Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de contracte civile

conform Noului Cod civil
ISBN/ISSN: 978-606-522-851-1
Editura: Hamangiu
49,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Aceasta lucrare este consacrata prezentarii si examinarii unor contracte civile reglementate de catre noul Cod civil intrat in vigoare la 1 octombrie 2011 si care sunt utilizate atat in raporturile dintre neprofesionisti, cat si in raporturile dintre profesionisti ori dintre acestia si neprofesionisti. Cartea este conceputa ca un material didactic de baza in demersul studierii acestei discipline de catre studentii facultatilor de drept.

Sunt analizate: vanzarea, schimbul, furnizarea, locatiunea (cu formele sale speciale – inchirierea locuintelor si arendarea), antrepriza, societatea, donatia, renta viagera, intretinerea, jocul, imprumutul, depozitul, asigurarea, mandatul si tranzactia.

Pe parcursul analizei sunt evidentiate si comentate elementele de modernitate si de noutate introduse de legiuitorul roman in reglementarea unor contracte clasice si, de asemenea, este semnalata solutionarea normativa a unor vechi controverse doctrinare si jurisprudentiale.

La elaborarea cartii au fost avute in vedere legislatia in vigoare pana la data de 25 septembrie 2012, precum si majoritatea opiniilor din literatura de specialitate publicata pana la aceasta data.

Capitolul I. Contractul de vanzare

Sectiunea 1. Notiuni generale
§1. Precizari prealabile
§2. Definitia contractului de vanzare
§3. Trasaturile contractului de vanzare
§4. Reglementari specifice unor tipuri de vanzari
4.1. Vanzarea de bunuri viitoare
4.2. Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte
4.3. Vanzarea cu gramada
4.4. Vanzarea pe gustate
4.5. Vanzarea pe incercate 
4.6. Vanzarea pe baza de mostra sau model 
4.7. Vanzarea bunului altuia 
4.8. Vanzarea in sistem autoservire 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond cerute de lege pentru incheierea contractului de vanzare 
§1. Capacitatea partilor de a contract 
1.1. Incapacitati de a cumpara 
1.2. Incapacitati de a vinde 
1.3. Incapacitati speciale de a vinde 
§2. Consimtamantul partilor 
2.1. Pactul de optiune si promisiunea de a contracta 
2.2. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare 
2.3. Privire istorica asupra modului in care a fost conceputa si aplicata, in doctrina si practica judiciara anterioara noului Cod civil, problematica promisiunii unilaterale si a celei bilaterale de a vinde si de a cumpara
2.4. Pactul de preferinta
2.5. Promisiunea unilaterala de a cumpara
2.6. Promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare

Sectiunea a 3-a. Obiectul contractului de vanzare
§1. Bunul sau lucrul vandut 
§2. Pretul vanzarii 

Sectiunea a 4-a. Cauza in contractul de vanzare

Sectiunea a 5-a. Conditiile de forma cerute de lege pentru incheierea contractului de vanzare
§1. Precizari prealabile 
§2. Forma – element care conditioneaza validitatea vanzarii
§3. Aprobarea/acordul prealabil(a) pentru instrainarea valabila a unor bunuri
§4. Dreptul de preemptiune
4.1. Consideratii de ordin general-istoric
4.2. Specificul dreptului de preemptiune, in reglementarea noului Cod civil

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului de vanzare
§1. Obligatiile vanzatorului
1.1. Obligatia de a transfera dreptul vandut
1.2. Obligatia de a preda lucrul vandut
1.3. Obligatia de a conserva bunul pana la predare
1.4. Obligatia de informare a cumparatorului de catre vanzator 
1.5. Obligatia de garantie contra evictiunii
1.6. Obligatia de garantie pentru vicii ascunse
1.7. Garantia pentru buna functionare
1.8. Obligatia de asigurare, garantare si declarare a conformitatii produselor 
1.9. Raspunderea producatorilor (vanzatorilor) pentru pagubele generate de produsele defectuoase 
§2. Obligatiile cumparatorului 
2.1. Obligatia de plata a pretului
2.2. Obligatia de a prelua bunul 

Sectiunea a 7-a. Vanzarea bunurilor imobile

Sectiunea a 8-a. Vanzarea mostenirii 

Sectiunea a 9-a. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 

Sectiunea a 10-a. Vanzarea cu optiune de rascumparare

Sectiunea a 11-a. Vanzarea cu clauza de arvuna

Sectiunea a 12-a. Unele consideratii finale privind noua reglementare a contractului de vanzare 

Capitolul al II-lea. Contractul de schimb

Sectiunea 1. Sediul materiei si definitie

Sectiunea a 2-a. Obiectul si partile contractului 

Sectiunea a 3-a. Trasaturile specifice contractului de schimb
 
Capitolul al III-lea. Contractul de furnizare 

Sectiunea 1. Definitie si sediul materiei 

Sectiunea a 2-a. Trasaturile caracteristice ale contractului de furnizare

Sectiunea a 3-a. Conditiile de validitate si efectele contractului de furnizare

Capitolul al IV-lea. Contractul de locatiune

Sectiunea 1. Despre contractul de locatiune, in general
§1. Definitie, sediul materiei, obiectul contractului
§2. Trasaturile caracteristice ale contractului de inchiriere

Sectiunea a 2-a. Conditiile de valabilitate cerute de lege pentru incheierea contractului de inchiriere

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de locatiune
§1. Obligatiile locatorului 
§2. Obligatiile locatarului 

Sectiunea a 4-a. Subinchirierea (sublocatiunea) si cesiunea contractului de locatiune 
§1. Precizari prealabile
§2. Subinchirierea ori sublocatiunea 
§3. Cesiunea contractului de locatiune

Sectiunea a 5-a. Expirarea termenului contractului de locatiune si tacita relocatiune

Sectiunea a 6-a. Incetarea contractului de locatiune
§1. Denuntarea unilaterala
§2. Rezilierea pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor (rezilierea-sanctiune) 
§3. Imposibilitatea folosirii bunului
§4. Desfiintarea titlului locatorului
§5. Moartea locatorului sau a locatarului

Capitolul al V-lea. Contractul de inchiriere a locuintelor

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei, trasaturi caracteristice

Sectiunea a 2-a. Intelesul unor notiuni utilizate de Legea locuintei nr. 114/1996 

Sectiunea a 3-a. Incheierea, executarea, incetarea si continuarea contractului de inchiriere a locuintelor
§1. Incheierea, executarea si incetarea contractului
§2. Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere a locuintei. Decesul locatarului

Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al diverselor categorii de locuinte reglementate de Legea nr. 114/1996 a locuintei
§1. Locuinta sociala 
§2. Locuinta de serviciu si locuinta de interventie
§3. Locuinta de necesitate 
§4. Locuinta de protocol 

Capitolul al VI-lea. Contractul de arendare 

Sectiunea 1. Notiuni generale, scurt istoric, definitie, sediul materiei, trasaturi caracteristice 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond cerute de lege pentru validitatea contractului de arendare 
§1. Partile contractante 
§2. Obiectul material al obligatiilor izvorate din contractul de arendare
2.1. Bunurile care pot fi arendate
2.2. Arenda 
§3. Durata arendarii 

Capitolul al VII-lea. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei, trasaturi caracteristice 

Sectiunea a 2-a. Efectele contractului de antrepriza
§1. Obligatiile antreprenorului 
§2. Obligatiile beneficiarului

Sectiunea a 3-a. Incetarea contractului de antrepriza

Sectiunea a 4-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul al VIII-lea. Contractul de societate

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei, conditii de validitate, trasaturi caracteristice 

Sectiunea a 2-a. Societatea simpla
§1. Incheierea contractului de societate 
§2. Efectele contractului de societate 
2.1. Drepturile si obligatiile asociatilor 
2.2. Regimul juridic al partilor de interes 
2.3. Regimul juridic al aportului in bunuri (aport in natura), respectiv aportul in alte bunuri decat banii 
2.4. Participarea asociatilor la profit si la pierderi
2.5. Obligatia de neconcurenta, de fidelitate si de evitare a conflictului de interese 
2.6. Regimul juridic al folosirii bunurilor sociale, al fondurilor comune, distributia platii datoriilor debitorului comun, a cheltuielilor facute pentru societate, asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora, promisiunea asupra drepturilor sociale
2.7. Regimul juridic al hotararilor privind societatea 
§3. Despre administrarea societatii simple 
§4. Obligatiile asociatilor fata de terti

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al pierderii calitatii de asociat al unei societati simple

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de societate, dizolvarea si lichidarea societatii 
§1. Incetarea contractului de societate simpla 
§2. Dizolvarea si lichidarea societatii simple 

Sectiunea a 5-a. Asocierea in participatie 
§1. Notiuni generale 
§2. Definitia si specificul contractului de asociere in participatie
§3. Efectele contractului de asociere in participatie 

Capitolul al IX-lea. Contractul de donatie

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei si trasaturi caracteristice  

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate specifice contractului de donatie
§1. Precizari prealabile
§2. Incapacitatea generala de a dispune prin donatie
§3. Incapacitati speciale de a dispune prin donatie 
§4. Incapacitatea de a primi prin donatie
§5. Unele categorii de clauze interzise a fi inserate in contractele de donatie 
5.1. Substitutia fideicomisara
5.2. Fideicomisul simplu 
5.3. Substitutia vulgara 
§6. Clauze care pot fi inserate in contractele de donatie 

Sectiunea a 3-a. Categoriile de donatii exceptate de la regula formei autentice 
§1. Darul manual
§2. Donatia indirecta 
§3. Donatia simulata 

Sectiunea a 4-a. Cerinte speciale de validitate a contractului de donatie

Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de donatie 
§1. Precizari prealabile 
§2. Efectele contractului de donatie intre parti 
2.1. Obligatiile donatorului 
2.2. Obligatiile donatarului 
§3. Efectele contractului de donatie fata de terti

Sectiunea a 6-a. Revocarea donatiilor
§1. Notiuni introductive
§2. Revocarea donatiilor pentru ingratitudine
§3. Revocarea donatiilor pentru neindeplinirea sarcinilor 
§4. Revocarea donatiei intre soti

Capitolul al X-lea. Contractul de renta viagera 

Sectiunea 1. Sediul materiei si definitie

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de renta viagera

Sectiunea a 3-a. Conditiile de validitate cerute de lege pentru constituirea rentei viagere 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului de renta viagera
 
Capitolul al XI-lea. Contractul de intretinere

Sectiunea 1. Definitie si conditii de validitate

Sectiunea a 2-a. Trasaturile caracteristice ale contractului de intretinere

Sectiunea a 3-a. Comparatii ale contractului de intretinere cu alte contracte
§1. Contractul de vanzare 
§2. Contractul de renta viagera 
§3. Contractul de donatie cu sarcina 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului de intretinere 
§1. Obligatiile intretinutului 
§2. Obligatiile intretinatorului

Sectiunea a 5-a. Incetarea si rezolutiunea contractului de intretinere

Capitolul al XII-lea. Contractul de joc si pariu 

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei, obiect, caracteristici 

Sectiunea a 2-a. Efectele contractului de joc si pariu

Sectiunea a 3-a. Situatia juridica a unor acte incheiate de partile contractului de joc si pariu in legatura cu un astfel de contract 

Capitolul al XIII-lea. Contractul de imprumut de folosinta si contractul de imprumut de consumatie 

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei, caractere juridice, conditii de validitate 

Sectiunea a 2-a. Contractul de imprumut de folosinta
§1. Definitie, sediul materiei, caractere juridice  
§2. Efectele contractului de imprumut de folosinta 
2.1. Obligatiile comodatarului 
2.2. Obligatiile comodantului 

Sectiunea a 3-a. Contractul de imprumut de consumatie  
§1. Definitie, sediul materiei, trasaturi caracteristice, conditii de validitate
§2. Efectele contractului de imprumut de consumatie 
2.1. Obligatiile imprumutatului 
2.2. Obligatiile imprumutatorului 

Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al contractului de imprumut cu dobanda, in reglementarea noului Cod civil si a O.G. nr. 13/2011 

Capitolul al XIV-lea. Contractul de depozit 

Sectiunea 1. Definitie, sediul materiei, clasificare

Sectiunea a 2-a. Contractul de depozit voluntar (regulat)
§1. Conditii de validitate 
§2. Efectele contractului de depozit propriu-zis (voluntar) 
2.1. Obligatiile depozitarului 
2.2. Obligatiile deponentului 

Sectiunea a 3-a. Contractul de depozit necesar

Sectiunea a 4-a. Depozitul hotelier
§1. Consideratii de ordin general 
§2. Regimul juridic al contractului de depozit hotelier
§3. Obligatiile si drepturile hotelierului 

Sectiunea a 5-a. Sechestrul conventional
§1. Definitie, sediul materiei, clasificare 
§2. Obiect, efecte. Comparatii cu alte contracte de depozit 

Sectiunea a 6-a. Sechestrul judiciar

Capitolul al XV-lea. Contractul de asigurare 

Sectiunea 1. Despre asigurari in general, sediul materiei, intelesul unor termeni si notiuni ce se utilizeaza in materia asigurarilor 
§1. Despre asigurari in general si sediul materiei 
§2. Intelesul unor notiuni pe care le utilizeaza legislatia asigurarilor 

Sectiunea a 2-a. Definitia contractului de asigurare, incheiere, trasaturi caracteristice 
§1. Definitie si incheiere 
§2. Trasaturi caracteristice 

Sectiunea a 3-a. Obiectul contractului de asigurare, obiectul obligatiilor partilor contractante si efectele acestuia
§1. Obiectul contractului de asigurare si al obligatiilor partilor contractante
§2. Efectele contractului de asigurare
2.1. Reguli comune privind efectele contractului de asigurare 
2.2. Efectele contractului de asigurare de bunuri 
2.3. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 
2.4. Efectele contractului de asigurare de persoane
2.5. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila 
2.6. Efectele contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule 

Sectiunea a 4-a. Cauze de incetare a contractului de asigurare

Sectiunea a 5-a. Problema prescriptiei extinctive in materia contractului de asigurare 

Capitolul al XVI-lea. Contractul de mandat 

Sectiunea 1. Contractul de mandat cu reprezentare 
§1. Definitie, sediul materiei 
§2. Caractere juridice si comparatii cu alte tipuri de contracte 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate pentru incheierea contractului de mandat 

Sectiunea a 3-a. Contractul cu sine insusi, dubla reprezentare, mandatul in interes comun 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului de mandat 
§1. Efecte intre mandant si mandatar 
1.1. Obligatiile mandatarului 
1.2. Obligatiile mandantului 
§2. Efecte fata de terti 

Sectiunea a 5-a. Cauzele de incetare a contractului de mandat

Sectiunea a 6-a. Contractul de mandat fara reprezentare
§1. Domeniul de aplicare si definitie 
§2. Efectele contractului de mandat fara reprezentare 

Capitolul al XVII-lea. Contractul de tranzactie 

Sectiunea 1. Notiune, definitie, sediul materiei 

Sectiunea a 2-a. Obiect, caractere specifice si conditii de valabilitate

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de tranzactie

Sectiunea a 4-a. Cauze de nulitate (anulare) a tranzactiei 

Index 

o curs universitar reusit
O carte reusita , usor de citit , completa .Sunt citate atat lucrarile clasice cat si noile cursuri si comentarii aparute conform N.C.C.
Desigur nu e un tratat de aceea merita consultat in continuare Francisc Deak .
adrian b | 04.12.2012 02:36
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei19 oct. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini360
Tip copertaCarte brosata