Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contestatia in anulare in procesul civil

ISBN/ISSN: 978-606-27-1315-7
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 49,00 RON
29,40 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Contestatia in anulare in procesul civil cuprinde o selectie de hotarari judecatoresti recente, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel Bucuresti, precum si de alte instante judecatoresti din tara, considerate relevante pentru modul de interpretare si aplicare a normelor ce reglementeaza calea extraordinara de atac a contestatiei in anulare, cuprinse in Codul de procedura civila in vigoare.

Structurata in cinci capitole, culegerea Contestatia in anulare in procesul civil urmeaza modul de organizare a dispozitiilor legale, analizand obiectul contestatiei in anulare, competenta de solutionare a acesteia, termenul de exercitare, motivele contestatiei in anulare si judecarea acestei cai extraordinare de atac.

Acolo unde a fost necesar, au fost facute adnotari cu privire la modificarile aduse dispozitiilor Codului de procedura civila cu incidenta in materie prin Legea nr. 310/2018.

Capitolul I. Obiectul contestatiei in anulare 

1. Hotarare prin care s‑a respins, ca inadmisibil, recursul, pronuntata in procedura de filtru. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare 

2. Solutie pronuntata in calea de atac a recursului, de completul de filtru. Nelegala indeplinire a procedurii de citare. Contestatie in anulare admisa

3. Hotarare prin care a fost solutionata o alta contestatie in anulare. Caracterul limitativ al motivelor expres prevazute de lege

4. Contestatie in anulare de drept comun formulata impotriva unei decizii prin care a fost solutionata o alta contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate. Analiza prioritara a admisibilitatii caii de atac de retractare 

5. Atacarea pe calea contestatiei in anulare a unei decizii date asupra unei contestatii in anulare. Motive de contestatie in anulare expres si limitativ prevazute de lege. Critici privind terminologia folosita de instanta in partea introductiva si in dispozitivul deciziei atacate, precum si aspecte care vizeaza fondul pretentiilor

6. Incheiere definitiva, data fara citarea partilor. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare

7. Incheiere definitiva, pronuntata in solutionarea unei cereri de stramutare. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare

Capitolul al II‑lea. Instanta competenta

8. Contestatie in anulare. Cale de atac de retractare. Instanta competenta sa o solutioneze

9. Competenta instantei care a pronuntat hotararea contestata de a‑si retracta propria hotarare. Declinarea competentei de catre instanta superioara investita

Capitolul al III‑lea. Termenul de exercitare

10. Termenul de declarare a contestatiei in anulare. Comunicarea actelor de procedura la adresa indicata de parte. Pierderea termenului procedural. Respingerea contestatiei in anulare, ca tardive formulata

11. Nemotivarea contestatiei in anulare in termenul legal. Nulitate 

12. Contestatie in anulare tardiv declarata. Termen imperativ prevazut de lege 

13. Pierderea dreptului procesual neexercitat in termenul prevazut de lege, ca efect al decaderii. Contestatie in anulare tardiva

14. Contestatie in anulare speciala. Termen de declarare. Completarea cererii. Nulitate. Notiunea de „eroare materiala”

15. Termenul de declarare a contestatiei in anulare. Mod de calcul. Momentul de inceput al cursului termenului

16. Contestatie in anulare tardiv declarata. Termenul de exercitare a contestatiei in anulare in ipoteza in care hotararea a fost comunicata in interiorul termenului de un an de la data ramanerii definitive 

17. Nepromovarea in termen a contestatiei in anulare. Cerere transmisa prin fax dupa implinirea termenului. Decaderea din dreptul de a mai exercita calea de atac

Capitolul al IV‑lea. Motivele contestatiei in anulare

18. Fixarea cadrului procesual prin cererea de chemare in judecata. Caracterul limitativ al motivelor de contestatie in anulare. Nepronuntarea instantei de recurs asupra motivelor invocate prin cererea de recurs, in raport de continutul cererii de chemare in judecata

19. Indeplinirea procedurii de citare la termenul la care s‑a judecat recursul. Invocarea lipsei obiectului cererii din cuprinsul citatiei. Eroare materiala. Invocarea incalcarii unor dispozitii legale de catre instanta de recurs, precum si incorecta retinere a unor temeiuri de drept. Emiterea de catre instanta de recurs a unei „decizii” in locul unei „incheieri”

20. Vatamarea partii nelegal citate. Legitimarea procesuala activa a organizatiei sindicale. Cerere de chemare in judecata si cerere de apel introduse de sindicatul din care contestatorul facea parte la data introducerii actiunii, cu acordul acestuia din urma. Locul citarii

21. Nelegala indeplinire a procedurii de citare la termenul la care s‑a judecat apelul. Admiterea contestatiei si rejudecarea apelului. Admiterea in parte a cererii privind cheltuielile de judecata

22. Legala indeplinire a procedurii de citare. Pretinsa greseala de judecata. Inadmisibilitatea evaluarii legalitatii solutiei instantei de apel in procedura contestatiei in anulare

23. Nelegala citare a partii, asociata cu neprezentarea acesteia la termenul cand a avut loc judecata. Mentiuni obligatorii in cuprinsul citatiei. Eroare materiala

24. Procedura de intocmire a citatiei. Motivul contestatiei in anulare privitoare la gresita alcatuire a instantei la data pronuntarii hotararii judecatoresti contestate

25. Comunicarea actului de procedura. Situatia in care destinatarul corespondentei nu este gasit la adresa. Cadrul legal aplicabil

26. Nelegala citare a partii apelante la termenul cand a avut loc judecata. Anularea hotararii atacate si rejudecarea apelului. Pronuntarea unei singure hotarari

27. Motivul privind necompetenta absoluta a instantei, care a omis a se pronunta asupra exceptiei corespunzatoare, ce fusese invocata in fata ei. Necompetenta sectiei specializate pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale. Posibilitatea partii de a critica dispozitia primei instante prin intermediul apelului, si nu al contestatiei in anulare 

28. Incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei. Calificarea juridica a caii de atac exercitate. Recurs impotriva incheierii prin care s‑a respins, ca inadmisibila, cererea de chemare in garantie

29. Eroare materiala. Omisiunea verificarii datei depunerii apelului. Evaluarea mijloacelor de proba 

30. Contestatie in anulare speciala. Eroare materiala. Anularea apelului ca tardiv declarat. Gresita determinare a datei de la care curgea termenul procedural de declarare a apelului

31. Eroare materiala. Legala citare a partii la termenul la care s‑a judecat recursul. Lipsa de relevanta a lipsei partii si a avocatului sau 

32. Eroare materiala. Repunerea in discutie a limitelor investirii instantei. Inadmisibilitate

33. Contestatie in anulare speciala. Obiectul si motivele acesteia. Principiul securitatii juridice. Invocarea unor greseli de apreciere a probelor ori de interpretare a dispozitiilor legale incidente

34. Contestatie in anulare speciala. Eroare materiala si eroare de judecata. Reinterpretarea normei legale aplicate de instanta de apel

35. Contestatie in anulare speciala. Conditii de admisibilitate. Eroare materiala. Scopul reglementarii cuprinse in art. 503 alin. (3) raportat la alin. (2) pct. 2 NCPC

36. Contestatie in anulare speciala. Eroare materiala. Invocarea excluderii gresite de la aplicare a unor norme legale. Reaprecierea probelor, rejudecarea fondului cauzei. Inadmisibilitate

37. Contestatie in anulare speciala. Decizie pronuntata de instanta de apel intr‑un conflict de munca. Hotarare nesupusa recursului. Eroare materiala

38. Contestatie in anulare speciala. Decizie pronuntata de instanta de apel intr‑un conflict de munca. Termen de declarare a apelului. Critica adusa rationamentului instantei de apel in ceea ce priveste natura litigiului 

39. Contestatie in anulare speciala. Invocarea unor motive de reformare a deciziei contestate. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare 

40. Contestatie in anulare speciala. Eroare materiala. Critici vizand pretinse greseli de judecata si erori de tehnoredactare 

41. Eroare materiala. Argumente ce nu se subsumeaza motivului de contestatie in anulare invocat. Limita verificarilor ce pot fi realizate de instanta pe calea contestatiei in anulare. Invocarea lipsei dovezii calitatii de reprezentant a persoanei care a semnat cererea de apel

42. Eroare materiala. Invocarea unei cauze care nu se circumscrie motivelor de contestatie in anulare prevazute de lege – admiterea exceptiei autoritatii de lucru judecat de catre instanta de apel fara a exista o dezbatere in contradictoriu. Respectarea principiului contradictorialitatii

43. Eroare materiala. Critici aduse rationamentului judiciar al instantei care a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei in anulare. Cerere de apel formulata inainte de comunicarea hotararii atacate. Completarea motivelor de apel ulterior implinirii termenului de apel 

44. Contestatie in anulare speciala. Invocarea stabilirii eronate in apel a legalei comunicari a sentintei atacate. Inadmisibilitate

45. Eroare formala. Recurs respins ca tardiv declarat. Necomunicarea sentintei la domiciliul procesual ales 

46. Contestatie in anulare speciala. Cale de atac de retractare, iar nu de reformare. Critici privind nerespectarea normelor de procedura cu privire la amanarea pronuntarii

47. Contestatie in anulare speciala. Critici privind administrarea si aprecierea depozitiei unuia dintre martorii audiati in cauza 

48. Contestatie in anulare speciala. Inadmisibilitate. Critica solutiei date fondului cauzei de catre instanta de apel – interpretarea gresita data dispozitiilor legale, crearea unei stari de discriminare 

49. Eroare materiala. Gresita calificare a actiunii. Problema de interpretare a actelor procedurale si de aplicare a legii ce nu se incadreaza intre motivele de retractare a hotararii

50. Eroare materiala. Sustineri care necesita o analiza in drept – nulitatea ordinului de eliberare din functie, modul de solicitare si comunicare a listei cu functiile publice vacante. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare 

51. Eroare materiala. Circumstanta substantiala de natura sa justifice redeschiderea procesului judecat definitiv. Motiv de recurs neinvocat in termen. Omisiunea instantei de recurs de a analiza respectarea principiului neretroactivitatii. Schimbarea cauzei in recurs

52. Eroare materiala. Critica referitoare la eroarea de rationament privind extinderea efectelor admiterii singurului apel declarat de un parat si asupra celorlalti parati. Omisiunea cercetarii unui motiv de casare. Motiv de contestatie care nu se circumscrie ipotezelor limitativ reglementate. Inadmisibilitate

53. Contestatie in anulare speciala. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate in calea extraordinara de atac. Relevanta exceptiei. Inadmisibilitatea solicitarii de sesizare a Curtii Constitutionale 

54. Eroare materiala. Apel solutionat exclusiv prin analiza calitatii procesuale a partilor. Critici a caror examinare antameaza cercetarea fondului. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unui motiv de recurs. Inadmisibilitatea invocarii acestui motiv in cazul hotararilor de apel nesupuse recursului

55. Eroare materiala. Aprecierea instantei de apel asupra probelor si a dispozitiilor legale. Argumente ce nu se circumscriu motivului de contestatie in anulare invocat. Admiterea contestatiei la executare si anularea proceselor‑verbale de sechestru asigurator. Critica privind eroarea instantei de apel referitoare la faptul ca sentinta de anulare a deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nu era definitiva 

56. Eroare materiala. Necitarea apelantului cu mentiunea timbrarii, dupa respingerea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. Situatie care nu se subsumeaza motivului de contestatie in anulare invocat

57. Eroare materiala. Pretinsa omisiune a analizarii unui motiv de casare neindicat. Analiza motivelor de recurs invocate, iar nu a fiecarui argument in parte 

58. Critici aduse rationamentului instantei de control judiciar – eroarea instantei de apel privind necesitatea contestarii de catre parte a raportului de expertiza; retinerea eronata a autoritatii de lucru judecat. Reexaminarea fondului cauzei ori reaprecierea materialului probator administrat pe calea contestatiei in anulare. Inadmisibilitate 

59. Cerere prin care se tinde la rejudecarea apelului. Critica adusa modului de interpretare a probelor ce a determinat solutia eronata de respingere a cererii reconventionale. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare 

60. Eroare materiala. Invocarea unor aspecte de netemeinicie a deciziei atacate. Verificarea conditiilor in care adeverinta doveditoare depusa poate fi valorificata in calculul pensiei 

61. Eroare materiala. Omisiunea studierii unor adeverinte din care ar reiesi ca s‑a retinut si virat CAS, in vederea revizuirii dreptului de pensie. Lipsa unor circumstante substantiale si imperative, de natura sa justifice redeschiderea procesului definitiv judecat. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare 

62. Eroare materiala. Admisibilitatea contestatiei in anulare. Corecta calculare a termenului de apel, cu consecinta respingerii acestuia, ca tardiv declarat. Respingerea caii extraordinare de atac, ca neintemeiata

63. Recurs admis, declarat de o alta parte decat cea care formuleaza contestatia in anulare. Erori materiale. Cerere care tinde la reformarea solutiei pronuntate in recurs. Inadmisibilitate

64. Cercetarea de catre instanta de recurs a motivelor de casare invocate in termen. Inadmisibilitatea reformarii solutiei prin rediscutarea cauzei

65. Invocarea unor motive de contestatie in anulare care nu se circumscriu dispozitiilor legale. Critici privind modul de emitere si de comunicare a citatiilor, precum si inregistrarea dosarului la instanta de recurs inainte de implinirea termenului de recurs. Notiunea de „eroare materiala”. Nesolutionarea dosarului ANRP

66. Motivele de contestatie in anulare. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unui motiv de recurs privind autoritatea de lucru judecat

67. Contestatie in anulare speciala. Omisiunea cercetarii unui motiv de apel 

Capitolul al V‑lea. Judecarea contestatiei in anulare si calea de atac 

68. Suspendarea hotararii a carei anulare se cere. Dispozitii aplicabile, derogatorii de la procedura ordonantei presedintiale 

69. Contestatie in anulare netimbrata. Sanctiune. Cale de atac declarata impotriva deciziei de anulare a unei contestatii in anulare. Ordinea solutionarii exceptiilor 

70. Neindeplinirea cerintei de forma a timbrarii. Anularea contestatiei in anulare, ca netimbrata

71. Litigiu avand ca obiect deschiderea procedurii adoptiei. Apel declarat impotriva deciziei definitive prin care a fost solutionata contestatia in anulare. Inadmisibilitate

72. Recurs declarat impotriva unei decizii definitive, pronuntate in contestatie in anulare. Inadmisibilitate 

73. Hotarare data in solutionarea contestatiei in anulare, nesupusa recursului. Inadmisibilitatea recursului declarat

74. Contestatie in anulare formulata impotriva unei hotarari definitive. Recurs inadmisibil

75. Contestatie in anulare formulata impotriva unei decizii pronuntate intr‑un recurs declarat impotriva unei incheieri de suspendare a judecarii cauzei. Recurs formulat impotriva hotararii date in contestatie in anulare. Admisibilitatea recursului numai daca hotararea atacata cu contestatie in anulare este susceptibila de recurs

76. Contestatie in anulare declarata impotriva deciziei prin care a fost respinsa, ca inadmisibila, o alta contestatie in anulare. Recurs declarat impotriva deciziei prin care a fost constatata perimata contestatia in anulare. Lipsa din cererea de recurs a motivelor de nelegalitate. Nulitate

Detalii tehnice
Data aparitiei23 sept. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-40%
Revizuirea in procesul civil_Uta, Comsa
-40%
Remedii si cai de atac in domeniul achizitiilor publice - Dumitru Daniel Serban

Remedii si cai de atac in domeniul achizitiilor publice

Legea nr. 101/2016 – geneza, interpretare, limite, perspective
165,00 RON 99,00 RON
Indisponibila
Fond funciar - Mihaela Cristina Mocanu
-40%
Apelul in procesul civil - Uta

Apelul in procesul civil. Practica judiciara

Practica judiciara
49,00 RON 29,40 RON