor de concediere. Stare de graviditate a salariatei. Criterii de stabilire a prejudiciului moral

6. Decizie de concediere. Lipsa cauzei reale si serioase. Nulitate. Netemeinicie, in cazul reorganizarii fictive

7. Concediere nelegala. Declararea ca neconstitutional a actului normativ prin care s-a dispus restructurarea posturilor. Necesitatea probarii prejudiciului cauzat, ca urmare a concedierii, pentru acordarea daunelor morale 

8. Decizie de desfacere a contractului individual de munca. Contestare in termen legal. Nerespectarea termenului de 30 de zile. Nulitatea actului aditional si a deciziei de incetare a raporturilor de munca. Incetarea nelegala a raporturilor de munca, conditie de acordare a daunelor morale

9. Concediere nelegala. Incercarea de solutionare amiabila a litigiului, declansata de catre salariat. Afectarea reputatiei in cadrul institutiei. Reabilitarea reputatiei prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a angajatorului. Criterii concrete pentru stabilirea existentei sau inexistentei prejudiciului moral cauzat angajatului 

10. Restructurare fictiva. Constatarea nelegalitatii concedierii. Reintegrarea salariatului, ca urmare a constatarii nulitatii deciziei de concediere. Executarea fictiva a hotararii de reintegrare. Reintegrare urmata imediat de concediere pentru reorganizarea activitatii. Fapta ilicita constand in concedierea ulterioara a salariatului reintegrat. Afectarea imaginii si demnitatii angajatului. Existenta legaturii de cauzalitate. Existenta prejudiciului moral

11. Reorganizarea institutiei publice. Concedierea angajatului, ca urmare a reorganizarii. Constatarea nulitatii deciziei de concediere. Reintegrarea angajatului ca urmare a hotararii judecatoresti. Concedierea a doua oara a angajatului, pe motivul reorganizarii activitatii. Constatarea nelegalitatii celei de-a doua decizii de concediere. Lipsa mentiunilor obligatorii, precum si netemeinicia acesteia. Importanta elementelor concrete ale comiterii faptei ilicite. Cuantificarea prejudiciului

12. Concedierea salariatului. Constatarea nelegalitatii concedierii. Cerere de reintegrare formulata de angajat separat de contestarea concedierii. Imposibilitatea reintegrarii. Prejudiciul cauzat de neintegrarea angajatului. Conditiile raspunderii angajatorului. Lipsa culpei angajatorului. Legatura de cauzalitate dintre prejudiciu si neintegrarea in munca

13. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Analiza oportunitatii masurii de concediere. Efectele concedierii asupra persoanei angajatului. Dovedirea atingerilor aduse drepturilor nepatrimoniale. Sarcina probei

14. Refuz de executare a unei hotarari judecatoresti. Nerespectarea procedurii de evaluare. Neplata drepturilor salariale care rezulta din activitatea desfasurata in baza contractului de cercetare. Schimbarea locului muncii de la Serviciul Financiar la Serviciul Administrativ. Fapta ilicita constand in neexecutarea corespunzatoarea a unei hotarari judecatoresti. Disconfortul psihic si stresul cauzat angajatului. Dovedirea consecintelor asupra starii de sanatate. Cuantificarea prejudiciului

15. Concedierea angajatului in perioada concediului medical. Neefectuarea cercetarii prealabile cu respectarea dispozitiilor legale. Notiunea de daune morale. Dovada prejudiciului moral. Necesitatea administrarii unor mijloace de proba relevante. Sarcina probei

16. Reorganizarea institutiei. Concedierea, ca urmare a desfiintarii postului. Constatarea nelegalitatii concedierii. Obligatia reintegrarii, dispusa de instanta. Neexecutarea de catre angajator a obligatiei de reintegrare. Imposibilitatea reintegrarii, ca urmare a desfiintarii postului de jurist. Afectarea imaginii si prestigiului profesional. Sarcina probei. Dificultatea dovedirii prejudiciului 

17. Modificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca, respectiv functia ocupata si salariul. Concedierea nelegala a salariatului, ca urmare a sanctionarii acestuia. Fapta ilicita si dovedirea acesteia. Consecintele negative asupra angajatului. Lezarea demnitatii, onoarei si a dreptului la munca. Reaua-credinta a angajatorului. Relevanta relei-credinte asupra cuantumului daunelor morale

18. Anularea deciziei de sanctionare pe aspecte procedurale. Neindeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale pentru daune morale, in conditiile in care instanta nu a statuat asupra vinovatiei salariatului

19. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Obligatia angajatorului de a plati toate contributiile la fondurile speciale si impozitele aferente. Neexecutarea la termen a obligatiilor de catre angajator. Dovedirea prejudiciului moral cauzat angajatului, ca urmare a neplatii contributiilor sociale

20. Refuzul acordarii salariilor compensatorii. Necesitatea dovedirii prejudiciului moral

21. Transferul intreprinderii. Inserarea in contractul individual de munca incheiat cu angajatorul cesionar a unei clauze privind perioada de proba. Obligatia angajatorului de informare. Consecintele negative pentru salariat. Incetarea raporturilor de munca in perioada de proba. Dovedirea existentei prejudiciului moral si a intinderii acestuia

22. Imposibilitatea reintegrarii in functie. Transferul salariatului la o alta institutie pe parcursul solutionarii cauzei avand ca obiect desfacerea unui contract individual de munca. Prejudiciu moral pentru nereintegrare 

23. Incheierea contractului de munca. Dovada existentei contractului de munca. Fapta ilicita a angajatorului. Neplata salariului. Prejudiciu moral. Cuantificarea prejudiciului

24. Plangere penala formulata de angajator. Suspendarea raporturilor de munca. Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Fapta ilicita. Fapte necontestate. Sarcina probei. Prejudiciu. Conditii concrete. Prejudiciu de imagine. Stare de stres 

25. Plangere penala depusa de angajator. Pierderea locului de munca din strainatate. Prejudiciu, proba. Legatura de cauzalitate, proba 

26. Decizie unilaterala a angajatorului de modificare a contractului. Incetarea raporturilor de munca. Decizie de imputare prin care fostului angajat i s-au retinut drepturi salariale, fara existenta unui titlu executoriu. Nelegalitate 

27. Raspunderea patrimoniala a angajatorului in cazul accidentelor de munca. Conditia culpei

28. Fapta ilicita. Lipsa de cooperare a institutiei publice. Lipsa de raspuns cu privire la cereri depuse la Casa de Pensii. Proba elementelor raspunderii civile delictuale. Sarcina probei

29. Acordarea daunelor morale in cazul nepunerii in executare a sentintei prin care Casa de Pensii este obligata sa recalculeze punctul de pensie si sa plateasca daune morale. Executarea cu intarziere a sentintei. Buna-credinta a institutiei publice. Culpa executarii cu intarziere a unei hotarari judecatoresti. Proba elementelor raspunderii civile delictuale

30. Stabilirea stagiului de cotizare conform Legii nr. 19/2000. Recalculare. Timp util la pensie realizat de agricultori.  Prejudiciu, proba 

31. Recalcularea drepturilor de pensie de catre institutia publica, dupa obtinerea unei hotarari judecatoresti privind baza de calcul a acesteia. Calcul gresit efectuat de Casa de Pensii. Nedovedirea prejudiciului moral invocat. Distinctie intre cuantificarea si dovedirea prejudiciului

32. Recalcularea drepturilor de pensie de catre Casa de Pensii. Angajarea raspunderii patrimoniale. Culpa institutiei publice pentru nerespectarea hotararii judecatoresti. Dovada culpei. Prejudiciul moral rezultat din insasi comiterea faptei ilicite. Cuantificarea acestuia. Criterii judiciare

33. Suspendare nelegala a pensiei de invaliditate. Solutionare cu intarziere a cererii de pensionare pentru limita de varsta. Actiune in raspundere civila delictuala introdusa impotriva Casei Judetene de Pensii. Fapta ilicita a institutiei publice. Elementele raspunderii civile delictuale. Prejudiciu. Criterii de cuantificare.  Stare de sanatate precara. Intarzierea nejustificata. Petitii repetate 

34. Acordarea pensiei de limita de varsta retroactiv. Fapta ilicita. Prejudiciu moral. Cuantificare daune morale. Stare de sanatate precara. Perioada indelungata de timp

Capitolul al II-lea. Litigii comerciale 

35. Revocare intempestiva din functia de cenzor. Motive neimputabile cenzorului. Daune-interese. Daune morale. Capat de cerere accesoriu. Conciliere prealabila. Lipsa obligativitatii. Acordarea de daune pentru revocarea din functie anterior expirarii mandatului

36. Revocare din functia de administrator, realizata fara just temei. Calitate procesuala pasiva a societatii comerciale. Acordarea de daune materiale si morale. Prejudiciu de imagine. Disconfort psihic. Cuantificarea daunelor morale 

37. Functia de director de resurse umane. Revocarea din functie de catre Consiliul de Administratie. Natura civila sau comerciala a cauzei. Incetarea de drept a contractelor de munca ale administratorilor/directorilor la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 82/2007. Revocarea directorilor, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990. Desfacerea contractului individual de munca fara realizarea cercetarii prealabile. Dovedirea elementelor raspunderii civile delictuale 

38. Incompatibilitatea dintre calitatea de consilier local si cea de asociat unic. Constatarea incompatibilitatii. Incetarea de drept a mandatului de consilier. Calitate procesuala a Consiliului local. Neacordarea daunelor morale 

39. Actiune in contrafacerea marcii. Vatamarea persoanei juridice. Prejudiciu de imagine. Renume comercial. Elementele raspunderii civile delictuale. Dovedirea prejudiciului. Sarcina probei

40. Acte de concurenta neloiala. Exceptie de necompetenta materiala a sectiei. Natura civila sau comerciala a litigiului. Raspunderea pentru prejudicii. Despagubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin acte de concurenta neloiala 

41. Falimentarea abuziva a unei societati comerciale. Legalitatea procedurii falimentului. Elementele raspunderii civile delictuale. Lipsa faptei ilicite 

42. Raspunderea contraventionala. Raspunderea delictuala. Sanctionarea contraventionala a unei firme. Confiscarea marfurilor. Anularea procesului-verbal de contraventie. Fapta ilicita constand in falimentul firmei, ca urmare a aplicarii in mod incorect a masurii amendarii si confiscarii produselor. Prejudiciu. Sarcina probei

43. Plata efectuata in mod defectuos de catre intermediar. Culpa intermediarului si incalcarea contractului cu platitorul. Neacordarea de daune morale 

44. Lucrari executate necorespunzator si nefinalizate. Reziliere contract. Conditii de acordare a daunelor morale. Neindeplinire 

45. Credit. Plata cu intarziere a unei rate de credit. Raportare nelegala la Biroul de Credit. Respingerea unei cereri de credit pe motivul existentei unei intarzieri la plata unei rate. Calitatea procesuala a bancii sau a Biroului de Credit. Angajarea raspunderii bancii. Fapta ilicita. Prejudiciu. Sarcina probei. Acordarea de daune morale pentru atingere adusa demnitatii si imaginii personale 

46. Contract de leasing financiar pentru cumpararea unui autoturism. Contract de asigurare. Accident de circulatie rezultand in distrugerea totala a automobilului. Obligarea asiguratorului la plata daunelor morale. Legatura de cauzalitate dintre efortul psihic si instrumentarea gresita a dosarului de daune. Competenta 

47. Accident de circulatie soldat cu decesul sotiei reclamantului si distrugerea autoturismului condus de aceasta. Acordarea de daune morale pentru prejudiciul suferit. Obligarea la plata a societatii de asigurare. Criterii de cuantificare a daunelor acordate

48. Executare necorespunzatoare a unui contract de distribuire a unui ziar. Natura comerciala a litigiului. Acordarea de daune morale. Necesitatea dovedirii prejudiciului moral

49. Furnizare serviciu cablu T.V. Nerespectarea obligatiei de catre societatea furnizoare. Prejudiciu moral

50. Coproprietate asupra partilor comune dintr-un imobil. Decizie luata cu majoritate, in vederea imbunatatirii si conservarii condominiului. Neacordarea daunelor morale

51. Disconfort fonic. Elementele raspunderii civile delictuale. Proba prejudiciului suferit. Valoarea probatorie a prezumtiilor. Legatura de cauzalitate

52. Contract de asociere in participatiune pentru exploatarea luciului de apa. Natura administrativa. Daune materiale si morale acordate ca urmare a executarii. Competenta 

53. Actiune promovata de o Camera de comert impotriva unei autoritati publice locale. Natura juridica. Competenta materiala. Neacordarea de daune morale catre Camera de comert, in lipsa dovedirii unui prejudiciu moral 

Capitolul al III-lea. Contencios administrativ

54. Cerere de redobandire a cetateniei romane. Termen rezonabil. Culpa administrativa. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Prejudiciu moral. Proba 

55. Cerere in vederea depunerii actelor pentru redobandirea cetateniei. Tergiversarea primirii actelor. Cerere de redobandire a cetateniei romane. Termen rezonabil. Culpa administrativa. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Prejudiciu moral. Proba

56. Stabilirea unei date pentru depunerea cererii de redobandire a cetateniei intr-un termen rezonabil. Solutionarea cererii in termen rezonabil. Culpa autoritatilor. Existenta unor dificultati organizatorice. Nediscriminarea cetatenilor 

57. Obligatia Ministerului Afacerilor Externe de a solutiona cererea de acordare a cetateniei. Termen rezonabil. Termenul de prescriptie si data de la care incepe sa curga. Dovedirea prejudiciului moral, in conditiile dreptului comun. Reparatie suficienta

58. Obligatia Ministerului Afacerilor de Externe de a inregistra cererea de redobandire a cetateniei intr-un termen rezonabil. Notiunea de termen rezonabil, in doctrina europeana. Dovada prejudiciului moral 

59. Cerere de redobandire a cetateniei. Criteriile pentru acordarea daunelor morale. Reparatie echitabila 

60. Refuzul acordarii vizei. Imunitate de jurisdictie. Calitatea de reprezentant a Ambasadei. Imposibilitatea acordarii daunelor morale

61. Obligarea Primariei la emiterea unei autorizatii de construire. Neindeplinirea conditiilor prevazute in certificatul de urbanism. Neangajarea raspunderii patrimoniale a autoritatii publice pentru prejudiciul moral, cat timp persoana nu a indeplinit obligatiile impuse de certificatul de urbanism

62. Construirea unui edificiu pe terenul altei persoane. Anularea primei autorizatii de construire pentru vicii de forma. Buna-credinta a constructorului si obligarea sa la plata contravalorii terenului ocupat. Eliberarea a doua oara a autorizatiei de construire. Imposibilitatea acordarii daunelor morale pentru proprietarul terenului, in lipsa dovedirii prejudiciului moral 

63. Decizie de destituire din functia publica de conducere. Constatarea nelegalitatii destituirii. Afectarea grava a prestigiului personal si excluderea din corpul functionarilor publici. Actele administrative contestate constituie, in sine, un abuz de natura a provoca suferinte morale

64. Angajat al Camerei Deputatilor. Stabilirea gresita a indemnizatiei la incetarea raportului de serviciu prin pensionare. Achiesarea Camerei Deputatilor la pretentiile formulate. Necesitatea dovedirii prejudiciului moral

65. Ordin de numire in functia de director general. Anulare. Natura juridica mixta a ordinului, de drept administrativ si de drept al muncii. Neindicarea motivelor in cuprinsul ordinului. Dezvoltarea motivelor in nota de constatare. Vatamare

66. Durata excesiva a procedurilor administrative. Prematuritatea sesizarii instantei de judecata. Neacordarea intr-un termen rezonabil a titlurilor de despagubiri in baza Legii nr. 247/2005

67. Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 247/2005. Nesolutionarea notificarii intr-un termen rezonabil. Reticenta instantelor de judecata in acordarea daunelor morale 

68. Nesolutionarea cererilor privind emiterea titlurilor de despagubire, conform Legii nr. 247/2005. Inexistenta unui termen legal pentru autoritatile publice. Posibilitatea obtinerii daunelor morale in aceasta faza procesuala 

69. Emiterea unui titlu de despagubire in temeiul Legii nr. 247/2005. Inexistenta obligatiei de actualizare a valorii consemnate in titlurile de despagubiri. Lipsa raspunderii pentru prejudiciul moral produs ca urmare a neactualizarii 

70. Obtinerea drepturilor prevazute de dispozitiile O.G. nr. 105/1999. Nerespectarea termenului de 30 de zile de solutionare. Elementele raspunderii civile delictuale. Existenta prejudiciului

71. Ordine ale Ministrului Educatiei si Cercetarii prin care se instituie obligatia de a sustine teste nationale pentru admiterea in licee cu profil artistic. Nelegalitate. Discriminare. Daune morale. Cuantum

72. Sanctionarea contravenientului prin aplicarea punctelor de penalizare. Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule. Cumularea punctelor de penalizare. Admiterea contestatiei formulate de cel interesat impotriva unuia dintre procesele-verbale de contraventie. Efecte. Acordarea daunelor morale. Dovedirea prejudiciului moral. Criterii de cuantificare 

73. Anulare act administrativ. Exceptia prematuritatii actiunii. Daune morale 

74. Act administrativ vamal anulat. Prejudiciu constand in comenzi neonorate si afectarea imaginii reclamantei. Data inceperii curgerii termenului de prescriptie pentru actiunea in raspundere promovata pe cale separata de actiunea in anularea actului administrativ

75. Contestatia administrativa. Depasirea termenului legal de 30 de zile pentru solutionare. Acordarea daunelor morale. Existenta intrinseca a prejudiciului cauzat 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 iul. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini344
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ