Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contractul de intretinere si de renta viagera. Practica judiciara

Practica judiciara si reglementarea din Noul Cod civil
ISBN/ISSN: 978-606-522-473-5
Editura: Hamangiu
27,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde jurisprudenta relevanta in materia contractului de intretinere si a contractului de renta viagera, in paralel cu reglementarea din Noul Cod civil aplicabila incepand cu data de 1 octombrie 2011.

Sunt analizate probleme de actualitate ce vizeaza natura juridica si delimitarea fata de alte contracte, conditiile de validitate, executarea obligatiilor, transformarea intretinerii in renta, completate cu comentarii ce evidentiaza modificarile aduse de Noul Cod civil in domeniu, cum ar fi: reglementarea expresa a contractului de intretinere, care devine, astfel, contract numit; posibilitatea incheierii contractului de intretinere, respectiv de renta viagera si cu titlu gratuit; determinarea unor cauze exprese de nulitate pentru ambele conventii; posibilitatea stabilirii unei durate limitate pentru prestarea intretinerii; cerinta formei autentice a contractului de intretinere; intinderea obligatiei de intretinere; irevocabilitatea contractului de intretinere si a celui de renta viagera; stabilirea expresa a sanctiunii rezolutiunii pentru neexecutarea fara justificare a obligatiilor in cazul ambelor conventii; reglementarea unui caz special de revocare a contractului de intretinere.

Avand in vedere vidurile legislative existente in aceasta materie, tinand seama de aplicarea uneori neuniforma in practica judiciara a dispozitiilor legale, aceste modificari erau nu doar oportune, ci chiar necesare. Prezenta lucrare poate constitui astfel, pentru profesionistii dreptului, un instrument de lucru pragmatic si eficient, ce contribuie la o aplicare mai consecventa a legii.

Capitolul I. Contractul de intretinere

Sectiunea 1. Natura juridica. Delimitarea fata de alte contracte 

1. Calificarea conventiei. Distinctia fata de contractul de vanzare-cumparare. Criterii. Raportarea prestatiei partiale in bani la valoarea bunului. Necesitatea unei expertize evaluatoare

2. Interpretarea contractului. Obligatia principala a dobanditorului. Plata pretului 

Sectiunea a 2-a. Validitatea contractului

3. Lipsa riscului. Consecinte asupra cauzei actului juridic

4. Obligatia legala si obligatia contractuala de intretinere. Diferentiere. Cauza falsa si ilicita

5. Lipsa discernamantului. Efectele asupra validitatii actului 

6. Transmiterea unui imobil si asumarea prestarii intretinerii prin contracte separate. Vointa reala a partilor. Invocarea nulitatii absolute. Incalcarea de catre instanta a principiului disponibilitatii

7. Contract de intretinere incheiat exclusiv de fostul sot. Neefectuarea partajului. Incalcarea starii de devalmasie. Consecinte

Sectiunea a 3-a. Executarea obligatiilor. Rezolutiunea conventiei

8. Neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Sanctiune aplicabila in cazul contractului de intretinere. Distinctie intre reziliere si rezolutiune

9. Actiune in rezolutiune. Valoarea litigiului. Competenta materiala a instantei sesizate

10. Calificarea juridica a actiunii in rezolutiune. Capete de cerere care se exclud. Admisibilitate

11. Neexecutarea obligatiei de intretinere. Punerea in intarziere 

12. Conditiile rezolutiunii. Neexecutare suficient de importanta. Aprecierea probelor

13. Gravitatea neexecutarii. Consecinte in ceea ce priveste interventia rezolutiunii 

14. Caracterul personal al intretinerii. Executarea obligatiei

15. Caracterul personal al obligatiilor asumate. Plecarea debitorilor in strainatate. Efecte

16. Cuprinsul obligatiei de intretinere. Aprecierea instantei asupra rezolutiunii. Plecarea creditorilor din imobilul in care au locuit cu debitorii intretinerii. Semnificatie

17. Intelesul notiunii de intretinere. Componenta psihologica. Manifestari violente ale intretinatorilor. Aprecierea culpei creditorului

18. Continutul obligatiei de intretinere. Factorul psihologic. Sentiment de teama, de incertitudine, creat beneficiarului intretinerii. Consecinte asupra culpei contractuale

19. Contract de intretinere cu titlu oneros si cu rezerva dreptului de abitatie. Calificare. Criterii. Sanctiunea aplicabila in caz de neexecutare. Continutul obligatiei de intretinere. Obligatia de ajutor si supraveghere. Asigurarea conditiilor de locuit. Oportunitatea rezolutiunii judiciare. Obiectul probei

20. Caracterul personal, succesiv si cotidian al obligatiei de intretinere. Nerespectare. Rezolutiune

21. Continuitatea obligatiei de intretinere. Neindeplinire. Consecinte. Restituirea valorii intretinerii

22. Caracterul permanent, succesiv, al obligatiei de intretinere. Neasigurarea nevoilor speciale ale creditorului. Restituirea prestatiilor. Lipsa unei cereri reconventionale

23. Lipsa culpei paratilor intretinatori in neexecutarea temporara a obligatiei contractuale de intretinere. Consecinte juridice

24. Starea de boala a intretinatorului. Lipsa vinovatiei contractuale 

25. Mod sporadic si partial de executare a intretinerii. Refuzul justificat al acceptarii prestatiilor

26. Culpa creditorului intretinerii. Consecinte

27. Intentia unilaterala a reclamantilor creditori de a desfiinta contractul. Refuzul de a primi intretinerea 

28. Refuzul nejustificat al creditorului de a primi intretinerea. Evacuarea debitorului

29. Refuzul creditorului de a primi intretinerea. Invocarea propriei turpitudini. Executarea in natura a obligatiei. Evacuarea debitorilor

30. Refuzul neintemeiat al creditorului de a beneficia de intretinere. Consecinte

31. Refuzul creditorului de a primi intretinerea. Mutarea in alta localitate 

32. Procese similare vizand rezolutiunea contractului purtate intre parti. Puterea lucrului judecat. Refuzul paratei creditoare de a primi intretinere. Atitudine subiectiva neculpabila a debitorului obligatiei ce trebuia executata 

33. Atitudine capricioasa a beneficiarului intretinerii. Neindeplinirea conditiilor rezolutiunii

34. Lipsa culpei paratei intretinatoare. Intentia reclamantului intretinut de retractare a consimtamantului la instrainare. Efecte asupra cererii de rezolutiune

35. Obligatie de intretinere. Imposibilitate obiectiva de realizare. Atitudinea culpabila a intretinutei. Timp indelungat scurs pana la introducerea actiunii in rezolutiune

36. Pluralitate de debitori. Caracter indivizibil al obligatiei de intretinere. Executare exclusiva de catre un codebitor pana la decesul creditoarei. Actiune in rezolutiune. Calitate procesuala activa

37. Pluralitate de debitori. Neexecutare. Exceptie de la indivizibilitatea obligatiei de intretinere 

38. Decesul unuia dintre sotii creditori ai intretinerii. Neexecutarea integrala a obligatiei. Indivizibilitate. Problema rezolutiunii partiale 

39. Stare de indiviziune asupra imobilului instrainat. Decesul unuia dintre coproprietari, creditor al intretinerii. Mostenitor. Calitate procesuala activa pentru a solicita rezolutiunea partiala a conventiei de intretinere

40. Rezolutiunea contractului de intretinere, solicitata numai de catre unul dintre creditorii obligatiei de intretinere. Regimul juridic al bunului obiect al conventiei desfiintate 

41. Posibilitatea succesorilor intretinutului de a solicita rezolutiunea. Caracterul personal al contractului de intretinere

42. Caracterul intuitu personae al conventiei de intretinere. Decesul intretinatorului inaintea celui intretinut 

43. Desfiintarea contractului prin vointa partilor. Imposibilitatea rezolutiunii. Act autentic. Forta probanta. Lipsa unei cereri in anulare

44. Efectele rezolutiunii. Situatia imbunatatirilor aduse imobilului

45. Cerere de revizuire. Inscris nou – hotarare judecatoreasca. Conditii. Caracter determinant. Argumente in sustinerea neindeplinirii obligatiei de intretinere deja analizate. Lucru judecat

Sectiunea a 4-a. Transformarea obligatiei de intretinere

46. Transformarea obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Cerinte 

47. Intervertirea obligatiei de intretinere in plata periodica a unei sume de bani. Caracterul esential al termenelor

48. Conduita culpabila a intretinutei. Transformarea in bani a intretinerii

49. Transformarea unilaterala a obligatiei de intretinere. Conditii

50. Principiul libertatii contractuale. Transformarea obligaiei de intretinere. Consimtamantul partilor. Elemente probatorii 

51. Natura specifica a obligatiei de intretinere. Principiul libertatii de vointa. Solicitarea debitorului de inlocuire a intretinerii cu o suma de bani. Conditii 

52. Intelesul notiunii de intretinere. Posibilitatea aducerii la indeplinire prin plata unei sume de bani. Asigurarea ingrijirii permanente, conform nevoilor creditorului

53. Forta obligatorie a contractului. Limitele interventiei instantei in lipsa consimtamantului partii. Nesatisfacerea nevoilor creditorului prin plata unei sume lunare

54. Novatia obiectiva a conventiei de intretinere. Efecte. Reguli aplicabile noii obligatii. Invocarea cauzei ilicite

Capitolul al II-lea. Contractul de renta viagera

55. Delimitarea contractului de renta viagera de conventia de intretinere. Elemente distinctive

56. Calificarea conventiei. Diferentiere fata de intretinere

57. Caz special de rezolutiune determinat prin dispozitiile art. 1646 C. civ. Incalcarea principiului disponibilitatii

58. Invocarea nulitatii. Eroare cu privire la natura juridica a conventiei incheiate – error in negotium

59. Inducerea in eroare cu prilejul incheierii contractului. Elemente probatorii. Inserarea in continutul conventiei a mentiunii potrivit careia acesta a fost semnat la sediul biroului notarial, si nu la domiciliul partilor. Efecte. Inexistenta unor fapte penale

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei05 iul. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini328
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil de Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu

Institutii de drept civil in reglementarea Noului Cod civil

Aplicarea in timp a Codului civil. Dreptul de proprietate. Actul juridic civil. Raspunderea civila delictuala. Prescriptia extinctiva si decaderea. Contracte speciale. Dreptul de mostenire
86,70 RON