Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Daune morale in litigii civile si penale. Vol I. Practica judiciara recenta

ISBN/ISSN: 978-606-27-0485-8
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cazuistica daunelor morale – privita din perspectiva practica, dar si teoretica – reprezinta o provocare continua pentru instantele de judecata si pentru justitiabili.

Prin rasfoirea paginilor lucrarii Daunele morale in litigii civile si penale autorul va propune o incursiune interesanta prin jurisprudenta recenta a daunelor morale. Din ratiuni de spatiu, cartea a fost structurata in doua volume, in cuprinsul carora problematica daunelor morale este prezentata atat din perspectiva Codului civil din 1864, cat si din cea a noului Cod civil, tinand cont de faptul ca modalitatea de reglementare a raspunderii civile delictuale in actualul Cod civil este similara cu cea din Codul anterior.

In selectia hotararilor judecatoresti s-a urmarit in mod deosebit evidentierea domeniilor variate in care pot fi solicitate si acordate daunele morale, precum si a aspectelor practice cu privire la conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, raspunderea comitentului pentru fapta prepusului sau raspunderea proprietarului pentru paza lucrului/animalului, criteriile de cuantificare a prejudiciului, dar si cazurile de inlaturare a raspunderii.

***

Primul volum al lucrarii Daunele morale in litigii civile si penale include spete referitoare la posibilitatea de a obtine daune morale ca urmare a exercitarii abuzive a dreptului de petitionare, a libertatii de exprimare, a libertatii presei, in situatia existentei culpei medicale sau in cazul neindeplinirii obligatiilor legale de solutionare a notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001.

Cele sase capitole prezinta, din perspectiva practicii judiciare, solutii la probleme de interes in acest domeniu, dintre care amintim:
- conditiile angajarii raspunderii civile delictuale pentru punerea in executare a unui titlu executoriu, pentru demolarea unui imobil construit fara autorizatie, pentru intreruperea abuziva a circuitului apei potabile, pentru blocarea cardurilor si neindeplinirea obligatiei de a informa personal titularul de card; cazuri de neraspundere a institutiilor publice, precum inexistenta faptei ilicite a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara constand in refuzul acesteia de a intabula dreptul de proprietate sau inexistenta unei erori judiciare cauzate de lipsa mijloacelor audio;
- conditiile raspunderii civile delictuale in situatia exercitarii abuzive a dreptului de a sesiza instanta de judecata, de a formula plangeri penale si de a formula cereri de inscriere in fals; astfel, se cerceteaza daca sesizarea unei institutii a statului poate da nastere unei fapte ilicite sau reprezinta, in realitate, o fapta licita care corespunde scopului exercitarii dreptului de petitionare;
- conditiile raspunderii civile delictuale in situatia exercitarii dreptului la libera exprimare, punandu-se accentul pe coexistenta dintre libertatea de opinie si respectarea dreptului la imagine, la onoare si reputatie, conditiile restrangerii libertatii de exprimare sau depasirea limitelor libertatii; aspecte procedurale constand in probatoriul necesar pentru dovedirea faptei ilicite, a prejudiciului prin prisma gradului de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea si gravitatea atingerii si gravitatea afectarii demnitatii si a onoarei;
- conditiile angajarii raspunderii ziaristului, a moderatorului unei emisiuni televizate, a postului de televiziune sau a editurii pentru articolul publicat, avandu-se in vedere existenta/inexistenta unei campanii mediatice denigratoare, existenta/inexistenta unor afirmatii neadevarate, calitatea persoanei care face afirmatiile neadevarate, atitudinea subiectiva a ziaristului, dar si a persoanei vatamate, gravitatea lezarii demnitatii si onoarei, proportionalitatea dintre fapta si sanctiune, dar si pastrarea unui echilibru intre libertatea presei si dreptul la onoarea, reputatie si demnitate;
- conditiile raspunderii civile delictuale a institutiilor publice, respectiv a unitatii notificate si obligate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sa solutioneze notificarea formulata in temeiul Legii nr. 10/2001, dar si cauzele de inlaturare a raspunderii, precum nedepunerea actelor necesare de catre persoana indreptatita sau pasivitatea acesteia;
- posibilitatea formularii unei actiuni pentru angajarea raspunderii civile delictuale a medicului intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 95/2006, prescriptibilitatea si timbrarea actiunii, aspecte de fond privind conditiile angajarii raspunderii pentru malpraxis, respectiv distinctia dintre eroare si culpa medicala, dintre eroarea de fapt si eroarea de norma, eroarea de diagnostic.

Capitolul I. Conditiile raspunderii civile delictuale. Criterii de evaluare a despagubirilor. Aspecte procedurale

1. Relatii de vecinatate. Intreruperea abuziva a circuitului apei potabile. Inexistenta unei justificari. Angajarea raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Atingerea adusa demnitatii si vietii private. Daune morale. Criterii de cuantificare. Caracterul rezonabil si echitabil al despagubirii stabilite 

2. Executarea silita a unei sume de bani. Punerea in executare a unui titlu executoriu. Inexistenta unei faptei ilicite. Imposibilitatea angajarii raspunderii civile delictuale 

3. Extras din declaratia de casatorie. Publicare prin afisare. Lipsa mentiunii obligatorii privind opozitia la casatorie. Anularea casatoriei. Aplicarea in timp a dispozitiilor noului si vechiului Cod civil. Existenta faptei ilicite. Constatarea faptei ilicite prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Existenta prejudiciului. Afectarea dreptului la onoare, la demnitate si la reputatie. Lezarea dreptului la nume si a dreptului la mostenire. Raport de prepusenie. Existenta conditiilor pentru angajarea raspunderii civile a comitentului. Criteriul proportionalitatii in stabilirea cuantumului despagubirilor

4. Evacuarea comerciantilor. Demolarea imobilului edificat de reclamanta. Existenta unei hotarari judecatoresti prin care s‑a dispus demolarea. Natura licita a faptelor. Inexistenta faptelor ilicite. Raport de prepusenie. Neintrunirea conditiilor pentru angajarea raspunderii civile delictuale 

5. Adjudecarea unui imobil prin licitatie publica. Refuzul O.C.P.I. de a intabula dreptul de proprietate asupra imobilului. Incheierea unui antecontract de vanzare‑cumparare. Imposibilitatea intocmirii contractului de vanzare‑cumparare in forma autentica din cauza lipsei intabularii. Plata daunelor‑interese de catre vanzator. Existenta faptei ilicite a O.C.P.I. Existenta prejudiciului. Inexistenta legaturii de cauzalitate dintre fapta ilicita a O.C.P.I. si prejudiciul produs vanzatorului

6. Clonarea cardurilor. Masuri de protectie ale bancii. Blocarea cardurilor. Obligatia de informare a titularilor. Comunicate de presa. Caracterul ineficient al acestor comunicate de presa. Obligatia de a informa personal titularul de card. Existenta faptei ilicite. Existenta prejudiciului. Angajarea raspunderii civile delictuale 

7. Raspunderea pentru fapta animalului. Obligatia de paza juridica a proprietarului animalului. Dreptul la integritate fizica al victimei. Repararea prejudiciului cauzat unei persoane ca urmare a agresiunii suferite prin fapta unui animal. Prejudiciu de agrement. Prejudiciu estetic. Criterii de evaluare a despagubirilor solicitate 

8. Actiune in combaterea discriminarii. Obligativitatea inregistrarii sedintelor de judecata in materia penala. Inexistenta, in materie civila, a unei obligatii de inregistrare a sedintelor de judecata. Inexistenta discriminarii. Respectarea principiilor contradictorialitatii, al publicitatii si al oralitatii. Inexistenta unor erori de judecata, cauzate de lipsa mijloacelor audio. Inexistenta unui prejudiciu 

9. Actiune in raspundere civila delictuala. Competenta teritoriala alternativa. Determinarea instantei competente in raport cu dispozitiile noului Cod de procedura civila 

Capitolul al II‑lea. Dreptul fundamental de petitionare 

10. Dreptul de petitionare. Accesul liber de a sesiza instantele de judecata sau institutiile publice. Formularea plangerilor penale si declansarea actiunilor civile. Deturnarea scopului declansarii actiunilor civile si a procesului penal. Rea‑credinta. Exercitare cu rea‑credinta a sesizarilor adresate institutiilor abilitate 

11. Dreptul de petitionare. Actiune in raspundere civila delictuala. Prejudiciu cauzat de promovarea plangerilor penale si a cererilor de chemare in judecata. Atitudinea subiectiva a petitionarului. Relevanta bunei‑credinte in exercitarea dreptului de petitionare. Ocrotirea valorilor esentiale, protejate conform art. 8 din Conventia europeana. Importanta contextului in care au fost formulate sesizarile. Dovedirea relei‑credinte a petitionarului. Prioritatea dreptului de petitionare 

12. Actiune in despagubiri pentru pretinse prejudicii cauzate prin formularea unor actiuni in justitie. Aplicabilitatea in timp a dispozitiilor noului Cod civil. Exercitarea dreptului de petitionare nu constituie, prin ea insasi, o fapta ilicita. Necesitatea probarii caracterului ilicit al faptei. Inexistenta prezumtiei caracterului ilicit al unei fapte cauzatoare de prejudicii. Necesitatea probarii relei‑credinte a petitionarului. Invocarea abuzului de drept. Conditiile existentei abuzului de drept. Demersuri judiciare. Inexistenta faptelor ilicite 

13. Dreptul de petitionare. Dreptul de a sesiza instanta de judecata. Formularea unei cereri de inscriere in fals. Formularea unei plangeri penale. Atitudinea subiectiva a petitionarului. Buna‑credinta a acestuia. Exercitarea drepturilor in vederea realizarii scopului pentru care au fost consacrate. Inexistenta unei campanii publice de defaimare. Inexistenta elementelor raspunderii civile delictuale

14. Exercitare abuziva a dreptului de a depune contestatii in cadrul procedurii de achizitii publice. Competenta instantei de contencios administrativ 

15. Actiune in constatarea calitatii de colaborator al securitatii. Exercitarea dreptului de a sesiza instanta. Exercitarea actiunii de catre institutiile statului, potrivit scopului pentru care a fost reglementata. Inexistenta unei fapte ilicite. Atitudinea subiectiva a institutiei. Nedovedirea relei‑credinte in exercitarea actiunii privind constatarea calitatii de colaborator. Necesitatea administrarii unui probatoriu adecvat de catre reclamant. Neintrunirea conditiilor pentru angajarea raspunderii civile delictuale 

16. Formularea unor plangeri penale de catre angajatul unei societati comerciale. Neinceperea urmaririi penale ca urmare a denunturilor. Caracter abuziv al plangerilor penale. Raspunderea pentru exercitiul abuziv al unui drept. Limitele exercitiului dreptului de petitionare: buna‑credinta si ocrotirea drepturilor celorlalte persoane. Sesizarea, mijloc de constrangere. Deturnarea dreptului de petitionare de la scopul acestuia. Cuantificarea prejudiciului. Criterii: afectarea calitatii vietii private si profesionale a reclamantului, stresul inerent aferent unei cercetari penale. Relevanta pozitiei sociale si a gradului de instruire ale paratului, nivelul de pregatire si de instruire si convingerea acestuia 

Capitolul al III‑lea. Libertatea de exprimare 

17. Libertatea de exprimare. Libertatea de opinie. Dreptul la respectarea imaginii, a onoarei si a reputatiei. Coexistenta celor doua libertati. Restrangerea libertatii de exprimare. Denigrarea unei persoane publice. Afirmatii denigratoare. Depasirea limitelor libertatii de exprimare. Afirmatii care vizeaza persoana reclamantului. Reaua-credinta. Natura si tipul discursului. Mijlocul de difuzare. Calitatea persoanei lezate. Criterii de cuantificare a prejudiciului. Raportul rezonabil de proportionalitate cu atingerea adusa reputatiei. Gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea si gravitatea atingerii. Prejudiciu de imagine. Afectarea demnitatii si a onoarei 

18. Declaratie publica. Dreptul de a se adresa justitiei. Formularea unei sesizari catre institutiile statului. Inexistenta faptei ilicite. Neintrunirea conditiilor raspunderii civile delictuale 

19. Libertatea de exprimare. Libertatea exprimarii propriilor opinii. Transmiterea propriilor opinii prin mass‑media. Caracterul defaimator al afirmatiilor. Neintrunirea elementelor pentru a se retine natura de judecati de valoare. Afectarea dreptului la buna reputatie si a dreptului la imagine. Necesitatea realizarii unui just echilibru intre libertatea de exprimare si dreptul la viata privata. Inexistenta unei exprimari a opiniei unei persoane despre competentele profesionale ale altei persoane. Declaratii efectuate cu scopul de a denigra si a discredita o persoana. Gravitatea acestora in raport de calitatea persoanei, caracterul repetat al acestora pe o perioada indelungata de timp, realizarea publicitatii afirmatiilor prin mijloacele de comunicare. Atitudinea subiectiva a persoanei. Reaua‑credinta ilustrata prin referire la familia persoanei criticate 

20. Libertatea de opinie. Dreptul la demnitate, reputatie si onoare. Limitele exercitarii celor doua libertati. Distinctia dintre judecati de valoare si situatii faptice. Calitatea persoanei care realizeaza afirmatii denigratoare. Calitatea victimei. Protectia limitata a persoanelor juridice. Diferenta dintre opinii politice si imputarea unei fapte penale. Depasirea limitelor exercitarii dreptului la exprimarea unei opinii 

21. Afirmatii denigratoare si jignitoare. Natura jignitoare a expresiilor utilizate. Depasirea limitei unei polemici publice. Scopul si continutul informatiilor transmise. Depasirea limitelor libertatii de exprimare. Existenta prejudiciului. Dovada acestuia prin declansarea unor cercetari penale, ca urmare a afirmatiilor denigratoare. Afectarea imaginii si a reputatiei persoanei. Cuantificarea prejudiciului. Necesitatea realizarii unei reparatii juste si echitabile 

22. Proferarea de cuvinte jignitoare de catre un reprezentant al Guvernului. Calitatea victimei: ziarist. Atitudinea provocatoare a victimei. Existenta faptei ilicite. Inexistenta prejudiciului. Efectul pozitiv al incidentului pentru cariera jurnalistului 

23. Judecati de valoare. Afirmatii factuale: probitate morala si competente profesionale. Inexistenta unui suport probator. Modalitate jignitoare de exprimare. Depasirea limitelor libertatii de exprimare. Lezarea demnitatii umane. Repararea prejudiciului. Cuantificarea daunelor morale. Criterii jurisprudentiale: gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea si gravitatea atingerii aduse acestora si pastrarea unui raport rezonabil de proportionalitate. Repararea prejudiciului prin publicarea hotararii de condamnare

24. Desfasurarea sedintei de judecata. Comentariile partilor cu privire la exceptiile si apararile invocate de catre partile din dosar. Nerelevanta calitatii partilor. Buna‑credinta a paratului. Gradul de educatie si cultura. Relevanta asupra existentei faptei ilicite. Exteriorizari ale dreptului la libera exprimare in exercitarea de catre parat a dreptului la un proces echitabil 

25. Dreptul la viata. Dreptul la libertatea de exprimare. Conflictul dintre drepturi. Calitatea de om politic atat a victimei, cat si a faptuitorului. Acuzatii privind comiterea unor fapte penale. Judecati de valoare. Situatii faptice. Diferente in ceea ce priveste regimul probator. Limitele libertatii de exprimare. Discurs politic. Depasirea limitelor. Caracterul denigrator al afirmatiilor

26. Libertatea de informare. Dreptul la reputatie. Depasirea limitelor libertatii de informare. Prejudiciu de imagine. Afectarea reputatiei sociale si profesionale. Afirmatii faptice. Caracterul denigrator. Reaua-credinta a jurnalistului. Existenta unei campanii de denigrare. Depasirea limitelor unui discurs politic. Inexistenta unor sesizari sau a unor plangeri penale pentru faptele relatate. Forma alternativa de reparare a prejudiciului: pronuntarea hotararii

Capitolul al IV‑lea. Libertatea presei 

27. Articol defaimator si denigrator. Exercitiul normal al dreptului la libera exprimare. Titlul articolului. Judecati de valoare. Veridicitatea acestora. Atingere adusa imaginii, demnitatii, vietii profesionale si de familie a reclamantului. Raspundere pentru fapta proprie. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Publicarea unei informatii neverificate. Obligatiile jurnalistului

28. Aplicabilitate in timp a dispozitiilor vechiului si noului Cod civil. Articol defaimator. Libertate de exprimare. Libertatea presei. Obligatiile jurnalistului. Judecati de valoare. Informatii factuale. Verificarea informatiilor. Publicarea informatiilor. Campanie mediatica denigratoare. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Raspunderea editurii pentru articolul publicat. Conflict intre libertatea de exprimare si dreptul la viata privata. Prejudiciu de imagine 

29. Libertate de exprimare. Limitele exercitarii. Articole defaimatoare. Campanie denigratoare. Relevanta continutului articolului. Deontologia ziaristului. Buna‑credinta a jurnalistului. Stabilirea atitudinii subiective a jurnalistului in raport de scopul articolului, forma, stilul si modalitatea de scriere a articolelor. Angajarea raspunderii civile delictuale a ziaristului, consecinta a depasirii limitelor exercitarii libertatii de exprimare 

30. Publicarea unor informatii cu caracter defaimator. Prejudiciu de imagine. Dreptul la onoare si la demnitate. Raspunderea editorului pentru informatia adusa la cunostinta publica. Determinarea publicarii unor articole pretins defaimatoare. Obligatia dovedirii manoperelor dolosive. Existenta acordului reclamantului de a crea copii, a folosi, a refolosi, a edita, a modifica, a publica, a autoriza, a ceda, a distribui materialul video, film sau/si foto. Neindeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale 

31. Raspundere pentru fapta proprie. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Echilibru intre libertatea presei si protejarea reputatiei si a demnitatii unei persoane. Lezarea demnitatii si a onoarei. Proportionalitatea dintre fapta si sanctiune 

32. Libertatea presei. Publicarea unui articol privind comiterea unor infractiuni. Importanta titlului si continutul articolului. Obligatia jurnalistului de a verifica informatiile transmise prin articolul de presa. Limitele libertatii presei. Limitele determinate de scopul unei bune administrari a justitiei. Prezumtia de legalitate a hotararilor judecatoresti. Respectarea prezumtiei de nevinovatie. Angajarea raspunderii jurnalistului, in lipsa unei baze factuale pentru informatiile furnizate. Proportionalitatea dintre fapta ilicita si sanctiunea aplicata. Pedeapsa pecuniara si obligarea publicarii hotararii de condamnare 

33. Emisiune televizata. Afirmatii neadevarate. Calitatea persoanei care face afirmatiile neadevarate. Lipsa raspunderii ziaristului pentru declaratiile unui tert. Buna‑credinta a ziaristului. Acordarea dreptului la replica. Neangajarea raspunderii ziaristului sau a postului de televiziune 

34. Fapta ilicita comisa prin articol de presa. Tema de interes general. Titlul si continutul articolului. Judecati de valoare. Calitatea persoanei intervievate. Libertatea de exprimare. Dreptul la respectarea propriei imagini. Interdependenta celor doua libertati. Criteriile stabilite in jurisprudenta C.E.D.O. pentru limitarea exercitiului libertatilor. Fapta ilicita comisa prin emisiune televizata. Raspunderea jurnalistului. Raspunderea persoanei care relateaza anumite fapte. Raspunderea moderatorului. Raspunderea postului de televiziune. Calitatea invitatului. Imputarea unor fapte concrete, nesustinute de o baza factuala. Reaua‑credinta a invitatului. Lipsa raspunderii moderatorului. Modalitatea concreta de desfasurare a evenimentelor. Atitudinea corecta si de buna‑credinta a moderatorului. Lipsa angajarii raspunderii postului de televiziune. Comiterea faptei ilicite de catre invitat, nu de catre jurnalist 

35. Publicarea unui articol. Existenta unei campanii de denigrare. Raspunderea jurnalistului. Conditiile exercitarii libertatii de exprimare. Atingerea adusa dreptului la viata privata. Calitatea si functia persoanei criticate. Forma, stilul si contextul mesajului critic, contextul in care este redactat articolul. Interesul public pentru tema dezbatuta. Buna‑credinta a jurnalistului. Raportul dintre judecati de valoare si situatii faptice. Doza de exagerare a limbajului artistic. Proportionalitatea sanctiunii cu fapta, precum si motivarea hotararii. Scopul principal al articolului. Importanta titlurilor, a subtitlurilor si a modalitatii de scriere. Imposibilitatea repararii integrale a prejudiciului. Aplicarea principiului satisfactiei echitabile 

36. Libertatea presei. Articole publicate avand ca obiect folosirea banului public, modalitatea de gestionare a acestora si managementul deficitar al fondurilor. Caracterul obiectiv al afirmatiilor. Calitatea victimei de persoana publica. Largirea limitelor libertatii de exprimare. Atitudinea victimei de a nu permite accesul la informatii publice. Simpla folosire a unor expresii nu este de natura a leza onoarea si demnitatea reclamantului. Scopul urmarit prin publicarea articolului. Buna-credinta a ziaristului. Posibilitatea utilizarii unor expresii mai dure

37. Libertatea de exprimare. Ocrotirea demnitatii si a propriei imagini. Calitatea victimei: persoana publica. Calitatea persoanei acuzate: ziarist. Obligatia de informare a ziaristului. Obligatia de a prezenta informatii reale. Imputarea unor fapte penale. Inexistenta unor situatii faptice. Reaua‑credinta a jurnalistului, efect al lipsei de documentare si al inexistentei faptelor imputate. Efectele campaniei denigratoare asupra starii de sanatate si asupra reputatiei sociale a victimei

Capitolul al V‑lea. Restituirea proprietatilor. Notificarea formulata in temeiul Legii nr. 10/2001 

38. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Promovarea unei actiuni pentru solutionarea pe fond a notificarii. Pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile. Existenta unui drept de indemnizare. Existenta unui bun, in acceptiunea C.E.D.O. Calitatea de persoana indreptatita. Neexecutarea hotararii intr‑un termen rezonabil. Culpa autoritatii publice. Angajarea raspunderii civile delictuale. Indeplinirea conditiilor. Criterii de cuantificare: intervalul mare de timp dintre data la care trebuia indeplinita obligatia si data pronuntarii deciziei, neexecutarea obligatiei si jurisprudenta C.E.D.O. 

39. Depunerea notificarii in temeiul Legii nr. 10/2001. Demers judiciar finalizat prin pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile. Neexecutarea hotararii judecatoresti de catre unitatea notificata. Angajarea raspunderii civile delictuale a unitatii notificate, obligata printr‑o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Declansarea executarii silite. Refuzul unitatii notificate de a se conforma de bunavoie dispozitiilor instantei. Existenta faptei ilicite constand in refuzul solutionarii notificarii si al punerii in executare a hotararii judecatoresti. Existenta prejudiciului moral. Criterii de cuantificare 

40. Legea nr. 10/2001. Solutionarea notificarii in termen de 10 ani. Nerespectarea termenului rezonabil. Culpa entitatii detinatoare. Pasivitatea persoanei indreptatite. Daune morale pentru solutionarea cu intarziere a notificarii. Admisibilitatea cererii

41. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Nesolutionarea in termen a notificarii. Nedepunerea actelor necesare de catre persoana indreptatita. Pasivitatea persoanei indreptatite. Diligente rezonabile in limitarea intinderii pagubei. Inexistenta raspunderii civile delictuale 

42. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Nesolutionarea in termen a notificarii. Obligativitatea dovedirii elementelor raspunderii civile delictuale. Inexistenta faptei ilicite. Inexistenta unei prezumtii privind existenta unui prejudiciu. Nedovedirea prejudiciului. Neintrunirea elementelor raspunderii civile delictuale 

43. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Pronuntarea unei sentinte definitive si irevocabile, prin care se constata calitatea de persoane indreptatite. Notiunea de daune morale. Necesitatea dovedirii suferintelor psihice. Intensitatea suferintelor. Existenta unor demersuri judiciare pentru solutionarea notificarii. Eficacitatea acestora 

44. Solutionarea notificarii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001, prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Punerea in executare a hotararii, conform Legii nr. 247/2005. Refuzul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor de a emite decizie privind stabilirea masurilor reparatorii. Actiune in raspundere civila delictuala. Aplicare in timp a dispozitiilor vechiului si ale noului Cod civil. Raspundere pentru fapta proprie. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Neintrunirea conditiilor pentru angajarea raspunderii civile delictuale a comitentului 

45. Imobil dobandit in temeiul Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicare admisa, formulata de fostul proprietar. Actiunea fostului cumparator evins, de dobandire a valorii de circulatie a imobilului. Durata demersurilor judiciare pentru recuperarea bunului. Termen rezonabil. Existenta unui disconfort normal prin declansarea unui demers judiciar. Exercitarea prerogativei posesiei o perioada indelungata. Obtinerea unei satisfactii echitabile prin acordarea valorii de circulatie pentru imobilul evins. Inexistenta culpei entitatii detinatoare pentru restituirea bunului. Neangajarea raspunderii civile delictuale a autoritatii publice 

46. Dobandirea dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 112/1995. Pierderea dreptului de proprietate prin admiterea actiunii in revendicare, formulata de catre fostul proprietar. Evingerea cumparatorului. Atitudinea subiectiva a cumparatorului la data incheierii contractului de vanzare‑cumparare. Rea‑credinta a cumparatorului. Relevanta atitudinii subiective a cumparatorului asupra indeplinirii conditiilor raspunderii civile delictuale. Neangajarea raspunderii civile delictuale a institutiilor statului

47. Expropriere pentru cauza de utilitate publica a spatiului cu destinatie de locuinta. Incidenta dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 33/1994. Obligatia expropriatorului de a pune la dispozitia celui expropriat un spatiu de locuit. Nedovedirea prejudiciului

48. Actiune in despagubiri generata de nefunctionalitatea mecanismului de despagubire prin actiuni la Fondul Proprietatea. Invocarea unui tratament discriminatoriu in raport de data emiterii titlurilor de despagubire. Emiterea deciziei de stabilire a titlurilor nominale. Necontestarea acesteia in fata instantei de judecata. Inexistenta faptei ilicite. Inexistenta unui prejudiciu cert. Neintrunirea elementelor raspunderii civile delictuale 

Capitolul al VI‑lea. Malpraxis. Angajarea raspunderii medicului si a unitatii spitalicesti 

49. Obligativitatea vaccinarii personalului medical impotriva gripei AH1N1. Contestarea, in calea de atac a apelului, a cuantumului taxei de timbru, stabilite de catre prima instanta. Raspunderea spitalului pentru neindeplinirea obligatiei legale de procurare a vaccinului necesar pentru personalul medical. Calitatea procesuala pasiva a spitalului. Infestarea medicului aflat in exercitarea atributiilor de serviciu. Fapta ilicita constand in neindeplinirea obligatiilor legale. Prejudiciu. Legatura de cauzalitate 

50. Exercitarea, in situatii de malpraxis, a procedurii speciale prevazute de Capitolul VI din Legea nr. 95/2006. Admisibilitatea actiunii in raspundere civila delictuala, exercitata impotriva unitatii spitalicesti si a medicilor. Acces liber la justitie. Respectarea principiului disponibilitatii 

51. Malpraxis. Actiune in despagubiri intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 95/2006. Importanta temeiului juridic al actiunii deduse judecatii. Instanta competenta material 

52. Malpraxis. Notiunile de eroare si culpa medicala. Distinctia dintre cele doua notiuni. Eroare de fapt si eroare de norma. Eroare de diagnostic. Neglijenta. Imprudenta. Angajarea raspunderii delictuale a medicului numai in situatia existentei culpei medicale. Intarzierea in stabilirea diagnosticului. Culpa pacientului in intarzierea stabilirii diagnosticului

53. Aplicarea unui tratament de catre asistenta medicala. Inexistenta diagnosticului si a unui tratament stabilite de catre medic. Aplicarea tratamentului in biroul medicului. Locul efectuarii tratamentului. Lipsa de relevanta a acestuia. Inexistenta consimtamantului medicului. Inexistenta raspunderii medicului. Actiunea/inactiunea medicului. Raspunderea institutiei medicale, in calitate de prepus, pentru fapta asistentei. Vatamarea pacientului. Raspunderea civila delictuala a institutiei la care era angajata asistenta medicala. Existenta raportului de prepusenie. Criterii de cuantificare a cuantumului daunelor morale. Acordul pacientului pentru aplicarea tratamentului. Relevanta acordului pacientului asupra cuantumului daunelor morale

54. Infestare cu HIV. Calitatea procesuala pasiva a consiliului judetean. Lipsa calitatii procesuale pasive a D.S.P. Prescriptibilitatea actiunii. Data inceperii curgerii termenului de prescriptie. Formularea plangerilor penale. Inexistenta unei cauze de intrerupere a cursului prescriptiei 

55. Aplicabilitatea in timp a vechiului si a noului Cod civil cu privire la prescriptie. Angajarea raspunderii medicului pentru malpraxis. Termenul de prescriptie. Data inceperii curgerii termenului de prescriptie. Moment subiectiv. Moment obiectiv. Data cunoasterii faptei si a celui culpabil. Formularea plangerii impotriva medicului. Inceperea curgerii termenului de prescriptie 

56. Accident rutier. Internarea victimei in spital. Infestare ca urmare a neglijentei cadrelor medicale. Agravarea situatiei medicale a pacientului. Aparitia unor complicatii medicale. Capacitate de munca diminuata la 80%. Cuantificarea prejudiciului. Criterii obiective: numarul interventiilor chirurgicale, durata si complexitatea tratamentelor, existenta unei infirmitati permanente, capacitate de munca redusa la 80% 

Detalii tehnice
Data aparitiei26 feb. 2016
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept. Comentarii si jurisprudenta

Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept. Comentarii si jurisprudenta

Comentarii si jurisprudenta potrivit noului Cod de procedura civila
38,50 RON
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 7 februarie 2016

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale 07.02.2016

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin O.U.G. nr. 1/2016 – Nicolae-Horia Tit
27,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON