Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contractul individual de munca (2).Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-477-3
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

    In contextul republicarii Codului muncii, ca urmare a modificarii si completarii sale prin Legea nr. 40/2011, culegerea de fata – aflata la cea de-a 2-a editie – ofera celor interesati o noua selectie de decizii relevante, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, precum si de alte instante din tara, in perioada 2009-2011, prin care au fost analizate si rezolvate probleme de drept de actualitate privind incheierea, executarea, modificarea si suspendarea contractului individual de munca.

   Spetele prezentate sunt adnotate prin indicarea dispozitiilor legale care au suferit modificari si a solutiilor legislative consacrate de Codul muncii republicat, cu relevarea elementelor de continuitate sau, dimpotriva, a elementelor de noutate continute de acesta.

Capitolul I. Principii fundamentale ale dreptului muncii

1. Tratament discriminatoriu rezultat dintr-un act normativ. Controlul judecatoresc. Existenta unor situatii analoge sau comparabile. Lipsa de echivalenta intre situatiile analizate. Prescriptie 

2. Buna-credinta in raporturile de munca. Conditiile de forma ale deciziei de sanctionare disciplinara. Obligativitatea mentionarii exprese a instantei la care se poate contesta decizia, in cuprinsul acesteia

3. Buna-credinta in raporturile de munca. Anularea deciziei de suspendare a contractului individual de munca. Neparticiparea salariatului la examenul de grad. Raspunderea patrimoniala a angajatorului 

Capitolul al II-lea. Incheierea contractului individual de munca 

4. Elementele esentiale ale contractului individual de munca. Contract individual de munca pe durata determinata incheiat in Romania de un cetatean strain. Clauza compromisorie 

5. Contract individual de munca pe durata determinata. Perioada pentru care se poate incheia

6. Continutul obligatoriu al clauzei de neconcurenta. Indemnizatie de neconcurenta. Imposibilitatea suplinirii de catre instanta a acordului partilor

7. Renuntarea angajatorului la clauza de neconcurenta. Indemnizatie de neconcurenta pretinsa de salariat pentru o perioada de 2 ani, desi dreptul la munca nu a fost limitat. Caracterul neintemeiat al pretentiilor salariatului 

8. Deturnare de clientela. Consecintele nerespectarii clauzei de neconcurenta incluse in contractul individual de munca. Interdictia cuantificarii anticipate a prejudiciului printr-o clauza penala 

9. Clauza de fidelitate. Neplata de catre angajator a bonusului de fidelitate. Caracterul neintemeiat al cererii unitatii privind plata despagubirilor pentru nerespectarea clauzei de catre salariat

10. Clauza de stabilitate. Neintrunirea conditiilor pentru angajarea raspunderii salariatului in situatia in care contractul individual de munca a incetat ca urmare a pensionarii

11. Cumul de functii. Ore de activitate prestate peste norma didactica in regim de plata cu ora. Distinctii

12. Interdictia concedierii pe durata incapacitatii temporare de munca. Revocarea deciziei de concediere dupa ce aceasta si-a produs efectele, cu mentiunea continuarii raporturilor de munca in temeiul contractului individual de munca initial. Imposibilitatea reluarii raporturilor de munca, in absenta unui nou acord. Nelegalitatea deciziilor de concediere si revocare 

Capitolul al III-lea. Executarea contractului individual de munca 

13. Interdictia renuntarii la drepturile recunoscute salariatului prin lege. Principiul neagravarii raspunderii patrimoniale a salariatului in afara cazurilor si conditiilor in care insasi legea permite angajarea raspunderii 

14. Dreptul la salarizare pentru munca depusa. Dovada platii salariului 

15. Drepturi salariale pretinse in temeiul unor proiecte incheiate de angajator cu un tert. Neincheierea unui act aditional la contractul individual de munca. Inexistenta unei obligatii legale sau contractuale a angajatorului de a acorda venituri suplimentare cu caracter nepermanent in cuantumul pretins 

16. Sporuri pentru conditii deosebit de periculoase. Conditii de acordare. Determinarea de catre angajator a cuantumului sporului intr-un procent de 50-100% din salariul de baza

17. Asistent personal al unei persoane cu handicap grav. Plata sporului de vechime in cuantum de 25% din salariul de baza. Obligativitate. Dovada efectuarii platii 

18. Premii acordate din fondurile angajatorului si pretinse de salariati in temeiul contractelor colective de munca la nivelul unitatii. Termenul de prescriptie pentru cererile privind plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat 

19. Prerogativa organizatorica a angajatorului. Modificarea unilaterala a unor elemente neesentiale ale contractului individual de munca 

20. Prerogativa disciplinara a angajatorului. Legalitatea deciziei de concediere disciplinara. Mentiuni obligatorii, sub sanctiunea nulitatii absolute. Descrierea faptei ce constituie abatere. Interdictia concedierii pe perioada incapacitatii temporare de munca 

21. Prerogativa disciplinara si prerogativa organizatorica ale angajatorului. Nerespectarea de catre salariat a atributiilor inscrise in fisa postului. Criteriile de individualizare a sanctiunii disciplinare. Reabilitarea in materia raspunderii disciplinare 

22. Obligatia salariatului de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului si de a respecta prevederile din contractul individual de munca. Distinctie intre raspunderea disciplinara si cea patrimoniala. Prerogativa disciplinara a angajatorului. Legalitatea deciziei de sanctionare

23. Prerogativa disciplinara a angajatorului. Neglijenta salariatului in indeplinirea atributiilor de serviciu. Individualizarea sanctiunii disciplinare 

24. Carnet de munca distrus in incendiu. Eliberarea de catre angajator a adeverintelor care sa ateste veniturile obtinute de salariati. Reconstituirea vechimii

25. Incadrare in grupa de munca prin analogie, in raport de o perioada anterioara in care salariatul a prestat activitate in conditii similare. Inadmisibilitate

26. Incadrarea activitatii prestate de salariat in grupe superioare de munca. Dovada vechimii in munca. Eliberarea adeverintelor privind aspecte ale raporturilor de munca in cazul preluarii de catre casele teritoriale de pensii a documentelor unor societati comerciale aflate in insolventa. Calitate procesuala pasiva 

27. Dovada perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si a II-a de munca in vederea pensionarii. Obligatiile Inspectoratului Teritorial de Munca

28. Dreptul la salarizare pentru munca depusa. Negocierea sporurilor salariale. Conditii de acordare a sporului de fidelitate, a sporului pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase. Plata orelor suplimentare 

29. Prima de performanta. Conditionarea acordarii sale de realizarea obiectivelor. Dovada clauzelor contractului individual de munca incheiat in forma scrisa

30. Salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat. Modificarea cuantumului drepturilor salariale in temeiul dispozitiilor legale. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 41 C. muncii. Aplicarea legii in timp. Notiunea de „bun” in jurisprudenta C.E.D.O., cu referire la drepturile salariale

31. Eliberarea unei adeverinte din care rezulta acordarea sporurilor cu caracter permanent de care salariatul a beneficiat. Sporuri care nu se regasesc in sume acordate si evidentiate in statele de salarii

32. Obligativitatea eliberarii de catre angajator a unei adeverinte care sa ateste drepturile salariale incasate de salariat. Imposibilitatea invocarii lipsei evidentelor necesare 

33. Diurna datorata si neachitata salariatului pentru deplasarile interne efectuate. Recunoasterea datoriei angajatorului fata de salariat. Prescriptia dreptului la actiune. Rectificarea inscrierilor din carnetul de munca si restituirea acestuia. Instanta competenta

34. Rectificarea mentiunilor din carnetul de munca efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca, in baza actelor intocmite de angajator. Calitatea procesuala a Inspectoratului Teritorial de Munca

Capitolul al IV-lea. Modificarea contractului individual de munca 

35. Reorganizare a unei institutii publice. Transfer. Plata unor salarii compensatorii prevazute in Contractul colectiv de munca la nivel de unitate 

36. Modificarea conventionala a contractului individual de munca privind felul muncii si locul muncii. Exprimarea acordului de vointa. Posibila viciere a consimtamantului

37. Principiul stabilitatii in munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Intelesul notiunii de forta majora. Masuri de protectie a salariatului

38. Cursuri de formare profesionala care presupun deplasarea intr-o alta localitate. Situatie care nu echivaleaza cu delegarea. Remunerarea pentru perioada deplasarii 

39. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Delegarea salariatului la o alta sucursala a angajatorului pentru exercitarea unei alte functii. Repararea prejudiciului suferit de salariat 

40. Modificarea unilaterala a programului de munca si a venitului salarial. Situatie neprevazuta de Codul muncii. Principiul informarii, consultarii si bunei-credinte

41. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Decizie de revocare din functie. Prescriptia dreptului la actiune

Capitolul al V-lea. Suspendarea contractului individual de munca 

42. Suspendarea de drept a contractului individual de munca pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca 

43. Suspendarea de drept a contractului individual de munca in cazul arestarii preventive a salariatului. Durata masurii. Reluarea raporturilor de munca la acelasi angajator. Interdictia de a exercita profesia pe o perioada de un an 

44. Suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare. Durata masurii. Formulare ulterioara a unei plangeri penale de catre angajator 

45. Buna-credinta in raporturile de munca. Cerere de demisie. Suspendarea contractului individual de munca in termenul de preaviz, pentru efectuarea cercetarii disciplinare

46. Suspendarea contractului individual de munca in cazul formularii de catre angajator a unei plangeri penale impotriva salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. Solutionarea plangerii prin rezolutie de scoatere de sub urmarire penala. Consecinte in privinta raporturilor de munca

47. Suspendarea raporturilor de munca pe durata concediului fara plata. Prima de stabilitate. Executarea cu intarziere de catre angajator a obligatiilor ce-i revin 

48. Perioada maxima a suspendarii contractului individual de munca pe durata pregatirii profesionale a salariatului. Limitele drepturilor si obligatiilor partilor contractului intr-un asemenea caz 

49. Suspendarea contractului individual de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice sau structurale. Aplicabilitatea dispozitiilor mai favorabile din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate 

50. Suspendarea din initiativa angajatorului a contractului individual de munca in urma formularii unei plangeri penale impotriva salariatului. Lipsa de relevanta a plangerii penale formulate de salariat sub aspectul legalitatii masurii suspendarii 

51. Suspendarea contractului individual de munca pana la solutionare plangerii penale. Respingerea plangerii. Refuzul angajatorului de a efectua mentiunea hotararii de respingere in carnetul de munca 

52. Formularea de catre angajator a unei plangeri penale impotriva salariatului, fara a se dispune suspendarea contractului individual de munca. Incetarea raporturilor de munca prin demisie. Imposibilitatea suspendarii unui contract ulterior incetarii raporturilor de munca 

53. Emiterea deciziei de concediere dupa incetarea raporturilor de munca dintre parti ca efect al demisiei. Omisiunea angajatorului de a dispune suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare 

54. Perioada in care o persoana are calitatea de administrator al societatii comerciale. Suspendarea contractului individual de munca. Neplata drepturilor salariale in temeiul contractului de munca suspendat 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei31 oct. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini296
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta