Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contractul de transport de marfuri. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-1836-43-0
Editura: Hamangiu
9,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Lucrarea de fata constituie o sinteza a jurisprudentei nationale relevante in domeniul contractului de transport de marfuri, in acest sens o atentie speciala fiind acordata practicii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Dintr-o jurisprudenta consistenta, au fost selectate circa optzeci de hotarari, edificatoare in opinia noastra, pentru a puncta principalele probleme ridicate in practica in legatura cu formarea, executarea si incetarea acestui contract.
Din motive legate de facilitarea utilizarii culegerii, spetele retinute au fost organizate in functie de calea de transport aleas√£ la incheierea contractului (transporturi feroviare, rutiere, fluviale si maritime), operand, acolo unde s-a impus, o subdistinctie ce are drept criteriu caracterul intern sau international al transportului.
 
Acolo unde jurisprudenta este neunitara, au fost redate solutiile contradictorii pronuntate de instante, iar in cazurile in care au intervenit modificari legislative, au fost alcatuite note ce fac trimitere la normele legale in vigoare.

Capitolul I. Contractul de transport feroviar intern de marfuri

1. Determinarea competentei teritoriale in cazul coparticiparii procesuale pasive. Violarea sigiliilor vehiculului feroviar. Calculul despagubirii in functie de pretul curent al marfii

2. Violarea sigiliilor vehiculului feroviar. Reclamatie administrativa prealabila. Raspunderea expeditorului pentru mentiunile scrisorii de trasura neverificate de caraus. Aplicarea limitelor legale de toleranta referitoare la pierderea in greutate a marfurilor

3. Raspunderea pentru exactitatea mentiunilor inscrise in scrisoarea de trasura. Titularul obligatiei de plata a tarifelor de transport

4. Calculul termenului de incarcare-descarcare. Suportarea taxelor de imobilizare in cazul intarzierii operatiunilor de incarcare-descarcare

5. Obligatia carausului de a pune la dispozitia expeditorului un vehicul feroviar apt din punct de vedere tehnic si comercial sa efectueze transportul. Pierderea marfii. Raspunderea carausului 

6. Stare necorespunzatoare a vehiculului feroviar. Raspunderea expeditorului

7. Vicii ascunse ale vehiculului feroviar. Culpa carausului. Intinderea prejudiciului

8. Pierderea marfii. Obligatia de verificare a vehiculului feroviar. Raspunderea carausului

9. Imobilizarea necorespunzatoare a marfii transportate. Prejudicii cauzate caii ferate. Raspunderea insotitorului marfii

10. Lipsuri cantitative. Exonerarea de raspundere a carausului 

11. Marfa cantarita de caraus la preluare. Incasarea tarifului de cantarire. Efecte asupra raspunderii carausului pentru pierderea marfii

12. Cantarirea marfii de catre caraus. Pierderi cantitative. Lipsa urmelor de violare a mijlocului de transport. Raspunderea carausului 

13. Violarea vehiculului feroviar. Prezumtia de avariere a marfii din culpa carausului. Intinderea raspunderii transportatorului

14. Inexistenta obiectiunilor in scrisoarea de trasura. Constatarea lipsurilor cantitative la destinatie. Raspunderea carausului. Regimul dobanzilor la despagubiri

15. Lipsuri cantitative constatate la destinatie. Marja de toleranta aplicabila in cazul marfurilor lichide. Culpa carausului. Calculul despagubirii. Pretul curent al marfii

16. Pierderea partiala a marfii. Lipsa procesului-verbal de constatare a neregulilor mijlocului de transport. Inlaturarea prezumtiei de culpa a carausului

17. Pierderea marfii. Conditiile intocmirii procesului-verbal de constatare pentru a fi opozabil carausului

18. Lipsa sigiliului mijlocului de transport. Pierderea marfii. Inopozabilitatea fata de destinatar a procesului-verbal de constatare nesemnat de catre acesta 

19. Pierderea partiala a marfii in timpul transportului. Raspunderea carausului. Calculul prejudiciului

20. Repararea prejudiciului cauzat prin pierderea marfii. Neincluderea accizei in calculul prejudiciului

21. Prejudiciu cauzat prin pierderea marfii. Regimul special de determinare a cuantumului despagubirii

22. Preluarea marfii de catre un prestator de servicii. Calitatea de destinatar. Obligatia de plata a tarifului de transport

23. Reorganizarea carausului. Succesiunea in drepturile si obligatiile decurgand din contractul de transport. Plata tarifului de transport. Penalitati de intarziere

24. Cesiune imperfecta a creantelor transportatorului impotriva expeditorului. Dreptul cedentului de a impune debitorului cedat conditiile executarii obligatiilor fata de cesionar 

25. Actiune privind plata tarifului de transport. Incidenta termenului special de prescriptie prevazut de Regulamentul de transport 

26. Contract de prestari de servicii privind achitarea tarifelor de transport. Aplicarea termenului de prescriptie prevazut in Decretul nr. 167/1958

27. Angajarea raspunderii carausului pentru pierderea marfii. Calitate procesuala activa. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive

28. Actiune izvorata din contractul de transport. Reclamatie administrativa. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive

29. Neplata tarifului de transport. Actiune intemeiata pe contractul de transport. Durata termenului de prescriptie. Intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea datoriei

Capitolul al II-lea. Contractul de transport feroviar international de marfuri 

30. Taxe de transport. Solidaritate pasiva a predatorului si a destinatarului 

31. Exercitarea de catre predator a dreptului de a dispune de marfa. Suportarea de catre noul destinatar a contravalorii taxelor de imobilizare si a chiriei vagoanelor 

32. Insuficienta documentatiei ce insoteste transportul. Suportarea taxelor de stationare

33. Defectiuni ale vehiculului feroviar. Impiedicare la transport. Neexecutarea instructiunilor predatorului privind redirijarea marfii

34. Transport international cu destinatie europeana. Actiune in raspunderea carausului. Durata termenului de prescriptie a dreptului la actiune 

Capitolul al III-lea. Contractul de transport rutier intern de marfuri 

35. Contract de transport incheiat in forma simplificata. Indicarea in factura a locului de plecare. Determinarea competentei teritoriale

36. Neplata la scadenta a tarifului de transport. Actualizare cu rata inflatiei 

Capitolul al IV-lea. Contractul de transport rutier international de marfuri

37. Litigiu nascut dintr-un contract de transport supus C.M.R. Determinarea competentei jurisdictionale

38. Accident de circulatie produs din culpa exclusiva a conducatorului autovehiculului. Avarierea marfii. Determinarea competentei jurisdictionale a instantelor romane. Calculul termenului de prescriptie a dreptului la actiune. Efectele reclamatiei scrise

39. Incheierea contractului. Proba contractului. Obligatia de plata a tarifului de transport. Curgerea de drept a dobanzilor

40. Scrisoare de trasura. Natura juridica. Pretul transportului. Prescriptia dreptului la actiune. Durata termenului de prescriptie 

41. Continutul scrisorii de trasura. Forta probanta a scrisorii de trasura. Debitorul obligatiei de plata a tarifului de transport. Raspunderea expeditorului 

42. Neconformitatea mentiunilor inscrise in scrisoarea de trasura. Supraincarcarea mijlocului de transport. Raspunderea expeditorului 

43. Obligatia de plata a tarifului de transport. Momentul de la care incepe sa curga termenul de plata

44. Neachitarea la termen a tarifului de transport. Clauza penala neacceptata expres

45. Obligatia de plata a tarifului de transport in cazul clauzei ex works. Obligatia de a pune la dispozitia carausului documentele necesare indeplinirii formalitatilor vamale. Deteriorarea marfii. Raspunderea carausului

46. Interpretarea clauzelor contractuale. Nulitate. Incarcarea si descarcarea marfii. Nerespectarea termenelor asumate de catre beneficiar. Sarcina probei

47. Intarziere in livrare. Reclamatie prealabila. Dovada prejudiciului. Intinderea prejudiciului

48. Intarzierea transportului din culpa carausului. Repararea prejudiciului cauzat expeditorului. Cuantumul despagubirii 

49. Deprecierea marfii transportate. Rasturnarea prezumtiei de culpa a transportatorului

50. Calitate procesuala pasiva. Avarierea marfii. Contract de asigurare

51. Raspunderea transportatorului pentru deteriorarea marfii. Calitatea procesuala pasiva a asiguratorului marfii

52. Avarierea marfii. Dobanda comerciala. Contract de asigurare. Neplata primei de asigurare. Calculul dobanzii

53. Contract de asigurare a raspunderii carausului pentru pierderea marfii transportate. Neindeplinirea obligatiei de notificare a producerii riscului asigurat

54. Actiune derivand dintr-un contract de transport supus C.M.R. Inaplicabilitatea termenului general de prescriptie stabilit prin Decretul nr. 167/1958

55. Actiune derivand dintr-un contract de transport supus C.M.R. Inaplicabilitatea termenului special de prescriptie stabilit prin Decretul nr. 167/1958

56. Domeniul de aplicare a Conventiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (C.M.R.). Contract de expeditie. Prescriptia actiunii in plata comisionului de expeditie

57. Actiune in plata tarifului de transport. Calitatea paratului. Durata termenului de prescriptie

58. Pretul transportului. Actiune indreptata impotriva carausului. Inceputul cursului prescriptiei dreptului la actiune. Obligatia transportatorului de a emite documentele de plata

59. Raspunderea expeditorului. Actiune introdusa de transportator pentru neplata contravalorii transportului. Inceputul cursului prescriptiei extinctive

60. Actiune derivand dintr-un contract de transport supus C.M.R. Durata termenului de prescriptie. Reclamatie scrisa. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive. Sarcina probei primirii reclamatiei si a raspunsului

61. Actiune privind plata tarifului de transport. Calculul termenului de prescriptie. Intreruperea cursului prescriptiei extinctive prin recunoasterea datoriei

62. Conventie privind plata esalonata a tarifului de transport. Dol. Termen de prescriptie. Conditiile intreruperii cursului prescriptiei extinctive 

63. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune, in situatia in care nu s-a probat existenta unui caz de dol sau a unei culpe echivalente acestuia. Conditii pentru producerea efectului intreruptiv al cursului prescriptiei in cazul recunoasterii datoriei

64. Contract de transport incheiat prin comisionar. Eliberarea cu intarziere a marfii la destinatie, fara culpa sau dolul transportatorului. Termen de prescriptie extinctiva. Exercitarea de catre comisionar a regresului impotriva transportatorului

65. Raspunderea carausului. Dol. Termen de prescriptie. Inceputul curgerii dobanzii legale

Capitolul al V-lea. Contractul de transport fluvial de marfuri 

66. Imposibilitatea asigurarii intregii incarcaturi contractate. Obligatia de plata a navlului

67. Avarierea constructiilor/instalatiilor canalului navigabil. Raspunderea armatorului

68. Acceptarea facturilor de catre beneficiarul transportului. Obligatia de plata a tarifului de transport 

Capitolul al VI-lea. Contractul de transport maritim de marfuri

69. Formarea si executarea contractului de transport maritim de marfuri. Conosament. Notiune. Refuzul eliberarii unui conosament curat. Natura juridica a raspunderii pentru fapte savarsite in faza precontractuala

70. Contract de navlosire. Clauza compromisorie. Actiune in raspundere civila delictuala. Determinarea competentei jurisdictionale a instantelor romane

71. Contract de navlosire. Clauza compromisorie. Recunoasterea si incuviintarea executarii unei hotarari arbitrale straine. Competenta jurisdictionala a tribunalului arbitral

72. Contract de navlosire (charter party) incheiat prin mandatar. Aplicarea intre mandant si mandatar a clauzei compromisorii cuprinse in contractul de navlosire. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti straine cu incalcarea clauzei compromisorii. Refuzul recunoasterii in Romania a hotararii straine

73. Contracte de bare-boat. Reziliere pentru neplata chiriei (navlului). Suportarea investitiilor efectuate de catre navlositor

74. Contract de bare-boat. Obligatii asumate de armatorul navlositor. Raspunderea proprietarului navei

75. Contract de reparare a navei incheiat de navlositor. Calitatea procesuala pasiva a proprietarului navei

76. Contract de comision pentru export. Livrare F.O.B. INCOTERMS. Deteriorarea marfii

77. Contract incheiat de catre comisionar pe riscul comitentului. Forta majora. Contravaloarea prestatiilor portuare. Dreptul de regres al comisionarului impotriva comitentului

78. Contrastalii calculate in valuta. Momentul la care se stabileste echivalentul in lei al despagubirilor

79. Contract de navlosire. Contrastalii. Prescriptia dreptului la actiune

80. Contrastalii. Natura juridica. Durata termenului de prescriptie. Inceputul cursului prescriptiei extinctive

81. Voyage charter. Contrastalii. Calculul termenului de prescriptie. Intreruperea cursului prescriptiei extinctive

82. Contract de agentie. Deteriorarea marfii. Acceptarea marfii fara rezerve. Termen de prescriptie aplicabil in cazul transporturilor maritime

83. Urmarirea silita a navei. Plata partiala a datoriei. Suspendarea executarii

Lista cronologica a hotararilor 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 feb. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini288
Tip copertaCarte brosata