Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

CAS, pensii si indemnizatii. Recalcularea pensiilor

Include supliment electronic gratuit
ISBN/ISSN: 978-606-522-354-7
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Problematica asigurarilor sociale preocupa intreaga societate, mai ales in actualul context economico-social si legislativ. Frecventele discutii pe tema modificarilor legislative recente sau preconizate cu privire la noua Lege a pensiilor, recalcularea pensiilor speciale, indemnizatiile prevazute de legile speciale, dezbaterile publice si, nu in ultimul rand, numarul mare de litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti dovedesc aceasta.

Lucrarea "CAS, pensii si indemnizatii. Recalcularea pensiilor" cuprinde 318 decizii ale instantelor din intreaga tara, ce au in vedere probleme de actualitate referitoare la plata si incasarea contributiei de asigurari sociale, conditiile de acordare, modul de calcul si plata pensiilor, incadrarea in grupe de munca; de asemenea, sunt prezentate interpretarile date de instante unor dispozitii ale O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul pensiilor speciale si al diverselor categorii de indemnizatii (indemnizatia de somaj, indemnizatia de crestere a copilului etc.), dar si aspectele procedurale, care nu pot fi evitate daca se doreste realizarea unei demonstratii juridice coerente.

Cartea include si un supliment electronic gratuit, cu toate spetele in extenso.

Capitolul I. Plata si incasarea contributiei de asigurari sociale

1. Retinerea contributiei la asigurarile de sanatate din pensie 

2. Actiune in recuperarea contributiilor izvorate din declaratia de asigurare. Lipsa de interes in conditiile existentei unui titlu executoriu

3. Dovada platii CAS pentru determinarea stagiului de cotizare 

4. Calculul stagiului de cotizare in situatia neachitarii CAS. Legea aplicabila temporal

5. Contractul de asigurari sociale. Dovada achitarii contributiei la fondul de asigurari sociale de stat

6. Dovada achitarii contributiei de asigurari sociale 

7. Dovada stagiului de cotizare in perioada uceniciei. Aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 17/2007

8. Sanctiune contraventionala pentru nedepunerea declaratiei de asigurare 

9. Dovada achitarii CAS in situatia cumulului de functii. Obligatia depunerii declaratiilor nominale

10. Calculul stagiului de cotizare in situatia neachitarii CAS. Protectia salariatului 

11. Obligatia de plata a CAS izvorata dintr-un contract de asigurari sociale 

12. Modalitatea de determinare a CAS in situatia in care plata drepturilor salariale restante s-a efectuat in baza unor titluri executorii 

13. Neretinerea ca perioade contributive a perioadelor in care nu s-a achitat si nu s-a datorat contributia de asigurari sociale

14. Contract de asigurare. Nerespectarea obligatiei de achitare lunara a contributiei de asigurari sociale. Modificarea venitului sau a cotelor de contributii de asigurari sociale 

15. Lipsa virarii CAS pe perioada exercitarii activitatii de consilier local. Nerecunoasterea stagiului de cotizare

16. Recunoasterea ca stagiu de cotizare a perioadelor in care angajatorul a retinut, dar nu a virat CAS la bugetul asigurarilor sociale de stat 

17. Valorificarea perioadelor contributive la stagiul de cotizare. Conditii necesare si mijloacele probatorii 

18. Procedura indreptarii neconcordantelor referitoare la nume, in actele doveditoare ale stagiului de cotizare 

19. Achitarea CAS pentru perioada detasarii in strainatate in baza unui protocol bilateral intre state, prezumata de lege

20. Dovada platii CAS. Lipsa inregistrarii in contabilitate a chitantei de achitare a contributiilor de asigurari sociale

Capitolul al II-lea. Tipuri de pensii

Sectiunea 1. Pensia pentru limita de varsta 

21. Valorificarea stagiului de cotizare efectuat in alta tara. Data aplicarii normei comunitare 

22. Stabilirea drepturilor de pensie solicitate dupa aderarea la UE. Atributiile organului de pensie

23. Necesitatea optiunii exprese a asiguratului pentru tipul de pensie

24. Valorificarea veniturilor salariale platite de angajatorul roman pentru munca desfasurata in strainatate

25. Conditiile de trecere de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta 

26. Optiunea pentru pensie militara a titularului unui drept de pensie pentru limita de varsta 

27. Reducerea varstei standard de pensionare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 pentru cazuri limitativ prevazute de lege 

28. Reducerea stagiului de cotizare realizat in conditii de handicap preexistent. Norme aplicabile. Data acordarii drepturilor pretinse 

29. Stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei pentru limita de varsta in conditii de handicap preexistent 

30. Stagiul complet de cotizare in cazul nevazatorilor

31. Calculul conditiilor de varsta si stagiu de cotizare in cazul persoanelor cu handicap preexistent 

32. Modul de calcul al pensiei de handicap 

Sectiunea a 2-a. Pensia anticipata partiala

33. Calculul varstei standard de pensionare si al stagiului de cotizare in cazul pensiei anticipate partiale 

34. Calculul pensiei anticipate partiale. Administrarea probei cu expertiza 

35. Conditii de acordare a pensiei anticipate partiale 

36. Data acordarii drepturilor de pensie anticipate partiala 

37. Dovada veniturilor obtinute pentru calculul pensiei anticipate partiale 

38. Calculul varstei standard si a stagiului de cotizare la pensia anticipata partiala, in baza anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000

39. Calculul stagiului de cotizare in raport de art. 37 din Legea nr. 19/2000 in cazul pensiei anticipate partiale

40. Cererea de recalculare a drepturilor de pensie anticipata partiala adresata direct instantei, fara sesizarea prealabila a organului de pensii. Caracterul prematur al cererii

41. Conditii de valorificare a activitatii ca stagiu de cotizare. Necesitatea platii CAS. Regim probatoriu

42. Stabilirea stagiului de cotizare in alta tara in raport de conventiile bilaterale 

43. Raspundere civila delictuala. Conditiile de acordare a daunelor morale 

44. Valorificarea veniturilor salariale obtinute in valuta, conform principiului contributivitatii 

45. Adeverintele care certifica stagii de cotizare. Conditii de forma si de fond. Putere probatorie. Trecerea la pensie pentru limita de varsta

Sectiunea a 3-a. Pensia anticipata 

46. Interdictia de a cumula pensia anticipata cu salariul. Stabilirea debitului 

47. Aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2006 in cazul pensiei anticipate 

48. Posibilitatea cumulului indemnizatiei de sedinta cu pensia anticipata pentru alesii locali 

49. Incasarea platilor compensatorii intr-o singura transa. Vechimea in munca

50. Trecerea de la pensia anticipata la pensia pentru limita de varsta. Dispozitia legala aplicabila 

Sectiunea a 4-a. Pensia de invaliditate 

51. Neprezentarea imputabila la revizuirea pensiei de invaliditate. Decizie de debit 

52. Nerespectarea dispozitiilor privind timpul de munca in cazul unei invaliditati de gradul III. Decizie de debit 

53. Obligatia instantei de a motiva solidaritatea codebitorilor unei obligatii si de a se pronunta asupra tuturor cererilor cu care a fost investita. Casare cu trimitere spre rejudecare la aceeasi instanta

54. Calculul stagiului complet de cotizare la recalcularea pensiei de invaliditate

55. Pensie de invaliditate de gradul III. Cumul cu venituri realizate dintr-o activitate profesionala 

56. Pensie de invaliditate de gradul II. Cumul cu venituri realizate dintr-un contract de mandat 

57. Calculul pensiei de invaliditate. Regim probator

58. Dovedirea stagiului de cotizare 

59. Conditii de acordare a pensiei de invaliditate

60. Conditii de acordare a pensiei de invaliditate. Legatura cauzala

61. Calculul pensiei de invaliditate. Efectul aplicarii sporului pentru grupa de munca. Diminuarea stagiului potential si reducerea cuantumului pensiei 

62. Valorificarea de catre beneficiarul pensiei de invaliditate a activitatii in grupa de munca. Interesul mentiunii privind reducerea varstei standard 

63. Procedura valorificarii sporurilor salariale. Inexistenta obligatiei de restituire a CASS

64. Conditiile sistarii pensiei de invaliditate

65. Procedura revizuirii gradului de invaliditate. Obligatiile persoanei asigurate si ale casei de pensii 

66. Imposibilitatea modificarii cauzei de invaliditate din boala obisnuita in accident de munca

67. Nelegalitatea anularii unei decizii de pensionare pentru nereguli administrative retinute in culpa casei de pensii

68. Suspendarea platii pensiei de invaliditate pentru neprezentarea pensionarului la comisia de expertiza 

69. Efectele anularii unei decizii privind capacitatea de munca 

Sectiunea a 5-a. Pensia de urmas

70. Recalcularea pensiei de urmas. Mentinerea in plata a cuantumului mai avantajos

71. Indeplinirea conditiei de a urma cursurile unei forme de invatamant. Mijloace probatorii 

72. Cumulul pensiei de urmas cu venituri din activitatea profesionala. Cumulul indemnizatiei primite de catre persoana incadrata in gradul I de handicap grav cu pensia de urmas 

73. Pensia de urmas solicitata de masterand

74. Inexistenta obligatiei de sistare a pensiei proprii pentru acordarea dreptului la pensia de urmas 

75. Recalcularea pensiei de urmas stabilite in baza Decretului-lege nr. 98/1990 

76. Conditii de acordare a pensiei de urmas pentru sotul supravietuitor 

77. Dovada duratei casatoriei pentru acordarea pensiei de urmas. Nerelevanta perioadei de convietuire in fapt 

78. Competenta teritoriala la deschiderea dreptului la pensie de urmas

79. Interzicerea cumulului pensiei pentru limita de varsta cu pensia de urmas 

Capitolul al III-lea. Stabilirea si calculul pensiilor

80. Modul de stabilire a punctajului anual al asiguratului. Obligatia impartirii punctajului rezultat in anul respectiv la 12, indiferent de numarul de luni in care s-a contribuit

81. Aplicarea dispozitiilor privind reducerea stagiului de cotizare in situatia realizarii unui stagiu incomplet de munca in grupa I 

82. Stabilirea punctajului mediu anual in cazul persoanelor care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale de munca

83. Stagiile de cotizare realizate in sistemul neintegrat

84. Stabilirea drepturilor de pensie. Inscrisurile depuse de asigurat ulterior emiterii deciziei de pensie. Reducerea varstei de pensionare, in conformitate cu Legea nr. 226/2006

85. Utilizarea salariului minim pe tara la determinarea punctajului mediu anual. Perioade asimilate

86. Inscrierea la pensia anticipata partiala. Calculul varstei standard de pensionare, potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000

87. Cumulul salariului cu pensia de invaliditate de gradul III

88. Aplicarea cu prioritate a dispozitiilor acordurilor bilaterale, care au caracter de norma speciala fata de prevederile Legii nr. 19/2000 

89. Dovada veniturilor cuvenite asiguratului in perioada arestarii sale nelegale 

90. Realizarea stagiului de cotizare in conditii de handicap preexistent. Reducerea varstei standard de la data solicitarii

91. Caracterul confidential al dosarului de pensie. Conditii pentru acordarea ajutorului social prevazut de Legea nr. 578/2004. Interesul sotului supravietuitor in eliberarea unor acte din dosarul de pensionare al autorului sau

92. Stabilirea defectuoasa a pensiei de catre organul de pensii. Daune morale. Analiza conditiilor raspunderii civile delictuale 

93. Stabilirea gresita a tipului de pensie la care asiguratul avea dreptul. Culpa organului de pensii. Anularea deciziei de debit 

94. Stagiul de cotizare realizat dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de stagiu si varsta. Majorarea punctajului cu 0,3% pentru fiecare luna suplimentara si 3,6% pentru fiecare an suplimentar  

95. Munca efectuata in detasamentele de munca in timpul stagiului militar. Perioada asimilata 

96. Stagiu militar valorificat in sistem public. Imposibilitatea valorificarii ulterioare a aceleiasi perioade asimilate in sistemele neintegrate

97. Activitate desfasurata in grupa I si in grupa a II-a de munca. Reducerea varstei standard de pensionare

98. Reducerea varstei standard de pensionare, ca urmare a activitatii desfasurate in grupa a II-a de munca si in conditii deosebite de munca 

99. Stagiu de cotizare realizat in conditiile speciale prevazute de Legea nr. 226/2006. Aplicarea prioritara la determinarea punctajului mediu anual a prevederilor Legii nr. 226/2006 in raport de Legea nr. 19/2000 

100. Luarea in calcul a perioadei asimilate stagiului de cotizare reprezentate de platile compensatorii. Incidenta in cauza a art. 163, si nu a art. 164 din Legea nr. 19/2000

101. Stabilirea drepturilor de pensie. Dovada perioadei contributive. Principiul contributivitatii 

102. Stagiul de cotizare pentru activitatea in grupa I de munca in cazul celor pensionati in baza Legii nr. 19/2000 

103. Stabilirea varstei standard in conditiile unei activitati desfasurate in grupa de munca

104. Calculul stagiului de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie

105. Conditiile de aplicare a prevederilor anexei nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001 la deschiderea drepturilor de pensie 

106. Calculul stagiului de cotizare cu recunoasterea celui realizat intr-un sistem neintegrat 

107. Aplicarea cu prioritate a prevederilor anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000

108. Aplicarea dispozitiilor legale privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare. Anexa nr. 3 din lege si anexa nr. 9 din Ordinul nr. 340/2001 

109. Aplicarea reducerii varstei standard de pensionare persoanelor care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare 

110. Efectul valorificarii muncii desfasurate in grupa a II-a de munca. Calculul stagiului complet de cotizare

111. Temeiul legal al obligatiei caselor de pensii de a elibera adeverinte de certificare a stagiului de cotizare

112. Obligatia caselor teritoriale de pensii si CNPAS de a tine evidenta stagiului de cotizare. Contributiile achitate in baza contractului de asigurare

113. Calculul sumelor contributive pentru veniturile salariale obtinute in strainatate si supuse unor legi speciale 

114. Calculul punctajului prin raportare la salariul mediu lunar brut pe economie, si nu pe ramura economica

115. Luarea in considerare la stabilirea punctajului pensiei pentru limita de varsta a venitului lunar asigurat, a beneficiului art. 78 alin. (8) si excluderea aplicarii dispozitiilor Decretului nr. 112/1965

116. Valorificarea perioadei militare la deschiderea drepturilor de pensie in sistemul public 

117. Coroborarea anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000 cu anexa nr. 9 din Ordinul nr. 340/2001 la stabilirea varstei standard de pensionare

118. Intre sistemele de pensii nu se recunoaste beneficiul reducerii varstei standard de pensionare

119. Imposibilitatea valorificarii aceleiasi perioade in doua sisteme de pensii diferite

120. Reducerea varstei standard de cotizare in conditiile art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004. Valorificarea stagiilor din grupa I si a II-a de munca 

Capitolul al IV-lea. Incadrarea muncii depuse in grupa de munca 

121. Activitatile de politie rutiera. Incadrarea in grupa I de munca 

122. Dovada incadrarii activitatii in grupa I de munca

123. Incadrarea in grupa de munca – atributul angajatorului

124. Inadmisibilitatea cenzurarii de catre casa de pensii a incadrarii in grupa de munca

125. Dovada desfasurarii activitatii in grupa de munca. Efect asupra conditiilor de pensionare

126. Mijloace de proba privind activitatea desfasurata in grupa a II-a de munca 

127. Valorificarea activitatii desfasurate in subteran, inainte si dupa adoptarea Legii nr. 19/2000

Capitolul al V-lea. Recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurarilor de stat

128. Acordarea de despagubiri pentru plata cu intarziere a diferentelor de pensie rezultate in urma recalcularii conform O.U.G. nr. 4/2005

129. Valorificarea stagiului asimilat reprezentat de pensia de invaliditate 

130. Stagiul special de cotizare la recalcularea pensiei de handicap pentru nevazatori

131. Calculul punctajului anual pentru veniturile nesupuse denominarii monetare 

132. Distinctia dintre data recalcularii si data platii drepturilor de pensie 

133. Nedenominarea veniturilor. Raspunderea emitentului adeverintei 

134. Stagiul de cotizare. Obligativitatea deciziei pronuntate in recurs in interesul legii 

135. Diferenta dintre notiunile de stagiu complet si stagiul total de cotizare

136. Depunerea adeverintelor doveditoare ale elementelor de recalculare la casa de pensii 

137. Valorificarea veniturilor obtinute in sistem de acord global. Efectele juridice ale respingerii recursului in interesul legii referitor la posibilitatea luarii in considerare a formelor de retribuire obtinute in acord global 

138. Dovada stagiului de cotizare. Conditiile de forma ale adeverintelor doveditoare 

139. Conditiile de valorificare la stagiul de cotizare a perioadei de activitate in organizatiile internationale ale tarilor membre CAER

140. Conditiile de valorificare a activitatii desfasurate si remunerate in strainatate

141. Valorificarea veniturilor anterioare denominarii. Aplicarea dispozitiilor art. 164 alin. (6) si (7) din Legea nr. 19/2000

142. Prioritatea punctajului obtinut in urma recalcularii fata de cel stabilit prin hotarare judecatoreasca la verificarea stabilirii drepturilor de pensie

143. Mentinerea cuantumului pensiei aflate in plata dupa recalculare 

144. Stagiul complet de cotizare pentru activitate in unitatile miniere 

145. Inadmisibilitatea valorificarii ca stagiu asimilat a doua facultati 

146. Valorificarea perioadei in care s-a obtinut pensie militara de invaliditate. Sarcina probei 

147. Drepturi de pensie stabilite in baza prevederilor Legii nr. 19/2000. Data acordarii drepturilor de pensie recalculate. Prescriptie

148. Prematuritatea cererii de recalculare a drepturilor de pensie. Inadmisibilitatea cererilor noi in recurs

149. Conditiile de forma ale adeverintelor emise de fostul angajator 

150. Imposibilitatea calcularii pensiei in functie de punctajul avut de pensionar anterior procesului de recalculare a pensiei 

151. Excluderea acordului global dintre sporurile cu caracter permanent luate in calcul la recalcularea pensiilor 

152. Conditiile de forma ale adeverintei referitoare la sporurile ce se valorifica la recalcularea drepturilor de pensie 

153. Recalcularea pensiei cuvenite personalului clerical. Data recalcularii 

154. Stagiul de cotizare pentru activitatea desfasurata in subteran, utilizat la recalcularea pensiilor 

155. Valorificarea veniturilor suplimentare la recalcularea pensiilor 

156. Stagiul realizat in zona a II-a de expunere la radiatii. Conditii de valorificare 

157. Recalcularea pensiei pentru limita de varsta a persoanelor nevazatoare 

158. Stagiul de cotizare la recalcularea pensiei in conditiile unei vechimi complete in grupa I de munca. Efectele recursului in interesul legii

159. Aplicarea dispozitiilor art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000 la recalcularea pensiei

160. Valorificarea perioadei de angajare in minorat la stabilirea stagiului de cotizare

161. Valorificarea orelor de garda ca venituri suplimentare 

162. Reducerea stagiului complet de cotizare prin aplicarea unor acte normative speciale 

163. Valorificarea activitatii desfasurate in zona de expunere la radiatii 

164. Stagiul special de cotizare aplicat la recalcularea pensiei personalului din unitatile miniere

Capitolul al VI-lea. Recuperarea debitelor si aspecte privind plata pensiilor

165. Neachitarea contributiei de asigurari sociale pentru perioada initial valorificata integral la stagiul de cotizare in conditii speciale. Legalitatea deciziei de debit. Titularul obligatiei de restituire

166. Pensie stabilita conform Legii nr. 2/1995. Debit legal constituit in urma recalcularii punctajului mediu anual, fara aplicarea diminuarii de 6,60%. Decaderea din proba cu expertiza dispusa, din oficiu, ca urmare a refuzului achitarii onorariului de expert

167. Conditiile in care poate fi antrenata raspunderea pensionarului pentru pensia incasata necuvenit

168. Acordarea in cursul unui an calendaristic a doua bilete de tratament balnear aceluiasi beneficiar. Recuperarea debitului de la beneficiar 

169. Necesitatea motivarii deciziei de debit

170. Plata pensiei neincasate. Persoane indreptatite. Termen de prescriptie. Dovada calitatii de mostenitor a pensionarului decedat

171. Imprescriptibilitatea dreptului casei de pensii de a proceda la revizuirea pensiei

172. Prescriptia dreptului de a recupera debitul 

173. Incasarea drepturilor de pensie de catre o alta persoana decat titularul. Calitatea de mostenitor a pensionarului decedat. Mijloace de proba

174. Decizie de debit. Stabilirea stagiului complet de cotizare in functie de gradul de handicap 

Capitolul al VII-lea. Indemnizatii si pensii prevazute in legi speciale 

Sectiunea 1. Indemnizatia de somaj

175. Conditii de acordare. Realizarea unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii de acordare a indemnizatiei de somaj 

176. Cumulul indemnizatiei de consilier local cu ajutorul de somaj

177. Interzicerea cumulului salariului cu indemnizatia de somaj 

178. Termenul de contestare a acordarii indemnizatiei de somaj. Indemnizatia calculata procentual din aceeasi baza de calcul ca a contributiei de asigurari pentru somaj 

179. Prima de instalare incasata de beneficiarul indemnizatiei de somaj ca urmare a schimbarii domiciliului. Competenta materiala a instantei de dreptul muncii si asigurari sociale de a judeca litigiile privind indemnizatia de somaj

180. Obligatia de plata a contributiei la fondul de somaj subzista si in cazul angajatorului aflat in procedura falimentului

181. Conditiile de acordare a subventiei pentru angajatorul care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant 

182. Suspendarea ajutorului de somaj. Inopozabilitatea raportului juridic dintre medic si casa de asigurari 

183. Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente

184. Actiune formulata de salariatii disponibilizati in baza O.U.G. nr. 8/2003, privind obligarea AJOFM la plata venitului lunar de completare, dupa momentul pensionarii 

185. Acordarea la cerere a indemnizatiei de somaj. Neplata contributiei datorate de angajator. Consecinte 

Sectiunea a 2-a. Indemnizatia reparatorie reglementata de Legea nr. 341/2004 

186. Obligatia depunerii declaratiei de venituri. Sanctiunea pentru nedepunerea declaratiei

187. Conditiile restituirii indemnizatiei reparatorii 

188. Valabilitatea certificatului de Luptator pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, pana la data limita de preschimbare, potrivit O.G. nr. 1/2008. Efecte

189. Interpretarea notiunii de venit brut in aplicarea art. 4 din Legea nr. 341/2004 

190. Efectele nedepunerii declaratiei privind veniturile. Reluarea platii

191. Suspendarea platii indemnizatiei reparatorii acordate in baza Legii nr. 341/2004. Acordarea retroactiva a drepturilor dupa incetarea suspendarii 

192. Efectul suspendarii platii indemnizatiei acordate in baza Legii nr. 341/2004. Conditiile de reluare a platilor

193. Necontestarea deciziei de suspendare a indemnizatiei reparatorii prevazute de Legea nr. 341/2004. Reluarea platii

Sectiunea a 3-a. Indemnizatia de crestere a copilului

194. Despagubiri echivalente cu indemnizatia de crestere a copilului in cazul neincheierii culpabile a contractului individual de munca 

195. Dreptul la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani. Data de la care se acorda aceasta indemnizatie

196. Contract de asigurare. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului 

197. Indemnizatie crestere copil. Stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala. Inadmisibilitatea acordarii acestui drept dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 148/2005 

198. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului. Stagiul de cotizare 

199. Indemnizatia pentru cresterea copiilor proveniti din sarcini multiple 

Sectiunea a 4-a. Pensii speciale: magistrati, militari, politisti, personal auxiliar din cadrul instantelor, personal navigant 

200. Calculul indemnizatiei pentru veteranii de razboi 

201. Data acordarii pensiei de serviciu, conform Legii nr. 223/2007 

202. Elementele reactualizarii pensiei de serviciu cuvenite magistratilor. Calitate procesuala pasiva

203. Aplicarea deciziilor in interesul legii la momentul calcularii pensiei de serviciu. Prescriptia dreptului la actiune

204. Consilierii Curtii de Conturi. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii nr. 94/1992 privind conditiile de acordare a pensiei de serviciu

205. Data reactualizarii pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar, potrivit O.U.G. nr. 100/2007

206. Pensia de serviciu a functionarului parlamentar. Data acordarii drepturilor de pensie 

207. Conditiile de recalculare si adaugare stagiu pentru pensia din avocatura 

208. Asimilarea functiei de secretar al consiliului judetean pentru stabilirea vechimii in magistratura

209. Conditiile de acordare a pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate pensionat anterior Legii nr. 567/2004, modificata prin Legea nr. 17/2006 

210. Actualizarea pensiei de serviciu. Principiul mentinerii in plata a cuantumului mai avantajos al pensiei

211. Asimilarea activitatii prestate in calitate de secretar in notariat celei de grefier

212. Calcularea si stabilirea pensiei avocatilor. Competenta teritoriala in cazul mai multor parati 

213. Interdictia asimilarii perioadei de jurisconsult vechimii in magistratura 

214. Asimilarea perioadei de jurisconsult vechimii in magistratura. Constatarea unei discriminari

215. Calculul drepturilor de pensie pentru avocatul care a profesat in doua tari intre care exista o conventie bilaterala in domeniul pensiilor  

216. Personal aeronautic civil navigant. Stabilirea pensiei de serviciu potrivit Legii nr. 223/2007 si raportarea la pensia din sistemul public, pentru identificarea cuantumului mai avantajos

217. Efectele puterii de lucru judecat. Obligatia casei de pensii de a respecta o hotarare judecatoreasca in care nu a avut calitatea de parte

218. Obligatiile casei de pensii in situatia in care decizia de pensionare nu este pusa in plata

219. Stabilirea pensiei magistratului in functie de gradul instantei 

220. Interdictia valorificarii vechimii de parlamentar in doua sisteme de pensii 

221. Asimilarea functiei de secretar arbitral pentru stabilirea vechimii in specialitate ca grefier 

222. Data platii pensiei de serviciu pentru magistrati

223. Conditia de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu in magistratura 

224. Dreptul titularilor pensiei de serviciu stabilite in baza Legii nr. 567/2004 la 6 calatorii simple, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri de persoane sau accelerate fara regim de rezervare clasa a II-a, la transportul intern in comun, intre localitati

225. Modalitatea de calcul a vechimii in magistrature pentru aplicarea dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004

226. Conditiile de vechime in magistratura pentru acordarea pensiei de serviciu 

227. Actualizarea pensiei militare. Mentinerea dreptului la pensia suplimentara 

228. Corectarea gradatiei raportat la vechimea efectiva in serviciu 

229. Platitorul pensiei militare. Data deschiderii drepturilor de pensie. Baza de calcul 

230. Data acordarii pensiei militare. Momentul aplicarii O.U.G. nr. 77/2007. Calitatea procesuala pasiva a statului roman

231. Legea nr. 179/2004. Calculul vechimii ca militar pentru acordarea pensiei militare politistului 

232. Actualizarea pensiei militare. Baza de calcul a actualizarii 

233. Baza de calcul a pensiei militare. Dovada incasarii indemnizatiei de comanda 

234. Tardivitatea contestatiei. Momentul de la care curge termenul de contestare 

235. Actualizarea pensiei militare 

236. Dreptul de optiune intre pensia militara si cea stabilita in sistemul public 

237. Actualizarea pensiei militare cu salariul de baza al functiei indeplinite 

238. Data acordarii drepturilor de pensie prevazute de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 pentru beneficiarul distinctiei Ordinul „Meritul Militar”

239. Regimul juridic al fisei de pensie care sta la baza calcularii drepturilor de pensie 

240. Data majorarii pensiei militare ca urmare a beneficiului unei legi speciale 

241. Data acordarii drepturilor de pensie recalculate in baza Legii nr. 90/2007 

242. Decizie de debit. Prescriptia dreptului la actiune 

243. Data recalcularii pensiei, dupa recunoasterea grupei de munca 

244. Elementele avute in vedere la reactualizarea pensiei militare in cazul aviatorilor. Distinctia intre recalculare si actualizare

245. Reactualizarea pensiei militare. Aplicarea in timp a legii 

246. Prescriptia acordarii drepturilor recunoscute de Legea nr. 90/2007 

247. Indeplinirea conditiilor de acordare a pensiei de serviciu pentru politisti cu aplicarea Legii nr. 341/2004. Posibilitatea de optiune intre tipurile de pensie

248. Stabilirea vechimii in functii militare. Inaplicabilitatea principiului intregirii fractiunilor la stabilirea vechimii efective 

249. Posibilitatea de optiune intre pensia prevazuta de Legea nr. 164/2001 si cea prevazuta de Legea nr. 179/2004 pentru politistii pensionari

250. Valorificarea perioadelor lucrate prin aplicarea legii in vigoare la momentul deschiderii dreptului la pensie 

251. Revizuirea drepturilor de pensie. Aplicarea termenului de prescriptie 

252. Dreptul de optiune al politistului pentru pensia militara 

253. Procedura stabilirii dreptului la pensie de invaliditate. Autoritatea competenta

254. Elementele avute in vedere la stabilirea bazei de calcul a pensiei militare. Solda lunara bruta. Gradatia. Valorificarea activitatii in conditii deosebite sau speciale

255. Calculul procentului privind contributia la pensia suplimentara si limita de 100% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei 

256. Data la care se aplica dispozitiile art. 24 din Legea nr. 164/2001, modificat prin O.U.G. nr. 77/2007 privind sporul la pensie de 2% pentru o vechime mai mare de 25 de ani

257. Acordarea pensiei militare pentru un stagiu de minim 15 ani numai la implinirea varstei standard stipulate de Legea nr. 19/2000

258. Neincluderea in stagiul pentru pensia militara a perioadei de contributie in sistemul public

259. Inlaturarea expertizei extrajudiciare. Aplicarea art. 22 din Legea nr. 179/2004 la reactualizarea pensiei militare 

260. Posibilitatea eliminarii unei perioade de stagiu din cele utilizate la calculul pensiei militare 

261. Recunoasterea dreptului la pensie militara de invaliditate, chiar daca vechimea in sistemul militar este deja fructificata in sistemul public de pensii 

262. Limitele temporale ale posibilitatii de optiune intre pensia militara si pensia de serviciu a politistului

263. Revizuirea drepturilor de pensie ca urmare a recunoasterii activitatii in grupa de munca. Calitate procesuala pasiva. Data acordarii drepturilor revizuite 

264. Pensie militara de invaliditate. Calcul. Aplicarea procentului pentru activitate lucrata in conditii speciale 

265. Elementele pensiei militare avute in vedere la reactualizarea acesteia 

266. Recalcularea pensiilor militare aflate in plata la data aparitiei Legii nr. 164/2001. Elementele recalcularii. Mentinerea in plata a cuantumului superior al pensiei

267. Posibilitatea beneficiarului pensiei anticipate de a opta pentru pensie militara pentru limita de varsta, in conditiile in care are dreptul la reducerea varstei de pensionare cu 5 ani, in baza art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, ca Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Principiul nediscriminarii 

268. Valorificarea perioadei de activitate ca militar activ in sistemul public de pensii 

Sectiunea a 5-a. Alte drepturi de asigurari sociale 

269. Plata indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca. Obligatia salariatului de a depune certificatul medical la angajator, in original sau copie legalizata 

270. Conditiile de acordare a ajutorului lunar pentru sotul supravietuitor, prevazut de Legea nr. 578/2004

271. Competenta de solutionare a litigiilor privind indemnizatia prevazuta de Legea nr. 189/2000. Scutirea beneficiarilor legii de plata CASS din indemnizatie 

272. Lipsa temeiului legal privind acordarea ajutorului pentru mame cu mai multi copii 

273. Scutirea de obligatia de plata a CASS opereaza doar pentru veniturile din pensie 

274. Conditiile acordarii indemnizatiei de insotitor 

275. Reglementarea ajutorului de deces

276. Sotul supravietuitor al pensionarului militar nu este indreptatit la plata ajutorului lunar prevazut de Legea nr. 578/2004 

Capitolul al VIII-lea. Aspecte de procedura 

277. Indemnizatie pentru cresterea copilului. Legitimarea procesuala pasiva a casei judetene de pensii. Cazuri 

278. Calitate procesuala pasiva a CNPAS. Competenta materiala a tribunalului

279. Casarea hotararii pentru nerespectarea indrumarilor obligatorii ale instantei de recurs 

280. Obligatia beneficiarului drepturilor de pensie de a comunica platitorului locul unde se va face plata pensiei 

281. Prescriptia dreptului la plata unor diferente de pensie neachitate

282. Prescriptia dreptului de a recupera sume achitate necuvenit

283. Calculul pensiei. Casarea sentintei pentru nesolutionarea tuturor capetelor de cerere cu care a fost investita instanta de judecata

284. Calculul pensiei. Regimul probator. Procedura administrarii probei cu expertiza. Incalcarea dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii in procesul civil. Casarea hotararii pentru nerespectarea acestei proceduri

285. Tardivitatea formularii contestatiei. Cerere de repunere in termen. Proba testimoniala 

286. Tardivitatea contestatiei. Invocarea institutiei juridice incidente 

287. Competenta teritoriala in solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor emise de Casa de Pensii a Ministerului Internelor si Reformei Administrative 

288. Cautiunea in cererea de suspendare a executarii hotararii in litigiul de asigurari sociale 

289. Posibilitatea depunerii adeverintelor doveditoare ale pretentiilor direct la instanta de judecata

290. Indemnizatie de maternitate. Calitate procesuala pasiva a Directiei de Munca si Protectie Sociala

291. Solutionarea actiunii in cadrul procesual stabilit prin cererea de chemare in judecata. Administrarea probelor ordonate din oficiu de catre instanta. Utilitatea probelor

292. Motive de contestatie in anulare. Nelegalitatea procedurii de citare. Greseala materiala 

293. Incasarea drepturilor de pensie de catre o alta persoana decat titularul. Mentiunile obligatorii ale procurii mandatarului desemnat sa incaseze drepturile de pensie

294. Incalcarea obligatiei de a solutiona obiectul cererii de chemare in judecata. Sanctiune. Casarea cu trimitere spre rejudecare la aceeasi instanta

295. Contestarea punctajului mediu anual. Necesitatea efectuarii expertizei contabile. Refuzul achitarii onorariului de expert. Decaderea din proba

296. Jurisdictia asigurarilor sociale. Anularea, modificarea, emiterea unei decizii de pensionare, recalcularea pensiei ori plata unor drepturi de asigurari sociale

297. Decesul beneficiarului pensiei. Data incetarii dreptului la pensie

298. Lipsa calitatii procesuale pasive a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in litigii avand ca obiect plata pensie IOVR

299. Termenul de contestare a deciziei de pensionare. Instanta competenta. Tardivitate contestatie. Imposibilitatea analizarii legalitatii deciziei contestate 

300. Cerere de recunoastere a vechimii in munca. Competenta materiala

301. Ordonanta presedintiala. Analiza conditiilor de admisibilitate 

302. Nulitatea hotararii pentru nesemnarea de catre judecator a incheierii de dezbateri 

303. Natura juridica a litigiului privind acordarea de drepturi reparatorii unei persoane ce a contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989. Nelegala constituire a completului de judecata 

304. Inadmisibilitatea cererii de aderare la recurs. Nulitatea hotararii pentru neconcordanta dintre minuta si dispozitiv

305. Nulitatea recursului pentru nemotivare

306. Act nou care atesta obtinerea unor venituri suplimentare. Sesizarea directa a instantei cu solutionarea cererii de recalculare a drepturilor e pensie. Inadmisibilitatea formularii unor cereri noi in recurs 

307. Termenul de declarare a recursului. Depasirea termenului. Sanctiunea decaderii 

308. Calificarea obiectului juridic. Obligatie de a face. Cerere privind emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei, conform O.U.G. nr. 4/2005. Tardivitate

309. Tardivitatea contestatiei impotriva deciziei de pensionare emise in baza Legii nr. 3/1977 

310. Caracterul absolut al competentei teritoriale de la domiciliul legal al reclamantului 

311. Valorificarea drepturilor salariale la cuantumul pensiei. Regimul probator

312. Sistarea pensiei autorului persoanei care are calitatea de luptator in rezistenta anticomunista. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr. 214/1999 

313. Necomunicarea deciziei contestate. Gresita admitere a exceptiei tardivitatii contestatiei 

314. Conditiile de valabilitate a unei procuri in materia asigurarilor sociale 

315. Dovada desfasurarii activitatii in mediu radioactiv. Inaplicabilitatea prezumtiilor judiciare

316. Procedura indreptarii neconcordantelor referitoare la nume, in actele doveditoare ale stagiului de cotizare 

317. Competenta de solutionare a litigiilor privind recuperarea cheltuielilor de spitalizare in baza dreptului la asistenta medicala gratuita

318. Inscrierea la pensia de invaliditate. Valoarea probatorie a mentiunilor din carnetul de munca 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei10 dec. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini264
Tip copertaCarte brosata