Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de achizitii publice. Aspecte teoretice si aplicatii practice

Aspecte teoretice si aplicatii practice
ISBN/ISSN: 978-606-27-1070-5
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Diversificarea cadrului legal in materia contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii denota importanta acestui domeniu in stimularea cresterii economice bazate pe cunoastere, incluziune sociala si coeziune economica si sociala.

In anul 2014, legiuitorul european a adoptat trei acte normative, imbracand forma juridica a directivelor: Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune; Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directiva 2004/18/CE si Directiva 2014/25/UE privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. Prin prisma art. 148 din Constitutie, ca urmare a obligatiilor ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Uniunii Europene si avand in vedere ca incepand cu 18 aprilie 2016 toate statele membre ale Uniunii Europene aveau obligatia sa transpuna noul cadru legal, legiuitorul national a implementat aceste acte normative europene prin intermediul a patru acte normative distincte, emise la nivel de lege, respectiv: Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Implementarea acestui nou cadru legal presupune insa o perioada de adaptare din partea tuturor institutiilor publice, astfel incat sa se faciliteze accesul operatorilor economici privati la fondurile publice.

Avand in vedere dinamica legislativa, atat la nivel european, cat si la nivel national, precum si unele aspecte referitoare la istoricul si deslusirea unor concepte deja creionate pe cale doctrinara, prin lucrarea de fata, care cuprinde doua parti, prezentam, mai intai, in Partea I, unele aspecte cu privire la evolutia si dezvoltarea achizitiilor publice, precum si cu privire la contractul de achizitie publica – specie a contractului administrativ; Partea a II a este dedicata contractului de achizitie publica, respectiv modului specific de concretizare a acestuia, procedurile atribuirii contractului de achizitie publica si modalitati specifice de executare contractuala.

Lucrarea poate constitui un reper si un indrumar pentru cei interesati sa patrunda in tumultoasele taine ale relatiei dintre „administratia publica”, in general, si „particulari”, prin prisma procedurilor „administrative” de achizitie publica, astfel cum aceasta materie s a dezvoltat pe plan international si national.

PARTEA I. EVOLUTIA SI DEZVOLTAREA ACHIZITIILOR PUBLICE. CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA – SPECIE A CONTRACTULUI ADMINISTRATIV

Capitolul I. Evolutia si dezvoltarea achizitiilor publice
Sectiunea 1. Consideratii generale
Sectiunea a 2‑a. Prima generatie a aquis‑ului privind achizitiile publice
Sectiunea a 3‑a. A doua generatie a aquis‑ului privind achizitiile publice
Sectiunea a 4‑a. A treia generatie a aquis‑ului privind achizitiile publice
Sectiunea a 5‑a. A patra generatie a aquis‑ului privind achizitiile publice
Sectiunea a 6‑a. A V‑a cincea generatie 
Sectiunea a 7‑a. Codificarea cadrului legal privind materia contractelor de achizitie publica

Capitolul II. Contractul de achizitie publica – specie a contractului administrativ. Consideratii cu privire la contractul administrativ si contractul de achizitie publica
Sectiunea 1. Scurt istoric al evolutiei naturii juridice a contractului de achizitie publica
Sectiunea a 2‑a. Contractele administrative

Capitolul III. Contractul de achizitie publica 
Sectiunea 1. Categorii de contracte de achizitie publica 
Sectiunea a 2‑a. Izvoarele – Sursele achizitiilor publice
Sectiunea a 3‑a. Principiile aplicabile in materia achizitiilor publice 
Sectiunea a 4‑a. Subiectii raportului juridic privind achizitii publice

Capitolul IV. Obiectul si scopul normelor care reglementeaza materia achizitiilor publice. Domeniul de aplicare 
Sectiunea 1. Obiectul Legii nr. 98/2016 
Sectiunea a 2‑a. Scopul Legii nr. 98/2016 
Sectiunea a 3‑a. Domeniul de aplicare prevazut de Legea nr. 98/2016 
Sectiunea a 4‑a. Domeniul de aplicare a Legii nr. 98/2016 in functie de pragurile valorice 
Sectiunea a 5‑a. Exceptii de la aplicarea Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016
Sectiunea a 6‑a. Aplicarea legislatiei in achizitiile mixte
Sectiunea a 7‑a. Domeniul de aplicare a Legii nr. 98/2016 – situatii speciale 
Sectiunea a 8‑a. Activitati de achizitie centralizate si achizitii comune ocazionale 
Sectiunea a 9‑a. Achizitii care implica autoritati contractante din alte state membre 
Sectiunea a 10‑a. Unitatea operationala separata 

PARTEA A II‑A. CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA – MOD SPECIFIC DE CONCRETIZARE A CONTRACTULUI – PROCEDURILE ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA. MODALITATI SPECIFICE DE EXECUTARE CONTRACTUALA 

Capitolul I. Tipuri de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitii publice 
Sectiunea 1. Procedurile de atribuire reglementate de legislatia in materie
Sectiunea a 2‑a. Achizitia directa 
Sectiunea a 3‑a. Obligativitatea autoritatilor contractante de a se inregistra si, respectiv, a reinnoi inregistrarea in SEAP
Sectiunea a 4‑a. Activitati de achizitie centralizata si achizitii comune ocazionale 

Capitolul II. Etapele procesului de achizitie publica 
Sectiunea 1. Enumerarea, reglementare si cadrul legal 
Sectiunea a 2‑a. Strategia anuala de achizitie publica. Programul anual al achizitiilor 
Sectiunea a 3‑a. Estimarea valorii achizitiei publice si alegerea modalitatii de atribuire 
Sectiunea a 4‑a. Documentatia de atribuire 
Sectiunea a 5‑a. Stabilirea garantiei de participare 
Sectiunea a 6‑a. Stabilirea garantiei de buna executie 
Sectiunea a 7‑a. Oferta si documentele insotitoare 
Sectiunea a 8‑a. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia 
Sectiunea a 9‑a. Procesul de verificare si evaluare

Capitolul III. Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica 
Sectiunea 1. Acordul‑cadru
Sectiunea a 2‑a. Sistemul dinamic de achizitii 
Sectiunea a 3‑a. Licitatia electronica

Capitolul IV. Reguli generale de participare si desfasurare a procedurii de atribuire 
Sectiunea 1. Operatorii economici 
Sectiunea a 2‑a. Reguli de evitare a conflictului de interese
Sectiunea a 3‑a. Reguli aplicabile comunicarilor

Capitolul V. Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire 
Sectiunea 1. Documentatia de atribuire 
Sectiunea a 2‑a. Consultarea pietei 
Sectiunea a 3‑a. Impartirea pe loturi 
Sectiunea a 4‑a. Reguli de publicitate si transparenta 
Sectiunea a 5‑a. Elaborarea documentatiei de atribuire 
Sectiunea a 6‑a. Oferte alternative
Sectiunea a 7‑a. Criterii de calificare si selectie

Capitolul VI. Atribuirea contractelor de achizitie publica 
Sectiunea 1. Criterii de atribuire 
Sectiunea a 2‑a. Atribuirea contractelor de achizitie publica si incheierea acordurilor‑cadru 
Sectiunea a 3‑a. Finalizarea procedurii de atribuire
Sectiunea a 4‑a. Informarea candidatilor/ofertantilor 
Sectiunea a 5‑a. Dosarul achizitiei si raportul de atribuire

Capitolul VII. Executarea contractelor de achizitie publica/acordului‑cadru
Sectiunea 1. Subcontractarea 
Sectiunea a 2‑a. Modificarea contractului de achizitie publica/acordului‑cadru 
Sectiunea a 3‑a. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica 
Sectiunea a 4‑a. Finalizarea contractului de achizitie publica

Capitolul VIII. Transparenta procedurilor de achizitie publica
Sectiunea 1. Publicarea anunturilor 
Sectiunea a 2‑a. Invitatia de participare 
Sectiunea a 3‑a. Transmiterea anuntului tip erata 
Sectiunea a 4‑a. Reguli aplicabile comunicarilor 

Capitolul IX. Contraventii si sanctiuni

 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 mar. 2018
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini288
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 2-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Dreptul achizitiilor publice. Volumul 1 - Editia a 2-a - Amalia Ratiu

Dreptul achizitiilor publice. Volumul 1 - Editia a 2-a

Contractul de achizitie publica. Regimul juridic aplicabil atribuirii contractului
50,00 RON 50,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ