Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Crowdfunding. Operatiuni de finantare participativa in dreptul comertului international

ISBN/ISSN: 978-606-27-2029-2
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Varietatea actelor de comert international in spatiul virtual este intr-o crestere sustinuta, iar dintre acestea, o noua institutie suscita interesul prezentei lucrari, fiind vorba despre crowdfunding. Intr-o abordare simplificata, operatiunea de crowdfunding reprezinta o forma de finantare participativa prin care un numar crescut de persoane – crowd-ul dispersat geografic – contribuie cu sume relativ mici prin intermediul unei platforme online, pentru finantarea unei initiative, fie aceasta generatoare de castiguri sau, cel putin, de posibilitatea recuperarii investitiei, fie independent de obtinerea unei contrapartide. 

Aceasta operatiune constituie obiectul central al cartii, structurata bipartit, intr-o inlantuire logico-juridica de la general la special. Astfel, in prima parte sunt prezentate o serie de consideratii generale cu privire la operatiunile de finantare participativa, pornind de la obiectivul cercetarii de a raspunde unor intrebari precum:
•    Ce desemneaza notiunea de crowdfunding/finantare participativa?
•    Cum au aparut finantarile participative in dreptul comertului international?
•    Ce forme de crowdfunding se pot distinge si care sunt particularitatile care caracterizeaza fiecare forma?
•    Se impune reglementarea operatiunii de crowdfunding ca institutie autonoma si daca da, prin ce tip de instrumente juridice?
•    Care este rolul platformei online in crowdfunding?
•    Ce reglementari ii sunt aplicabile furnizorului de servicii de finantare participativa in calitate de operator al platformei?

Sistematizand raspunsurile la aceste intrebari, prima parte a lucrarii contureaza imaginea de ansamblu asupra finantarilor participative, atat in privinta formelor in care finantatorii urmaresc recuperarea contributiei si obtinerea unui castig suplimentar din operatiune (asa-numitele investment-based models), cat si a celor in care finantatorii actioneaza eminamente cu scopul de a face o liberalitate (cunoscute sub denumirea de non-investment-based models). Demersul serveste drept fundatie pentru cea de-a doua parte a lucrarii, care debuteaza intr-o abordare interdisciplinara cu o radiografie asupra surselor de finantare a intreprinderilor, urmata de organizarea acestora intr-o clasificare in functie de mai multe criterii.

Stabilind locul special ocupat de equity crowdfunding in randul surselor de finantare, ca modalitate de finantare participativa realizata in schimbul dobandirii de titluri de participare in cadrul unei societati, asadar, avand efecte asupra capitalului social, lucrarea continua prin a raspunde unor noi interogatii:
•    Care este mecanismul contractual al operatiunii de equity crowdfunding?
•    Ce conditii trebuie indeplinite pentru incheierea valabila a contractelor in equity crowdfunding?
•    In ce ipoteze poate fi angajata raspunderea civila in equity crowdfunding?
•    Care este legea aplicabila si cum se solutioneaza litigiile izvorate din operatiunea de equity crowdfunding?

Pentru verificarea unor ipoteze si pentru dublarea demersului teoretic cu studii de caz ancorate in practica operatiunilor de equity crowdfunding, lucrarea contine si un studiu empiric tridimensional, orientat in urmatoarele directii: cerinte generale si specifice pentru dobandirea calitatii de investitor, precum si posibila protectie corespunzatoare calitatii de consumator; conditii de organizare, autorizare si supraveghere a furnizorului de servicii de finantare participativa, ca operator al platformei de equity crowdfunding; legea aplicabila si modalitatile de solutionare a litigiilor aparute in operatiunea de equity crowdfunding

Din aceste considerente, importanta teoretica a lucrarii este dublata de cea practica, rezultatul cercetarii fiind destinat in principal specialistilor dreptului, dar si ai economiei, insa se poate prefigura si intr-un ghid pe care persoanele interesate a demara operatiuni de crowdfunding il pot folosi pentru o mai buna intelegere a actelor juridice in care urmeaza sa se angajeze, a drepturilor si obligatiilor pe care le au, oferind o „cheie de decriptare” a procesului in sine.

Despre autor:
Despina-Martha Iluca este asistent universitar si expert instruire in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

INTRODUCERE 

PARTEA I. CONSIDERATII PRIVIND OPERATIUNILE DE FINANTARE PARTICIPATIVA – CROWDFUNDING 

Capitolul 1. Delimitari conceptuale ale notiunii de crowdfunding 

Subcapitolul 1.1. Definirea notiunii de crowdfunding 

Subcapitolul 1.2. Considerente economice si sociale privind aparitia operatiunilor de crowdfunding 

Subcapitolul 1.3. Natura juridica a banilor 

Sectiunea 1.3.1. Delimitari socio‑antropologice

Sectiunea 1.3.2. Evolutia formelor monetare in comert 

Sectiunea 1.3.3. Interogatii filosofice. Certitudini economice 

Sectiunea 1.3.4. Provocari juridice 

Sectiunea 1.3.5. Scurte concluzii privind natura juridica a banilor 

Subcapitolul 1.4. Forme ale operatiunilor de crowdfunding. Clasificare 

Sectiunea 1.4.1. Clasificarea operatiunilor de crowdfunding in functie de criterii care privesc persoana finantatorului

§1. Non‑investment‑based models – Modele care nu sunt bazate pe investitii 

§1.1. Donation‑based crowdfunding – Operatiunea de crowdfunding bazata pe donatii

§1.2. Reward‑based crowdfunding – Operatiunea de crowdfunding bazata pe recompense

§2. Investment‑based models – Modele bazate pe investitii

§2.1. Crowdlending/Debt‑crowdfunding – Operatiunea de crowdfunding prin imprumuturi

§2.2. Equity crowdfunding/Crowdinvesting – Operatiunea de crowdfunding prin investitii in capitalul social al unei societati

Sectiunea 1.4.2. Clasificarea operatiunilor de crowdfunding in functie de tipul de campanie

Sectiunea 1.4.3. Arhetipuri de crowdfunding 

Subcapitolul 1.5. Oportunitati si riscuri in operatiunile de crowdfunding

Sectiunea 1.5.1. Beneficiile operatiunilor de crowdfunding 

Sectiunea 1.5.2. Riscurile operatiunilor de crowdfunding 

Subcapitolul 1.6. Aplicatii speciale ale operatiunii de crowdfunding: finantarea participativa a litigiilor – crowd litigation funding 

Sectiunea 1.6.1. Notiunea de finantare participativa a litigiilor. Principalele caracteristici ale crowd litigation funding 

Sectiunea 1.6.2. Reglementarea crowd litigation funding

Sectiunea 1.6.3. Contractul de finantare participativa a litigiilor

§1. Validitatea contractului 

§2. Tipuri de contracte

Sectiunea 1.6.4. Beneficiile si riscurile crowd litigation funding

Capitolul 2. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding

Subcapitolul 2.1. Oportunitatea reglementarii autonome a operatiunilor de crowdfunding in plan international. Repere statistice

Subcapitolul 2.2. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding la nivelul Uniunii Europene 

Sectiunea 2.2.1. Argument pentru o reglementare autonoma 

Sectiunea 2.2.2. Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European si al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finantare participativa pentru afaceri

Subcapitolul 2.3. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding in Romania

Sectiunea 2.3.1. Demersuri pentru o reglementare autonoma

Sectiunea 2.3.2. Reglementarea actuala a operatiunilor de crowdfunding in Romania 

§1. Reglementarea donation‑based crowdfunding in Romania 

§2. Reglementarea reward‑based crowdfunding in Romania 

§3. Reglementarea investment‑based crowdfunding in Romania 

Subcapitolul 2.4. Modele de reglementare din dreptul comparat 

Sectiunea 2.4.1. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding in Franta 

§1. CIP – Conseil en investissement participative

§2. IFP – Intermédiaire en financement participative

Sectiunea 2.4.2. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding in Germania 

Sectiunea 2.4.3. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding in Regatul Unit 

Sectiunea 2.4.4. Reglementarea operatiunilor de crowdfunding in Statele Unite ale Americii 

Capitolul 3. Furnizorul european de servicii de finantare participativa – operator al platformei de crowdfunding 

Subcapitolul 3.1. Reglementari aplicabile furnizorilor europeni de servicii de finantare participativa 

Sectiunea 3.1.1. Operatorul platformei de crowdfunding – furnizor de servicii ale societatii informationale? Repere normative 

Sectiunea 3.1.2. Reglementari in materie de echitate si transparenta 

Sectiunea 3.1.3. Reglementarea speciala aplicabila furnizorului european de servicii de finantare participativa pentru afaceri. Concepte‑cheie 

§1. Notiunea de „serviciu de finantare participativa” (pentru afaceri) 

§2. Notiunea de „furnizor de servicii de finantare participativa” (pentru afaceri) 

§3. Notiunea de „platforma de finantare participativa” (pentru afaceri) 

Subcapitolul 3.2. Prestarea de servicii de finantare participative pentru afaceri. Cerintele organizatorice si de functionare pentru furnizorii europeni de servicii de finantare participativa pentru afaceri

Sectiunea 3.2.1. Obligatii generale privind prestarea de servicii de finantare participativa pentru afaceri 

Sectiunea 3.2.2. Obligatii privind organizarea activitatii furnizorului european de servicii de finantare participativa pentru afaceri

Sectiunea 3.2.3. Obligatii privind functionarea furnizorului european de servicii de finantare participativa pentru afaceri

Subcapitolul 3.3. Autorizarea furnizorilor europeni de servicii de finantare participativa pentru afaceri

Sectiunea 3.3.1. Procedura de autorizare

§1. Dosarul de autorizare

§2. Calendarul autorizarii

§3. Ipoteze speciale de autorizare 

Sectiunea 3.3.2. Efectele autorizarii 

Sectiunea 3.3.3. Prestarea transfrontaliera de servicii de finantare participativa

Sectiunea 3.3.4. Retragerea autorizatiei 

Subcapitolul 3.4. Autoritatile competente pentru furnizorii europeni de servicii de finantare participativa pentru afaceri 

Sectiunea 3.4.1. Competentele autoritatilor nationale

§1. Competentele de investigare

§2. Competentele de supraveghere 

Sectiunea 3.4.2. Forme de cooperare administrativa

Sectiunea 3.4.3. Obligatii speciale ale autoritatilor competente 

Concluzii intermediare 

PARTEA II. EQUITY CROWDFUNDING: FINANTAREA PARTICIPATIVA A SOCIETATILOR IN SCHIMBUL DOBANDIRII DE TITLURI DE PARTICIPARE 

Capitolul 1. Finantarea intreprinderilor

Aspecte introductive si delimitari interdisciplinare

Subcapitolul 1.1. Taxonomia economica a surselor de finantare a intreprinderii

Subcapitolul 1.2. Perspectiva juridica asupra surselor de finantare a intreprinderii 

Sectiunea 1.2.1. Conceptul juridic de „sursa de finantare a intreprinderii” 

Sectiunea 1.2.2. Creditul documentar 

Sectiunea 1.2.3. Creditele ordinare 

§1. Creditele contractate de cumparator 

§2. Creditele de furnizor 

§2.1. Creditul de prefinantare 

§2.2. Creditul de mobilizare 

Sectiunea 1.2.4. Efectele de comert

Sectiunea 1.2.5. Leasingul 

Sectiunea 1.2.6. Factoringul 

Sectiunea 1.2.7. Ajutoarele de stat 

§1. Ajutoare fiscale prevazute de Codul fiscal 

§2. Ajutoare fiscale prevazute de Codul de procedura fiscala 

§3. Ajutoare pentru infiintare 

§4. Programe nationale, europene sau internationale de finantare nerambursabila

Sectiunea 1.2.8. Credite acordate de institutii financiare specializate 

Sectiunea 1.2.9. Piata financiara

Sectiunea 1.2.10. Autofinantarea si cresterile „interne” de capital

Sectiunea 1.2.11. Crowdfunding (finantarea participativa/ multifinantarea) 

Subcapitolul 1.3. In loc de concluzii, propunerea unei taxonomii juridice a surselor de finantare a intreprinderii

Capitolul 2. Finantarea participativa a societatilor in schimbul dobandirii de titluri de participare – equity crowdfunding 

Preliminarii. Locul ocupat de equity crowdfunding in randul surselor de finantare

Subcapitolul 2.1. Mecanismul contractual – Calificarea juridica a contractelor componente ale operatiunii de equity crowdfunding 

Sectiunea 2.1.1. Accesarea simpla a platformei (fara inregistrare) 

Sectiunea 2.1.2. Etapa preliminara a operatiunii de equity crowdfunding: crearea de conturi pe platforma – intermedierea relatiei investitor‑dezvoltator de proiect 

§1. Incompatibilitatea dintre formele mandatului fara reprezentare si equity crowdfunding

§2. Incompatibilitatea dintre contractul de agentie si equity crowdfunding 

§3. Compatibilitatea dintre contractul de mandat cu reprezentare si equity crowdfunding 

§4. Compatibilitatea dintre contractul de intermediere si equity crowdfunding 

§5. Optiunea dintre contractul de mandat cu reprezentare si contractul de intermediere in equity crowdfunding 

Sectiunea 2.1.3. Etapa propriu‑zisa a operatiunii de equity crowdfunding: investirea in proiecte postate pe platforma – dobandirea calitatii de asociat/actionar de catre investitor

Sectiunea 2.1.4. Dupa finalizarea operatiunii de equity crowdfunding

Subcapitolul 2.2. Modele de constructii contractuale in equity crowdfunding 

Sectiunea 2.2.1. Importanta prestatorilor de servicii de plata 

Sectiunea 2.2.2. Constructii bazate pe contracte numite: arhitectura operatiunii de equity crowdfunding  fundamentata pe contractul de mandat cu reprezentare

§1. Arhitectura tripartita 

§2. Arhitectura cvadripartita 

§3. Arhitectura pentapartita 

§4. Arhitectura hexapartita

Sectiunea 2.2.3. Constructii bazate pe contracte numite: arhitectura operatiunii de equity crowdfunding fundamentata pe contractul de intermediere tip (fara reprezentare)

§1. Arhitectura tripartita 

§2. Arhitectura cvadripartita 

§3. Arhitectura pentapartita 

Sectiunea 2.2.4. Constructii bazate pe contracte nenumite: arhitectura operatiunii de equity crowdfunding fundamentata pe vehicule investitionale 

§1. Arhitectura cvadripartita

§2. Arhitectura heptapartita

Sectiunea 2.2.5. Consideratii finale privind modelele de constructii contractuale propuse 

Subcapitolul 2.3. Operatiunea de equity crowdfunding prin filtrul conditiilor de validitate ale actului juridic civil

Sectiunea 2.3.1. Capacitatea partilor de a contracta in equity crowdfunding 

§ 1. Capacitatea de a contracta a investitorului

§1.1. Aspecte generale privind capacitatea civila a investitorului. Rezultate obtinute empiric

§1.2. Cerinte conexe capacitatii civile: capacitatea financiara si cunostintele in domeniul investitiilor. Investitori sofisticati, investitori nesofisticati si protectia acestora 

§1.3. Cazul persoanei fizice: investitor consumator sau investitor profesionist? 

§1.4. Arhetipuri de investitori in operatiunea de equity crowdfunding 

§2. Capacitatea de a contracta a dezvoltatorului de proiect 

§3. Capacitatea de a contracta a furnizorului de servicii de finantare participativa 

Sectiunea 2.3.2. Consimtamantul partilor 

Sectiunea 2.3.3. Obiectul

Sectiunea 2.3.4. Cauza 

Sectiunea 2.3.5. Forma 

Subcapitolul 2.4. Raspunderea civila in operatiunea de equity crowdfunding 

Subcapitolul 2.5. Legea aplicabila si solutionarea litigiilor rezultate din operatiunile de equity crowdfunding 

Sectiunea 2.5.1. Alegerea de catre parti a legii aplicabile contractului 

Sectiunea 2.5.2. Alegerea de catre parti a modalitatii de solutionare a litigiilor 

Sectiunea 2.5.3. Situatia in care partile nu au ales legea aplicabila contractului

§1. Alegerea arbitrajului ca mod de solutionare a litigiilor 

§2. Alegerea instantei statale pentru solutionarea litigiilor sau lipsa unei alegeri a instantei competente 

Concluzii finale 

ANEXE

Anexa 1 – Taxonomia surselor de finantare a intreprinderilor dupa criteriul cauzei imediate avute in vedere la incheierea actului juridic care a generat finantarea 

Anexa 2 – Surse de finantare a intreprinderilor. Explicatia unor termeni

Anexa 3 – Plansa fotografica de pe platforma de equity crowdfunding WiSEED

Anexa 4 – Plansa fotografica de pe platforma de equity crowdfunding SeedBlink 

Anexa 5 (versiuni originale) 

Anexa 5 (versiuni traduse) 

Anexa 6 – Plansa fotografica de pe platforma de equity crowdfunding SeedBlink 

Anexa 7 (versiuni originale) 

Anexa 7 (versiuni traduse) 

Anexa 8 (versiuni originale) 

Anexa 8 (versiuni traduse) 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 apr. 2022
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini416
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori

Formarea contractelor. Obligatia de informare si de consiliere. Practici comerciale incorecte. Publicitate inselatoare. Clauze abuzive. Garantia de conformitate. Raspunderea pentru conformitatea produselor
165,00 RON

Informatiile clasificate

Practica judiciara comentata
85,00 RON