Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contestatia la executare. Practica judiciara. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-522-555-8
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

A doua editie a acestei lucrari pastreaza toate elementele relevante ale practicii judiciare actuale in materia contestatiei la executare, fiind excluse spetele de o mai mica relevanta sau cu privire la care practica s-a unificat. Au fost adaugate cateva exemple noi de solutii, privind situatii mai rar intalnite in practica, precum problema titlului executoriu in materia daunelor cominatorii, a calitatii procesuale a tertilor vatamati prin actele de executare sau a motivului de contestatie legat de modul de consemnare a cautiunii pentru licitatia bunului imobil urmarit.

Intreaga lucrare a fost adnotata cu trimiteri spre ultimele modificari legislative, inclusiv Noul Cod Civil, astfel ca prezenta lucrare este marcata de preocuparea constanta a echipei editoriale de a tine pasul cu dezvoltarile legislative si jurisprudentiale atat de accelerate.

Capitolul I. Generalitati. Tipuri de contestatie la executare

1. Contestatie care vizeaza lamurirea dispozitiilor unei hotarari judecatoresti. Calificare juridica

2. Contestatie la executare. Problema interpretarii titlului executoriu reprezentat de o decizie civila irevocabila. Proba negativa. Termenul de 6 luni prevazut de O.G. nr. 22/2002. Aplicabilitate

3. Natura termenului de 6 luni instituit de O.G. nr. 22/2002. Analiza compatibilitatii sale cu Constitutia si cu C.E.D.O. 

4. Contestatie la executarea propriu-zisa. Titlu executoriu reprezentat de proces-verbal de contraventie. Efectele contestarii titlului. Sanctiune 

5. 1. Aplicarea principiului disponibilitatii si limitele rolului activ al judecatorului 

5. 2. Calitatea procesuala activa a unui tert de a formula contestatie la titlu

5. 3. Calea de atac impotriva hotararii prin care a fost solutionata aceasta contestatie

6. Contestatie la executare cu privire la intelesul hotararii ce se executa. Motive invocate care nu se includ in dispozitiile art. 400 alin. (2) C. proc. civ. 

7. Executare silita pornita in baza unui contract de arenda. Motive ce pot fi invocate

8. Contestatie la executarea pornita in baza unui bilet la ordin. Drept de creanta prescris. Dreptul debitorului de a invoca prescriptia chiar si in cazul in care a efectuat plata creantei. Alegerea intre calea contestatiei la executare si opozitia cambiala. Efecte

9. Titlul executoriu in materia daunelor cominatorii. Efecte pe planul executarii silite. Executarea de bunavoie a obligatiei de a face intuitu personae

10. Cerere de anulare a actelor de executare. Invocarea art. 111 C. proc. civ. Aplicabilitate. Efecte

11. Partajarea in cadrul contestatiei la executare a bunului imobil aflat in coproprietate devalmasa. Pasiv succesoral. Efecte 

Capitolul al II-lea. Subiectele contestatiei la executare

12. Calitate procesuala activa. Tert vatamat prin actele de executare. Calitatea acestuia de detentor precar al bunului. Inopozabilitatea titlului executoriu. Efecte 

13. Calitate procesuala activa. Interes. Adjudecatarul unui imobil la licitatie publica. Consemnarea cautiunii in alta moneda decat cea in care este exprimat pretul de pornire. Efecte

14. Lipsa calitatii procesuale pasive a biroului executorului judecatoresc

15. Contestatie formulata de chirias impotriva evacuarii pornite de proprietar. Contract de inchiriere ulterior intrarii in patrimoniul intimatei a bunului. Locator cazut in pretentii fata de proprietarul intimat

16. Contestatie formulata de tertul poprit. Lipsa dovezii raportului juridic intre debitor si tertul poprit. Efecte

17. Contestatie formulata de tertul care invoca un drept real cu privire la bun 

18. Contestatia la executare formulata de un tert fata de hotararea judecatoreasca de intoarcere a executarii 

19. Contestatie la executare pentru lamurirea intelesului titlului executoriu, promovata de biroul executorului judecatoresc. Lipsa calitatii procesuale active 

20. Notiunea de titular al unui drept real. Interesul debitorului de a face contestatie chiar daca executarea se face asupra unui bun imobil. Efecte 

21. Titularul dreptului de administrare a bunului pus in executare. Calitatea sa in cadrul contestatiei la executare. Motive de recurs legate de autoritatea de lucru judecat si de lipsa de aparare

22. Contestatie formulata de fidejusorul poprit. Contract de garantie care vizeaza un credit ulterior achitat. Efecte cu privire la executarea pornita impotriva garantului

Capitolul al III-lea. Obiectul contestatiei la executare 

23. Antecontract de vanzare-cumparare. Opozabilitate fata de creditori. Efectele invocarii actului in cadrul contestatiei la executare 

24. Notiunea de titlu executoriu. Incidenta art. 372 C. proc. civ. Calitatea de debitor a chematului in garantie. Lipsa beneficiului de discutiune

25. Onorariu de executor si de avocat in faza executarii silite. Contestatie la executare pentru anularea procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare 

26. Raport de rudenie intre intimata creditoare si avocat. Cheltuielile de executare cuprinzand onorariul de avocat. Cenzurarea de catre instanta 

27. Contestatie formulata de asigurator impotriva executarii pornite impotriva sa. Titlu reprezentat de o hotarare penala. Problema opozabilitatii titlului. Cheltuieli de judecata pricinuite de procesul penal

28. Notiunea de bun afectat activitatii debitorului. Interpretare si efecte

29. Executare silita. Biletul la ordin. Conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca biletul la ordin. Lipsa uneia din conditiile esentiale. Sanctiune 

30. Titlu de creanta fiscala. Existenta unei proceduri speciale de contestare. Posibilitatea formularii contestatiei la executare

31. Necomunicarea titlului executoriu. Efecte

32. Executare silita imobiliara. Efectele executarii asupra bunurilor accesorii imobilului urmarit

33. Contestatie la executarea contra mostenitorilor. Caracterul de principiu al dispozitiilor art. 398 C. proc. civ. 

Capitolul al IV-lea. Competenta de solutionare a contestatiei la executare 

34. Executare in baza filei CEC. Lipsa dovezii infiintarii popririi. Competenta 

35. Competenta de solutionare a contestatiei la executare. Obligatia de verificare din oficiu a competentei instantei 

36. Contestatie la executare. Diferentiere fata de contestatia la titlu. Competenta. Conflict negativ

37. Contestatie la executare avand ca obiect acte ale administratiei fiscale. Competenta

38. Contestatie la executare vizand anularea unui contract de garantie imobiliara. Natura comerciala a cauzei

39. Contestatie la executare. Actiune in daune. Competenta materiala 

Capitolul al V-lea. Limitele de exercitare a contestatiei la executare 

40. Continutul actelor de executare. Necesitatea inscrierii in fals impotriva dovezii de comunicare a somatiei. Sanctiunea tardivitatii. Motiv nou de nulitate invocat in recurs – inadmisibilitate. Cheltuieli de judecata

41. Motive de contestatie care vizeaza titlul executoriu, reprezentat de o hotarare judecatoreasca. Neinvocarea vreunui motiv care sa se refere la actele de executare propriu-zise 

42. Punerea in executare a unei hotarari de reincadrare pe functia detinuta anterior. Autoritate de lucru judecat cu privire la modul de punere in executare a hotararii 

43. Lipsa actelor de executare. Prematuritatea introducerii contestatiei la executare

44. Contestatie impotriva executarii unei creante fiscale. Limitele investirii instantei. Calculul termenului de prescriptie in cazul executarii creantelor fiscale 

45. Inadmisibilitatea unei actiuni de drept comun in constatarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a unui debitor in cadrul executarii silite a unei hotarari judecatoresti 

46. Elementele esentiale ale somatiei. Importanta practica. Sanctiunea nerespectarii regulilor de forma si fond ale somarii debitorului

47. Contestatie la titlu. Conditii. Limite cu privire la autoritatea de lucru judecat 

48. Contestatie civila impotriva unui sechestru instituit in cadrul procedurii penale. Reguli de judecare. Problema cheltuielilor de judecata

49. Contestatie la executare. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Admiterea recursului si modificarea sentintei instantei de fond in sensul respingerii contestatiei la executare

50. Executarea contra mostenitorilor. Notificarea mostenitorilor majori in termen de 8 zile in mod colectiv la ultimul domiciliu al defunctului, pentru continuarea executarii. Intreruperea perimarii executarii prin introducerea de catre creditor a unei actiuni de partaj 

51. Desfiintarea titlului executoriu. Instanta competenta sa dispuna intoarcerea executarii silite

52. Contestatie la titlu. Diferenta fata de cererea de indreptare a hotararii. Eficienta si utilitatea constatarilor instantei fata de modul de executare a titlului. Efecte

53. Contestatie la titlu impotriva unei hotarari de stabilire a unei drept de servitute. Autoritatea de lucru judecat fata de procedura de lamurire a dispozitivului

54. Contestatie la executare. Exceptia autoritatii de lucru judecat 

Capitolul al VI-lea. Termenul de exercitare a contestatiei la executare 

55. Termen de exercitare a contestatiei. Sechestru pe bunuri mobile. Momentul de la care incepe sa curga termenul

56. Contestatie la titlu. Termen de formulare. Interpretarea legii si aplicarea legii procedurale in timp si pentru situatii tranzitorii 

57. Termen de formulare a contestatiei. Concursul intre legea procesuala noua si cea veche. Efecte 

58. Data certa. Dovada inregistrarii contestatiei. Tardivitate 

59. Termen de formulare a contestatiei introduse de un tert. Efectele casarii in apel cu trimitere spre rejudecare. Modificarea contestatiei la executare

60. Cerere de anulare a actului de adjudecare. Motive de nulitate absoluta. Calificare ca si contestatie la executare. Efecte. Termen de exercitare 

61. Amenda civila. Posibilitatea anularii in tot sau in parte a amenzii pe calea contestatiei la executare. Termenul de formulare si modul de calcul al acestuia 

Capitolul al VII-lea. Procedura de judecata a contestatiei la executare 

62. Citare. Normele procedurale de judecata a contestatiei 

63. Contestatie la executare (cu o terta persoana). Cai de atac diferite. Disjungerea contestatiilor 

64. Suspendarea judecatii in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006. Momentul formularii cererii de suspendare. Efecte 

65. Conexarea contestatiei la executare cu opozitia la executare cambiala. Recalcularea pretentiilor 

66. Opozitie la executarea biletului de ordin. Contestatie trimisa prin posta. Calculul termenului. Efecte

67. Recalificarea caii de atac din recurs in apel. Motive. Problema calificarii caii de atac dupa stramutarea cauzei

68. Calificarea caii de atac impotriva sentintei privind contestatia la executare. Criteriul valoric. Inadmisibilitatea unui nou recurs

69. Cerere de suspendare a executarii silite formulata in cadrul contestatiei. Exceptia tardivitatii. Ordinea de solutionare. Efecte 

70. Contestatie formulata in baza art. 75 din Legea nr. 99/1999. Cale speciala prevazuta de lege. Efecte. Competenta de solutionare a cauzei

71. Necitarea adjudecatarului in contestatia la executare. Nulitatea hotararii 

72. Contestatie la titlu pentru lamurirea efectelor dispozitivului. Tranzactie incheiata de parti cu privire la dreptul material aflat la baza executarii. Inadmisibilitatea tranzactiei

73. Cerere de revizuire intemeiata pe contrarietate intre doua hotarari date in materia contestatiei la executare. Admisibilitate. Analiza motivului de revizuire 

Capitolul al VIII-lea. Incidente cu privire la executarea silita, invocate pe calea contestatiei la executare 

74. Contestatie formulata de debitorii garanti ipotecari. Plata in numerar a valorii imobilului ipotecat. Efecte. Creditor care a dobandit creanta prin cesiune. Calculul si natura termenului de prescriptie 

75. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Calculul termenului de 3 ani. Semnificatia platilor partiale facute catre girant

76. Perimarea executarii silite. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Notiunea de „act de executare”. Efecte 

77. Perimarea executarii. Notiunea de act de executare

78. Bilet la ordin. Termen de prescriptie special prevazut de O.U.G. nr. 51/1998. Modul de calcul al acestui termen. Existenta unui contract de cesiune de creanta. Efecte 

79. Act intreruptiv al prescriptiei dreptului de a cere executarea unei obligatii principale. Efecte asupra executarii unui contract accesoriu contractului principal 

80. Perimarea executarii silite. Efecte 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei06 dec. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini336
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a