Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Iasi. Culegere de pracrica judiciara pe anul 2006

ISBN/ISSN: 978-973-1836-48-5
Editura: Hamangiu
9,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Lucrarea cuprinde solutii relevante din activitatea Curtii de Apel Iasi pe anul 2006, grupate in sase capitole, care corespund celor sase sectii ale instantei: Sectia civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Sectia comerciala, Sectia pentru cauze cu minori si familie, Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.
 
Au fost selectate peste 120 de spete, prin care se releva modul in care instanta a solutionat probleme controversate, cum ar fi cererile intemeiate pe Legea nr. 10/2001 sau pe Legea nr. 18/1991, cererile privind luarea, mentinerea, revocarea sau inlocuirea masurilor preventive, cauzele cu minori, cererile avand ca obiect drepturile salariale sau conflictele de drepturi.

Capitolul I. Sectia civila

Sectiunea 1. Drept civil

1. Servitute de trecere constituita prin conventie. Modificare 

2. Servitute privind scurgerea apelor 

3. Drept de retentie. Efecte

4. Contract de vanzare-cumparare reglementat prin Legea nr. 85/1992. Refuz de a vinde chiriasului locuinta

5. Contract de vanzare-cumparare locuinta. Chirias

6. Prelungirea contractului de inchiriere. Imobile pentru care se poate dispune prelungirea

7. Publicitate imobiliara. Cererea de radiere a inscrierilor in cartea funciara. Caracter contencios

8. Actiune in revendicare. Coproprietate perpetua si silita 

9. Suspendarea procedurii prealabile administrative. Dispozitie de retrocedare numai pentru imobilele detinute

10. Masuri reparatorii prin echivalent. Compensare cu o alta suprafata egala de teren

11. Dovada dreptului de proprietate la data preluarii abuzive 

12. Persoana indreptatita. Teren preluat de stat in baza Legii nr. 58/1974

13. Masuri reparatorii prin echivalent. Despagubiri banesti 

14. Acte doveditoare privind dreptul de proprietate. Instituirea prezumtiei legale relative la proprietate in favoarea persoanelor indreptatite in aplicarea Legii nr. 10/2001

15. Proba dreptului de proprietate cu privire la bunurile preluate in mod abuziv de stat. Termen de depunere a actelor doveditoare 

16. Proba dreptului de proprietate cu privire la bunurile preluate de stat abuziv si a terenului liber

17. Proba dreptului de proprietate cu privire la bunurile preluate in mod abuziv de stat

18. Stabilirea cuantumului despagubirilor in instanta de judecata prin expertiza tehnica 

19. Actiune in anularea dispozitiei primarului promovata de terti. Calitate procesuala

20. Actiune in revendicare. Calitate procesuala

21. Actiune in anularea dispozitiei emise de primar. Calitate procesuala activa. Mostenitori

22. Actiune pentru anulare dispozitie/decizie. Termen 

23. Dovada dreptului de proprietate si a preluarii abuzive 

24. Persoane indreptatite la masuri reparatorii acordate in baza Legii nr. 10/2001. Legatar

25. Emitere titlu de proprietate. Teren concesionat statiunilor de cercetare agricola 

26. Actiune in nulitatea titlului de proprietate. Analizarea titlului

27. Actiune in nulitatea titlului de proprietate. Intinderea dreptului de proprietate. Amplasament

28. Actiune in nulitatea titlului de proprietate. Reconstituirea dreptului de proprietate la cerere

29. Reconstituirea dreptului de proprietate. Suprafata mai mare decat cea din actul de atribuire in folosinta. Proba

30. Actiune in modificarea titlului de proprietate. Calitate procesuala 

Sectiunea a 2-a. Drept procesual civil

31. Competenta de solutionare a actiunii in revocarea contractului de vanzare-cumparare 

32. Actiuni in nulitate absoluta a contractelor de vanzare-cumparare. Competenta materiala de solutionare a actiunilor in raport de valoarea bunului vandut 

33. Contract de prestare servicii. Cale de atac. Competenta materiala

34. Competenta de solutionare a actiunii in constatarea nulitatii absolute a actelor aditionale la contractul de credit bancar. Litigiu comercial 

35. Conflict de munca. Daune morale. Competenta de solutionare 

36. Drepturi salariale cuvenite magistratilor. Competenta materiala

37. Judecata. Rolul activ al instantei

38. Obiectul judecatii. Limita in care decide instanta 

39. Calitate procesuala activa. Interes legitim. Creditor 

40. Actiune in revendicare. Actiune in restituire a imobilului preluat de stat in baza legilor antievreiesti. Calitate procesuala activa. Admisibilitate 

41. Actiune in constatarea nulitatii relative. Contract de vanzare-cumparare. Calitate procesuala

42. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie. Calitate procesuala

43. Daune morale. Termen de prescriptie 

44. Actiune in revendicare. Obligatia de a ridica constructiile. Retele electrice. Despagubiri

45. Partaj. Actiune pauliana. Probe

46. Cheltuieli de judecata. Coparticipare procesuala

47. Cale de atac. Neexaminarea motivelor de apel 

48. Cale de atac exercitata de mandatar. Reprezentare conventionala

49. Apel. Exceptii invocate din oficiu. Capacitate procesuala de folosinta 

50. Cale de atac. Recurs impotriva incheierii date de instanta de recurs prin care s-a respins cererea de suspendare. Admisibilitate

51. Revizuire. Expert condamnat pentru marturie mincinoasa

52. Revizuire. Dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la indeplinire 

Capitolul al II-lea. Sectia penala

53. Arestare preventiva. Propunere formulata in faza urmaririi penale. Suspendarea judecatii si trimiterea dosarului la Curtea Constitutionala 

54. Verificarea arestarii preventive la primirea dosarului. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate. Suspendarea judecatii si trimiterea dosarului la Curtea Constitutionala 

55. Eroare materiala. Mandat de arestare emis pe durata de 29 zile, in situatia inculpatului aflat in stare de libertate. Inadmisibilitate

56. Arestare preventiva in cursul urmaririi penale. Inexistenta probelor sau indiciilor temeinice de savarsirea faptei

57. Propunere de arestare preventiva. Pericol concret pentru ordinea publica. Conditii

58. Propunere de arestare preventiva. Luarea masurii. Admiterea recursului declarat de invinuit. Lipsa pericolului concret pentru ordinea publica

59. Prelungirea arestarii preventive a inculpatului. Incalcarea dreptului la aparare si lipsa de temeinicie a propunerii formulate

60. Respingerea propunerii de prelungire a arestarii preventive. Inlocuirea masurii cu obligarea de a nu parasi localitatea. Admiterea recursului declarat de procuror, in conditiile mentinerii temeiurilor care au stat la baza luarii masurii 

61. Liberare provizorie pe cautiune. Indeplinirea conditiilor prevazute de lege

62. Extradare activa in vederea executarii unei pedepse cu inchisoarea. Rejudecare. Respingerea cererii 

63. Condamnare hotarata si executata in strainatate, cat si in Romania pentru infractiuni distincte si concurente. Contopirea pedepselor. Instanta competenta

64. Omor savarsit prin cruzimi. Conditii de retinere

65. Talharie si omor deosebit de grav aflate in concurs. Elemente de diferentiere fata de infractiunea de talharie urmata de moartea victimei 

66. Evaziune fiscala. Aplicarea cauzei de nepedepsire prevazuta de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru fapte comise anterior intrarii in vigoare a legii si aflate in curs de judecata

Capitolul al III-lea. Sectia comerciala 

67. Societate comerciala. Incetare de plati. Culpa organelor de conducere 

68. Antrenarea raspunderii personale a administratorului. Conditii

69. Conditiile antrenarii raspunderii personale a administratorului. Neindeplinire. Consecinte

70. Atragerea raspunderii personale a administratorului. Probatorii care conduc la aceasta solutie 

71. Cauze care determina incapacitatea de plata a societatii debitoare. Persoana raspunzatoare

72. Deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. Conditii 

73. Spatii comune. Folosinta. Activitati de interes public 

74. Ordinea vanzarii bunurilor. Licitatie  

75. Deschiderea procedurii falimentului. Contestarea creantei. Dovada achitarii debitului. Consecinte 

76. Conditiile esentiale pentru deschiderea procedurii insolventei

77. Promovarea actiunii in anularea actelor incheiate in 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, cu intentia sustragerii bunurilor de la urmarire. Calitate procesuala activa

78. Contract de garantie. Creditor garantat. Eficienta contractului, in parte executat

79. Cererea unei parti de amanare pentru pregatirea apararii. Nerespectarea normelor de procedura privind citarea. Solutii

80. Citarea nelegala a partilor. Nume si adresa gresite. Consecinte 

81. Necitarea corecta a partii pentru termenul de judecata. Lipsa unei mentiuni din adresa

82. Citarea nelegala a partii pentru termenul de judecata. Indicarea altei adrese

83. Neindeplinirea corecta a procedurii de citare. Indicarea unui alt numar al imobilului. Consecinte

84. Anularea unui transfer patrimonial. Termen de prescriptie. Repunere in termen. Conditii

85. Proba cu expertiza contabila solicitata si neadmisa de prima instanta

86. Nejudecarea cauzei conform investirii. Consecinte

87. Recurs. Renuntare la judecata actiunii de catre intimatul-reclamant 

88. Contestatie in anulare. Citarea nelegala prin afisare a persoanei juridice. Consecinte 

Capitolul al IV-lea. Sectia de contencios administrativ si fiscal

89. Tardivitatea contestatiei formulate impotriva actului administrativ de stabilire a unor obligatii fiscale. Imposibilitatea luarii la cunostinta a actului constatator. Consecinte

90. Anularea hotararii consiliului local de transfer al unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta, emisa la cererea unui reprezentant, contestata de adunarea generala a entitatii chiriase. Dovada calitatii de reprezentant. Limitele dreptului de dispozitie al organului administrativ locator

91. Anularea hotararii consiliului local de aprobare a unor sanctiuni privind circulatia pe drumurile publice. Admisibilitate

92. Decizie de imputare emisa functionarului public. Lipsa procedurii prealabile. Consecinte

93. Exceptia lipsei de competenta materiala a sectiei de contencios administrativ, raportat la functia detinuta de reclamant

94. Obligatii fiscale. Conditii pentru acordarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata

95. Anulare concurs pentru ocuparea unei functii publice. Nerespectarea procedurii de publicitate. Consecinte

96. Actiune pentru anularea unei hotarari a consiliului local, de trecere a unei suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat, in vederea retrocedarii acestuia in conditiile Legii nr. 10/2001, teren pe care se aflau amplasate amenajari proprietate a unei societati comerciale. Admisibilitate 

97. Anularea hotararii consiliului local de concesionare prin licitatie publica a terenului proprietate privata a autoritatii administrative locale, precum si a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, pentru nerespectarea procedurii de concesionare. Conditii de admisibilitate 

98. Accesul la informatii de interes public. Conditii de admisibilitate

Capitolul al V-lea. Sectia pentru cauze cu minori si familie 

99. Instituirea plasamentului in regim de urgenta. Conditii

100. Protectia copilului impotriva abuzului si neglijentei. Interpretarea si aplicarea prevederilor art. 89 si art. 90 din Legea nr. 272/2004

101. Decaderea parintilor din exercitiul drepturilor parintesti. Conditii in care se dispune. Dispozitii legale aplicabile

102. Incredintarea copilului cu ocazia divortului parintilor. Criterii avute in vedere de instanta

103. Incredintarea copilului spre crestere si educare. Luarea in considerare a opiniei copilului, potrivit varstei si gradului sau de maturitate

104. Incredintarea copilului spre crestere si educare. Dreptul acestuia de a-i fi ascultata opinia

105. Incredintarea copiilor spre crestere si educare cu ocazia divortului parintilor. Cauza aflata in recurs. Consecinte

106. Stabilirea modului in care se realizeaza concret pastrarea relatiilor personale si a contactelor directe dintre copilul minor si parinti. Aplicarea art. 14 si art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

107. Partaj de bunuri comune. Aplicarea art. 741 C. civ 

108. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere. Cerere formulata de unul dintre fostii soti dupa pronuntarea irevocabila a divortului

109. Obligatii ale instantei de apel, pentru asigurarea dreptului la aparare al intimatului. Sanctiunea incalcarii obligatiilor

110. Incidenta pct. 10 al art. 304 C. proc. civ. (in vigoare la data pronuntarii hotararii recurate).  Notiunea de „dovada hotaratoare” pentru dezlegarea pricinii

111. Elemente de care se tine seama, conform art. 18 (1) alin. (2) C. pen., la stabilirea gradului de pericol social al faptei

112. Stabilirea raspunderii civile a inculpatului si a partii responsabile civilmente. Aplicarea art. 14 C. proc. pen. coroborat cu art. 998, art. 999 si art. 1000 alin. (2) C. civ

113. Luarea masurii arestarii preventive a unor inculpati minori. Conditii 

114. Asistenta inculpatului arestat preventiv. Aplicarea art. 171 alin. (4) 1) C. proc. pen. Conditii. Sanctiunea nerespectarii acestor conditii

115. Aplicarea dispozitiilor art. 197 alin. (2) C. proc. pen. in ceea ce priveste sesizarea instantei. Coroborarea cu prevederile art. 300 C. proc. pen

Capitolul al VI-lea. Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale

116. Contract individual de munca pe perioada determinata. Expirarea perioadei pentru care s-a incheiat. Consecinte

117. Salariu. Distinctie intre veniturile obtinute cu acest titlu si cele ce deriva din calitatea de asociat/administrator al unei societati comerciale 

118. Prejudiciu creat de catre salariat angajatorului. Angajament de plata. Caracter

119. Lipsa cercetarii disciplinare prealabile. Consecinte

120. Desfacere disciplinara a contractului individual de munca pentru o alta fapta decat cea retinuta in preambulul deciziei. Nelegalitate

121. Revocare din functie. Conditii. Nelegalitatea modificarii unilaterale a contractului de munca 

122. Incetarea contractului individual de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor privind varsta standard de pensionare. Consecinte

123. Intocmirea documentatiei ce sta la baza deciziei de concediere ulterior emiterii acesteia. Efecte

124. Actiune in recunoasterea vechimii pentru cadrele militare. Competenta

125. Consilier juridic. Imposibilitatea reprezentarii in instanta a unor persoane fizice in aceasta calitate, in lipsa mandatului prevazut de art. 67 si urm. C. proc. civ. 

126. Cadre didactice. Drepturi conferite de reducerea normei didactice de predare. Salarizare

127. Ore suplimentare efectuate fara acordul angajatorului. Plata

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei11 ian. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini392
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Curtea de Apel Iasi
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
37,60 RON