Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contractul individual de munca. Incheiere, executare, modificare, suspendare

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-196-3
Editura: Hamangiu
27,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Culegerea de fata, dedicata incheierii, executarii, modificarii si suspendarii contractului individual de munca, face parte dintr-o serie mai larga, ce abordeaza principalele institutii din dreptul muncii. Mai urmeaza alte cinci lucrari, cu urmatoarea tematica:
•    Incetarea contractului individual de munca;
•    Salarii. Sporuri si concedii. Formarea profesionala;
•    Raspunderea disciplinara;
•    Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala;
•    Jurisdictia muncii. Contracte colective. Conflictele de munca.

   Am elaborat aceste sinteze de jurisprudenta cu scopul de a oferi cititorilor o gama variata de hotarari judecatoresti – semnificative, in opinia noastra – pronuntate in perioada 2005-2009 si care reliefeaza modul in care instantele specializate in solutionarea cauzelor privind conflicte de munca au interpretat si aplicat dispozitiile Codului muncii.

Capitolul I. Incheierea contractului individual de munca

1. Conditii specifice de validitate a contractului individual de munca. Refuzul avizului. Concurs pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar. Conditii de participare

2. Lipsa obligatiei angajatorului de a mentine in functie profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlu stiintific de doctor pana la implinirea varstei de 70 de ani. Caracterul permisiv, iar nu imperativ al reglementarii. Acorduri si aprobari necesare 

3. 1. Demiterea si numirea pe functia de conducere a medicului sef de medicina legala. Avize cerute de lege. Varsta legala de pensionare 

2. Competenta instantei specializate in solutionarea conflictelor de munca. Aplicarea legii in timp

4. Stare de incompatibilitate. Dobandirea calitatii de avocat, in conditiile nerenuntarii la calitatea de asistent judiciar. Inlaturarea calitatii de avocat definitiv dobandite cu respectarea reglementarilor specifice profesiei

5. Functie publica. Functie de demnitate publica. Auditor de justitie 

6. Salariat cu functie de conducere. Functie de conducere executiva. Neexercitarea functiei in baza unui mandat. Existenta raporturilor juridice de munca

7. Notar public. Indeplinirea conditiei cu privire la buna reputatie a persoanei la numirea in functie 

8. Medic doctor in stiinte medicale. Conditii de varsta. Continuarea activitatii medicale. Acordul unitatii sanitare publice angajatoare. Incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului

9. Contract individual de munca pe durata determinata. Incetarea acestuia la revenirea pe post a titularului aflat in concediu de maternitate. Acordarea continuitatii pe post

10. 1. Sucursala. Calitatea de angajator

2. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap. Contributia la Fondul de solidaritate sociala. Exceptii 

11. Angajator. Capacitate juridica de a incheia contractul individual de munca. Lipsa calitatii procesuale active a sucursalei care a incheiat contractul de munca 

12. Caracterul consensual al contractului individual de munca. Neincheierea in forma scrisa. Prezumtia incheierii sale pe durata nedeterminata. Consecinte 

13. Forma scrisa a contractului individual de munca. Conditie de proba a relatiilor contractuale

14. Contract neincheiat in forma scrisa. Dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice mijloc de proba 

15. Incheierea contractului individual de munca in forma scrisa. Act aditional. Inadmisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea ocuparii unei alte functii decat aceea mentionata in contractul de munca 

16. 1. Contract individual de munca. Conventie civila. Dovada clauzelor inscrise in carnetul de munca. Mijloace de dovada

 2. Contestatie in anulare. Hotarare pronuntata in recurs. Conditii de admisibilitate 

17. Incadrare prin concurs. Stabilirea gradului profesional. Solist balet 

18. Intrarea in corpul functionarilor publici. Concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante. Participarea la concurs a unui functionar public sanctionat disciplinar 

19. Comasare prin absorbtie. Preluarea personalului persoanei juridice absorbite. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 30 C. muncii

20. Avocat. Primire in profesie cu scutire de examen. Alegerea modalitatii de examinare sub forma scrisa. Cerinta indeplinirii baremului de verificare a cunostintelor. Nelegalitate

21. Anularea actului aditional la contractul individual de munca. Clauze ale actului aditional la contractul individual de munca si ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate continand prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative sau prin contractul colectiv de munca la nivel national. Consecinte

22. Politist. Functionar public cu statut special. Intreruperea raporturilor de serviciu prin pierderea capacitatii de munca. Cerere de reincadrare. Decizie medicala emisa de Comisia de Expertiza Medicala. Efecte

23. Clauza de neconcurenta. Conditii obligatorii prevazute cumulativ de art. 21 alin. (2) C. muncii. Indemnizatie de neconcurenta. Data producerii efectelor. Contract de munca incheiat anterior modificarii Codul muncii. Obligatiile angajatorului

24. Clauza de mobilitate. Buna desfasurare a activitatii. Prestarea muncii in cadrul unor sectii ale aceluiasi angajator aflate in localitati diferite 

25. Consilier juridic cu statut de functionar public. Prestatii suplimentare reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate. Inadmisibilitatea negocierii sporurilor salariale in alte conditii decat cele stabilite prin legislatia specifica 

26. Consilier juridic. Spor de mobilitate si de confidentialitate. Temei legal 

27. Consilier juridic. Spor de mobilitate si confidentialitate. Negocierea clauzelor de mobilitate si confidentialitate cu respectarea art. 25 si art. 26 C. muncii. Drepturi care nu isi au izvorul in lege

Capitolul al II-lea. Executarea contractului individual de munca 

28. 1. Principiul negocierii. Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura. Aplicabilitate 

2. Nulitate absoluta partiala. Cauze de nulitate

29. Principiul negocierii, principiul bunei-credinte si principiul informarii in derularea raporturilor de munca. Efecte

30. Principiul negocierii. Plata comisioanelor aferente vanzarilor. Lipsa unui acord privind modul de repartizare a comisionului din vanzari. Salariu negociat. Modificarea contractului individual de munca

31. Obligatia salariatului de a respecta disciplina muncii si prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil si in contractul individual de munca. Abatere disciplinara

32. Abateri disciplinare repetate. Tulburarea activitatii angajatorului. Nerespectarea regulamentului intern, a dispozitiilor contractului colectiv de munca la nivel de unitate si a clauzelor contractului individual de munca

33. Neindeplinirea unei conditii legale la incheierea contractului individual de munca. Imprejurari ulterioare incheierii contractului ce tin de executarea acestuia. Prerogativa concedierii

34. Evaluare profesionala. Prerogativa angajatorului. Control judecatoresc. Limite

35. Politist. Evaluare. Masura administrativa cu caracter pur managerial, de eficientizare a activitatii. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Sanctiune disciplinara. Distinctii

36. 1. Obligatie de fidelitate. Conflict de interese. Existenta sau nu a unui prejudiciu 

2. Abatere disciplinara. Prerogativa angajatorului

3. Antrenarea raspunderii disciplinare a salariatului. Conditii 

37. 1. Salariat cu functie de conducere. Obligatie de fidelitate. Continut. Mod de determinare. Abatere disciplinara 

2. Clauza de neconcurenta. Conflict de interese. Distinctii

38. Abatere disciplinara. Prerogativa aplicarii sanctiunii disciplinare. Salariat cu functie de conducere. Neindeplinirea atributiilor inscrise in fisa postului. Atributii de coordonare si control. Antrenarea raspunderii. Cauza exoneratoare de raspundere

39. Sanctiune disciplinara. Salariat cu functie de conducere. Atributii de coordonare, indrumare si control. Indeplinirea sarcinilor in mod defectuos

40. Dreptul la salarizare pentru munca depusa. Salariati din sectorul bugetar. Stabilirea unui cuantum al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata inferior celui stabilit prin contractul colectiv de munca unic la nivel national 

41. Actor. Evaluare pe parcursul executarii contractului individual de munca. Criterii. Diminuarea salariului 

42. Functionar public cu statut special. Contestatie impotriva calificativului de evaluare anuala. Clasificarea ca informatii secrete de serviciu a documentelor privitoare la evaluarea activitatii profesionale a personalului. Exceptie de nelegalitate 

43. Inalt functionar public. Evaluarea performantelor profesionale individuale. Eliberare din functia publica in perioada concediului de boala fara initiativa functionarului. Nelegalitatea masurii

44. Functionar public. Evaluarea performantelor profesionale anuale in perioada concediului de odihna al salariatului si fara etapa interviului. Anularea raportului de evaluare

45. Evaluarea personalului de conducere, a personalului didactic de predare si a personalului didactic auxiliar. Nerespectarea procedurii de evaluare

46. Cadru didactic. Evaluare profesionala. Procedura. Principiul egalitatii de tratament

47. Cadru didactic universitar. Acordarea gradatiei de merit. Procedura. Criterii de apreciere. Rolul autoevaluarii

48. Functionar public. Consilier juridic. Avansare in treapta. Neindeplinirea conditiilor legale

49. Organizarea muncii. Prerogativa angajatorului. Obligatia salariatului de a respecta disciplina muncii. Abatere disciplinara. Sanctiune. Deficiente in organizare. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu

50. 1. Reducerea salariului ca sanctiune disciplinara. Hotarare a Colegiului de disciplina. Inlocuirea sanctiunii. Proportionalitate 

2. Contraventie. Contestarea procesului-verbal. Litigiu de alta natura decat de munca

51. Eliberarea documentelor care atesta calitatea de salariat. Calitate procesuala pasiva

52. 1. Efectuarea inregistrarilor in carnetul de munca. Sporuri nepermanente. Completarea carnetului de munca. Autorizarea completarilor de catre Inspectoratul Teritorial de Munca 

2. Autoritate de lucru judecat. Conditii 

53. Efectuarea mentiunilor in carnetul de munca. Locuri de munca incadrate in grupa I de munca. Probe

54. Eliberarea unor adeverinte privind sporurile in raport de evidentele din arhiva angajatorului. Reconstituirea vechimii in munca. Grupa a II-a de munca. Instanta competenta. Autoritate de lucru judecat

55. Existenta raporturilor juridice de munca. Neintocmirea formelor legale la angajare. Mijloace de proba. Sarcina probei. Obligatiile angajatorului 

56. 1. Comunicarea veniturilor obtinute. Obligatia angajatorului. Limitele investirii instantei. Principiul disponibilitatii in procesul civil

2. Vechime in munca. Acte doveditoare 

57. Vechime in specialitate. Vechime neintrerupta in aceeasi unitate. Neechivalarea vechimii ca personal auxiliar al instantei

Capitolul al III-lea. Modificarea contractului individual de munca 

58. Modificarea fisei postului sub aspectul denumirii postului si al atributiilor salariatului. Acordarea temporara a unor atributii de control. Schimbarea modului de organizare a muncii

59. Retrogradare definitiva. Salariat aflat in concediu pentru incapacitate temporara de munca. Contract individual de munca suspendat de drept conform art. 50 lit. b) C. muncii

60. Modificarea atributiilor inscrise in fisa postului. Modificarea contractului individual de munca

61. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Principiul stabilitatii in munca

62. 1. Schimbarea locului si felului muncii. Redistribuirea sarcinilor intre persoanele care ocupa acelasi post

2. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ. Conditii 

63. Schimbarea functiei contestatorului cu stabilirea unui salariu de incadrare mai mic. Functie de executie

64. Retrogradare. Caracterul definitiv al masurii. Lipsa acordului salariatului. Nelegalitatea deciziei

65. Schimbarea unilaterala a locului muncii. Dreptul la munca si accesul la libera alegere a locului de munca

66. Incetarea de drept a mandatului de administrator sau director. Trecerea pe o functie de executie. Decizie cu valoarea unei oferte de loc de munca 

67. Inalt functionar public. Mobilitatea functionarilor publici. Modificarea raportului de serviciu

68. Procuror financiar. Interpretarea notiunii de „preluare” folosita in continutul O.U.G. nr. 53/2005. Analogie cu institutia „transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia” reglementata de Codul muncii

69. Manager public. Desfiintarea functiei. Transfer

70. Functie publica de conducere. Desfiintarea functiei. Numire in functie de executie. Efectele legii prin care a fost respinsa ordonanta de urgenta a Guvernului care a determinat schimbarea din functie 

71. Selectarea personalului. Neincluderea in programul de garzi suplimentare. Neingradirea dreptului de munca

72. 1. Modificarea functiei si a felului muncii. Diminuarea atributiilor prevazute in fisa postului

2. Salariu de merit. Natura juridica. Acordare

73. Gardian public. Mutare din dispozitivul de paza si protectie, fara sanctionarea prealabila. Modificarea locului muncii

74. Modificarea felului muncii. Trecerea intr-o alta functie. Obligativitatea acordului salariatului

75. Schimbarea locului de munca si pastrare functiei. Prerogativa angajatorului de a organiza desfasurarea activitatii. Abatere disciplinara. Cumulul unor sanctiuni de natura diferita

76. Trecerea salariatului dintr-o functie de conducere intr-o functie de executie. Diminuarea salariului. Acordul partilor cu privire la modificarea contractului individual de munca. Caracterul consensual al contractului individual de munca 

77. Reintegrare in functie. Reluarea functiei detinute anterior, in baza vechiului contract de munca. Interdictia modificarii locului muncii. Cheltuieli de transport, diurna si indemnizatie de detasare. Obligatia angajatorului

78. Asistent medical. Act aditional. Mutarea salariatului in cadrul aceleiasi sectii a spitalului. Pastrarea functiei. Consimtamantul salariatului. Cerere privind neefectuarea turelor de noapte 

79. Cadru didactic. Transfer prin schimb de posturi. Nesolutionarea cererii de pretransfer. Consecinte

80. Anularea deciziei de desfacere a contractului de munca. Reintegrare. Incetarea raporturilor de munca cu angajatorul initial

81. Mutare definitiva dintr-o functie publica de conducere intr-una de executie. Modificarea raportului de serviciu. Vicierea consimtamantului. Violenta 

82. Functionar public. Eliberare din functia publica de conducere. Numirea intr-o functie publica de executie. Acordul scris al functionarului public

83. Membru cooperator. Schimbarea felului muncii. Lipsa consimtamantului 

84. Functionar public. Detasare. Efecte. Pastrarea functiei si a drepturilor salariale. Indemnizatie pentru detasare

85. Incetarea detasarii. Revenirea salariatului in functia detinuta anterior 

86. Delegare. Pastrarea functiei si a celorlalte drepturi prevazute in contractul de munca. Plata indemnizatiei de delegare, precum si a cheltuielilor de transport si cazare

87. Functionar public. Detasare. Sporul de auditor intern. Indemnizatie de conducere pe perioada detasarii

88. Functionar public. Revocarea detasarii. Efecte 

89. Delegare. Perioada de pregatire profesionala. Plata orelor suplimentare si a diurnei. Admisibilitate

90. 1. Detasare. Diurna lunara. Garantie constituita din retineri din diurna. Cerere de restituire a garantiei. Refuz justificat de calitatea necorespunzatoare a lucrarilor efectuate

2. Autoritate de lucru judecat. Conditii

91. Masura de protectie a salariatului. Decizie unilaterala a angajatorului prin care se modifica locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului. Continut 

92. Schimbarea locului muncii, a felului muncii si a conditiilor de munca. Lipsa acordului salariatului. Modificare temporara a contractului individual de munca. Protectia salariatilor

93. Masura de protectie a salariatului. Durata determinata a acesteia 

94. Cheltuieli de deplasare. Neexecutarea obligatiei de plata. Penalitati de intarziere prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Dobanzi. Inadmisibilitatea cumulului 

Capitolul al IV-lea. Suspendarea contractului individual de munca 

95. Desfiintarea locului de munca. Nelegalitatea suspendarii contractului individual de munca. Obligativitatea comunicarii catre salariat. Sarcina probei 

96. Formularea unei plangeri penale impotriva salariatului. Suspendarea contractului individual de munca. Masura luata in perioada incapacitatii temporare de munca a salariatului. Consecinte

97. 1. Incapacitate temporara de munca. Suspendare de drept a contractului individual de munca. Interdictia concedierii salariatului in aceasta perioada 

2. Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca. Mod de calcul 

98. Salariata aflata in concediu de crestere a copilului de pana la 2 ani. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului. Interdictia concedierii

99. 1. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Incetarea contractului. Distinctii. Durata masurii. Continutul deciziei 

2. Salariat aflat in concediu medical. Imposibilitatea suspendarii contractului din initiativa angajatorului. Plata indemnizatiei de concediu medical 

100. Plangere penala impotriva salariatului. Sanctiune disciplinara. Suspendarea contractului individual de munca. Efecte

101. Arestarea preventiva a salariatului. Suspendare de drept. Suspendare din initiativa angajatorului. Incetarea cauzei de suspendare. Efecte

102. Rezolutie de scoatere de sub urmarire penala. Incetarea cauzei de suspendare a contractului individual de munca. Efecte. Reluarea activitatii. Despagubiri

103. 1. Suspendarea contractului individual de munca pana la solutionarea definitiva a plangerilor penale formulate. Initiativa angajatorului. Fapte savarsite in timpul  serviciului si in legatura cu acesta. Prezumtia de nevinovatie 

2. Lipsa autoritatii de lucru judecat a hotararii instantei civile in fata organelor de urmarire penala 

104. 1. Plangere penala formulata de angajator. Abatere disciplinara. Termen pentru aplicarea sanctiunii disciplinare. Suspendare 

2. Interdictia concedierii in perioada suspendarii contractului individual de munca 

105. Suspendarea contractului individual de munca pana la solutionarea plangerii penale formulate de angajator impotriva salariatului. Rezolutie de neincepere a urmaririi penale. Plangere formulata impotriva rezolutiei. Consecinte

106. Durata masurii suspendarii contractului individual de munca al salariatului, dispusa in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii. Scoatere de sub urmarire penala prin rechizitoriu. Solutie definitiva 

107. Demisie. Perioada de preaviz. Concediere disciplinara pentru absente nemotivate. Nedepunerea certificatului medical. Neindeplinirea conditiilor pentru suspendarea contractului individual de munca 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei29 oct. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini328
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta