Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Alba Iulia. Buletinul jurisprudentei 2008

ISBN/ISSN: 978-606-522-252-6
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

  Pentru al treilea an consecutiv, Curtea de Apel Alba Iulia si Editura Hamangiu ofera practicienilor dreptului dar si altor persoane interesate de modul in care au fost abordate si solutionate in drept probleme specifice dintr-un anumit timp (anul 2008) si spatiu (teritoriul aflat sub jurisdictia Curtii de Apel Alba Iulia) un nou Buletin de Jurisprudenta. Acesta abordeaza principalele materii in sase capitole distincte: drept penal si drept procesual penal, drept civil si drept procesual civil, dreptul muncii si asigurarilor sociale, dreptul familiei si minorilor, drept administrativ si drept procesual fiscal si drept comercial, cautand sa ofere prin 137 de spete cele mai pertinente argumente si solutii.

I. Drept penal si drept procesual penal 

1. Inselaciune in conventii. Latura civila. Anularea actului de vanzare subsecvent. Nelegalitate 

2. Inculpat arestat. Judecarea recursului in lipsa acestuia. Nelegalitate 

3. Infractiunea prevazuta de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002. Achitare in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. b)1 C. proc. pen. si art. 18 (1) C. pen. Nelegalitate

4. Interzicerea drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. c) C. pen. Neexaminarea de catre instanta a criteriilor stabilite de art. 71 alin. (3) C. pen. 

5. Tentativa la omor. Neaplicarea pedepsei complementare. Nelegalitate 

6. Infractiune prevazuta de art. 139 (9) din Legea nr. 8/1996. Achitarea integrala a prejudiciului. Cauza de impunitate. Consecinte

7. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Incadrare juridica ca urmare a dezincriminarii art. 10 lit. b) si c) din Legea nr. 78/2000. Consecinte

8. Infractiune la Legea nr. 50/1991. Exceptie de nelegalitate privind procesele-verbale de inspectie. Omisiunea instantei de apel de a se pronunta asupra cererii privind sesizarea instantei de contencios administrativ. Consecinte 

9. Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala 

10. Inselaciune. Schimbarea incadrarii juridice dintr-o singura infractiune de inselaciune in doua infractiuni prevazute de art. 84 alin. (1) si (2) din Legea nr. 59/1934. Nemotivare. Nelegalitate

11. Apel peste termen. Respingerea apelului ca tardiv introdus. Nelegalitate 

12. Inselaciune in conventii. Lipsa motivelor de fapt si de drept pe care se sprijina solutia de condamnare. Nelegalitate

13. Infractiunea prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Retinerea contributiilor la sursa scriptic si nu faptic. Achitare

14. Actiune civila in despagubiri. Respingerea cererii de obligare solidara cu persoana responsabila civilmente, pe considerentul neintroducerii acesteia in cauza pana la citirea actului de sesizare. Nelegalitate 

15. Despagubiri civile. Stabilirea unui cuantum majorat cu titlu de daune morale, dupa rejudecare. Agravarea situatiei inculpatului in propria cale de atac. Nelegalitate

16. Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii. Netemeinicie

17. Restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii actului de sesizare. Neacordarea unui termen in acest scop. Nelegalitate 

18. Cerere de reabilitare. Competenta 

19. Restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii actului de sesizare al instantei. Nelegalitate

20. Cerere de reaudiere formulata de inculpat in apel. Respingere. Nelegalitate 

21. Audierea inculpatului achitat de catre instanta de fond in procedura apelului. Obligativitate

22. Abuz de incredere. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de inselaciune. Consideratii

23. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Respingere. Nemotivare 

24. Infractiune de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Latura civila. Pozitia procesuala a asiguratorului. Natura juridica a raspunderii asiguratorului pentru recuperarea prejudiciului produs prin infractiune 

25. Abuz in serviciu. Neagravarea situatiei inculpatului in propria cale de atac. Nelegalitate

26. Respingerea cererii de efectuare a probei avand ca obiect recalcularea alcoolului. Nelegalitate. Incalcarea dreptului la aparare

II. Drept civil si drept procesual civil 

27. Art. 304 pct. 7, 8 si 9 C. proc. civ. Limitele analizei unei decizii in recurs 

28. Actiune in constatarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, intemeiata pe dispozitiile art. 111 C. proc. civ. Admisibilitate. Conditii

29. Legea nr. 247/2005. Prescriptia dreptului la actiune

30. Decretul-lege nr. 115/1938. Actiunea in rectificare bazata pe nevalabilitatea titlului. Conditii si efecte 

31. Imobil intrat in patrimoniul statului fara titlu valabil si detinut de o statiune de cercetari agricole. Neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 35 din Legea nr. 18/1991 si de art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/1998 

32. Principiul disponibilitatii procesului civil. Obligatiile instantei

33. Sot supravietuitor. Cerere de despagubire formulata in nume propriu si in calitate de mostenitor legal. Consecinte 

34. Retract litigios. Consecinte

35. Drept de uzufruct. Atributele dreptului de uzufruct. Evacuarea nudului proprietar. Admisibilitate 

36. Plangere impotriva incheierii de carte funciara

37. Recurs. Admisibilitate

38. Actiune in constatarea nelegalitatii masurii de nationalizare a imobilului si restituirea lui in natura. Admisibilitate. Conditii

39. Drept procesual civil. Amanarea pronuntarii hotararii. Lipsa incheierii de consemnare a dezbaterilor 

40. Dreptul proprietatii intelectuale. Dreptul de autor si drepturi conexe. Gestiunea colectiva obligatorie pentru exercitarea dreptului de comunicare publica a operelor muzicale

41. Actiunea in rectificare intemeiata pe art. 34 pct. 1 si 2 din Decretul-lege nr. 115/1938, isi produce efectele si fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta si cu titlu oneros un drept real intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare 

42. Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara

43. Actiune in revendicare promovata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Aplicarea gresita a dispozitiilor art. 480 C. civ. si a art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la C.E.D.O. in favoarea reclamantului. Consecinte 

44. Autoritate de lucru judecat. Practica neunitara

45. Cerere de revizuire intemeiata pe prevederile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Contrarietate de hotarari. Lipsa identitatii de obiect si cauza 

III. Dreptul muncii si asigurarilor sociale 

46. Decizie de pensie emisa in temeiul Legii nr. 3/1977. Calea de atac. Prescriptia dreptului la actiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 155 din Legea nr. 19/2000. 

47. Pensie pentru limita de varsta. Stagiu de cotizare in conditii speciale. Reducerea varstei standard de pensionare 

48. Desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b) C. muncii. Plata unor compensatii. Natura juridica 

49. Exceptia de neconstitutionalitate. Instanta este obligata sa sesizeze Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei chiar daca anterior s-a pronuntat in sensul constatarii constitutionalitatii textului de lege respectiv

50. Modificare unilaterala a contractului de munca. Clauze cuprinse in contractul colectiv de munca. Interpretare

51. Stagiu de cotizare asimilat. Plati compensatorii. Salariu retinut pentru determinarea punctajului mediu anual 

52. Decizie de pensie. Raspunderea pentru mentiunile cuprinse in adeverintele eliberate de angajator apartine acestuia. Obligatia Caselor Judetene de Pensii de a proceda la valorificarea sporurilor mentionate in adeverinte

53. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. Dispozitiile referitoare la compunerea instantei nu pot fi extinse la alte institutii juridice, prin asimilare 

54. Personal auxiliar de specialitate pensionat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 17/2006. Acordarea pensiei de serviciu personalului pensionat inainte de implinirea varstei de 60 ani. Conditii 

55. Salariu. Dovada platii drepturilor salariale

56. Incetarea contractului de munca conform art. 61 lit. c) C. muncii. Continutul deciziei de concediere. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante 

57. Magistrat. Pensie de serviciu. Principiul neretroactivitatii legii. Verificarea indeplinirii conditiilor legale de pensionare in raport de data depunerii cererii 

58. Magistrat. Pensie de serviciu. Data acordarii drepturilor de pensie in situatia valorificarii unor sporuri salariale recunoscute prin hotarari judecatoresti, ulterioare pensionarii

59. Dreptul la taloane de calatorie simple cu reducere 50%. Aplicabilitate. Distinctie intre pensionarii din sistemul public de pensii si pensionarii din celelalte sisteme de pensii 

60. Magistrat. Pensie de serviciu. Legea aplicabila. Mod de calcul 

61. Ajutorul lunar prevazut de Legea nr. 578/2004

62. Indemnizatia de dispozitiv. Persoane indreptatite. Personal contractual din cadrul primariilor 

63. Sporul pentru lucru sub actiunea campurilor electromagnetice de radiofrecventa. Procedura si conditii de acordare. Personal contractual din cadrul institutiilor bugetare

64. Desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 65 alin. (1) C. muncii. Legalitatea deciziei emisa de angajator. Lipsa obligatiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate in cazul concedierii individuale

65. Tichete de masa. Caracterul facultativ al acordarii acestora 

66. Demisie. Data incetarii contractului individual de munca in situatia in care angajatorul renunta la termenul de preaviz. Nelegalitatea deciziei de concediere a salariatului dupa depunerea demisiei „la zi” 

67. Plata unor compensatii banesti la incetarea contractului individual de munca. Natura juridica a dispozitiei inserata in decizia de concediere

68. Drepturi de pensie incasate necuvenit. Decizie de debit. Termen de prescriptie 

69. Acordarea drepturilor salariale conform art. 78 alin. (1) C. muncii. Data pana la care sunt datorate de catre angajator in situatia in care salariatul nu solicita si reintegrarea in postul detinut anterior concedierii nelegale

70. Legea nr. 226/2006. Retroactivitatea legii. Limite de aplicare

71. Decizie de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 61 lit. d) C. muncii. Termen de emitere

IV. Dreptul familiei si minorilor 

72. Divort. Efectele divortului cu privire la numele sotilor. Sot care a purtata anterior celei de a doua casatorii numele celuilalt sot. Revenirea la numele avut anterior primei casatorii. Nelegalitate

73. Inculpat arestat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Neaudierea inculpatului in cadrul solutionarii cererii. Nelegalitate 

74. Mentinerea arestarii preventive a inculpatului condamnat de instanya de fond la o pedeapsa privativa de libertate. Incidenta dispozitiilor art. 160b  alin. (3) C. proc. pen. 

75. Casare cu trimitere spre rejudecare. Nerespectarea principiului contradictorialitatii procesului civil si a dreptului la aparare

76. Nulitatea casatoriei incheiata in strainatate de doi cetateni romani. Competenta jurisdictionala a instantelor romane. Diferenta fata de competenta legislativa 

77. Retinerea cauzei pentru efectuarea cercetarii penale de catre un organ necompetent. Incalcarea dreptului la aparare 

78. Culpa procesuala. Gresita obligare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului la plata cheltuielilor de judecata

79. Viol si incest. Gresita apreciere a probelor de catre instanta de fond cu consecinta achitarii unui inculpat

80. Actiune in stabilirea paternitatii. Nepronuntarea instantei de apel pe toate motivele de apel invocate si pe probele solicitate legal prin motivele scrise de apel. Nelegalitate 

81. Obligatie de intretinere. Cerere de stabilire a pensiei de intretinere in cota procentuala. Calculul valoric a pensiei de catre instanta de judecata. Caracterul normei de hrana. Neluare in considerare

82. Minor. Plasament. Modificarea masurii de protectie a plasamentului. Aprecierea interesului superior a copilului. Reunirea fratilor

83. Procedura in cauzele cu infractori minori. Judecarea cauzei in lipsa referatului de evaluare. Nulitate absoluta. Consecinte 

84. Mentinerea starii de arest in cursul judecatii. Inculpat minor. Grad sporit de periculozitate a infractorului. Subzistenta temeiurilor care au determinat luarea masurii

85. Dreptul la legaturi personale cu minorul. Stabilirea conditiilor de exercitare. Dreptul copilului de a mentine legaturi personale nu numai cu ambii parinti, ci si cu rudele sale

86. Minor. Cerere de ordonanta presedintiala. Plasament in regim de urgenta a minorului mai mic de 2 ani. Instituirea masurii. Nelegalitate 

87. Minor. plasament in regim de urgenta. Lipsa consimtamantului persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia copilului. Interesul superior al minorului. Cenzurarea masurii

88. Nulitate absoluta. Neefectuarea referatelor de evaluare in cauzele cu infractori minori. Consecinte

89. Masuri de protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai. Urmarirea interesului superior al copilului

90. Divort. Incalcarea principiului dreptului la aparare. Nelegalitate. Casare cu trimitere spre rejudecare 

91. Divort. Conflict de jurisdictie. Competenta instantei romane sesizate anterior dobandirii de catre Romania a calitatii de membru al U.E. Exceptia litispendentei internationale 

92. Divort. Casare cu trimitere spre rejudecare. Incalcarea principiului dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii 

93. Arestare preventiva. Inlocuirea masurii in cursul judecatii. Nelegalitate 

V. Drept administrativ si drept procesual fiscal 

94. Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001. Scutire 

95. Activitate de emitere a avizelor de amplasament. Persoana juridica de drept privat autorizata sa presteze servicii publice. Competenta instantei de contencios administrativ 

96. Competenta materiala a Sectiei de litigii de munca a Tribunalului. Drepturi banesti ale personalului contractual bugetar

97. Functionari publici. Drepturi banesti prevazute in acorduri colective de munca cu incalcarea art. 72 din Legea nr. 188/1999 

98. Politisti. Prime de concediu. Spor de fidelitate

99. Incidenta art. 266 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv necompetenta Consiliului de solutionare a contestatiei atata timp cat s-a incheiat contractul de achizitie

100. Hotararea colegiului de conducere al instantei privind propunerile de acordare a salariului de merit pentru grefieri. Natura actului

101. Indemnizatie pentru cresterea copilului. Competenta instantei de contencios administrativ. Data si conditiile acordarii indemnizatiei

102. Functionar public. Eliberare din functie. Competenta teritoriala a instantei. Instanta legal sesizata

103. Act de control fiscal. Contributii de asigurari sociale, contributii de somaj, fond de risc si accidente datorate pentru consilierii locali

104. Achizitii publice. Cheltuieli efectuate in cursul solutionarii contestatiei

105. Functionari publici din departamentele economico-financiare ale instantelor judecatoresti. Despagubiri pentru discriminare

106. Raport de inspectie. Act pregatitor pentru emiterea procesului-verbal de contraventie. Inadmisibilitatea suspendarii executarii

107. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii

108. Functionar public. Sanctiune disciplinara. Nulitatea absoluta 

109. Revizuirea hotararii instantei de contencios administrativ conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Conditii de admisibilitate

110. Functionari publici cu statut special. Discriminare in acordarea drepturilor salariale. Conditii 

111. Exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 1025/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului 

112. Taxa de prima inmatriculare. Interdictia discriminarii intre produse comunitare provenind din state membre UE. Dispozitii fiscale nationale contrare dreptului comunitar. Principiul prioritatii dreptului comunitar 

113. Acordarea de credite in conditii avantajoase. Aplicarea gresita a prevederilor art. 88 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2002 

114. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Asistenta sociala sub forma venitului minim garantat. Atributiile limitate ale primarului in conditiile in care plata ajutorului se realizeaza de la bugetul local

115. Aplicarea regulii „taxare inversa” pentru taxa pe valoare adaugata aferenta tranzactionarii unui imobil intre doua societati comerciale 

116. Functionar public. Mutare temporara din functie. Conditii

117. Exceptie de nelegalitate invocata alaturi de actiunea directa pentru anularea actului administrativ. Inadmisibilitate 

118. Taxa de prima inmatriculare pentru autoturisme noi. Conformitatea instituirii taxei cu normele dreptului comunitar 

119. Admisibilitate recurs. Nerespectarea procedurii aprobarii tacite conform O.U.G. nr. 27/2003 

120. Functionar public in cadrul Primariei si Consiliului local. Spor de loialitate si fidelitate stabilit prin acordul colectiv de munca. Inadmisibilitate 

VI. Drept comercial 

121. Ordonanta presedintiala. Starea de incertitudine asupra titlului de proprietate al reclamantei. Aparenta dreptului in favoarea paratei 

122. Ordonanta presedintiala. Simpla temere a reclamantului cu privire la eventuale acte abuzive si neconforme ale noului administrator ales al societatii 

123. Convocarea nelegala a A.G.A. Consecinte 

124. Obligarea asiguratorului de raspundere civila obligatoriei la plata de despagubiri peste plafonul legal. Lipsa interesului asiguratorului in inlaturarea obligarii in solidar cu alte persoane la plata despagubirii 

125. Competenta judecatorului delegat la Oficiul Registrului  Comertului

126. Motivarea recursului cand termenul de recurs curge de la pronuntare 

127. Procedura inaintea primei instante. Accesul la un forum judiciar. Radierea din registrul comertului a unei societati comerciale

128. Societate comerciala dizolvata de drept pentru motivele prevazute de Legea nr. 359/2004. Inadmisibilitatea deschiderii procedurii falimentului 

129. Inadmisibilitatea deschiderii procedurii executarii silite. Calitatea de debitor, de creditor. Creanta certa, lichida si exigibila 

130. Contestatie la executarea silita. Competenta de solutionare a contestatiei. Existenta unei hotarari judecatoresti de solutionare a dreptului invocat de AVAS

131. Conflict negativ de competenta. Natura comerciala a raportului juridic nascut intre parti din tragerea biletelor la ordin si din contractul de imprumut cu clauza garantiei imobiliare. Relevanta acestui criteriu pentru competenta de solutionare a cererii in constatarea existentei sau a inexistentei dreptului de a porni executarea silita

132. Neretroactivitatea legii. Prioritatea dreptului comunitare. Accesul efectiv la justitie. Inadmisibilitatea admiterii cererii de deschidere a procedurii de executare silita concursuala in absenta titlului executoriu. Capacitate de exercitiu. Statutul si atributiile practicianului in insolventa. Infractiunea de bancruta. Relevanta calitatii de creditor

133. Obligatiile lichidatorului judiciar. Creditori 

134. Distribuirea sumelor rezultate in urma reorganizarii debitoarei. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 care deroga de la prevederile art. 121 din aceeasi lege 

135. Natura juridica a contractelor ce au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 

136. Noua lege privind procedura insolventei

137. Renuntarea la calea de atac a recursului in cazul unei societati comerciale in procedura insolventei. Facturile acceptate la plata nu fac dovada unei creante certe, lichide si exigibile in sensul art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006

Detalii tehnice
Data aparitiei11 ian. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini391
Tip copertaCarte brosata