Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de drept civil. Contracte. Conform Noului cod civil

ISBN/ISSN: 978-606-522-798-9
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata isi propune sa prezinte sistematizat particularitatile contractelor civile, asa-zise ”speciale”.
Ea se adreseaza, in primul rand, studentilor facultatii de drept, fiind organizata pe principii didactice si in conformitate cu programa analitica a disciplinei drept civil (contracte si succesiuni).
Lucrarea respecta doctrina nationala reprezentativa in materie si numai in subsidiar isi permite sa faca observatii.
Apreciem ca intrarea in vigoare a Noului cod civil are, printre alte merite, si pe acela de a repune in discutia specialistilor principalele institutii de drept privat (in vederea unor eventuale reasezari si reconsiderari).
Pentru o mai buna coordonare cu dreptul comun in materie, lucrarea incepe cu o succinta prezentare a regulilor generale.

Introducere. Contractul (Reguli generale)

Sectiunea I. Contractul – mijloc juridic de realizare a intereselor persoanelor

§ 1. Vointele individuale – fundamentul contractului

A. Libertate contractuala sau dirijism? 

B. Contractul: greu de definit? 

C. Reconsiderarea notiunii de contract. Orientari actuale

§ 2. Categorii de contracte

A. Clasificari expres prevazute in Noul cod civil 

B. Clasificari rezultand din dispozitii implicite ale Noului cod civil

§ 3. Incheierea contractului – moment de referinta

§ 4. Conditiile de validitate ale contractului

A. Capacitatea de a contracta

B. Acordul de vointe: esential, determinant

C. Obiectul contractului

D. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmarit de parti? 

E. Forma consacrata a contractului: consensuala? 

§ 5. Nulitatea contractului: sanctiune extrema

A. Nulitatea: sanctiunea formarii contractului

B. Ineficacitatea: sanctiunea neexecutarii contractului

§ 6. Interpretarea si calificarea contractului

§ 7. Legea aplicabila contractului

§ 8. Efectele contractului: mijloace juridice de realizare a intereselor partilor

A. Forta obligatorie a contractului (pacta sunt servanda)

B. Principiul relativitatii efectelor contractului (res inter alios acta)

C. Riscul contractului

§ 9. Cesiunea si incetarea contractului 

§ 10. Contractul de consumatie 

A. Contractul de consumatie: o noua teorie generala? 

B. Particularitatile contractului de consumatie 

C. Institutii speciale ale contractului de consumatie

D. Necesitatea armonizarii si „normalizarii” contractelor de consumatie

§ 11. Contracte civile si comerciale, asa-zise „speciale”

A. Contractele speciale: contractele nenumite

B. Obiectul de studiu: contracte civile

Capitolul I. Contractul de vanzare 

Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice

§ 1. Notiune

§ 2. Reglementari nationale si europene

§ 3. Caracterele juridice ale vanzarii

Sectiunea a II-a. Conditii de validitate specifice

§ 1. Regula: capacitatea; exceptia: incapacitatea 

§ 2. Incapacitati speciale de a vinde si de a cumpara

§ 3. Particularitatile consimtamantului 

A. Antecontractul de vanzare-cumparare

B. Pactul de optiune: promisiune unilaterala de vanzare

C. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare

D. Pactul de preferinta

E. Promisiunea faptei altuia (conventia de porte-fort)

F. Dreptul de preemptiune al cumparatorului

G. Manifestari ale consimtamantului in vanzarea de consumatie

H. Arvuna si acontul

§ 4. Obiectul contractului de vanzare-cumparare

A. Lucrul vandut

B. Pretul, obiect al obligatiei cumparatorului 

C. Pretul lezionar si vanzarea pe un euro

§ 5. Cauza: o simpla justificare de a vinde sau cumpara?

§ 6. Forma ad validitatem si ad probationem

§ 7. Publicitatea imobiliara 

§ 8. Interpretarea si calificarea vanzarii

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de vanzare-cumparare 

§ 1. Transferul proprietatii: intotdeauna de drept

A. Stramutarea proprietatii: de drept (automatic, abstract si instantanee)

B. Momentul transferului dreptului de proprietate

C. Riscul pieirii fortuite a lucrului vandut

§ 2. Obligatiile vanzatorului 

A. Obligatia de predare a lucrului vandut

B. Obligatia de garantie contra evictiunii

C. Obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut

§ 3. Obligatiile cumparatorului

A. Obligatia de plata a pretului

B. Obligatia de a prelua lucrul vandut

C. Obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii

Sectiunea a IV-a. Varietatile contractului de vanzare-cumparare: vanzari particularizate

§ 1. Vanzarea pe incercate

§ 2. Vanzarea unei mosteniri

§ 3. Vanzarea cu optiune (pact) de rascumparare

§ 4. Vanzarea comerciala

§ 5. Vanzarea de consumatie

A. Contractul de consumatie: o noua teorie generala?

B. Armonizarea si „normalizarea” contractelor de consumatie

Capitolul II. Contractul de schimb

Sectiunea I. Notiune si reglementare

Sectiunea a II-a. Caracterele juridice ale schimbului 

Sectiunea a III-a. Reguli aplicabile schimbului

Sectiunea a IV-a. Particularitati ale schimbului de imobile 

Capitolul III. Contractul de donatie 

Sectiunea I. Delimitarea contractului de donatie

§ 1. Notiune si reglementare

§ 2. Caractere juridice

Sectiunea a II-a. Conditii de fond 

§ 1. Capacitatea partilor

A. Incapacitati de a dispune prin donatii

B. Incapacitati de a primi donatii

C. Incapacitati privind donatiile de organe

D. Incapacitati privind donatiile facute partidelor politice

§ 2. Formarea acordului de vointe 

§ 3. Obiectul contractului

§ 4. Cauza 

Sectiunea a III-a. Principiul irevocabilitatii speciale a donatiei

§ 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor

§ 2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei

§ 3. Revocabilitatea donatiilor intre soti

Sectiunea a IV-a. Principiul solemnitatii donatiei

Sectiunea a V-a. Donatiile deghizate, donatiile indirecte si darurile de nunta

§ 1. Donatia deghizata

§ 2. Donatiile indirecte

A. Renuntarea la un drept

B. Remiterea de datorie

C. Stipulatia in favoarea unei terte persoane

§ 3. Darul manual

Sectiunea a VI-a. Efectele contractului de donatie

§ 1. Obligatiile donatorului 

A. Obligatia de predare a lucrului

B. Obligatia de garantie a donatorului

§ 2. Obligatiile donatarului

§ 3. Efectele donatiei fata de terti

Sectiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donatiilor

§ 1. Revocarea donatiei pentru neexecutarea „fara justificare” a sarcinii 

A. Neexecutarea sarcinii

B. Revizuirea conditiilor si sarcinilor

§ 2. Revocarea pentru ingratitudine

Capitolul IV. Contractul de societate

Sectiunea I. Reguli generale

§ 1. Definire, domeniu, reglementare

§ 2. Caractere contractului de societate

Sectiunea a II-a. Contractul de societate simpla

§ 1. Incheierea societatii simple

§ 2. Efectele contractului de societate simpla

A. Obligatiile societarilor

B. Drepturile asociatilor

C. Regimul partilor de interes

§ 3. Administrarea patrimoniului social

A. Raporturile juridice dintre asociati si terti

B. Pierderea calitatii de asociat

§ 4. Incetarea si lichidarea societatii simple

A. Incetarea societatii simple

B. Lichidarea societatii simple

Sectiunea a III-a. Particularitatile asocierii in participatiune

§ 1. Principiile asocierii in participatiune 

A. Principiul independentei juridice a fiecarui asociat

B. Principiul reciprocitatii asistentei manageriale si juridice

C. Principiul prioritatii in exercitarea operatiunilor asocierii in participatiune

§ 2. Efectele contractului de asociere in participatiune

A. Obligatia de aport a asociatilor

B. Raporturile dintre asociati si terti

Capitolul V. Contractul de locatiune

Sectiunea I. Notiune, delimitare si formare

§ 1. Definirea si durata locatiunii

§ 2. Delimitarea locatiunii 

A. Caracterele juridice ale locatiunii

B. Asemanari si deosebiri fata de alte contracte

§ 3. Natura juridica a dreptului locatarului

§ 4. Formarea contractului de locatiune

A. Consimtamantul partilor

B. Capacitatea partilor

C. Obiectul contractului

D. Forma contractului de locatiune

Sectiunea a II-a. Efectele contractului de locatiune

§ 1. Obligatiile locatorului 

A. Obligatia de predare a lucrului 

B. Obligatia mentinerii starii corespunzatoare de intrebuintare a lucrului

C. Obligatia de garantie

§ 2. Obligatiile locatarului (chiriasului)

A. Obligatia de a lua in primire lucrul

B. Obligatia de plata a chiriei 

C. Obligatia de a folosi lucrul cu prudenta si diligenta

D. Obligatia de restituire a lucrului

Sectiunea a III-a. Sublocatiunea si cesiunea locatiunii

Sectiunea a IV-a. Incetarea contractului de locatiune

§ 1. Incetarea locatiunii prin denuntare unilaterala

§ 2. Incetarea locatiunii prin expirarea termenului si tacita relocatiune 

§ 3. Incetarea locatiunii prin reziliere

§ 4. Incetarea locatiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului 

§ 5. Incetarea locatiunii prin desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului 

§ 6. Efectele instrainarii lucrului inchiriat prin acte intre vii

Sectiunea a V-a. Particularitatile inchirierii locuintei 

§ 1. Inchirierea locuintei – varietate a locatiunii

§ 2. Formarea contractului

A. Partile contractante

B. Locuinta inchiriata

C. Forma contractului de inchiriere

§ 3. Durata inchirierii locuintei determinata: prin consens, dar si prin lege

§ 4. Executarea contractului de inchiriere a locuintei 

§ 5. Subinchirierea, cesiunea inchirierii locuintei si schimbul de locuinte 

§ 6. Atribuirea contractului in caz de divort 

§ 7. Incetarea contractului de inchiriere a locuintei

§ 8. Regimul juridic al locuintelor cu destinatie speciala

A. Locuinta sociala

B. Locuinta de serviciu si locuinta de interventie

C. Locuinta de necesitate

D. Locuinta de protocol

Sectiunea a VI-a. Particularitatile contractului de arendare

§ 1. Formarea contractului de arendare

A. Obiectul arendarii

B. Forma contractului de arendare

§ 2. Executarea contractului de arendare

A. Obligatiile arendatorului

B. Obligatiile arendasului

§ 3. Suportarea riscurilor arendarii

§ 4. Incetarea si reinnoirea contractului de arendare 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea I. Reguli generale

§ 1. Notiune, caractere si conditii de validitate

§ 2. Delimitarea contractului de antrepriza 

§ 3. Efectele contractului de antrepriza

A. Obligatiile antreprenorului

B. Obligatiile beneficiarului (clientului) 

§ 4. Incetarea contractului de antrepriza

Sectiunea a II-a. Particularitatile antreprizei pentru lucrari de constructii 

§ 1. Autorizarea lucrarilor de constructii

§ 2. Subantrepriza si actiunea directa a lucratorilor

§ 3. Controlul si raspunderea pentru calitatea constructiei 

§ 4. Dispozitii ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Capitolul VII. Contractul de mandat

Sectiunea I. Regimul juridic general 

Sectiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare 

§ 1. Caractere juridice si delimitare

§ 2. Formarea contractului de mandat

A. Capacitatea partilor

B. Obiectul contractului

C. Forma si intinderea mandatului 

D. Durata si dovada mandatului

§ 3. Efectele contractului de mandat

A. Efectele mandatului intre parti

B. Efectele mandatului fata de terti

§ 4. Incetarea mandatului 

A. Cazuri de incetare

B. Efectele incetarii mandatului

Sectiunea a III-a. Mandatul fara reprezentare (contractul de interpunere) 

Sectiunea a IV-a. Contractul de comision

§ 1. Definire, caractere, reglementare 

§ 2. Conditii de validitate 

§ 3. Efectele contractului de comision

A. Obligatiile comisionarului

B. Obligatiile comitentului

C. Efectele executarii contractului de comision fata de terti

§ 4. Incetarea contractului de comision 

Sectiunea a V-a. Contractul de consignatie 

§ 1. Definire, caracteristici, reglementare 

§ 2. Executarea contractului de consignatie 

A. Obligatiile consignantului

B. Obligatiile consignatarului 

§ 3. Incetarea contractului de consignatie

Sectiunea a VI-a. Contractul de expeditie 

§ 1. Definire, caractere, reglementare

§ 2. Efectele contractului de expeditie

A. Obligatiile expeditorului

B. Obligatiile comitentului

Capitolul VIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea I. Imprumutul de folosinta

§ 1. Notiune si caractere juridice

§ 2. Formarea contractului de comodat 

§ 3. Efectele contractului de comodat

A. Obligatiile comodatarului

B. Obligatiile comodantului

§ 4. Incetarea contractului de comodat

Sectiunea a II-a. Imprumutul de consumatie

§ 1. Imprumutul de consumatie gratuit

A. Notiune, caractere, delimitare 

B. Formarea imprumutului de consumatie

C. Executarea imprumutului de consumatie

D. Incetarea imprumutului de consumatie

§ 2. Imprumutul cu dobanda (oneros) 

A. Dobanda – obiect al imprumutului

B. Dobanda legala pentru obligatii banesti

C. Camataria: numai ca exceptie, interzisa

Capitolul IX. Contractul de depozit

Sectiunea I. Notiune, delimitare si reglementare

Sectiunea a II-a. Depozitul (propriu-zis) 

§ 1. Depozitul obisnuit (voluntar)

A. Conditii de validitate

B. Efectele depozitului obisnuit

§ 2. Depozitul necesar

§ 3. Depozitul hotelier 

A. Bunuri aduse de client in hotel

B. Intinderea raspunderii hotelierului

§ 4. Depozitul bunurilor fungibile si consumptibile

Sectiunea a III-a. Sechestrul conventional si judiciar

Capitolul X. Contractul de renta viagera

Sectiunea I. Formarea rentei viagere 

§ 1. Notiune, constituire si reglementare 

§ 2. Caractere juridice 

§ 3. Conditii de validitate

Sectiunea a II-a. Efectele contractului de renta viagera 

§ 1. Obligatiile credirentierului

§ 2. Obligatiile debirentierului 

A. Obligatia de plata a rentei

B. Obligatia de garantie si rezolutiunea contractului

Sectiunea a III-a. Incetarea si urmarirea rentei viagere

Capitolul XI. Contractul de intretinere 

Sectiunea I. Individualizarea contractului 

§ 1. Definire

§ 2. Caractere juridice

§ 3. Delimitarea contractului de intretinere 

Sectiunea a II-a. Formarea contractului de intretinere

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de intretinere 

A. Obligatiile creditorului intretinerii

B. Obligatiile intretinatorului-debitor

Sectiunea a IV-a. Incetarea contractului de intretinere

Capitolul XII. Jocul si pariul 

Sectiunea I. Aspecte introductive

§ 1. Notiune

§ 2. Caractere juridice

Sectiunea a II-a. Efectele jocului si ale pariului

A. Castigatorul nu are drept la actiune

B. Pierzatorul nu poate cere restituirea platii

Sectiunea a III-a. Dispozitii speciale in materia jocului si pariului
 
Capitolul XIII. Contractul de tranzactie

Sectiunea I. Notiune, caractere si reglementare 

Sectiunea a II-a. Formarea contractului de tranzactie

A. Conditii de validitate

B. Nulitatea contractului de tranzactie

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de tranzactie 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 iul. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini488
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON