Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Alba Iulia. Buletinul Jurisprudentei 2013

ISBN/ISSN: 978-606-27-0223-6
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Curtea de Apel Alba Iulia si Editura Hamangiu ofera un nou Buletin de Jurisprudenta tuturor persoanelor interesate de modul in care au fost abordate si solutionate in drept, in anul 2013, o serie de probleme specifice.

Culegerea abordeaza principalele materii in sase capitole distincte: drept penal si drept procesual penal, drept civil si drept procesual civil, dreptul muncii si asigurarilor sociale, drept administrativ si drept procesual fiscal, precum si drept comercial, cautand sa ofere, prin spetele selectate, cele mai pertinente argumente si solutii.

Capitolul I. Drept penal si drept procesual penal 

1. Cerere de intrerupere a executarii pedepsei inchisorii. Instanta competenta 

2. Denuntarea calomnioasa. Elemente constitutive. Gresita fundamentare a solutiei de condamnare

3. Contopirea pedepselor. Principii de realizare a contopirii delimitate de jurisprudenta relevanta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

4. Legea nr. 302/2004. Recunoasterea si executarea hotararilor pronuntate in statele Uniunii Europene prin care s-au aplicat sanctiuni pecuniare 

5. Infractiunea de contrabanda. Confiscarea bunurilor ilegal introduse in Romania. Actiune civila 

6. Procedura simplificata. Caracterul irevocabil al art. 320 (1) C. proc. pen. Imposibilitatea revenirii inculpatului asupra manifestarii de vointa in faza recursului 

7. Contopirea pedepselor in calea de atac. Regula si exceptiile instituite prin Decizia in interesul legii nr. 70/2007 

8. Furt calificat in varianta normativa prevazuta de art. 208 alin. (1) si art. 209 alin. (3) lit. c) C. pen. Interpretarea sintagmei „retele electrice” 

9. Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire sau de netrimitere in judecata ale procurorului. Articolul 278 (1) C. proc. pen. Trimiterea la parchet pe cale judiciara a plangerii 

10. Judecata conform procedurii simplificate prevazute de art. 320 (1) C. proc. pen. Aplicabilitatea procedurii in situatia disjungerii

11. Judecata conform procedurii simplificate prevazute de art. 320 (1) C. proc. pen. Aplicabilitatea procedurii in conditiile omiterii citirii actului de sesizare 

12. Obiectul actiunii civile in procesul penal. Imposibilitatea tragerii la raspundere civila a partii vatamate 

13. Arestare preventiva. Temeiul de arestare prevazut de art. 148 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. 

14. Contopirea pedepselor. Reguli de aplicat in ipoteza concomitentei dispozitiilor ce reglementeaza concursul de infractiuni si recidiva postexecutorie 

15. Prescriptia raspunderii penale. Cauza de suspendare. Procedura de rejudecare in caz de extradare a persoanei judecate si condamnate in lipsa 

16. Schimbarea incadrarii juridice. Retinerea de fapte noi. Necesitatea extinderii procesului penal pentru acestea. Sanctiunea nerespectarii art. 336 C. proc. pen. 

Capitolul al II-lea. Drept civil si drept procesual civil 

17. Prescriptia dreptului de a cere anularea certificatului de mostenitor. Renuntarea la succesiune nu se confunda cu neacceptarea mostenirii, deoarece numai succesorul care a acceptat mostenirea poate, ulterior, sa renunte la ea 

18. Imposibilitatea constituirii dreptului de superficie asupra unui bun proprietate publica 

19. Expropriere in temeiul Legii reformei agrare. Excluderea imobilelor terenuri pe care erau edificate lacasuri de cult sau case parohiale. Dreptul parohiilor ce nu au pierdut posesia si folosinta acestor lacasuri de a solicitat restituirea in conditiile dreptului comun 

20. Granituirea a doua imobile pentru care titularii detin titluri de proprietate emise in temeiul Legii nr. 18/1991. Nerespectarea liniei de granita stabilita cu ocazia punerii in posesie echivaleaza cu incalcarea dreptului de proprietate garantat de art. 480 C. civ. 

21. Obtinerea consimtamantului coproprietarilor pentru ridicarea unei copertine. Dreptul unui neproprietar de a solicita acordul la edificare nu poate fi conditionat de lipsa calitatii de coproprietar 

22. Efectul devolutiv al apelului este limitat la criticile partilor. Instanta nu poate acorda mai mult decat s-a criticat fara a incalca dispozitiile art. 295 C. proc. civ. 

23. Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin act de adjudecare. Plangere impotriva refuzului registratorului de carte funciara de a intabula dreptul astfel dobandit. Obligatia registratorului de a verifica exclusiv respectarea formelor prevazute de lege de catre actul in baza caruia se solicita intabularea 

24. Solutionarea cauzelor avand ca obiect contestarea hotararii Comisiei de incadrare a copilului cu dizabilitati intr-un grad de handicap fara participarea procurorului. Sanctiune. Invocarea din oficiu a neregularitatii de catre instanta de recurs 

25. Drept civil. Drept procesual civil. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Sanctiunea depunerii tardive a cererii de precizare a actiunii si momentul pana la care poate fi invocata 

26. Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata 

27. Posibilitatea de a inscrie in cartea funciara o garantie reala imobiliara constituita sub vechiul Cod civil, fata de prevederile art. 103 din Legea nr. 71/2011, potrivit caruia obligatiile nascute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data producerii ori, dupa caz, a savarsirii lor 

28. Calitate procesuala pasiva. Situatia exproprierii, in care, pentru contestarea cuantumului despagubirii, legiuitorul impune o anume calitate a paratului chemat in judecata. Principiul disponibilitatii procesuale 

29. Aplicarea obligatorie a Deciziei nr. 53/2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Sectii Unite, rationament continuat prin Deciziile nr. 33/2008 si nr. 27/2011. Diferenta esentiala de abordare impusa de practica C.E.D.O. in cauza pilot Maria Atanasiu, fata de practica anterioara, ceea ce a determinat pronuntarea ultimei Decizii in interesul Legii nr. 27/2011 

30. Principiul legalitatii cailor de atac. Motiv de recurs de ordine publica, invocat din oficiu de instanta, in temeiul art. 306 alin. (2) C. proc. civ. Calificarea unei actiuni ca fiind evaluabila in bani si stabilirea caii de atac in functie de valoarea obiectului litigiului 

31. Drept procesual civil. Constituie motiv de nelegalitate care se incadreaza in prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. nerespectarea prevederilor art. 673 (9) C. proc. civ. referitoare la criteriile ce trebuie avute in vedere la formarea si atribuirea loturilor, de catre instantele de fond sesizate cu actiuni de partaj. Este inadmisibila calea de atac prin care se critica nepronuntarea instantei de fond asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu 

32. Drept procesual civil. Calitatea de reprezentant al administratorului caruia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare al societatii, in legatura cu care s-a deschis procedura prevazuta de Legea nr. 85/2006 

33. Drept procesual civil. Norme de procedura privind administrarea probelor prevazute in legislatia speciala a exproprierii. Criterii de evaluare a terenurilor supuse exproprierii 

34. Drept civil. Valabilitatea contractelor de vanzare-cumparare a unor bunuri mobile, fara ca acestea sa fie inregistrate in contabilitatea vanzatoarei persoana juridica, fata de care au fost instituite masuri asiguratorii de catre organele fiscale in temeiul art. 129 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 

Capitolul al III-lea. Dreptul muncii si asigurarilor sociale

35. Acordarea pensiei pentru limita de varsta. Contestatie. Liberul acces la justitie. Imposibilitatea respingerii actiunii ca prematura 

36. Indemnizatia reparatorie de revolutionar. Modalitate de calcul

37. Indemnizatia reparatorie de revolutionar. Majorare 15%. Suma care se majoreaza 

38. Cumulul pensiei cu salariul. Legea nr. 329/2009

39. Nedepunerea de catre reclamant a inscrisului privind renuntarea la judecata. Suspendarea judecatii. Articolul 155 (1) C. proc. civ. 

40. Anularea deciziei de debit emise de Curtea Judeteana de Pensii. Exceptia tardivitatii. Verificare de scripte 

41. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva a locului de munca 

42. Renuntare la judecata. Situatia in care nu este necesar acordul paratului 

43. Cereri in vederea solutionarii unui conflict de munca. Prescriptie. Legea aplicabila

44. Contract colectiv de munca. Caracter obligatoriu. Drepturi salariale 

45. Decizie de impunere emisa de angajator drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor prejudicii. Exonerare plata 

46. Decizie privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale. Suspendarea executarii debitelor 

47. Sanctiune disciplinara. Conditiile ce trebuie indeplinite pentru retinerea raspunderii disciplinare. Stabilirea vinovatiei salariatului prin raportare la atributiile de serviciu 

48. Spor pentru conditii deosebite. Sustinerea unui mod de acordare discriminatoriu prin compararea personalului contractual cu functionarii publici angajati ai aceleasi institutii 

49. Decizie de impunere emise de casa de pensii. Suspendarea executarii silite in conditiile formularii unei contestatii la decizie 

50. Delegare. Drepturi recunoscute magistratilor prin lege speciala. Incidenta reglementarii generale 

51. Spor pentru vechime in munca. Clauze regasite in contractul individual de munca 

52. Decizie emisa in baza art. 107 din Legea nr. 263/2010. Caracter accesoriu fata de decizia de recalculare a cuantumului pensiei emisa in baza art. 169 din aceeasi lege 

Capitolul al IV-lea. Drept administrativ si drept procesual fiscal 

53. Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor nascuti dintr-o sarcina gemelara, tripleti sau multipleti 

54. Drepturile prevazute de Legea nr. 284/2010 privind acordarea ajutoarelor sau indemnizatiilor prevazute la iesirea la pensie, la incetarea raporturilor de serviciu sau la trecerea in rezerva nu pot fi acordate in anul 2011 

55. Act administrativ fiscal. Sanctiunea necomunicarii lui si data nasterii obligatiei fiscale la care acesta se refera 

56. Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ 

57. Cazuri si conditii in care dreptul de asigurari sociale prevazut de Legea nr. 448/2006 poate fi suspendat pe baza dispozitiei directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului 

58. Aplicabilitatea Legii nr. 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 

59. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 cu privire la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii prin care s-a dispus suspendarea vremelnica a executarii unui act administrativ 

60. Incidenta Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in cauzele in materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instantelor 

61. Inspectoratul de jandarmi judetean Alba. Cerere formulata in vederea comunicarii ordinului de punere la dispozitia unitatii. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004 privitoare la refuzul cu exces de putere de a  solutiona cererea reclamantului 

62. Institutia Prefectului Judetului Alba – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevazute de Legea nr. 9/2012, inregistrata la institutia parata ulterior datei de 1.01.2013 

63. Institutia Prefectului Judetului Alba – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevazute de Legea nr. 9/2012, inregistrata la institutia parata anterior datei de 1.01.2013 

64. Plangere formulata impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Inadmisibilitatea acesteia in conditiile art. 78 C. proc. civ. 

65. Aplicabilitatea O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003 si ale Legii nr. 393/2006, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, in litigiile aflate pe rolul instantelor avand ca obiect obligarea ANRP – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, la plata de despagubiri si compensatii banesti

66. Drepturi salariale acordate nelegal functionarilor publici din cadrul unei primarii. Caracterul legal al primelor si oricaror asemenea drepturi salariale 

67. Suspendarea executarii actului administrativ – decizie de imputare. Neindeplinirea cerintelor art. 14 din Legea nr. 554/2004 

68. Raspunderea civila a functionarului public angajata in temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit. Calcularea termenului de 30 de zile pentru emiterea dispozitiei de imputare 

69. Drepturi banesti acordate nelegal functionarilor publici din cadrul unei primarii. Posibilitatea includerii unor clauze de acordare de drepturi salariale suplimentare in acordurile colective de munca. Conditii 

70. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Litigiu avand ca obiect refuzul de acordare a drepturilor protectie sociala persoanelor cu handicap. Lipsa dovezilor privind debutul precoce al afectiunii generatoare de handicap 

71. Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ. si art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilite de art. 124 C. proc. fisc. aferente taxei pe poluare de la data platii taxei 

72. Modalitatea de calcul a TVA la imobile. Aplicabilitatea Hotararii pronuntate de C.J.U.E. in cauzele conexate C-249/12 si C-250/12 in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata 

Capitolul al V-lea. Drept comercial 

73. Obligatiile cambiale. Exceptiile cambiale. Somatia cambiala

74. Procedurii insolventei. Conditiile de deschidere a procedurii 

75. Antrenarea raspunderii membrilor organului de conducere a societatii aflate in insolventa. Convocarea adunarii creditorilor de catre administratorul/lichidatorul judiciar in vederea stabilirii modalitatii de actiune impotriva membrilor organului de conducere pentru plata pasivului, in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006. Inadmisibilitate 

76. Desemnarea, confirmarea sau inlocuirea administratorului judiciar in conditiile art. 19 din Legea nr. 85/2006

Detalii tehnice
Data aparitiei24 feb. 2015
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini480
Tip copertaCarte brosata