Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Controlul de legalitate al hotararilor CSM. Jurisprudenta ICCJ

ISBN/ISSN: 978-973-1720-74-6
Editura: Hamangiu
3,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Spetele, care alcatuiesc culegerea de practica judiciara privind cariera si raspunderea disciplinara a magistratilor, au fost selectate din cateva mii de decizii, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in perioada 2001 – 2007.

Hotararile prezentate in lucrarea de fata marcheaza momentele cele mai importante din jurisprudenta in materie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, constituind un ghid util pentru magistrati si nu numai, in aplicarea si interpretarea dispozitiilor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor – promovare, suspendare din functie, incetarea functiei, raspunderea disciplinara a magistratilor - precum si al celor referitoare la atributiile Consiliului Superior al Magistraturii si la organizarea judiciara.

A. Consideratii introductive privind organizarea, functionarea si atributiile Consiliului Superior al Magistraturii din Romania

I. Natura juridica

II. Evolutia reglementarii

III. Organizarea si atributiile Consiliului  Superior al Magistraturii

IV. Categorii de hotarari adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii si natura lor juridica

V. Aspecte de drept comparat

B. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul de 9 judecatori si Sectia de contencios administrativ si fiscal 

I. Admiterea in magistratura

1. Admiterea in magistratura. Numirea in functia de procuror. Conditia absolvirii Institutului National al Magistraturii sau, dupa caz, a promovarii concursului ori examenului de admitere in magistratura. Exceptii de la regula

2. Auditor de justitie. Cerere de numire in functia de judecator sau procuror. Conditii. Absolvirea Institutului National al Magistraturii si promovarea examenului de capacitate

3. Procuror. Hotarare de validare a examenului de capacitate. Accesul la justitie 

4. Cariera judecatorilor. Judecator stagiar. Examen de capacitate. Echivalare cu examenul de definitivat in profesia de avocat. Legea aplicabila. Principiul „tempus regit actum”

5. Procuror. Numirea in functie, fara concurs. Conditii. Principiul neretroactivitatii legii civile si al securitatii raporturilor juridice 

6. Avocat. Cerere de numire in functia de judecator, fara concurs. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Control de legalitate. Competenta 

II. Promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie 

7. Cariera judecatorilor si procurorilor. Promovare la instantele si parchetele superioare. Conditia minima de vechime in functie. Perioade luate in considerare la calculul vechimii 

8. Cariera judecatorilor. Promovare in functia deexecutie. Valorificare ulterioara a rezultatelor examenului de promovare. Aplicarea legii in timp

9. Cariera judecatorilor. Promovare pe loc. Valorificarea ulterioara a rezultatelor examenului. Inadmisibilitate

10. Cariera judecatorilor. Promovare. Valorificare ulterioara a rezultatelor examenului. Inadmisibilitate. Tempus regit actum. Nediscriminare, in sensul Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

11. Cariera judecatorilor. Promovare in functie de executie. Valorificare ulterioara a rezultatelor examenului de promovare 

12. Cariera judecatorilor si procurorilor. Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conditii. Egalitatea de tratament juridic a judecatorilor si procurorilor 

III. Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere

13. Cariera judecatorilor. Numirea in functiile de conducere. Conditia referitoare la vechimea in functie. Asimilarea functiei de judecator financiar la instantele Curtii de Conturi cu functia de judecator la instantele de drept comun

14. Cariera procurorilor. Numirea in functiile de conducere. Atributii ale Plenului si sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Componenta comisiei de examinare

15. Cariera judecatorilor. Revocarea din functia de conducere pentru exercitarea necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei

IV. Suspendarea din functie si incetarea functiei de judecator sau procuror 

16. Suspendarea din functia de judecator sau procuror. Punerea in miscare a actiunii penale. Data de la care isi produce efectele. Competenta C.S.M. 

17. Incetarea functiei de judecator. Eliberare din functie pentru neindeplinirea conditiei referitoare la lipsa antecedentelor penale si la „buna reputatie”. Procedura aplicabila. Conditii

18. Incetarea functiei de judecator. Eliberare din functie pentru neindeplinirea conditiei referitoare la „buna reputatie”. Procedura. Aplicarea complementara a dispozitiilor dreptului comun in materie

19. Incetarea functiei de judecator. Eliberare din functie. Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Decretul emis de Presedintele Romaniei. Legalitate. Revocabilitate

20. Incetarea functiei de procuror si judecator. Eliberare nelegala din functie. Daune morale. Existenta si intinderea prejudiciului. Legatura de cauzalitate cu actul administrativ vatamator 

21. Incetarea functiei de judecator si procuror. Mentinerea in activitate dupa implinirea varstei legale de pensionare din sistemul public de pensii. Conditii. Necesitatea avizului conform al conducatorului instantei, respectiv al Consiliul Superior al Magistraturii 

V. Drepturile si indatoririle judecatorilor si procurorilor  

22. Judecator. Dreptul la apararea independentei, impartialitatii si reputatiei profesionale. Notiune

23. Cerere de aparare a reputatiei profesionale. Hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii. Cale de atac. Competenta 

24. Drepturile judecatorilor si procurorilor. Pensie de serviciu. Conditii

25. Incetarea functiei de judecator. Decizie de pensionare pentru implinirea varstei legale. Efecte. Refuzul nejustificat al Consiliului Superior al Magistraturii de a propune eliberarea din functie

26. Incetarea din functia de judecator si procuror. Mentinerea in activitate, dupa implinirea varstei legale de pensionare. Necesitatea avizului conform al conducatorului instantei. Lipsa calitatii procesuale pasive a Ministerului Justitiei 

27. Procuror. Numire in functia de procuror militar la Parchetul National Anticoruptie. Grad profesional. Drept castigat

VI. Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor 

(i) Abaterile disciplinare

28. Judecator. Abatere disciplinara. Imixtiunea in activitatea altui judecator. Suspiciuni cu privire la afectarea impartialitatii

29. Judecator. Abatere disciplinara. Incompatibilitati si interdictii. Interes al unor afini in solutionarea pricinii 

30. Judecator. Abatere disciplinara. Raspundere. Circumstante reale si subiective. Relevanta

31. Judecator. Abatere disciplinara. Absente nemotivate de la serviciu 

32. Judecator. Abatere disciplinara. Refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu. Individualizarea sanctiunii disciplinare. Criterii. Caracterul accidental al abaterii

33. Judecator. Abatere disciplinara. Comportament care aduce atingere grava prestigiului justitiei. Mijloace de proba

34. Judecator. Abatere disciplinara. Atitudine ireverentioasa in timpul exercitarii atributiilor de serviciu 

35. Judecator. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale si incalcarea unor obligatii decurgand din lege. Individualizarea sanctiunii disciplinare. Criterii. Caracterul accidental al abaterii 

36. Judecator. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale. Suspiciuni cu privire la obiectivitatea infaptuirii actului de justitie

37. Procuror. Abatere disciplinara. Intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor si neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor. Continut. Principiile independentei judecatorilor si legalitatii si impartialitatii activitatii procurorilor in exercitarea atributiilor. Libertatea de exprimare

38. Procuror. Abatere disciplinara. Intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor. Elemente constitutive. Vinovatia 

39. Procuror. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale. Imprejurare de natura a pune la indoiala obiectivitatea magistratului

40. Procuror. Abatere disciplinara. Intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor. Cauze obiective mai presus de vointa magistratului 

(ii) Procedura exercitarii actiunii disciplinare 

41. Judecator. Raspundere disciplinara. Cercetare prealabila. Titularul actiunii disciplinare. Aplicarea dispozitiilor Codului de procedura civila

42. Judecator. Abatere disciplinara. Refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire ce-i revine potrivit legilor si regulamentelor. Conditiile raspunderii disciplinare. Vinovatia 

43. Sanctiune disciplinara. Eliberarea din functie, prin pensionare, pe parcursul solutionarii actiunii disciplinare. Efecte asupra angajarii raspunderii disciplinare 

44. Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor. Natura juridica. Contestatie impotriva hotararii prin care se finalizeaza actiunea disciplinara. Limitele controlului judecatoresc

(iii) Aplicarea si individualizarea sanctiunii disciplinare 

45. Judecator. Abatere disciplinara. Neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor. Individualizarea sanctiunii disciplinare. Criterii. Activitatea in ansamblu a judecatorului 

46. Judecator. Abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii. Criteriul proportionalitatii

47. Judecator. Abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii. Criteriul proportionalitatii. Inlocuirea sanctiunii 

48. Judecator. Abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii. Gravitatea abaterilor 

49. Judecator. Abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii. Criteriul proportionalitatii 

50. Judecator. Abatere disciplinara. Motivarea necorespunzatoare si insuficienta motivare a hotararilor judecatoresti. Individualizarea sanctiunii disciplinare

51. Procuror. Abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii. Criteriul proportionalitatii

VII. Aspecte de drept procesual

52. Concurs de admitere in magistratura. Contestare rezultate. Institutul National al Magistraturii. Calitate procesuala pasiva. Controlul de legalitate exercitat de instantele de judecata 

53. Numirea in functia de judecator, fara concurs. Hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestare. Procedura aplicabila. Competenta

54. Raport de evaluare periodica a judecatorilor si procurorilor. Recurs impotriva hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, emisa in baza prevederilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 303/2004. Principiul disponibilitatii in procesul civil. Instanta competenta

55. Contestatie impotriva rezultatelor concursului de promovare. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Cale de atac. Competenta

56. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor. Cale de atac. Competenta 

57. Judecator. Revocare din functia de conducere. Cale de atac. Competenta. Procedura prealabila 

58. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor. Recurs. Suspendare de drept. Cerere de suspendare a executarii formulata distinct, in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004. Competenta 

59. Hotarari ale Consiliului Superior al Magistraturii. Suspendarea executarii. Procedura speciala reglementata de Legea nr. 554/2004. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate

60. Consiliul Superior al Magistraturii ca instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare. Competenta. Cerere reconventionala formulata in cadrul actiunii disciplinare. Inadmisibilitate 

61. Consiliul Superior al Magistraturii. Competenta. Memoriu privind atacarea cu recurs in anulare a unei hotarari judecatoresti penale 

62. Eroare materiala. Intelesul notiunii. Indreptare

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei31 aug. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini312
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Drepturile mamei
Indisponibila
Imagine Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

jurisprudenta, decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., documente europene
9,60 RON
DE ACELASI AUTOR - Gabriela Bogasiu