Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daune morale in litigii civile, penale si de proprietate intelectuala

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-367-7
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea "Daunele morale in litigii civile, penale si de proprietate intelectuala" prezinta o gama larga de solutii, chiar si contradictorii, ce ilustreaza varietatea domeniilor in care pot fi solicitate si acordate daunele morale si atrage atentia asupra complexitatii probatoriului, care este necesar sa fie administrat in astfel de cauze.

Problema acordarii sau respingerii daunelor morale reprezinta atat un aspect de legalitate, cat si de oportunitate, intrucat legea nu ofera suficiente criterii de individualizare a sumelor reprezentand echivalentul prejudiciului moral. In acest sens, un rol esential il au sustinerile partilor si materialul probatoriu administrat, precum si intelepciunea magistratului.

Aceasta sinteza de jurisprudenta nu este si nici nu ar putea fi exhaustiva; este insa o exemplificare reprezentativa a celor mai recente solutii pronuntate in practica judiciara din intreaga tara in litigiile civile, penale si de proprietate intelectuala.

Capitolul I. Retrocedarea imobilelor preluate de stat

1. Notificare emisa in temeiul Legii nr. 10/2000. Nesolutionarea in termenul legal. Sanctionarea pasivitatii Primariei. Criterii de evaluare a daunelor morale

2. Nerespectarea termenului de solutionare a notificarilor formulate in baza Legii nr. 10/2001. Disconfort moral

3. Raspunderea patrimoniala a statului pentru nerespectarea de catre autoritati a prevederilor Legii nr. 10/2001, pentru obstructionarea consecventa a cererii lor si, in general, pentru atitudinea partinitoare adoptata de acestea 

4. Nesolutionarea notificarii in temeiul Legii nr. 10/2001

5. Cerere de restituire in natura a terenului, formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Acordarea daunelor morale si materiale, pentru lipsa de folosinta a terenului neretrocedat

6. Netrimiterea notificarilor si a documentatiilor catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru stabilirea cuantumului despagubirilor datorate in baza Legii nr. 10/2001, din culpa Primariei

7. Nesolutionarea notificarii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. Imposibilitatea dobandirii in natura a imobilului vandut catre chirias. Culpa institutiilor publice

8. Raspunderea statului pentru evictiune. Chirias comparator evins de fostul proprietar al imobilului preluat abuziv de stat. Dreptul la despagubiri echivalente cu valoarea de circulatie a locuintei Aplicarea in timp a Legii nr. 10/2001, republicata, si a Legii nr. 1/2009 (art. 51)1) 

9. Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare. Raspundere contractuala

10. Acordarea daunelor morale pentru trecerea imobilului in mod abuziv in proprietatea statului. Actiunea avand ca obiect plata despagubirilor prin echivalent

11. Plata lipsei de folosinta pentru imobilele confiscate de stat in mod abuziv. Calitate procesuala pasiva

12. Lipsirea proprietarului de folosinta terenului restituit in baza Legii nr. 18/1991. Existenta bunului in patrimoniu. Legatura de cauzalitate

Capitolul al II-lea. Proprietate intelectuala

13. Inventatori, persoane fizice. Titular de brevet, societate comerciala. Intentia de a renunta la brevet. Lipsirea inventatorului de posibilitatea de a deveni titular de brevet, potrivit art. 39 alin. (2) din Legea nr. 64/1991

14. Coautori ai inventiei: angajatul si societatea angajatoare. Titulara de brevet, societate comerciala. Despagubiri datorate autorilor inventiei, pentru utilizarea inventiei fara acordul lor

15. Dreptul de utilizare a creatiilor sale intelectuale. Clipul publicitar – opera audiovizuala. Raspundere delictuala. Calitatea procesuala pasiva a persoanei responsabile. Necesitatea justificarii daunelor morale. Inexistenta obligatiei de a dovedi daunele morale

16. Drepturile asupra creatiei constand in partitura si versuri. Opera comuna indivizibila. Calitatea de coautor. Drepturile morale si patrimoniale ale coautorilor 

17. Dreptul de autor asupra unui proiect. Utilizarea unor idei si procedee care sunt cuprinse intr-o opera. Protectia juridica

18. Dreptul la utilizarea portretului. Dreptul la libertatea de exprimare. Dreptul la imagine si la respectarea vietii private. Coparticiparea procesuala

19. Raspunderea materiala pentru folosirea unei firme care are o denumire asemanatoare cu o marca. Firma si marca au regimuri juridice diferite

20. Natura civila a actiunii privind daunele-interese pentru utilizarea unui semn similar unei marci inregistrate. Competenta instantei civile 

21. Infiintarea unei societati sub un nume comercial care contine o marca protejata. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului Registrului Comertului in actiunea in raspundere patrimoniala  

Capitolul al III-lea. Raspunderea statului si a institutiilor publice pentru neregularitati in activitatea de legiferare, judiciara si de punere in executare 

22. Obligarea institutiilor publice la plata daunelor morale. Prejudiciul incercat din vina acestora, constand in respingerea, ca tardive, a unor cai de atac promovate de reclamant in diverse dosare judiciare

23. Repararea pagubelor produse prin neindeplinirea unei obligatii legale de catre procuror. Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1000 alin. (3) C. civ. Erori judiciare savarsite in procese penale, in sensul art. 504-507 C. proc. pen. Competenta materiala de solutionare, in raport de temeiul de drept invocat 

24. Actele procedurale savarsite de Ministerul Public prin Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu pot fi incluse in categoria erorilor judiciare

25. Obligativitatea exercitarii recursului in anulare. Acordarea daunelor morale, ca o consecinta a incalcarii dreptului la redeschiderea procesului

26. Angajarea raspunderii pentru modul defectuos in care un functionar al unei institutii publice isi indeplineste atributiile de serviciu. Timbrarea actiunii 

27. Criterii de cuantificare a prejudiciului: suferinta cauzata ca urmare a producerii accidentului si a interventiei chirurgicale si atitudinea de indiferenta a paratilor. Raspunderea institutiilor statului pentru lipsa interventiei prompte

28. Raspunderea Statului roman pentru prejudiciul moral si material provocat reclamantului, ca urmare a incalcarii dreptului acestuia la un proces echitabil, in sensul art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, sub aspectul duratei procedurii. Caracterul obiectiv al raspunderii Statului 

29. Prescriptibilitatea actiunii avand ca obiect acordarea daunelor morale pentru persecutiile suportate din cauza convingerilor politice 

30. Dreptul persoanei – victima a regimului comunist din Romania, prin incalcarea libertatii sale de circulatie, de a solicita repararea prejudiciului moral suferit 

31. Condamnat politic. Cuantificarea prejudiciului moral 

32. Condamnat politic. Competenta de solutionare a cauzei 

33. Prejudicii cauzate de regimul comunist in timpul detentiei. Persecutat politic. Actiune in raspundere patrimoniala impotriva Statului roman 

34. Condamnare penala in perioada comunismului. Calitatea procesuala pasiva a Statului roman. Prejudiciu cauzat descendentilor minori. Cuantificarea daunelor morale

35. Autorul unui accident rutier poate fi obligat la plata daunelor morale catre persoana vatamata, care a suferit leziuni traumatice. Limitele investirii instantei cu privire la cuantumul daunelor morale solicitate si acordate

36. Raspundere civila delictuala. Prescriptie extinctiva. Termen. Data de la care incepe sa curga 

37. Prescriptia extinctiva. Termenul de la care curge. Accidentarea in timpul satisfacerii serviciului militar. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului

38. Informatii de interes public. Notiune. Calitate procesuala pasiva 

39. Raspunderea statului pentru neasigurarea unui nivel de trai decent. Conditiile raspunderii. Diminuarea indemnizatiei de maternitate la suma de 600 RON lunar 

40. Discriminare. Concediu de maternitate. Calitatea procesuala pasiva in actiunea in raspundere civila delictuala. Cuantificarea prejudiciului moral

41. Raspunderea patrimoniala a Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Retragerea dreptului la pachet si la vizita. Aplicarea sanctiunii de 10 zile de izolare severa. Anularea actelor de sanctionare 

42. Raspunderea materiala a institutiilor sanitare. Obligatia repararii prejudiciului cauzat prin infectarea cu virusul HIV in timpul spitalizarii repetate. Determinarea persoanelor raspunzatoare si stabilirea despagubirilor. Criterii nepatrimoniale 

43. Raspunderea statului. Desfiintarea sentintei de stabilire a paternitatii prin administrarea probei cu expertiza ADN. Efectul desfiintarii sentintei, in calea de atac a revizuirii. Eroare judiciara 

Capitolul al IV-lea. Privarea de libertate, aprecierea si cuantificarea consecintelor 

44. Obligativitatea participarii procurorului. Conditiilor angajarii raspunderii statului pentru erori judiciare 

45. Inadmisibilitatea actiunii in daune morale, in baza art. 504 C. proc. pen., in lipsa unei hotarari judecatoresti definitive de rejudecare a cauzei penale si de dezincriminare a faptei penale

46. Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala. Raspunderea comitentului. Angajarea raspunderii patrimoniale in temeiul art. 504 C. proc. pen si angajarea raspunderii in conditiile art. 998 si urm. C. civ. Criteriul valorii despagubirilor nepatrimoniale acordate de CEDO in situatii similare 

47. Prescriptia actiunii in raspundere patrimoniala intemeiata pe dispozitiile art. 504 C. proc. pen. Data de la curge termenul de prescriptie 

48. Retinere nelegala. Achitarea inculpatului, ca efect al coparticiparii procesuale. Conditiile de angajare a raspunderii statului. Reparatie echitabila 

49. Arestarea inculpatului. Achitarea ulterioara dupa un proces penal, care a durat 8 ani. Raspunderea statului pentru nerespectarea termenului nerezonabil. Limitele raspunderii statului. Efectul campaniei denigratoare de presa si raspunderea pentru efectele acesteia. Cuantificarea daunelor morale 

50. Arestarea nelegala. Achitarea persoanei arestate. Admisibilitatea actiunii in raspunderea patrimoniala a statului, in conditiile art. 5 din Conventia europeana a drepturilor omului

51. Arestarea preventiva. Achitarea inculpatului. Criteriile de determinare a daunelor morale si a daunelor materiale. Mijloace de proba 

52. Arestarea nelegala. Achitarea reclamantului. Conditiile raspunderii statului. Daune materiale si morale. Cuantificarea prejudiciului material si moral

53. Arestare nelegala. Lipsa plangerii prealabile a persoanei vatamate. Raspunderea Statului 

54. Repararea prejudiciului cauzat prin privarea nelegala de libertate. Calitatea procesuala pasiva a Statului. Prejudiciul patrimonial. Daune morale. Termen de prescriptie. Momentul de la care incepe sa curga

55. Privare de libertate. Criterii de cuantificare a prejudiciului moral. Durata privarii de libertate. Durata procesului penal. Schimbarea incadrarii. Lipsa plangerii prealabile

56. Daunele morale si materiale, in cazul arestarii nelegale si achitarii inculpatului. Dovada prejudiciului moral si material 

57. Condamnarea inculpatului. Achitarea dupa executarea pedepsei inchisorii. Incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenesti 

58. Comiterea unei infractiuni. Achitare. Cuantificarea prejudiciului moral 

59. Mentinerea in arest dupa expirarea pedepsei inchisorii. Stabilirea prejudiciului moral, in functie de atitudinea culpabila a persoanei si in raport de gravitatea infractiunii comise

60. Decesul unei persoane in penitenciar, in timpul judecarii recursului. Achitarea acesteia. Criterii de cuantificare a prejudiciului 

61. Repararea prejudiciului moral, ca urmare a unei condamnari pe nedrept. Cuantificare 

62. Prejudiciu cauzat prin erori judiciare savarsite in procesele penale. Cuantumul daunelor morale. Criterii generale de evaluare

Capitolul al V-lea. Libertatea de exprimare 

63. Discurs politic. Limitele libertatii de exprimare in jurisprudenta CEDO 

64. Atingere adusa onoarei si demnitatii persoanei. Importanta alegerii locului scrierii si marimii caracterelor pentru cuantificarea prejudiciului 

65. Subiecte de interes general. Limitele libertatii de exprimare a presei

66. Articole defaimatoare cu privire la organizarea unui concurs de catre o publicatie. Judecati de valoare. Relevanta relei-credinte. Prezumarea prejudiciului de imagine 

67. Dreptul la imagine. Publicarea unui articol denigrator la adresa unei persoane publice. Judecati de valoare si fapte. Buna-credinta. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Obligatia angajatorului unui ziarist 

68. Afirmarea in public a faptului ca o persoana este culpabila de producerea unui incident. Libertatea de exprimare si limitele acesteia. Cuantificarea daunelor morale

69. Publicarea integrala a hotararii. Raspunderea patrimoniala a persoanei juridice pentru publicatiile aparute, ca raspundere pentru fapta proprie. Calitatea de victima a ziaristului. Limitele libertatii de exprimare in cazul denigrarii unui ziarist. Inexistenta legaturii dintre activitatea de ziarist si faptele imputate. Buna-credinta a autorului articolului si a persoanei juridice 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei30 nov. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini384
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON