Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contracte speciale. Locatiunea, inchirierea locuintelor, antrepriza

ISBN/ISSN: 978-606-522-272-4
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   In prezenta culegere veti gasi peste o suta de hotarari judecatoresti, in marea lor majoritate irevocabile, reprezentative in materia contractelor de locatiune, inchiriere a locuintelor, antrepriza, insotite de comentarii pertinente, de trimiteri la modificari legislative si reglementari conexe, subliniindu-se, unde este cazul, situatiile de practica neunitara sau, dimpotriva, opiniile concordante.

  Lucrarea este utila, deopotriva, persoanelor cu implicare directa in domeniul dreptului – judecatori, avocati, notari publici, auditori de justitie, studenti de la facultatile de drept –, cat si oricarei persoane fizice sau juridice, parte sau viitoare parte intr-un astfel de contract.

Capitolul I. Contractul de locatiune

Sectiunea 1. Notiunea, conditiile de validitate, proba, obiectul contractului de locatiune

1. Existenta contractului. Calitatea de proprietar a locatorului. Nerelevanta 

2. Lipsa calitatii de proprietar a locatorului. Problema cauzei ilicite 

3. Calitate procesuala activa. Evacuare. Lipsa raporturilor locative si a calitatii de proprietar a reclamantului

4. Contract de locatiune incheiat verbal. Lipsa dovezilor privind inceperea executarii. Proba cu martori. Inadmisibilitate. Neacordarea penalitatilor de intarziere

5. Lipsa inscrisului constatator. Proba contractului

6. Bun afectat de o servitute de interes public. Cerere de obligare la incheierea unui contract de inchiriere privind terenul afectat retelei electrice. Netemeinicie in lipsa acordului partilor

7. Valoarea chiriei. Invocarea caracterului fictiv sau derizoriu. Conditii 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile locatorului

8. Predarea bunului in starea in care sa poata fi intrebuintat. Exceptia de neexecutare a contractului

9. Interpretarea clauzelor contractuale. Plata cheltuielilor efectuate pentru predarea bunului in stare de functionare 

10. Reparatii efectuate fara acordul locatorului. Caracter urgent. Obligatia locatorului de plata a contravalorii lucrarilor. Drept de retentie 

11. Interdictie expresa a executarii oricaror modificari ale spatiului inchiriat. Cerere de obligare la plata contravalorii lucrarilor efectuate. Invocarea acordului locatorului

12. Sistarea alimentarii cu energie electrica. Obligatia locatorului de a asigura folosinta corespunzatoare a imobilului. Ordonanta presedintiala

13. Schimbarea destinatiei bunului inchiriat de catre locator. Incalcarea drepturilor locative ale chiriasului. Frauda la lege. Sanctiunea aplicabila 

14. Lucrari efectuate la spatiul inchiriat. Natura. Posibilitatea recuperarii lor la incetarea locatiunii

15. Garantie de buna executie. Mentinerea lucrului in stare de a servi la intrebuintarea pentru care a fost inchiriat. Interpretarea conventiei 

16. Lucrari necesare pentru aducerea bunului in stare corespunzatoare pentru a fi folosit conform destinatiei. Efectuarea lor de catre chirias. Drept de retentie

17. Lucrari care au sporit valoarea imobilului. Obligatia locatorului de desdaunare

18. Spatiu avand alta destinatie decat aceea de locuinta. Cerere de obligare a locatorului la reinnoirea contractului. Clauza expresa in acest sens

Sectiunea a 3-a. Obligatiile locatarului

19. Neplata chiriei. Compensarea cu investitiile efectuate de chirias. Natura imbunatatirilor. Drept de retentie. Conditii

20. Neachitarea chiriei. Cerere de renegociere neacceptata de locator. Modificarea unilaterala a conventiei. Inadmisibilitate

21. Plata chiriei determinate in raport de tariful practicat de locator. Clauza valabila. Acordul de vointa al partilor

22. Actiune pentru plata chiriei. Invocarea parasirii spatiului inchiriat de catre locatar. Nedenuntarea contractului

23. Obligatia de plata a chiriei. Executarea in timpul procesului. Interpretarea conventiei

24. Neplata chiriei. Garantie de buna executie. Nerestituire

25. Modificari constructive. Schimbarea destinatiei imobilului inchiriat. Sanctiune 

Sectiunea a 4-a. Incetarea locatiunii

§ 1. Expirarea termenului. Tacita relocatiune

26. Stabilirea duratei locatiunii. Anuntarea concediului

27. Implinirea termenului. Incetare de drept a contractului

28. Incetarea locatiunii prin ajungere la termen. Evacuarea locatarului. Invocarea unui drept de retentie. Conditii

29. Tacita relocatiune. Anuntarea concediului prin scoaterea imobilului la licitatie publica

30. Lipsa concediului. Tacita relocatiune

31. Tacita relocatiune. Efecte asupra clauzei penale

32. Reziliere contract. Folosire ulterioara a spatiului. Tacita relocatiune. Despagubiri 

33. Clauza privind actualizarea chiriei in raport de rata inflatiei. Consecintele tacitei relocatiuni 

34. Tacita relocatiune. Conditii in care opereaza. Cuantumul chiriei. Majorari de intarziere

35. Pact comisoriu de gradul IV. Rezilierea contractului. Neindeplinirea cerintelor pentru tacita relocatiune 

§ 2. Denuntarea unilaterala 

36. Denuntarea contractului de catre locatar inainte de expirarea termenului. Daune-interese pretinse de catre locator

§ 3. Instrainarea lucrului prin acte intre vii

37. Obligatia noului proprietar de a respecta locatiunea anterioara. Cerinte. Incetarea contractului prin ajungere la termen

38. Instrainarea imobilului. Restituirea garantiei platite de locatar. Imbogatire fara just temei. Conditii 

§ 4. Rezilierea contractului 

39. Nerespectarea unei indatoriri contractuale. Motive de reziliere. Actiune in nulitatea contractului. Clauza contractuala contrara legii 

40. Nestabilirea valorii chiriei prin contract. Hotarare a Consiliului local 

41. Refuz de renegociere a chiriei. Consecinte. Interventia instantei. Limite

42. Hotarare a consiliului local. Reziliere unilaterala. Inadmisibilitate 

43. Interventia rezilierii. Folosirea in continuare a spatiului. Contravaloarea lipsei de folosinta. Penalitati de intarziere. Lipsa unei clauze exprese

44. Contract de locatiune privind un teren. Desfiintarea constructiei edificate fara consimtamantul locatorului. Rezilierea conventiei si evacuarea locatarului. Dovada platii chiriei

45. Clauza privind executarea unor lucrari pe terenul inchiriat. Nerespectare. Interventia rezilierii

46. Pact comisoriu. Invocare si interpretare

47. Actiune in reziliere. Pact comisoriu. Plata debitului pe parcursul procesului. Limitele interventiei instantei

Sectiunea a 5-a. Solutionarea litigiilor locative. Aspecte procedurale 

48. Comercianti. Natura conventiei de locatiune incheiate 

49. Spatiu inchiriat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti – Administratia Fondului Imobiliar. Natura juridica a litigiului. Obligarea la plata chiriei si solicitarea rezilierii contractului de locatiune. Inexistenta unui raport de accesorialitate intre cele doua capete de cerere

Capitolul al II-lea. Inchirierea locuintelor

Sectiunea 1. Incheierea contractului

50. Cerere de prelungire a contractului de inchiriere. Lipsa acordului locatorului. Imposibilitatea suplinirii

Sectiunea a 2-a. Obligatiile locatorului

51. Obligatii corelative ale partilor contractului de inchiriere. Indatorirea locatorului de a preda chiriasului bunul inchiriat in stare de functionare. Compensarea chiriei cu contravaloarea lucrarilor efectuate de locatar

Sectiunea a 3-a. Obligatiile chiriasului

52. Distrugeri importante cauzate partilor comune ale imobilului. Necesitatea determinarii culpei exclusive a chiriasului

53. Degradari produse lucrului inchiriat. Raspunderea chiriasului

54. Stricaciuni aduse locuintei. Natura si importanta acestora. Reziliere 

55. Neachitarea chiriei. Lipsa incunostiintarii creditorului asupra efectuarii procedurii ofertei reale urmate de consemnatiune. Consecinte asupra valabilitatii platii

56. Obligatia de plata a chiriei. Executarea de catre chirias a unor lucrari voluptorii. Cerere de compensare. Inexistenta dreptului la despagubiri

57. Plata chiriei in timpul procesului. Consecinte. Buna-credinta a chiriasului

58. Neplata chiriei. Incalcarea interdictiei de subinchiriere. Executarea obligatiilor de catre locatar pe parcursul procesului. Ineficienta 

59. Interdictia subinchirierii in lipsa acordului locatorului. Invocarea cesiunii contractului de inchiriere

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului

§ 1. Expirarea termenului. Tacita relocatiune

60. Contract de inchiriere pe durata determinata. Tacita relocatiune. Pact comisoriu. Eficienta

§ 2. Denuntarea unilaterala 

61. Denuntarea unilaterala. Consecinte

62. Reziliere unilaterala. Nelegalitate. Efecte asupra dreptului locativ. Acte subsecvente 

§ 3. Desfiintarea titlului locatorului

63. Teoria proprietarului aparent. Distinctia locatiunii fata de comodat. Denuntare unilaterala. Preaviz. Manifestare de vointa in sensul evacuarii 

§ 4. Rezilierea contractului 

64. Reziliere. Evacuare. Calitatea procesuala activa a Asociatiei de locatari 

65. Neplata chiriei. Actiune de evacuare. Neformularea unei cereri exprese pentru rezilierea contractului de locatiune 

66. Termen de gratie. Conditii de acordare 

§ 5. Parasirea definitiva a locuintei

67. Lipsa locatarului din imobilul inchiriat pentru o perioada mai mare de 3 luni. Culpa contractuala 

68. Parasirea domiciliului de catre titularul contractului de locatiune. Incetare de drept. Distinctie fata de reziliere 

69. Actiune pentru constatarea incetarii contractului de inchiriere prin neuz. Calitate procesuala activa 

§ 6. Decesul titularului contractului de inchiriere

70. Locuinta. Decesul titularului. Dreptul de a continua locatiunea. Ordine de preferinta 

71. Decesul titularului de contract. Continuarea locatiunii

§ 7. Pieirea lucrului inchiriat

72. Prabusirea iminenta a constructiei inchiriate. Desfiintarea locatiunii 

Sectiunea a 5-a. Actiunea in evacuare

73. Proprietate devalmasa. Calitate procesuala activa pentru a cere evacuarea 

74. Apararea dreptului locativ. Calitatea procesuala activa a chiriasului pentru a cere evacuarea unui tert. Cadru legal

75. Opunerea unui titlu de proprietate. Evacuare. Distinctie fata de actiunea in revendicare

76. Distinctia intre actiunea in evacuare si cea in revendicare. Lipsa titlului locativ

77. Neformularea unei cereri privind rezilierea contractului de locatiune. Inadmisibilitatea evacuarii

78. Imposibila convietuire. Evacuarea unui coproprietar

79. Ordonanta presedintiala. Admisibilitatea evacuarii 

80. Ordonanta presedintiala. Comportament violent al paratului. Evacuare. Conditii

Sectiunea a 6-a. Locuinte cu destinatie speciala

81. Legea nr. 85/1992. Vocatia chiriasului la cumparare. Natura obligatiei locatorului de a vinde. Pret legal

82. Locuinta sociala. Mentiune olografa pe contractul de inchiriere. Neaplicarea prevederilor din Decretul-lege nr. 61/1990 si Legea nr. 85/1992

83. Posibilitatea chiriasului de a incheia contract de vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 85/1992. Lipsa actului de autoritate in sensul includerii imobilului in categoria „locuinte sociale”. Mentiune olografa pe contract

84. Locuinta sociala. Cererea chiriasilor de extindere a spatiului locativ 

85. Rezilierea conventiei de locatiune. Pierderea caracterului de locuinta de serviciu 

Sectiunea a 7-a. Imobile restituite fostilor proprietari. O.U.G. nr. 40/1999. Legea nr. 10/2001

86. Detinerea unei alte locuinte in proprietate de catre chirias. Dol prin reticenta. Incalcarea dispozitiilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 40/1999

87. Garaj restituit proprietarului posedat in mod abuziv de stat. Incidenta O.U.G. nr. 40/1999

88. Ineficienta dispozitiilor din O.U.G. nr. 40/1999 privind reinnoirea contractului de inchiriere. Incalcarea dreptului de proprietate. Imobil preluat de stat fara titlu. Calitate procesuala pasiva in cererea chiriasului privind restituirea contravalorii imbunatatirilor aduse imobilului. Aplicarea in timp a Legii nr. 10/2001

89. Conventie de inchiriere pe durata determinata. Reinnoire a contractului in baza O.U.G. nr. 40/1999. Conditii

90. Aplicarea art. 14 din O.U.G. nr. 40/1999. Ineficienta dupa data de 8 aprilie 2004 ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 8/2004. Sarcina excesiva impusa proprietarului 

Capitolul al III-lea. Contractul de antrepriza

91. Contract de antrepriza incheiat verbal. Mijloace de proba 

92. Contract de executie intre absenti. Acceptarea conditionata a ofertei. Semnificatie juridica

93. Neachitarea contravalorii lucrarilor de constructii. Natura comerciala a litigiului. Competenta materiala

94. Lucrari de consolidare. Vicii ascunse. Raspunderea concomitenta a antreprenorului si arhitectului. Culpa contractuala. Aspecte privind proba 

95. Vicii ale constructiei. Raspunderea contractuala. Temei juridic. Incheierea unui contract de subantrepriza. Efecte 

96. Vicii ascunse. Prescriptia dreptului material la actiune. Termenul si momentul de la care curge 

97. Lipsa procesului-verbal de receptie finala. Conditiile de restituire a garantiei de buna executie

98. Neexecutarea obligatiei de plata a contravalorii lucrarilor. Contract de credit incheiat de antreprenor. Dobanzi bancare. Legatura de cauzalitate

99. Pret forfetar. Lucrari suplimentare. Solicitarea diferentei de pret 

100. Refuzul antreprenorului de remediere a lucrarilor necorespunzatoare calitativ. Daune-interese. Inadmisibilitatea cumulului despagubirilor cu executarea in natura 

101. Raspundere contractuala. Penalitati de intarziere. Forta majora. Notiune 

102. Pretentii privind contravaloarea lucrarilor executate. Probe. Lipsa procesului verbal de receptie

103. Defectiuni. Raspunderea executantului. Conditii. Receptionarea lucrarii fara obiectiuni 

104. Raspunderea antreprenorului. Conditii. Culpa beneficiarului 

105. Termen de executie. Contractarea unor lucrari suplimentare. Clauza penala inaplicabila. Culpa beneficiarului 

106. Desfiintarea contractului de antrepriza. Vointa partilor. Apreciere. Obligarea antreprenorului la finalizarea lucrarii 

107. Antrepriza. Ajungere la termen. Efecte 

108. Expirarea contractului de antrepriza. Obligatia de restituire a bunurilor primite in temeiul conventiei

109. Subantrepriza. Actiune directa a lucratorilor impotriva beneficiarului lucrarii. Cerinte

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei23 mar. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini368
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Contractul de locatiune
Indisponibila
Evictiunea in contracte civile si comerciale. Practica judiciara autor Cristiana Dana Enache

Evictiunea in contracte civile si comerciale. Practica judiciara

Situatii speciale reglementate in Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 137/2002
26,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON