Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contractul de vanzare. Practica judiciara

Practica judiciara si reglementarea din Noul Cod civil
ISBN/ISSN: 978-606-522-475-9
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Aceasta lucrare are ca scop concentrarea jurisprudentei valoroase si pertinente in materia contractului de vanzare. Prin structurarea culegerii in opt capitole, autorii si-au propus crearea unui instrument esential de lucru si cercetare, pus la indemana profesionistilor dreptului.

   Cercetarea jurisprudentei generate de institutia vanzarii inainte de 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a noului Cod civil, in paralel cu noua reglementare, inlesneste trecerea la aplicarea noii legislatii. Interesul teoretic si practic al lucrarii se reliefeaza acut in acest moment in care legiuitorul isi propune o reformare si o reformulare a principiilor si conceptelor traditionale.

   Renuntarea la diviziunea traditionala in raporturi civile si raporturi comerciale a starnit nelinisti in randul practicienilor, dar prezenta carte isi propune sa demonstreze ca, in materia vanzarii, efectele noii reglementari sunt benefice, asigurandu-se o protectie sporita subiectelor de drept aflate pe o pozitie de inferioritate, putandu-se remarca atentia data protejarii partii defavorizate intr-un raport contractual si remedierii dezechilibrelor contractuale grave provocate prin comportamentul incorect al unei parti.

Capitolul I. Natura juridica a contractului

1. Contract de vanzare-cumparare. Natura civila a actiunii in constatarea nulitatii absolute in care una dintre parti este persoana juridica

2. Contract de tranzactie si vanzare-cumparare. Rezolutiunea contractului cu repunerea partilor in situatia anterioara. Necompetenta materiala a instantelor comerciale

3. Antecontract de vanzare-cumparare. Valorificare. Actiune de drept comun

4. Rezolutiune antecontract de vanzare-cumparare a unei constructii viitoare. Natura juridica

5. Rezolutiune antecontract de vanzare-cumparare. Cauza. Comercialitate

6. Caracterul patrimonial al dreptului de creanta izvorat din antecontractul de vanzare-cumparare. Pret stabilit de parti. Efecte

7. Pentru determinarea competentei materiale si a cailor de atac nu se are in vedere denumirea generica a unei cereri, ci valoarea obiectului acesteia, indiferent daca ea este in constatarea sau realizarea dreptului

Capitolul al II-lea. Incheierea contractului si conditiile de validitate a acestuia

Sectiunea 1. Oferta de a contracta si acceptarea ofertei

8. Oferta de vanzare. Retractare. Clauza de dezicere

9. Oferta de vanzare imobil. Cumparator persoana juridica. Acceptare oferta

10. Contract de vanzare-cumparare privind mijloacele fixe. O licitatie odata tinuta nu mai poate fi anulata decat de instanta si pentru cauze de nulitate 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea partilor

11. Vanzare-cumparare. Proprietar minor sub 14 ani. Curatela. Lipsa cauzei contractului

12. Drept litigios. Interdictia speciala de cumparare prevazuta de art. 1309 C. civ. 

13. Apartament cumparat in temeiul Decretului-lege nr. 61/1990. Constatarea calitatii de bun coachizit. Calitate procesuala activa

Sectiunea a 3-a. Consimtamantul partilor. Promisiunea de vanzare (antecontractul). Dreptul de preemptiune

14. Lipsa discernamantului la incheierea actului juridic. Cauza de nulitate relativa, nu absoluta, ce trebuie dovedita

15. Lipsa discernamantului. Actiune in constatarea nulitatii contractului. Prescriptia extinctiva. Actiune oblica. Calitate procesuala

16. Eroare asupra substantei obiectului actului juridic. Sanctiune. Raspundere pentru vicii ascunse. Conditii

17. Eroare-obstacol. Simulatie. Nulitate relativa. Autoritate de lucru judecat

18. Dol. Obligatia de a dovedi intrunirea cerintelor art. 960 C. civ.

19. Contract de vanzare-cumparare incheiat dupa expirarea contractului de exclusivitate prestari-servicii. Consecinte

20. Contract de vanzare-cumparare. Act sub semnatura privata. Actiune pentru a se pronunta o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act autentic de instrainare. Admisibilitate

21. Aprecierea interesului in executarea silita a unei obligatii de a face, izvorata dintr-un antecontract de vanzare-cumparare. Termen. Pret 

22. Hotarare care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare. Conditii. Calitatea de proprietar a promitentului-vanzator

23. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Conditii de valabilitate. Hotarare care tine loc de contract de vanzare-cumparare

24. Antecontract. Neexecutare. Raspundere contractuala. Actiune pentru pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare. Prescriptie

25. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Obiect determinat. Actiune oblica. Partaj succesoral

26. Dreptul de preemptiune al chiriasilor. Vocatia unitatii detinatoare de a instraina imobilul

27. Drept de preemptiune. Lege aplicabila. Obligatii unitate detinatoare

Sectiunea a 4-a. Obiectul contractului

28. Contract de vanzare-cumparare – obiect determinat. Teren. Necesitatea individualizarii, intindere, amplasament

29. Vanzare de bunuri viitoare. Obligatie sub conditie suspensiva. Neindeplinirea obligatiei. Efecte

30. Inalienabilitatea prevazuta de art. 9 din Legea nr. 112/1995

31. Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiilor ce fac obiect al vanzarii, in temeiul Legii nr. 112/1995

32. Contract de vanzare-cumparare. Teren aferent constructiei. Curti imprejmuite ale unor locuinte-tip pentru salariatii C.F.R., care nu constituie domeniu public

33. Cuantumul pretului determinat de parti este expresia libertatii de vointa

34. Vanzarea-cumpararea de locuinte. Pret. Drepturi si obligatii. Parti contractante

Sectiunea a 5-a. Cauza contractului

35. Antecontract de vanzare-cumparare. Cauza ilicita. Scop imoral

36. Cauza contractului de vanzare-cumparare. Efectele instrainarii bunului promis catre o alta persoana

37. Antecontract de vanzare-cumparare. Pret. Conditii de aplicare a principiului validitatii contractului chiar si in cazul lipsei de echivalenta intre pret si valoarea reala a bunului

38. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Scoaterea din patrimoniul paratei a unui bun ce facea obiectul executarii silite. Prejudiciu. Frauda

39. Mandatar. Vanzarea lucrului altuia. Buna-credinta a cumparatorului

Sectiunea a 6-a. Forma contractului

40. Forma autentica. Lipsa refuzului paratului de a perfecta contractul de vanzare-cumparare in forma autentica

41. Forma autentica. Imposibilitatea semnarii contractului. Omisiunea semnarii tuturor exemplarelor contractului. Nulitate absoluta

Capitolul al III-lea. Nulitatea contractului

42. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa a contractelor de vanzare-cumparare. Vanzarea imobilului la un pret superior. Cauza ilicita

43. Contract de vanzare-cumparare avand ca obiect teren. Constatarea ulterioara a nulitatii absolute a titlului de proprietate. Buna-credinta a cumparatorului

44. Consimtamant viciat prin dol. Pretul fictiv si derizoriu atrage nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare. Cauza ilicita. Terti dobanditori de rea-credinta. Nulitate absoluta

45. Calitatea de proprietar a vanzatorului. Vanzarea lucrului altuia. Frauda. Nulitate absoluta

46. Nulitate absoluta. Lipsa cauzei. Tranzactie frauduloasa

47. Pact de preferinta. Incalcare. Consecinte

48. Nulitate contract de vanzare-cumparare pentru nerespectarea dreptului de preemptiune al chiriasului

49. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Decretului-lege nr. 61/1990. Nulitate absoluta

50. Imobil preluat in mod abuziv. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Nulitate absoluta. Interdictie de cumparare

51. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Prescrierea dreptului la actiune in constatarea nulitatii contractului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. Exceptia autoritatii de lucru judecat 

52. Anulare contract de vanzare-cumparare. Buna-credinta. Masuri reparatorii prin echivalent

53. Nulitate absoluta partiala. Buna-credinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare. Repunerea partilor in situatia anterioara. Principiul imbogatirii fara justa cauza. Efecte. Pret

54. Retroactivitatea efectelor nulitatii. Restabilirea situatiei anterioare

55. Nulitatea actului juridic. Repunerea partilor in situatia anterioara. Lipsa relevantei raporturilor juridice anterioare actului nul

56. Manifestare de vointa exprimata prin act de vanzare nul, producatoare de efecte valabile drept antecontract de vanzare-cumparare. Principiul conversiunii actului juridic. Conditii

57. Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare autentic. Actiune patrimoniala. Lipsa obiectului vanzarii. Pret fictiv. Cauza falsa. Recursul declarat impotriva unei decizii nesusceptibile de a fi atacata cu apel este inadmisibil

58. Actiune in constatarea nulitatii. Calitate procesuala activa. Nulitate absoluta pentru cauza ilicita

Capitolul al IV-lea. Efectele contractului

Sectiunea 1. Interpretarea clauzelor contractuale. Obligativitatea contractului in raporturile dintre partile contractante

59. Interpretarea unei conventii trebuie sa se faca in sensul vointei exprimate de partile contractante 

60. Antecontract de vanzare-cumparare. Incheierea conventiei. Obligatiile partilor

61. Rezolutiunea conventionala a contractului de vanzare-cumparare. Repunerea partilor in situatia anterioara. Solutionarea litigiului pe calea arbitrajului comercial. Actiune in anulare. Conditii de admisibilitate

62. Conventie afectata de un termen suspensiv incert. Consecinte

63. Principiul irevocabilitatii contractelor. Clauza de dezicere

64. Intentia partilor in promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare. Clauza de dezicere

65. Act sub semnatura privata, cu clauza de dezicere, neurmat de incheierea actului in forma autentica. Consecinte

66. Actiune privind rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare. Restituirea sumei platite ca arvuna

Sectiunea a 2-a. Obligatiile vanzatorului

67. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Obligatia vanzatorului de a garanta contra evictiunii. Invocarea lipsei calitatii procesuale active

68. Vanzatorului ii incumba garantia impotriva evictiunii. Clauza exoneratoare de raspundere pentru evictiunea provenita de la un tert

69. Raspunderea vanzatorului pentru evictiune. Calitate procesuala pasiva. Efectele obligatiei de garantie

70. Obligatia vanzatorului de a-l garanta pe comparator de evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut. Efecte. Calitate procesuala pasiva

71. Restituirea pretului de circulatie al lucrului de care cumparatorul a fost evins. Situatia chematului in garantie

72. Nulitatea absoluta a clauzei contractuale privind exonerarea vanzatorului de obligatia de a raspunde pentru evictiune

73. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate. Repunerea partilor in situatia anterioara. Restituirea de catre vanzator a pretului actualizat

74. Actiune estimatorie. Conditiile cerute de lege pentru angajarea raspunderii vanzatorului pentru vicii ascunse

Sectiunea a 3-a. Obligatiile cumparatorului

75. Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate. Oferta reala de plata. Locul platii. Cesiune de creanta

76. Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate. Contracte de asigurare accesorii. Plata anticipata a pretului. Principiul accessorium sequitur principalem

77. Cumparatorul are obligatia platii integrale a pretului pentru a putea, eventual, angaja raspunderea pentru vicii a vanzatorului 

78. Nerespectarea clauzelor unui contract de vanzare-cumparare incheiat in anul 1940. Aplicabilitatea Legii nr. 10/2001

79. Reprezentarea societatii comerciale la incheierea contractului de vanzare-cumparare prin directorul general. Raspundere contractuala a societatii

80. Obligatie de a face. Hotarare judecatoreasca care tine loc de contract. Actiune in complinirea pretului. Prescriptie extinctiva. Calculul termenului 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului fata de terti

81. Mandat acordat pentru instrainarea unui imobil. Anularea contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza mandatului acordat. Pret neserios

82. Actiune in declararea simulatiei

83. Simulatie. Imposibilitate de preconstitui un inscris. Acord simulatoriu

84. Simulatia in materia actului de vanzare-cumparare. Dovada cu martori 

85. Vanzarea nudei proprietati. Simulatie. Donatie deghizata

86. Actiune pauliana. Creanta izvorata dintr-un antecontract de vanzare-cumparare

87. Actiune pauliana. Pret neserios. Complicitatea tertului. Mandat tacit reciproc

88. Cesiune de creanta. Exceptia lipsei de interes. Conditii

Capitolul al V-lea. Rezolutiunea contractului

89. Vanzare-cumparare. Notiune. Rezolutiune

90. Rezolutiune pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre una dintre parti 

91. Neexecutarea partiala a contractului comercial. Rezolutiune. Conditii de admisibilitate

92. Rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare. Neindeplinirea de catre promitentul-vanzator a obligatiei contractuale de a-i preda beneficiarului comparator apartamentul ce a constituit obiectul antecontractului. Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului

93. Incheierea contractului se va face in forma convenita de parti, neexistand dovada refuzului culpabil al paratului pentru perfectarea contractului. Pact comisoriu de gradul I

94. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Pact comisoriu expres. Conditii 

95. Renuntarea partilor contractante la pactul comisoriu inserat in contract. Efecte

96. Antecontractul de vanzare-cumparare da nastere la un drept de creanta, un drept personal in sarcina ambelor parti

97. Rezolutiunea promisiunii de vanzare-cumparare. Acordul ambelor parti. Daune-interese compensatorii Punerea in intarziere a debitorului. Lipsa notificarii

98. Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare de actiuni. Daune-interese 

Capitolul al VI-lea. Varietati de vanzare 

99. Vanzare de drepturi succesorale. Obiectul contractului

100. Cesiunea unei mosteniri. Teren. Obligativitatea formei autentice 

101. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei 

102. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Data de la care incepe sa curga termenul prescriptiei dreptului de a cere executarea obligatiilor

103. Obligatia de garantie a vanzatorului. Evictiunea sui generis in cadrul contractelor de vanzare-cumparare de actiuni

104. Cuantumul despagubirilor nu este limitat la valoarea imobilului restituit inscrisa in evidenta contabila a societatii. Raspunderea A.V.A.S. isi are izvorul intr-un drept de garantie specific dreptului comun, reglementat si prin lege speciala

105. Vanzare de spatii medicale. Stabilirea pretului. Dispozitii legale incidente. Posibilitatea deducerii din pret a investitiilor efectuate de cei interesati de cumparare. Conditii

Capitolul al VII-lea. Actiunea in revendicare 

106. Actiune in revendicare. Cumparatorii beneficiaza de un bun in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului

107. Actiune in revendicare formulata pe calea dreptului comun impotriva fostului chirias, devenit proprietar. Notiunea de bun. Inexistenta in patrimoniul fostului proprietar a unui drept de proprietate asupra imobilului preluat abuziv 

108. Actiune in revendicare formulata impotriva cumparatorului care a dobandit imobilul in baza Legii nr. 112/1995. Preeminenta legii speciale asupra normei generale

109. Actiune in revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada de referinta a Legii nr. 10/2001. Atingere adusa unui alt drept de proprietate ori securitatii raporturilor juridice

110. Imobile nationalizate care au facut obiectul unor contracte de vanzare-cumparare succesive. Revendicare. Uzucapiune de scurta durata

Capitolul al VIII-lea. Aspecte procedurale

111. Contract de vanzare-cumparare. Cerere de constatare a nulitatii. Instanta competenta

112. Actiune in anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 550/2002 privind un imobil care intra sub incidenta Legii nr. 10/2001. Competenta materiala

113. Actiune in nulitatea unui act juridic civil. Criterii de stabilire a competentei materiale a instantei dupa valoarea obiectului, atunci cand pretul stabilit prin actul a carui nulitate se cere reprezinta motivul de nulitate 

114. Actiune in rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare si repunerea partilor in situatia anterioara. Valoarea litigiului in functie de care se stabileste competenta, in conditiile in care beneficiarul-cumparator a platit doar un avans din pret

115. Competenta materiala de solutionare a actiunii in nulitatea contractului de vanzare-cumparare, formulat de un tert, chirias al imobilului 

116. Actiune prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare si rectificarea cartii funciare. Litigiu evaluabil in bani. Instanta competenta

117. Competenta de solutionare a litigiilor in legatura cu incheierea contractelor de vanzare-cumparare in temeiul O.U.G. nr. 110/2005 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei06 iun. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini592
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON