Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0929-7
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegerea Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale cuprinde o selectie de hotarari judecatoresti  recente prin care s-a dat o dezlegare problemei de drept privind repararea prin mijloace patrimoniale a prejudiciilor nepatrimoniale, surprinzand modul in care instantele judecatoresti au analizat cazurile si conditiile in care o persoana poate pretinde acoperirea prejudiciului incercat.

Lucrarea Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale urmareste modul in care reperele stabilite in jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie se reflecta in practica instantelor nepenale, cristalizata in aplicarea Codurilor civile – atat cel anterior, cat si cel in vigoare –, precum si a legislatiei speciale civile.
Hotararile judecatoresti prezentate sunt structurate in cinci capitole, din care primele patru grupeaza decizii relevante pronuntate in cauze civile si cu profesionisti, in contencios administrativ, in litigii de munca si de asigurari sociale, iar cel din urma cuprinde solutii pronuntate de instante cu privire la unele probleme procedurale aflate in relatie cu aspecte de drept substantial vizand angajarea raspunderii civile reparatorii.

Selectia ofera exemple ale formelor pe care le pot imbraca faptele cu caracter ilicit producatoare de prejudicii morale susceptibile de reparatie prin acordarea de despagubiri banesti, precum si ale modului in care instantele au cuantificat daunele morale acordate, determinand intinderea despagubirii rezonabile, apte sa asigure integrala reparatie a prejudiciului.

Un capitol distinct, cu o pondere importanta in economia lucrarii Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale, priveste stabilirea raspunderii patrimoniale a angajatorului – varietate a raspunderii civile contractuale – si obligarea acestuia la plata unor daune morale salariatului prejudiciat prin fapta sa ilicita savarsita la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca ori pe parcursul executarii acestuia sau in cazul unor accidente de munca.

Aspectele de procedura analizate in ultimul capitol al cartii Daunele morale in contencios administrativ, in litigii cu profesionisti, de munca si de asigurari sociale vizeaza principiile fundamentale ale procesului civil, competenta instantelor judecatoresti, investirea instantei ori solutionarea cailor de atac, cu relevarea unor particularitati specifice jurisdictiei muncii sau jurisdictiei asigurarilor sociale.

Capitolul I. Contencios administrativ 

1. Anularea raportului de evaluare contestat. Dreptul judecatorului de a aprecia asupra modalitatii echitabile de reparare a prejudiciului moral, cu luarea in calcul a tuturor circumstantelor pricinii 

2. Raspunderea autoritatii publice pentru exercitarea competentelor cu exces de putere. Echilibrul dintre prejudiciul moral produs si despagubirile acordate. Stabilirea unei reparatii echitabile 

3. Prejudiciu moral cauzat prin emiterea ordinului de exmatriculare anulat de instanta pe motivul nerespectarii procedurii legale. Cuantumul cheltuielilor de judecata 

4. Cerere privind furnizarea unor informatii de interes public. Daune morale 

5. Refuzul comunicarii unor informatii de interes public. Lipsa prejudiciului nepatrimonial. Incalcarea sentimentelor de onoare si demnitate 

6. Restituirea proprietatilor. Daune morale. Compensatii care sa reflecte importanta prejudiciului moral suferit. Proba existentei si intinderii prejudiciului 

Capitolul al II-lea. Cauze civile si cu profesionisti 

7. Prejudiciu de agrement si prejudiciu estetic. Distinctii. Evaluare si probatoriu 

8. Rezilierea nelegala a contractului de leasing financiar. Evaluarea despagubirilor pentru prejudiciul moral. Aprecierea gravitatii si importantei prejudiciului moral. Echilibrul intre prejudiciul moral suferit si despagubirile acordate 

9. Accident rutier. Nerespectarea obligatiei legale de purtare a centurii de siguranta. Contributia victimei la producerea prejudiciului. Cuantificarea daunelor morale. Despagubire rezonabila 

10. Raspunderea civila delictuala a conducatorului autovehiculului. Despagubiri pentru prejudiciul moral incercat de rudele pasagerului decedat in accident. Data de la care asiguratorul datoreaza despagubirile 

11. Accident de circulatie. Dreptul de regres impotriva persoanei care a produs prejudiciul. Obligatii nascute din fapte juridice extracontractuale. Legea aplicabila. Dovada platii catre persoana indreptatita. Mandatul dat de persoana prejudiciata avocatului pentru incasarea sumelor ce i se datorau 

12. Accident de circulatie. Evaluarea prejudiciului moral. Acordarea daunelor morale prin hotarare judecatoreasca. Momentul de la care curg penalitatile de intarziere, in caz de neplata 

13. Despagubiri acordate in baza contractului de asigurare. Daune morale cuvenite ca urmare a vatamarilor corporale suferite in urma accidentului de circulatie. Neinceperea urmaririi penale pentru lipsa plangerii prealabile a persoanei vatamate 

14. Daune morale pretinse de la asigurator, de sotia si fiul conducatorului vehiculului asigurat, raspunzator de producerea accidentului. Conditionarea dreptului de a primi indemnizatia de vatamarea directa a membrilor familiei in accident 

15. Daune morale acordate unei persoane juridice. Conditii de admisibilitate 

16. Folosirea fara drept a identitatii unei alte persoane in vederea obtinerii unui credit. Raspunderea civila delictuala a persoanei juridice. Conditiile raspunderii. Fapta ilicita si prejudiciul. Stabilirea unei despagubiri echitabile 

17. Contracte standard, preformulate. Clauze abuzive. Comisionul pentru intocmirea dosarului. Impreviziune 

Capitolul al III-lea. Conflicte de munca 

18. Timpul de munca. Prestarea muncii peste programul normal de lucru. Drepturi salariale. Elementele raspunderii patrimoniale 

19. Retinerea din salariu a unei sume de bani. Dovada prejudiciului moral. Limitele devolutiunii in calea de atac 

20. Daune morale pretinse pentru prejudiciul cauzat sanatatii de conditiile de munca 

21. Organizarea defectuoasa a activitatii. Nerespectarea obligatiilor angajatorului privind prevenirea accidentelor de munca. Culpa concurenta a victimei. Cuantificarea prejudiciului moral. Dovedirea prejudiciului moral produs sotiei angajatului care a suferit un accident de munca 

22. Accident de munca. Incetarea nelegala a raporturilor de munca. Cuantificarea daunelor morale 

23. Refuzul incheierii contractului individual de munca cu persoana care a sustinut si promovat concursul. Incertitudinea desfasurarii unei activitati profesionale si afectarea carierei. Intinderea prejudiciului nepatrimonial 

24. Aviz medical obligatoriu. Retragerea avizului psihologic. Informarea salariatului asupra elementelor esentiale ale contractului individual de munca 

25. Incetarea de drept a contractului individual de munca. Retragerea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei de medic. Prejudiciu de imagine 

26. Incetarea de drept a contractului individual de munca. Agravarea starii de sanatate si deprecierea starii financiare ca urmare a incetarii contractului. Comportamentul abuziv al angajatorului 

27. Concedierea abuziva a salariatului. Analiza conditiilor raspunderii patrimoniale a angajatorului si evaluarea prejudiciului moral suferit de salariat 

28. Concediere disciplinara legala. Compunerea comisiei de cercetare disciplinara prealabila

29. Concediere disciplinara. Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Obligatia angajatorului de a adapta rezonabil locul de munca. Limitele investirii instantei 

30. Suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare si interzicerea accesului salariatului in incinta sediului angajatorului. Decizie de concediere disciplinara nula pentru nerespectarea conditiilor de forma 

31. Delegare. Deturnarea institutiei de la scopul pentru care a fost reglementata. Admisibilitatea probei cu transcrierea inregistrarii audio 

32. Demisie. Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz. Calificarea cererii salariatei. Respectarea dreptului la demnitate in munca 

33. Daune morale pretinse pentru prejudiciul decurgand din discriminare. Indicarea criteriului de discriminare. Identificarea elementelor discriminarii. Sarcina probei 

34. Incetarea contractului individual de munca in timpul perioadei de proba. Contract individual de munca pe timp partial. Pretinsa discriminare pe criteriu de handicap, motivata de inaltime. Caracterul neintemeiat al daunelor morale 

35. Concediere colectiva. Continutul obligatiei de informare la incheierea contractului individual de munca. Lipsa legaturii de cauzalitate intre fapta imputata si prejudiciu 

36. Concediere colectiva. Anularea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de selectie la concediere. Nedovedirea prejudiciului moral 

37. Incalcarea unei interdictii temporare la concediere. Suspendarea de drept a contractului individual de munca. Pensionarea salariatului. Anularea deciziei de concediere nelegala – reparatie suficienta a prejudiciului moral 

38. Lipsa acordului salariatului la incetarea contractului individual de munca. Mentiuni eronate in decizia emisa de angajator. Hartuire sexuala. Dovada faptei ilicite cauzatoare a prejudiciului nepatrimonial 

39. Neeliberarea unei adeverinte avand continutul prevazut pentru a fi valorificat la deschiderea drepturilor de pensie. Dovada prejudiciului nepatrimonial 

40. Retrogradare. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara pentru vicii de forma, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara. Dovada prejudiciului nepatrimonial 

41. Concediere din motive care nu tin de persoana salariatului. Revocarea deciziei. Dovada producerii unui prejudiciu moral 

42. Suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare. Caracterul nelegal al masurii. Sarcina probei. Evaluarea intinderii prejudiciului moral 

43. Suspendarea contractului individual de munca. Prescriptia raspunderii penale. Prejudiciu de imagine nedovedit. Evaluarea despagubirilor 

44. Executarea cu intarziere a hotararii judecatoresti prin care a fost anulata decizia de concediere, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara. Elementele raspunderii. Criterii de evaluare a daunelor morale 

Capitolul al IV-lea. Asigurari sociale 

45. Obligatia de plata a pensiei. Conditiile antrenarii raspunderii civile delictuale. Lipsa vinovatiei. Caracterul neintemeiat al pretentiilor privind acordarea despagubirilor pentru prejudiciul nepatrimonial. Lipsa discriminarii 

46. Decizie de pensie anulata prin hotarare judecatoreasca. Dovada atingerii aduse unor valori nepatrimoniale. Sarcina probei 

47. Emiterea cu intarziere a deciziei de pensie. Prejudiciu moral produs prin nerespectarea dispozitiilor legale privind termenul de solutionare a cererii de pensionare 

48. Recalcularea pensiei. Partile in litigiile de asigurari sociale. Lipsa legaturii de cauzalitate intre fapta imputata paratilor si prejudiciul nepatrimonial invocat 

49. Admiterea contestatiilor succesive impotriva deciziilor de pensie. Repararea integrala a prejudiciului patrimonial si nepatrimonial 

Capitolul al V-lea. Aspecte procedurale 

50. Relevanta practicii judiciare in litigii avand ca obiect situatii juridice asemanatoare. Criterii de determinare a cuantumului daunelor morale. Aspect de temeinicie, iar nu de legalitate, ce nu poate fi reanalizat de instanta de recurs 

51. Actiune in raspundere civila delictuala. Daune materiale si morale ca urmare a infestarii unei persoane cu virusul HIV. Caracterul cert al prejudiciului. Curgerea termenului de prescriptie in cazul prejudiciului moral care nu s-a produs in integralitate la data aflarii diagnosticului 

52. Daune morale pentru prejudiciul produs printr-un act administrativ nelegal. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie 

53. Daune morale pentru atingeri aduse onoarei, reputatiei si imaginii publice. Suspendarea judecatii. Valorificarea unei creante preexistente impotriva debitorului sau bunurilor sale 

54. Daune morale pentru atingerea drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata. Valoarea obiectului cererii. Conflict negativ de competenta 

55. Daune morale pentru prejudiciul cauzat prin atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata. Determinarea capatului principal de cerere 

56. Cerere principala privind obligarea entitatii administrative la plata de daune morale. Incidenta dispozitiilor de drept comun 

57. Disjungerea cererii privind daunele morale solicitate pentru hartuire de contestatia impotriva deciziei de concediere 

58. Autorul prejudiciului nepatrimonial. Disponibilitatea – principiu al procesului civil 

59. Executarea cu intarziere a unor obligatii decurgand din contractul de munca. Cerere privind acordarea de daune-interese moratorii. Obligarea paratei la plata daunelor morale. Limitele investirii instantei 

60. Daune morale rezultate din executarea cu intarziere a unei obligatii banesti impuse de o instanta judecatoreasca. Natura litigiului. Competenta instantei specializate in solutionarea conflictelor de munca 

61. Investirea instantei cu cererea privind acordare de despagubiri pentru prejudiciul nepatrimonial. Conditiile in care cererea de chemare in judecata poate fi modificata 

62. Prescriptia dreptului material la actiunea in repararea prejudiciului material si moral. Raspunderea fostului angajator pentru nerespectarea obligatiei de completare a carnetului de munca 

63. Raspunderea patrimoniala a salariatilor fata de angajator. Distinctii fata de raspunderea disciplinara. Data producerii pagubei – momentul obiectiv de la care incepe sa curga termenul de prescriptie

Detalii tehnice
Data aparitiei03 oct. 2017
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta