Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2007

ISBN/ISSN: 978-606-522-090-4
Editura: Hamangiu
9,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegere de practica judiciara pe anul 2007 a Curtii de Apel Iasi aduna laolalta in cele 135 de hotarari, elemente de actualitate abordate sub forma deciziei de speta prin practica instantelor judecatoresti de la Curtea de Apel Iasi.

Structurata pe principalele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ si drept fiscal, dreptul familiei si dreptul muncii, lucrarea se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului, judecatori, procurori, avocati dar si altor persoane interesate de modul in care au fost abordate si solutionate in drept probleme specifice dintr-un anumit timp (anul 2007) si spatiu (teritoriul aflat sub jurisdictia Curtii de Apel Iasi).

Capitolul I. Sectia civila

Sectiunea 1. Drept civil 

1. Imparteala judiciara. Formarea si compunerea loturilor 

2. Constatarea calitatii de constructor de buna-credinta. Conditii

3. Frauda debitorului si tertului cumparator in privinta imobilului executat silit. Actiune revocatorie

4. Desfiintarea constructiilor. Stabilirea termenului pentru desfiintarea constructiilor edificate integral 

5. Lucrari de consolidare. Lipsa consimtamantului vecinului 

6. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta. Cauza imorala 

7. Actiune in constatare nulitati absolute a contractului de vanzare-cumparare. Tert. Calitate procesuala activa

Sectiunea a II-a. Legi speciale

8. Masuri reparatorii in echivalent solicitate in baza Legii nr. 10/2001 stabilite prin hotarare judecatoreasca. Actiune in nulitatea dispozitiei emisa de entitatea obligata la acordarea masurilor reparatorii in executarea hotararii judecatoresti

9. Masuri reparatorii. Autoritate de lucru judecat. Despagubiri banesti

10. Restituire in natura. Despagubiri. Actualizare

11. Proba privind existenta si intinderea dreptului de proprietate cu privire la bunurile preluate in mod abuziv de stat

12. Dovada dreptului de proprietate. Notificare. Termen 

13. Restituire in natura. Imobil expropriat. Spatiu verde 

14. Restituire in natura. Imobile (apartamente) instrainate

15. Persoana indreptatita. Dovada dreptului de proprietate

16. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Cumparator de drepturi succesorale

17. Admisibilitatea actiunii. Legea fondului funciar

18. Competenta. Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 18/1991. Principiul disponibilitatii

B. Legea nr. 18/1991

19. Teren atribuit pentru edificare locuinta. Actiune in revendicare

20. Actiune in nulitate titlu de proprietate. Coproprietari in indiviziune. Regula unanimitatii. Exceptii

21. Actiune in nulitate titlu de proprietate. Interes legitim

22. Actiune in constatarea nulitatii titlului de proprietate. Amplasament

Sectiunea a III-a. Drept procesual civil

23. Principiul disponibilitatii. Continut

24. Obiectul judecatii. Neconcordanta intre considerente si dispozitivul hotararii atacate

25. Actiune in constatare. Admisibilitate 

26. Actiune in evacuare. Admisibilitate. Titlul locativ

27. Calitate procesuala activa. Revocare testament 

28. Judecata. Calitate procesuala activa. Regula unanimitatii. Liberul acces la justitie

29. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie. Calitatea procesuala activa a Statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, reprezentat de D.G.F.P.J. Iasi

30. Calitate procesuala activa. Actiune in evacuare. Uzufructuar

31. Natura juridica a actiunii privind nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui bun imobil. Instanta competenta

32. Competenta. Conflict de munca 

33. Competenta materiala. Calificarea caii de atac. Compunerea completului de judecata

34. Contestatie la executare. Competenta materiala

35. Contestatie la executare. Calificarea caii de atac

36. Suspendarea de drept a judecatii. Decesul uneia dintre parti 

37. Taxe de timbru. Prima zi de infatisare

38. Taxe de timbru. Cereri formulate de institutii publice 

39. Anularea actiunii ca netimbrata. Parti lipsa la judecarea cauzei 

40. Plata taxelor judiciare de timbru. Parte in proces ce se afla in executarea pedepsei inchisorii

41. Acordarea cheltuielilor de judecata. Respingerea actiunii ca ramasa fara obiect 

42. Cheltuieli de judecata. Culpa procesuala

43. Hotarare. Dezbateri. Exceptii. Judecata in fond

44. Lipsa incheierii de dezbateri. Nulitate

45. Hotarare judecatoreasca. Lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului hotararii judecatoresti

Capitolul al II-lea. Sectia penala 

46. Arestare preventiva in lipsa a inculpatului aflat in strainatate, in faza urmaririi penale. Nepunerea in executare a mandatului de arestare. Sesizarea instantei cu rechizitoriu. Mentinerea arestarii preventive la primirea dosarului. Nulitate 

47. Arestarea preventiva in cursul judecatii, a inculpatului care a mai fost anterior arestat in aceeasi cauza

48. Propunere de prelungire a arestarii preventive a inculpatului. Schimbarea temeiului si a incadrarii juridice ce au determinat arestarea. Inlocuirea masurii cu obligarea de a nu parasi tara

49. Prelungirea duratei arestarii preventive. Recurs declarat de inculpat. Admitere. Revocarea starii de arest preventiv 

50. Prelungirea duratei arestarii preventive. Recurs declarat de inculpat. Admitere. Respingerea propunerii formulate de procuror 

51. Prelungirea duratei arestarii preventive. Verificarea in prealabil a legalitatii si temeiniciei masurii. Garantarea dreptului la aparare a inculpatului 

52. Prelungirea duratei arestarii preventive. Respingerea propunerii. Inlocuirea masurii cu obligarea de a nu parasi localitatea

53. Revocarea masurii arestarii preventive. Temeiuri

54. Neinceperea urmaririi penale pentru infractiunea prevazuta de art. 211 C. pen. Plangere. Ordonanta procuror. Imposibilitatea schimbarii temeiului din art. 10 lit. a) C. proc. pen. in art. 10 lit. d) C. proc. pen

55. Verificarea din oficiu a regularitatii actului de sesizare. Restituirea cauzei la prim-procurorul parchetului in vederea verificarii rechizitoriului sub aspectul legalitatii si temeiniciei. Recurs declarat de procuror. Admitere

56. Necitarea tuturor partilor. Omisiune. Casarea hotararii cu trimiterea cauzei spre rejudecare

57. Recurs. Cazurile de casare rezultate din incalcarea normelor de procedura penala. Admitere. Trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului

58. Furt calificat si violare de domiciliu. Recurs. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de furt calificat

59. Exercitarea de violente asupra partii vatamate urmata de sustragerea telefonului mobil. Talharie. Inexistenta infractiunilor de furt calificat si vatamare corporala

60. Condamnare pentru infractiuni de coruptie. Dezincriminare. Achitare partiala 

61. Condamnarea in prima instanta pentru infractiuni de taiere si furt de arbori din fondul forestier national. Achitarea inculpatilor apelanti de tribunal in baza art. 11 pct. 2 lit .a) si art. 10 lit. b) C. proc. pen. (fapte dezincriminate). Schimbarea temeiului achitarii in recursul procurorului

62. Mandat european de arestare in vederea efectuarii urmaririi penale. Predare amanata. Inlocuirea masurii arestarii cu obligarea de a nu parasi tara 

63. Hotarare de condamnare pronuntata de judecatorie si ramasa definitiva prin neexercitarea cailor ordinare de atac. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare

Capitolul al III-lea. Sectia comerciala

64. Atragerea raspunderii organelor de conducere. Conditii

65. Inlocuirea lichidatorului judiciar. Motive 

66. Nepronuntarea asupra cererii unui creditor. Consecinte 

67. Deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului. Perimarea actiunii. Consecinte. Promovarea altei actiuni de aceeasi societate, dar impotriva societatii care intre timp si-a schimbat denumirea si conducerea

68. Suspendarea cauzei desi s-a solicitat judecarea in lipsa. Consecinte 

69. Lichiditatea, certitudinea si exigibilitatea creantei, conditii care justifica deschiderea procedurii insolventei

70. Anularea unor contracte de vanzare-cumparare succesive. Nesolutionarea cauzei si in privinta vanzarilor succesive avand in vedere finalitatea, urmata de repunerea partilor in situatia anterioara, prin readucerea bunului (bunurilor) in patrimoniul societatii falite

71. Sanctiunea nemotivarii in fapt si in drept a hotararii judecatoresti

72. Persoane indrituite sa formuleze actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in frauda creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial. Calitate procesuala activa

73. Calitate procesuala activa in introducerea unei actiuni privind constatarea nulitatii absolute a contractului de imprumut. Deosebire intre nulitate si anulabilitate. Interes legitim

74. Neexaminarea tuturor apararilor invocate la instanta de fond. Consecinte 

75. Autoritate de lucru judecat. Contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabelul definitiv de creante 

76. Conditiile in care opereaza perimarea

77. Inregistrarile facute in contabilitate, conform documentelor contabile

78. Rezilierea contractului la telefonie mobila. Neasigurarea beneficiarului semnal si acces la retea

Capitolul al IV-lea. Sectia de contencios administrativ si fiscal

79. Exceptie de nelegalitate a prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 104/2006 in ce o priveste pe S.C. „A.” S.A. Iasi, avand ca obiect recunoasterea beneficiului exonerarii de la plata penalitatilor de intarziere, acordat prin art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 37/2004. Conditii 

80. Exceptie de nelegalitate a unor dispozitii din hotararile de consiliu local, prin care s-au instituit taxa de sprijinire a sportului de performanta si respectiv taxa pentru gestionarea cainilor fara stapan. Conditii de admisibilitate

81. Cerere de suspendare a executarii unui act administrativ pana la pronuntarea instantei de contencios administrativ asupra fondului cauzei. Conditii de admisibilitate. Calitate procesuala pasiva

82. Exceptia de neconstitutionalitate a unui act normativ abrogat, solutionata de instanta de drept comun. Inadmisibilitate

83. Competenta instantei de contencios administrativ in solutionarea capatului din actiune referitor la drepturi salariale

84. Acces la informatii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de institutia detinatoare. Consecinte

85. Competenta materiala a instantelor in functie de organul administrativ emitent al actelor ce fac obiectul cauzei

86. Exceptia nulitatii absolute a actului de control fiscal pentru lipsa de competenta a organului de control, in materia activitatilor publice. Legea aplicabila. Invocarea „autonomiei publice locale”

87. Procedura administrativ-jurisdictionala in materie fiscala. Natura juridica a actului de control si respectiv a deciziei de solutionare a contestatiei impotriva acestuia

88. Taxa pe valoare adaugata. Momentul nasterii obligatiei fiscale in cazul lucrarilor de constructii cu predare succesiva

89. Contestatie impotriva deciziei de impunere privind stabilirea de obligatii fiscale suplimentare de plata reprezentand accize aferente unei cantitati de benzina aviatie. Distinctia dintre notiunile de „scutire directa” si „scutire indirecta” prevazuta de art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobat prin H.G. nr. 44/2004. Consecinte

90. Raport de evaluare a functionarului public. Calitate procesuala pasiva. Nerespectarea procedurii legale. Consecinte 

91. Anularea procesului-verbal de respingere a rezultatelor concursului de ocupare a postului de sef lucrari. Nelegalitate

92. Cerere de acordare a transferului functionarului public. Obligarea angajatorului la aprobarea transferului. Conditii

93. Drepturile salariale cuvenite functionarilor publici. Termenul si procedura de atacare a nivelului de salarizare

94. Anularea fisei individuale de evaluare profesionala a functionarului public. Conditii de admisibilitate

95. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire. Conditie de admisibilitate

96. Hotararea Consiliului Local de reglementare a regimului sanctionator al activitatii de taximetrie. Nelegalitate

97. Eliberarea certificatului de urbanism, in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Refuzul solutionarii. Conditii de admisibilitate

98. Cerere de respingere si anulare a hotararii consiliului local cu caracter normativ. Intelesul notiunii de „interes legitim public”

99. Constatarea nulitatii de drept a hotararii de consiliu local cu anularea contractului de prestari servicii incheiat in baza acesteia. Incompatibilitatea unui consilier local, derivand din calitatea sa de administrator si vicepresedinte in societatea comerciala contractanta, din care demisionase anterior perfectarii contractului. Conditii

100. Concesionarea terenurilor prin licitatie publica. Atributul organului administrativ privind modalitatea licitatiei si a formei de concesionare. Refuzul de participare la licitatie. Calitate procesuala activa

101. Anularea hotarararii Consiliului Judetean de aprobare a cuantumului chiriei aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si terenurilor aflate in domeniul public de interes judetean. Limitele de competenta ale organului administrativ judetean

102. Achizitii publice. Dovada „experientei similare”. Admisibilitate

103. Revocarea functiei de rector. Nerespectarea conditiei de cvorum a sedintei Senatului Universitar. Consecinte

104. Anularea deciziei Colegiului Medicilor din Romania. Culpa medicala. Nerespectarea procedurii de sanctionare. Consecinte 

105. Anularea concursului de ocupare a functiei de secretar al Clubului de Vanatoare, organizat de D.J.V.P.S. Competenta instantei

Capitolul al V-lea. Sectia pentru conflicte de munca  si asigurari sociale

106. Sanctionarea disciplinara a medicilor

107. Delegarea salariatilor in perioada de preaviz prevazuta de art. 79 alin. (4) C. muncii. Nelegalitatea deciziei angajatorului

108. Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul prevazut de art. 56 lit. b) C. muncii 

109. Incetarea contractului individual de munca la pensionarea pentru limita de varsta in cazul cadrelor didactice universitare din invatamantul medical. Aplicarea dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, privind mentinerea in activitate dupa varsta de 65 de ani

110. Acordarea sporului de 15% din salariul de baza pentru conditii periculoase sau vatamatoare bibliotecarilor din invatamant

111. Actiune in raspundere patrimoniala intemeiata pe dispozitiile art. 270 (1) C. muncii, formulata de angajatorul societate comerciala in contradictoriu cu fostul director general al unitatii. Competenta. Calitate procesuala pasiva. Conditii 

112. Revocarea din functia de director al unei unitati de invatamant, ocupata cu delegatie pana la organizarea concursului. Competenta instantei de dreptul muncii in solutionarea contestatiei impotriva acestui act unilateral. Nelegalitatea deciziei de revocare intemeiata pe dispozitiile art. 263 C. muncii

113. Actiune privind constatarea calitatii de salariat in ipoteza refuzului noului angajator rezultat din comasarea prin absorbtie de a incheia contractul individual de munca cu salariatul ce presteaza efectiv activitate 

114. Calitatea procesuala activa a sindicatului in actiunile avand ca obiect apararea drepturilor membrilor sai, ce decurg din legislatia muncii. Limitele exercitarii mandatului

115. Despagubirea salariatului de catre angajator conform dispozitiilor art. 269 (1) C. muncii. Conditii de admisibilitate ce trebuie intrunite cumulativ

Capitolul al VI-lea. Sectia pentru cauze cu minori si familie

116. Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti 

117. Aprecierea interesului superior al copilului, in cadrul aplicarii art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Aplicarea punctelor 6 si 9 ale art. 304 C. proc. civ

118. Incredintarea copilului spre crestere si educare unuia dintre parinti cu ocazia divortului. Criterii de determinare a interesului superior al copilului

119. Principiul respectarii interesului superior al copilului la luarea oricarei masuri de ocrotire a acestuia. Ascultarea copilului

120. Notiunea de „neglijenta” in sensul art. 89 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Aplicarea art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004

121. Divort. Aplicarea dispozitiilor art. 2 si 38 (1) din Codul familiei prin coroborare cu prevederile art. 617 din Codul de procedura civila 

122. Aplicarea dispozitiilor art. 614 C. proc. civ., coroborat cu prevederile art. 68 alin. (1) si art. 69 alin. (1) C. proc. civ

123. Obligatia de intretinere intre sotii divortati. Articolul 41 din Codul familiei 

124. Aplicarea dispozitiilor art. 673 9 C. proc. civ.

125. Formarea si atribuirea loturilor la partaj. Interpretarea si aplicarea art. 673 (9) C. proc. civ.

126. Actiune in constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare. Aplicarea art. 282 (1) C. proc. civ

127. Suspendarea judecatii pentru lipsa partilor. Aplicarea art. 242 C. proc. civ. 

128. Contestatie in anulare speciala. Conditii de executare. Notiunea de omisiune a cercetarii unor motive de casare sau modificare a hotararii

129. Circumstante atenuante conform art. 74 C. pen.

130. Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism. Modificari operate prin O.U.G. nr. 131/2006. Efecte

131. Liberarea provizorie sub control judiciar. Conditia de la art. 160 (2) alin. (1) C. proc. pen

132. Obiectul actiunii civile in procesul penal. Art. 14 C. proc. pen. si art. 998 C. civ. Coroborare

133. Motivele de casare reglementate de art. 385 (9) pct. 18 C. proc. pen. Notiunea de „grava eroare de fapt”

134. Lipsa incheierii de dezbateri. Consecinta casarii hotararii pronuntate 

135. Revizuire. Interpretarea si aplicarea art. 394 alin. (1) lit. a) C. proc. pen

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei09 ian. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini416
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Curtea de Apel Iasi
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
37,60 RON