Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de drept civil. Partea generala. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-522-891-7
Editura: Hamangiu
60,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea analizeaza institutiile specifice partii generale a dreptului civil, din perspectiva noului Cod, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Veti observa ca introducerea, de regula putin atractiva la orice carte, capata acum o importanta deosebita, mai ales pentru practicieni, datorita problemelor pe care le pune aplicarea in timp a dispozitiilor Codului civil din 2009, precum si ultraactivitatea unor prevederi ale vechiului Cod de la 1864. In continuare, raportul juridic, actul juridic civil, prescriptia extinctiva si decaderea sunt analizate comparativ, in primul rand, din perspectiva noii reglementari, cu sublinierea elementelor de noutate si, uneori, a diferentelor fata de vechiul cod.

Pentru cei care se pregatesc de examene si doresc sa-si verifice cunostintele, autorii au conceput si inserat o anexa cu peste 200 de teste grila din materia analizata.

Cursul are o dubla utilitate: este conceput, desigur, pentru studenti, insa numeroasele exemple practice, culese din toate institutiile noului Cod civil, discutiile pe marginea unor texte mai putin clare ale codului si propunerile pe care autorii le fac pentru aplicarea in practica a acestor texte, precum si corelatiile cu legea procesual-civila in vigoare sunt, de fapt, gandite si scrise aici pentru practicieni.

CAPITOLUL I. CARACTERIZARE GENERALA A DREPTULUI CIVIL 

SECTIUNEA I. DEFINITIA, ROLUL SI PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL
1. Definitia dreptului civil 
1.1. Intelesurile expresiei „drept civil” 
1.2. Definitia dreptului civil, ca ramura de drept
1.3. Explicarea definitiei dreptului civil, ca ramura de drept 
2. Rolul dreptului civil
3. Principiile dreptului civil 
3.1. Categorii de principii ale dreptului civil 
3.2. Principiile generale ale dreptului civil 

SECTIUNEA A II-A. NORMELE DE DREPT CIVIL 
1. Izvoarele (sursele) dreptului civil 
1.1. Notiune 
1.2. Legea (actele normative) 
1.3. Uzantele 
1.4. Principiile generale ale dreptului 
1.5. Precizari privind morala si jurisprudenta 
2. Clasificarea normelor de drept civil 
2.1. Norme juridice civile dispozitive si norme juridice civile imperative 
2.2. Norme juridice civile de ordine publica si norme juridice civile de ordine privata 
2.3. Norme juridice civile generale si norme juridice civile speciale 
3. Aplicarea legii civile (aplicarea normelor de drept civil) 
3.1. Aplicarea legii civile in timp 
3.2. Aplicarea legii civile in spatiu
3.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor
4. Interpretarea normelor de drept civil
4.1. Notiunea si necesitatea interpretarii normelor de drept civil
4.2. Clasificarea interpretarii normelor de drept civil 

CAPITOLUL AL II-LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

SECTIUNEA I. CARACTERIZARE GENERALA A RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
1. Notiunea si caracterele raportului juridic civil
1.1. Notiunea si enumerarea caracterelor
1.2. Caracterul social al raportului juridic civil
1.3. Caracterul volitional al raportului juridic civil
1.4. Caracterul de raport juridic in care partile au pozitia de egalitate juridica 
2. Structura raportului juridic civil 
3. Izvoarele raportului juridic civil concret
3.1. Definitia izvorului raportului juridic civil concret
3.2. Corelatia dintre norma juridica, raportul juridic civil abstract, raportul juridic civil concret si izvorul raportului juridic civil concret
3.3. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice concrete 

SECTIUNEA A II-A. CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
1. Consideratii generale 
2. Dreptul subiectiv civil 
2.1. Definitie 
2.2. Clasificarea drepturilor subiective civile 
2.3. Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept 
3. Obligatia civila 
3.1. Notiune 
3.2. Clasificarea obligatiilor civile

SECTIUNEA A III-A. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL. BUNURILE
1. Definitia obiectului raportului juridic civil 
2. Bunurile 
2.1. Notiune. Corelatia dintre bunuri si patrimoniu
2.2. Clasificarea bunurilor

SECTIUNEA A IV-A. NOTIUNI GENERALE PRIVIND PARTILE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 
1. Categoriile subiectelor de drept civil
2. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil 
2.1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil
2.2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
2.3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
3. Aspecte generale privind capacitatea civila
3.1. Notiune 
3.2. Capacitatea civila a persoanei fizice
3.3. Capacitatea civila a persoanei juridice

CAPITOLUL AL III-LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL

SECTIUNEA I. DEFINITIA SI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE
1. Definitia actului juridic civil 
2. Clasificarea actelor juridice civile 
2.1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale si acte juridice plurilaterale 
2.2. Acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit 
2.3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative si acte juridice declarative 
2.4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare si acte juridice de dispozitie 
2.5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne (formale) si acte juridice reale 
2.6. Acte juridice patrimoniale si acte juridice nepatrimoniale 
2.7. Acte juridice civile cu executare dintr-o data si acte juridice civile cu executare succesiva
2.8. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii 
2.9. Acte juridice civile strict personale si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant 
2.10. Acte juridice civile intre vii si acte juridice civile pentru cauza de moarte 
2.11. Acte juridice civile subiective si acte juridice civile conditie 
2.12. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati 
2.13. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte 
2.14. Acte juridice civile numite si acte juridice civile nenumite 

SECTIUNEA A II-A. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 
Subsectiunea I. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil 
Subsectiunea a II-a. Capacitatea de a incheia actul juridic civil 
Subsectiunea a III-a. Consimtamantul
Subsectiunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil 
Subsectiunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil 
Subsectiunea a VI-a. Forma actului juridic civil 
Subsectiunea a VII-a. Modalitatile actului juridic civil 

SECTIUNEA A III-A. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 
1. Consideratii generale referitoare la efectele actului juridic civil 
1.1. Notiunea de efecte ale actului juridic civil 
1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil 
1.3. Notiunea si enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil 
2. Principiul fortei obligatorii
2.1. Notiune si justificare 
2.2. Exceptii 
3. Irevocabilitatea actului juridic civil 
3.1. Notiune si justificare 
3.2. Exceptii 
4. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
4.1. Notiune si justificare 
4.2. Principiul relativitatii si opozabilitatea fata de terti a actului juridic 
4.3. Notiunile de parte, tert si avand-cauza 
4.4. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 
4.5. Exceptii de la opozabilitatea actului juridic civil 

SECTIUNEA A IV-A. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. Notiuni generale 
1.1. Definitia nulitatii 
1.2. Functiile nulitatii 
1.3. Conceptia despre nulitate 
1.4. Delimitarea nulitatii de alte sanctiuni de drept civil (de alte cauze de ineficacitate a actului juridic) 
1.5. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 
2. Cauzele de nulitate 
2.1. Precizari introductive 
2.2. Cauzele de nulitate absoluta 
2.3. Cauzele de nulitate relativa 
3. Regimul juridic al nulitatii 
3.1. Precizari introductive 
3.2. Regimul juridic al nulitatii relative 
3.3. Regimul juridic al nulitatii absolute 
3.4. Comparatie de regim juridic intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa 
4. Efectele nulitatii 
4.1. Consideratii generale 
4.2. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 
4.3. Principiul restabilirii situatiei anterioare (restitutio in integrum) 
4.4. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 
4.5. Cazurile care inlatura principiul quod nullum est, nullum producit effectum 

CAPITOLUL AL IV-LEA. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADEREA 

SECTIUNEA I. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 
1. Definitia si reglementarea prescriptiei extinctive 
2. Natura juridica a prescriptiei extinctive 
3. Efectul prescriptiei extinctive 
3.1. Notiune si consecinte 
3.2. Principiile efectului prescriptiei extinctive 
4. Delimitarea prescriptiei extinctive 
4.1. Prescriptia extinctiva si uzucapiunea 
4.2. Prescriptia extinctiva si termenul, ca modalitate a actului juridic 
4.3. Prescriptia extinctiva si decaderea 

SECTIUNEA A II-A. DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 
1. Notiune 
2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale 
2.1. Prescriptia extinctiva si drepturile de creanta
2.2. Prescriptia extinctiva si drepturile reale accesorii 
2.3. Prescriptia extinctiva si drepturile reale principale  
3. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale 
3.1. Principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale 
3.2. Exceptii de la principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale 
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 
4.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei (a apararii de fond) 
4.2. Actiunea in constatare 
4.3. Actiunile mixte 
4.4. Dualitatea de actiuni 
4.5. Drepturile potestative (secundare)
4.6. Actiunea in repararea (compensarea) prejudiciului moral 
4.7. Actiunea in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic civil desfiintat, desfacut sau ale carui obligatii au devenit imposibil de executat 
4.8. Actiunea in restituire intemeiata pe plata nedatorata si alte actiuni in restituire 
4.9. Actiunile in materie de carte funciara 
4.10. Prescriptia extinctiva in materie succesorala 
4.11. Alte actiuni in justitie 

SECTIUNEA A III-A. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA
1. Notiune si clasificare
2. Termenul general de prescriptie extinctiva 
3. Termene speciale de prescriptie extinctiva 

SECTIUNEA A IV-A. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 
Subsectiunea I. Inceputul prescriptiei extinctive 
Subsectiunea a II-a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Subsectiunea a III-a. Intreruperea prescriptiei extinctive
Subsectiunea a IV-a. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 
Subsectiunea a V-a. Implinirea prescriptiei extinctive 

SECTIUNEA A V-A. DECADEREA 
1. Notiune. Clasificarea termenelor de decadere 
2. Domeniul de aplicare 
3. Regim juridic 
4. Efectele decaderii 

ANEXA 

TESTE GRILA
I. Caracterizare generala a dreptului civil 
II. Raportul juridic civil 
III. Actul juridic civil 
IV. Prescriptia extinctiva si decaderea 

RASPUNSURI 
I. Caracterizare generala a dreptului civil 
II. Raportul juridic civil 
III. Actul juridic civil 
IV. Prescriptia extinctiva si decaderea 

INDEX 

curs univ prima facie
Cartea trateaza partea generala a civilului pe o intindere de 332 pagini iar pe 45 pagini sunt oferite 216 teste grila .
Este scrisa in stilul atic asa cum ne-a obisnuit maitre Boroi astfel ca nu are rost sa sperati si la placerea lecturii (Hamangiu , Tocilescu sau mai aproape de noi , un Deleanu sau Vasilescu ) . Cat despre co-autoare regret sa spun dar nu am reusit sa ii decelez aportul desi observ ca e un autor destul de prolific in ciuda junetii domniei sale .
Indraznesc sa afirm ca era bine daca se avea in vedere cutuma de pe vremuri cand se preciza la inceputul cartii cat a scris fiecare .
Pesemne ca e la moda devalmasia ...

In privinta celebrelor grile am observat o mica greseala la grila nr. 189 - Este imprescriptibila extinctiv actiunea :a) de partaj b) intemeiata pe plata nedatorata c)negatorie .
raspunsul autorilor este a )- de partaj . desi . la pag 276 enumera printre actiunile reale imprescriptibile extinctiv si actiunea negatorie alaturi de cea de partaj (a se vedea si  art. 564 si art.669 din NCC )
Asadar raspunsurile corecte ar fi a) si c).

error humanum est .

Per ansamblu recomand cartea in special celor care se pregatesc ptr examene .


ADRIAN B | 20.05.2012 02:24
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/0)
:)
Așa e !!
,,ERRARE HUMANUM EST !"...,,error" :)...e de la prea multa engleză cu care suntem bombardați !

Sper că nu am făcut o ,,eroare" prea mare...De fapt îmi trebuia un curs detaliat de ,,Drept civil.Partea generală.Persoanele"...De-acum comanda e trimisă.
DRAGOȘ | 09.10.2013 01:10
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
@Dragos
Si de ce dai 4 stele la un curs care nici macar nu ti-a sosit? Ai tu impresia prin telepatie ca e de 4 stele? Am luat cursul, mi se pare cam rezumativ, cred ca putea fi tratat intr-un mod mai amplu, chiar daca nu este un tratat de drept civil.
Vlad | 16.11.2013 02:08
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
utila
am invatat dupa aceasta carte in anul I. Pot spune ca am inteles cu usurinta materia.
nelly | 27.08.2014 13:14
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Ioana
foarte buna
Vizitator | 27.08.2014 13:39
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
foarte buna
In opinia mea este o carte foarte buna.
Cu privire la comentariile celorlalti, nu pot spune decat: este un CURS universitar, menit studentilor de anul I in principal si doar in subsidiar practicienilor.
Curs, este printre cele mai bune din tara, daca nu cel mai bun.
Si multitudinea de exemple o disting de la bun inceput. De acolo sunt grilele, pana la urma...
Eu unul, recomand si pentru fixarea materiei, si pentru pregatirea examenelor!
Vizitator | 01.09.2014 19:36
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei22 oct. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini448
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-25%
Indisponibila
Pachetul complet de procedura civila - Gabriel Boroi, Mirela Stancu
-15%
Indisponibila
Pachet Curs de drept civil. Partea generala - Gabrile Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON