Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contractul individual de munca. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-8957-01-5
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 22,20 RON
22,16 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Aceasta culegere de spete juridice valorifica solutiile pronuntate in considerarea dispozitiilor vechiului Cod al muncii – Legea nr. 10/1972, ca si a altor acte normative modificate sau abrogate, precum si solutiile publicate pronuntate in aplicarea noului Cod al muncii – Legea nr. 53/2003.

   Astfel, lucrarea contine 101 spete referitoare la incheierea contractului individual de munca, modificarea contractului individual de munca si suspendarea contractului individual de munca. Luandu-se in calcul si cresterea numarului conflictelor de drepturi dupa adoptarea noului Cod al muncii, precum si faptul ca cea mai mare parte dintre aceste conflicte au ca obiect incetarea contractului individual de munca, autorul a optat sa puna accentul pe practica judiciara in materia concedierii salariatilor, unele solutii fiind prezentate in extenso.

   Pentru acestea, cartea este utila atat studentilor, cat si practicienilor in dreptul muncii.

Capitolul I. Incheierea contractului individual de munca

1. Transformarea unei conventii civile in contract individual de munca. Lipsa consimtamantului ambelor parti. Forma contractului

2. Cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene. Conditii pentru incheierea unui contract individual de munca in Romania. Permis de munca. Caracterul consensual al contractului de munca. Interpretarea temeiurilor actului de concediere. Drepturi salariale neacordate. Despagubiri

3. Concurs. Conditii pentru participare. Contract de munca pe durata determinate pana la ocuparea postului prin concurs de catre o persoana care indeplineste conditiile de studii si stagiu

4. Inexistenta raportului de munca. Obligatia incheierii contractului in forma scrisa. Neinregistrarea contractului. Efecte. Conflict de drepturi

5. Prestarea muncii si plata salariatului fara incheierea contractului de munca in forma scrisa. Consecinte

6. Incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant superior, liceal si profesional

7. Invatamant superior. Concurs pentru ocuparea unui post de profesor. Respectarea prevederilor legale privitoare la organizarea si desfasurarea concursului. Candidat pensionabil. Ordin al ministrului invatamantului pentru eliberarea din invatamant in vederea pensionarii

8. Numire in functie. Studii superioare

9. Incadrare in functie prin concurs. Refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege

Capitolul II. Modificarea contractului individual de munca

10. Schimbarea functiei pentru necorespundere profesionala. Legalitate

11. Modificarea contractului de munca intemeiata pe motive medicale

12. Modificare unilaterala. Invocarea fortei majore. Nelegalitate

13. Conventie privind plata unui comision din valoarea contractelor aduse de catre salariat. Natura juridica. Act aditional la contractul de munca. Competenta materiala a instantei

14. Detasare. Modificarea functiei si a salariului dupa incetarea acesteia. Nelegalitate

15. Modificare unilaterala. Retrogradarea in functie sau in categorie. Sanctiune disciplinara

16. Trecerea salariatului intr-un alt loc de munca fara consimtamantul acestuia. Nelegalitate

17. Personal didactic. Transe de vechime suplimentare. Conditii de acordare 

18. Modificare unilaterala. Necomunicarea masurii. Consecinte

19. Reintegrare in alt post. Nelegalitate

20. Schimbarea locului de munca. Modificare unilaterala a contractului de munca. Inteles

Capitolul III. Suspendarea contractului individual de munca

21. Suspendare unilaterala. Instituirea unor modalitati de suspendare a contractului individual prin contractul colectiv de munca. Nulitate absoluta

22. Formularea unei plangeri penale impotriva angajatului, neurmata de cercetarea acestuia. Suspendare din functie. Modificarea felului muncii. Nelegalitate

23. Plangere penala. Suspendare din functie. Efecte. Distinctia fata de incetarea contractului

24. Medic. Suspendare din functia de director de unitate. Mentinerea contractului de munca pentru functia de medic primar in aceeasi unitate. Act ce priveste numai raportul de functie. Act administrativ. Cerere privind anularea actului. Competenta materiala a instantei de contencios administrativ

25. Incapacitate temporara de munca. Dovada 

Capitolul IV. Incetarea contractului individual de munca 

A. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului 

26. Concedierea disciplinara. Abatere disciplinara grava. Obligatia individualizarii sanctiunii prin aplicarea criteriilor de apreciere a gravitatii abaterii disciplinare. Sanctiunea nerespectarii acestor criterii. Posibilitatea instantei de a inlocui sanctiunea disciplinara aplicata 

27. Decizie de concediere disciplinara. Lipsa mentiunilor obligatorii. Neefectuarea cercetarii prealabile. Dreptul salariatului la aparare

28. Lipsa cercetarii prealabile. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere disciplinara. Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre angajator

29. Concediere disciplinara la o data cand salariatul se afla in incapacitate temporara de munca. Nelegalitate. Decizie ulterioara a unitatii de suspendare a deciziei concediere pe durata incapacitatii de munca a salariatului. Efecte

30. Aprecierea gravitatii abaterii disciplinare. Interpretarea si aplicarea prevederilor din regulamentul intern

31. Continutul deciziei de concediere disciplinara. Motivare. Aratarea temeiurilor pentru care au fost inlaturate apararile salariatului

32. Nerespectarea termenului de preaviz in cazul demisiei. Concediere disciplinara. Polita de asigurare de viata

33. Pretinse abateri disciplinare. Lipsa fisei postului in raport de care sa se stabileasca o pretinsa nerespectare a atributiilor de serviciu. Existenta unei sanctiuni anterioare. Relevanta. Norme de munca excesive

34. Stabilirea caracterului grav al abaterii disciplinare. Criterii generale

35. Stabilirea caracterului grav al abaterii disciplinare. Criterii generale. Rolul activ al instantei

36. Caracterizarea faptei ca abatere grava. Criterii. Consecintele abaterii. Parasirea nejustificata a locului de munca

37. Aprecierea gravitatii abaterii disciplinare. Consecintele abaterii. Stare de pericol

38. Stabilirea caracterului grav al abaterii disciplinare. Circumstantele savarsirii faptei. Abatere care nu justifica desfacerea disciplinara a contractului de munca 

39. Unitate aflata sub incidenta Decretului nr. 400/1981. Aprecierea caracterului grav al abaterii disciplinare

40. Neefectuarea cercetarii prealabile. Consecinte

41. Motivarea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca. Cercetare prealabila. Decizie a Curtii Constitutionale

42. Gestionar incadrat la o societate comerciala constituita potrivit Legii nr. 31/1990. Abateri grave. Lipsa cercetarii prealabile. Lipsa dovezii comunicarii in scris a deciziei de desfacere a contractului. Efecte

43. Continutul deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca. Cercetare prealabila. Refuzul salariatului de a da explicatii in legatura cu fapta comisa 

44. Desfacerea disciplinara a contractului de munca in timp ce salariatul se afla in concediu medical. Nelegalitate

45. Desfacere disciplinara a contractului de munca pentru absente nemotivate. Nelegalitate. Salariat aflat in concediu. Neinregistrarea contractului colectiv de munca. Efecte

46. Absente nemotivate repetate. Motivare in fapt si in drept a deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca

47. Lider sindical. Nedovedirea savarsirii abaterilor disciplinare invocate in decizia de desfacere a contractului de munca

48. Desfacere disciplinara. Termenul in care poate fi luata masura desfacerii contractului

49. Incapacitate temporara de munca. Suspendarea termenului prevazut pentru desfacerea disciplinara a contractului 

B. Concedierea pentru necorespundere profesionala

50. Director general adjunct – functionar al unei societati comerciale in sensul Legii nr. 31/1990. Raport de munca. Revocare ilegala din functie. Calificarea si continutul actului de revocare. Daune morale

51. Comisar al Garzii financiare. Lipsa permisului de port-arma. Necorespundere profesionala

C. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

I. Concedierea individuala

52. Desfiintarea postului. Momentul comunicarii starii de graviditate a salariatei catre angajator. Efecte. Legalitatea deciziei de concediere

53. Reorganizare. Desfiintarea postului. Conditii

54. Reorganizare. Conditii. Reducerea efectiva si definitiva a postului. Compensarea in bani a termenului de preaviz 

55. Desfiintarea postului. Dreptul la compensatia baneasca prevazuta de contractul colectiv de munca aplicabil. Prescriptia dreptului la actiune

56. Dificultati economice. Reorganizarea activitatii. Reducerea efectiva a postului. Conditii

57. Desfiintarea posturilor ca urmare a reorganizarii activitatii. Conditii 

58. Reducere de personal. Lider sindical. Nerespectarea dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate 

59. Reducere de personal. Contestatie formulata tardiv. Propria culpa a angajatului

60. Reducere de personal. Obligatia angajatorului de a oferi trecerea in alta munca corespunzatoare sau de a lua masuri pentru recalificare

61. Reducere de personal. Selectarea personalului 

62. Reducere de personal. Necompetenta instantei de a cenzura oportunitatea reorganizarii si modalitatea de redistribuire a personalului

63. Reducere de personal. Reorganizarea unitatii. Conditii

64. Reducere de personal. Lipsa desfiintarii postului. Invocarea ulterioara a necorespunderii profesionale. Legalitate

65. Reducere de personal. Desfiintarea postului. Conditii

66. Reducere de personal. Lipsa culpei angajatorului in aplicarea dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 57/1992 privind pensionarea persoanelor cu handicap, ca urmare a nesolicitarii angajatului 

67. Reducere de personal. Desfiintarea postului. Conditii. Stabilirea si aplicarea criteriilor de selectie

68. Reducere de personal. Organul competent sa hotarasca reorganizarea societatii comerciale. Conditii

69. Reducere de personal. Concediu medical. Distinctia intre faptul emiterii deciziei de desfacere a contractului si faptul producerii de efecte de catre aceasta. Neaplicarea dispozitiilor privind interzicerea desfacerii contractului de munca

70. Acceptarea ofertei de disponibilizare. Consecinte

71. Reducere de personal. Conditii de forma ce trebuie indeplinite

72. Reducere de personal. Criterii de selectie prevazute in contractul colectiv aplicabil

73. Desfacerea contractului de munca prin ordin al presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei. Inexistenta vatamarii unui drept recunoscut de lege

74. Reducere de personal. Contestatie introdusa tardiv

II. Concedierea colectiva

75. Procedura prealabila. Comunicarea proiectului de concediere. Criterii de selectie a personalului

76. Procedura prealabila. Aplicarea criteriilor de selectie. Evaluarea personalului 

77. Procedura prealabila. Continutul proiectului de concediere colectiva. Aplicarea criteriilor de selectie a personalului

78. Concediere colectiva avand la baza o hotarare guvernamentala. Apartenenta sindicala. Caracterul efectiv, real si serios al desfiintarii locului de munca 

79. Procedura prealabila. Neindeplinire. Nelegalitatea concedierii 

80. Proiect de concediere colectiva. Continut. Selectarea personalului. Evaluare

81. Reducere de personal. Plati compensatorii. Imposibilitatea aplicarii O.U.G. nr. 98/1999. Aplicarea prevederilor contractelor colective incidente 

82. Reducere de personal. Societate privatizata. Plati compensatorii. Imposibilitatea aplicarii O.U.G. nr. 98/1999. Aplicarea prevederilor contractelor colective incidente

83. Plati compensatorii cuvenite salariatului disponibilizat. Obligativitatea clauzelor contractului colectiv de munca aplicabil

84. Plati compensatorii. Incidenta prevederilor O.U.G. nr. 98/1999 numai in cazul concedierilor colective 

D. Alte cazuri de incetare a contractului individual de munca 

85. Contract de munca pe durata determinata. Incapacitate temporara de munca. Incetarea raporturilor de munca la expirarea termenului

86. Contract de munca pe durata determinata. Incetare. Nelegalitate. Nulitatea clauzei privitoare la durata contractului

87. Desfacerea contractului de munca in cazul arestarii mai mult de 60 de zile. Conditii. Nelegalitatea masurii arestarii preventive. Efecte 

88. Incetare de drept a contractului individual de munca. Cadru didactic in invatamantul superior. Indeplinirea conditiilor privind varsta standard de pensionare si stagiul de cotizare

E. Decizia de concediere

89. Decizie de concediere. Nulitate. Imposibilitatea acoperirii acesteia prin completarea continutului in timpul judecatii

90. Decizie de concediere. Continut. Nulitate. Daune morale

91. Decizie de concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Conditii de forma. Continutul obligatoriu. Nelegalitate 

92. Decizie de concediere. Continut. Lipsa elementelor esentiale. Nulitate 

93. Decizie de concediere. Continut. Lipsa elementelor esentiale. Lipsa procedurii prealabile in cazul concedierii colective. Nulitate

94. Decizie de desfacere a contractului de munca. Comunicare. Modalitati. Data de la care se calculeaza termenul pentru formularea contestatiei

95. Calificarea actului emis de unitate ca decizie de desfacere a contractului de munca. Conditii

96. Suspendarea executarii actului administrativ. Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Act de dreptul muncii

97. Efectele nementionarii corecte in decizia de concediere a instantei competente din punct de vedere teritorial sa solutioneze eventuala contestatie. Legalitatea concedierii

98. Decizie de desfacere a contractului de munca. Invocarea mai multor temeiuri de drept

99. Decizie de incetare a contractului de munca. Continut. Nemotivare in fapt. Contestatie. Drepturi salariale

F. Demisia

100. Demisie. Conditii de legalitate

101. Demisie formulata in timpul solutionarii unei contestatii. Interpretarea actului. Conditii. Efecte 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei18 mai 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini304
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Septimiu Panainte
Indisponibila
Scoala Dreptului Organic

Scoala Dreptului Organic

Aplicatiile cercurilor Centrului Robertianum de Drept Privat al Facultatii de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iasi
50,00 RON
-35%
Drept european al muncii_Septimiu Panainte

Drept european al muncii

Principalele directive. Jurisprudenta CJUE. Conformitatea dreptului national
80,00 RON 52,00 RON