Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contestatia in anulare. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-390-5
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: IN STOC

   Aceasta culegere contureaza o imagine de ansamblu a practicii judiciare in domeniul contestatiei in anulare, fiind rezumate 297 de decizii in materie; sunt cuprinse astfel cele mai noi solutii date in practica de curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si orientarile de principiu ale fostei Curti Supreme de Justitie, care au ramas la fel de valabile si astazi.


   Cartea este structurata in 9 capitole referitoare la caracterele juridice ale contestatiei, obiectul acesteia, partile care pot introduce contestatia, tipurile de contestatie si particularitatile fiecareia (motive, conditii de admisibilitate), procedura de judecata, solutii, caile de atac, decizii ale Curtii Constitutionale si hotarari CEDO in materie.

Capitolul I. Definire si caractere juridice

§1. Cale extraordinara de atac 

1. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate

2. Finalitatea caii de atac extraordinare a contestatiei in anulare. Invocarea neregularitatii comunicarii hotararii instantei de apel

3. Contestatie in anulare. Conditii pentru a putea fi promovata in temeiul art. 317 pct. 1 C. proc. civ. 

§2. Cale de retractare a unei hotarari de catre instanta care a pronuntat-o 

4. Retractarea hotararii date in recurs in cazurile prevazute de art. 318 C. proc. civ. Imposibilitatea rediscutarii fondului recursului

5. Contestatia in anulare, cale de retractare, iar nu de reformare a solutiei atacate 

6. Contestatie in anulare. Critici care vizeaza incompatibilitatea completului care a judecat contestatia in anulare precedenta. Inadmisibilitate

7. Retractarea hotararii pentru repararea unor nereguli procedurale. Imposibilitatea examinarii justetei solutiei pronuntate

8. Contestatie in anulare. Admisibilitate. Omisiunea cercetarii unui motiv de casare. Inteles

9. Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea repunerii in discutie a unor probleme de fond ce au fost solutionate de catre instanta de recurs

10. Contestatie in anulare. Cazurile in care instanta isi poate retracta propria hotarare

§3. Desfiintarea hotararii numai in cazurile expres si limitativ prevazute de lege 

11. Contestatie in anulare. Admisibilitate 

12. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate. Critica motivarii deciziei de recurs 

13. Contestatie in anulare. Motive 

14. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate

15. Contestatie in anulare. Recurs nul. Invocarea netemeiniciei deciziei pronuntate in recurs

16. Contestatie in anulare. Nerespectarea principiului oralitatii dezbaterilor. Inadmisibilitate

17. Contestatie in anulare intemeiata pe alte motive decat cele prevazute expres si limitativ de lege

18. Neincadrarea motivelor invocate de contestator in cele prevazute expres si limitativ de lege pentru exercitarea contestatiei in anulare. Mod de solutionare

19. Motive expres si limitativ prevazute de art. 318 C. proc. civ. Imposibilitatea extinderii lor

20. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate. Caracterul strict si limitativ al situatiilor de admisibilitate a unei contestatii in anulare 

21. Contestatie in anulare. Plecarea paratului-contestator in strainatate. Neachitarea taxei judiciare de timbru. Netemeinicie

22. Contestatie in anulare. Motiv neprevazut de lege 

§4. Nu suspenda de drept executarea hotararii contestate 

23. Suspendarea executarii hotararii a carei anulare se cere pe calea contestatiei in anulare. Conditii. Respingere 

24. Posibilitatea instantei de a suspenda executarea hotararii judecatoresti contestate. Conditii 

Capitolul II. Obiectul contestatiei in anulare

§1. Hotarari ce pot forma obiectul contestatiei in anulare de drept comun 

1.1. Hotararile instantelor de recurs 

1.1.1. Decizii de casare cu retinere sau cu trimitere

25. Contestatie in anulare. Decizie de casare cu trimitere

1.1.2. Decizii prin care s-a admis recursul si s-a statuat asupra fondului 

26. Decizie de admitere a recursului. Necitare mandatar. Nulitate acte de procedura

27. Contestatie in anulare. Motive

1.1.3. Decizii de respingere a recursului ca nefondat 

28. Contestatie in anulare. Cazul prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. Omisiunea chemarii in judecata a altei persoane

1.1.4. Decizii prin care se respinge sau se anuleaza recursul in temeiul unei exceptii procesuale, fara a mai fi cercetat pe fond 

29. Lipsa de procedura. Necitarea partii la domiciliul ales la instanta de recurs, conform art. 98 C. proc. civ.

30. Contestatie in anulare. Cazul prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Conditii

31. Recurs anulat ca netimbrat. Citarea recurentei la adresa indicata prin cererea de recurs

1.1.5. Decizii prin care se constata perimarea recursului 

32. Recurs perimat. Invocarea pe calea contestatiei in anulare a unor motive de recurs 

1.2. Hotararile instantelor de apel 

1.2.1. Decizii date in apel, atacate cu recurs, care insa a fost respins intrucat avea nevoie de verificari de fapt, anulat, respins in temeiul unei exceptii procesuale sau perimat 

33. Contestatie in anulare. Incalcarea de catre instanta de apel a dispozitiilor de ordine publica referitoare la competenta dupa valoare

34. Contestatie in anulare. Recurs perimat. Admisibilitate 

1.2.2. Deciziile instantelor de apel care nu sunt susceptibile, potrivit legii, de recurs 

35. Contestatie in anulare. Decizie prin care s-a respins apelul. Neincidenta motivului inscris in art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. 

1.3. Hotararile primei instante

1.3.1. Sentinte nesusceptibile de apel, atacate cu recurs, dar care a fost respins intrucat avea nevoie de verificari de fapt, anulat, respins in temeiul unei  exceptii procesuale sau perimat 

36. Contestatie in anularea sentintei instantei de fond. Neexercitarea caii de atac a recursului. Solutie 

37. Contestatia in anulare de drept comun. Conditii privind admisibilitatea acesteia 

38. Nelegalitatea procedurii de citare. Posibilitatea invocarii neregularitatii procedurale 

39. Contestatie in anulare impotriva unei sentinte pronuntata in anul 1994, avand ca obiect plangere la Legea nr. 18/1991. Invocarea incalcarii normelor de competenta

1.4. Hotararile pronuntate in cererile de revizuire, in contestatiile in anulare si in contestatiile la executare, daca sunt irevocabile 

40. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. (1) C. proc. civ. Citarea societatii comerciale supusa procedurii insolventei prin administrator judiciar, conform art. 87 pct. 5 C. proc. civ.

41. Cerere de revizuire respinsa ca inadmisibila. Contestatia in anularea hotararii de solutionare a caii extraordinare de atac 

42. Hotarare pronuntata in cadrul contestatiei in anulare. Admisibilitatea contestatiei exercitate impotriva acestei hotarari 

43. Contestatie in anulare. Hotarare de solutionare a unei alte contestatii. Admisibilitate

44. Hotarare pronuntata in cadrul contestatiei la executare. Inexistenta motivelor de retractare a hotararii 

§2. Hotarari ce pot forma obiectul contestatiei in anulare speciala 

2.1. Decizii pronuntate de instantele de recurs numai in ceea ce priveste solutionarea recursului 

45. Hotarare de respingere a recursului. Contestatie in anulare. Conditii 

46. Contestatie in anulare. Reiterarea motivului de recurs privind nelegala citare a partii in apel. Inadmisibilitate

47. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate 

48. Contestatie in anulare formulata impotriva unei hotarari judecatoresti prin care s-a solutionat o cerere de revizuire. Cerere inadmisibila

49. Hotarare de solutionare a contestatiei in anulare. Inadmisibilitatea unei noi contestatii

2.2. Hotarari pronuntate de judecatorii in ultima instanta

50. Contestatie in anulare. Incheiere pronuntata de judecatorie in baza art. 580 (3) C. proc. civ. 

§3. Hotarari ce nu pot forma obiectul contestatiei in anulare

51. Contestatie in anulare. Incheiere de stramutare. Inadmisibilitate 

52. Contestatie in anulare. Incheiere de stramutare. Inadmisibilitate 

53. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare a unei hotarari arbitrale. Inaplicabilitatea art. 317 alin. (2) C. proc. civ.

54. Hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare

55. Incheiere premergatoare judecarii cererii de revizuire. Inadmisibilitatea atacarii pe calea contestatiei in anulare

56. Hotarare pronuntata in solutionarea recursului in interesul legii. Contestatie in anulare. Admisibilitate

57. Contestatie in anulare. Incheiere de indreptare a erorii materiale atacata cu apel. Inadmisibilitate

Capitolul III. Subiectele contestatiei in anulare 

§1. Partile care au participat la judecarea pricinii in care s-a pronuntat hotararea ce se ataca 

58. Contestatie in anulare. Persoanele care pot fi parti 

59. Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa. Cerere formulata de reprezentantul partii. Consecinte

60. Contestatie in anulare. Admisibilitatea cererii formulate de intervenientul in interes alaturat unei parti

61. Contestatie in anulare promovata de o terta persoana. Inadmisibilitate 

62. Contestatie in anulare formulata de o persoana fara calitate procesuala. Inadmisibilitate

63. Contestatie in anulare. Persoana care justifica interes in exercitarea acestei cai extraordinare de atac 

64. Contestatie in anulare. Articolul 317 pct. 1 C. proc. civ. Calitate procesuala activa 

65. Contestatie in anulare. Contestator care nu a fost parte in pricina in care s-a pronuntat hotararea a carei anulare o cere. Lipsa calitatii procesuale active a contestatorului 

§2. Procurorul

66. Contestatie in anulare. Procedura necontencioasa. Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Capitolul IV. Contestatia in anulare de drept comun 

§1. Motive 

1.1. Procedura de citare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii

1.1.1. Citarea era obligatorie in cauza sau atunci cand legea a lasat la aprecierea instantei acest aspect, s-a dispus citarea 

67. Contestatie in anulare. Necitare mandatar. Nulitate acte de procedura

68. Incheiere de indreptare a erorii materiale pronuntata fara citarea partilor. Respingerea contestatiei in anulare 

69. Recurs in anulare. Nelegala citare a partilor. Consecinte

70. Contestatia in anulare fundamentata pe art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Parte prezenta la judecarea recursului 

71. Contestatie in anulare. Omisiunea mentionarii in citatie a numarului completului de judecata

72. Contestatie in anulare. Termen in cunostinta. Schimbarea sediului instantei 

1.1.2. Partea nu a fost deloc citata sau procedura de citare nu a fost legal indeplinita si partea a lipsit, astfel incat viciul de procedura nu s-a acoperit in conditiile art. 89 alin. (2) C. proc. Civ. 

73. Contestatie in anulare. Cazuri. Respingerea cererii de introducere in proces a unei parti. Inadmisibilitate 

74. Citarea persoanei juridice prin afisare pe tot parcursul judecarii litigiului. Nerealizarea motivului prevazut de art. 317 C. proc. civ. 

75. Lipsa de procedura. Semnificatie

76. Contestatie in anulare. Invocarea citarii nelegale raportat la lipsa dreptului la aparare ca temei al contestatiei prevazute de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 

77. Contestatie in anulare. Alegere de domiciliu. Citare

78. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 pct. 1 C. proc. civ. Schimbarea domiciliului partii in timpul judecarii cauzei. Consecinte

79. Contestatie in anulare. Schimbarea numelui partii in cursul judecatii. Consecinte 

80. Contestatie in anulare. Schimbarea sediului societatii comerciale. Neefectuarea mentiunii la registrul comertului 

81. Contestatie in anulare. Citarea societatii comerciale prin afisare. Conditii 

82. Contestatie in anulare. Lipsa de procedura. Conditii de admisibilitate 

83. Contestatie in anulare. Solutionarea contestatiei in anulare cu procedura de citare a partilor viciata. Motiv de introducere a unei noi contestatii. Admisibilitate 

84. Contestatie in anulare formulata in temeiul dispozitiilor art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Intelesul reglementarii

85. Contestatie in anulare. Procedura de citare. Avocat prezent 

86. Contestatie in anulare. Cuprinsul citatiei. Lipsa din procesul-verbal de citare a mentiunii „la mansarda”. Consecinte 

87. Contestatie in anulare. Invocarea citarii nelegale raportat la nerespectarea termenului de citare ca temei al contestatiei prevazute de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 

88. Preschimbarea termenului de judecata. Necitarea partilor pentru noul termen. Contestatie in anulare

1.1.3. Neregularitatea procedurala a intervenit la ultimul termen de judecata, cand s-a solutionat cauza

89. Contestatie in anulare intemeiata pe art. 317 C. proc. civ. Termen in cunostinta 

90. Neindeplinirea procedurii de citare. Contestatie in anulare. Admisibilitate 

91. Contestatie in anulare. Parte prezenta in instanta la judecarea recursului

92. Contestatie in anulare. Citarea legala a partilor. Consecinte

93. Contestatie in anulare. Cazul prevazut de art. 317 alin. (1) C. proc. civ. Imposibilitatea prezentarii partii. Consecinte

94. Conditii de admisibilitate a contestatiei in anulare 

95. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Efectuarea procedurii de citare cu paratul pentru termenul cand s-a judecat pricina in fond. Consecinte

1.2. Hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta 

1.2.1. Se poate invoca incalcarea normelor de competenta

96. Competenta. Contestatie in anulare 

97. Contestatie in anulare pentru incompatibilitatea unuia din membrii completului. Inadmisibilitate 

98. Contestatie in anulare. Respectarea normelor privitoare la competenta de catre instanta de recurs. Respingere

99. Contestatia in anulare. Decizie pronuntata de instanta de recurs. Incompatibilitatea unuia din membrii completului care a solutionat apelul. Inadmisibilitate 

100. Sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate. Competenta instantei de a adopta masurile procedurale ce se impun in cauza 

1.2.2. Se poate invoca doar incalcarea normelor de competenta de ordine publica 

101. Contestatie in anulare. Conditii 

102. Recurs inadmisibil. Neincidenta dispozitiilor art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

103. Contestatie in anulare. Motiv prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 2 raportat la art. 24 alin. (1) si art. 27 pct. 7 C. proc. civ. Solutie 

104. Contestatie in anulare prevazuta de art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. Nerespectarea normelor de ordine publica privind competenta. Consecinte 

105. Contestatie in anulare. Recurs anulat ca nemotivat. Invocarea de catre contestator a incalcarii dispozitiilor de ordine publica referitoare la conflictul de interese 

1.2.2.1. Competenta generala

106. Somatie de plata. Clauza compromisorie. Necompetenta instantelor judecatoresti fata de incheierea unei conventii de arbitraj. Contestatie in anulare. Admisibilitate 

1.2.2.2. Competenta materiala 

107. Contestatie in anulare. Incalcarea dispozitiilor referitoare la competenta

108. Contestatie in anulare fondata pe dispozitiile art. 317 alin. (2) C. proc. civ. Desfacerea contractului de munca in temeiul art. 130 lit. a) Codul muncii unui functionar public. Competenta. 

109. Contestatie in anulare. Efecte. Recurs la recurs. Inadmisibilitate 

1.2.2.3. Competenta teritoriala exclusiva

110. Contestatie in anulare. Solutionarea recursului dupa ce s-a dispus suspendarea judecatii de instanta de judecata investita cu rezolvarea unei cereri de stramutare. Inaplicabilitatea art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., in cazul in care cererea de stramutare a fost respinsa 

1.2.3. Incalcarea normelor de competenta poate fi invocate numai daca exceptia de necompetenta nu a fost invocata si respinsa in fata instantei a carei hotarare se ataca 

111. Solutionarea de catre instanta de recurs a exceptiei necompetentei materiale. Invocarea din nou a necompetentei materiale pe calea contestatiei in anulare

112. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate. Necompetenta instantei in solutionarea recursului. Norma speciala 

§2. Conditii de admisibilitate

2.1. Hotararea atacata sa fie irevocabila

113. Contestatia in anulare. Nelegala citare. Necomunicarea hotararii contestate 

114. Conditii privind admisibilitatea contestatiei in anulare de drept comun. Sentinta irevocabila ca urmare a respingerii apelului si a renuntarii la judecata recursului 

115. Hotarare de solutionare a recursului. Neinvocarea nelegalei citari. Consecinte 

116. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate ca urmare a neutilizarii cailor de atac prevazute de lege pentru hotararea a carei anulare se cere

117. Contestatie in anulare. Cazul prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. Conditii 

118. Contestatie in anulare. Neexercitarea de atac. Consecinte

2.2. Motivul pe care se sprijina contestatia in anulare sa nu fi putut fi invocat pe calea apelului sau a recursului 

119. Contestatie in anulare. Neinvocarea in cadrul recursului a incalcarii normelor de ordine publica privind competenta 

120. Contestatie in anulare. Reiterarea motivului privind nelegala citare invocat in recurs. Inadmisibilitate 

121. Contestatia in anulare. Inadmisibilitate pentru motivul prevazut de art. 317 pct. 2 C. proc. civ., daca acest motiv putea fi invocat in calea de atac a apelului ori a recursului

122. Contestatie in anulare. Drept de aparare incalcat

123. Contestatia in anulare intemeiata de dispozitiile art. 317 alin. (2) C. proc. civ. Recurs solutionat in fond. Inadmisibilitate 

124. Nelegala citare. Lipsa optiunii partii in ceea ce priveste exercitarea recursului sau a contestatiei in anulare

125. Invocarea exceptiei necompetentei materiale direct pe calea contestatiei in anulare. Consecinte

126. Contestatie in anulare. Sentinta pronuntata de tribunal in prima instanta. Neexercitarea caii de atac a recursului 

Capitolul V. Contestatia in anulare speciala

§1. Motive 

1.1. Dezlegarea data recursului este rezultatul unei greseli materiale

1.1.1. Pot fi invocate numai greseli materiale cu caracter procedural 

127. Contestatie in anulare. Greseli materiale. Inteles 

128. Contestatie in anulare, fondata pe „greseala materiala” conform art. 318 C. proc. civ. 

129. Contestatie in anulare. Recurs nul. Inexistenta greselii materiale. Consecinte 

130. Greseala materiala ce poate fi remediata pe calea prevazuta de art. 281 C. proc. civ. Inexistenta unor greseli materiale in legatura cu dezlegarea data recursului 

131. Greseli materiale. Inteles 

132. Contestatie in anulare. Eroare materiala. Interpretare restrictiva 

133. Contestatie in anulare. Interpretarea unui text de lege. Inexistenta greselii materiale de ordin procedural 

134. Nesocotirea deciziei intermediare de casare de catre instanta de recurs. Greseala de judecata care se refera la fondul cauzei 

135. Remedierea unor greseli materiale. Cale procedurala 

136. Contestatie in anulare. Greseala materiala.  Taxa de timbru expediata in timp util si neajunsa la dosar 

137. Contestatie in anulare. Conditii. Neindeplinirea lor 

138. Contestatie in anulare. Greseala materiala

139. Contestatie in anulare. Intelesul notiunii de „greseala materiala” 

140. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Raportare la situatia existenta la data pronuntarii hotararii atacate 

141. Contestatie in anulare. Conditii de aplicare a dispozitiilor art. 318 C. proc. civ. 

142. Contestatie in anulare. Recurs anulat ca netimbrat. Cerere scutita de la plata taxei judiciare de timbru 

1.1.2. Greseala materiala este savarsita de catre instanta de recurs si nu de o alta instanta 

143. Recurs nul. Eroare materiala savarsita de instanta de recurs. Incidenta art. 318 teza I C. proc. civ. 

144. Necomunicarea hotararii recurate la adresa indicata de catre parata-recurenta. Constatarea nulitatii recursului ca urmare a unei greseli materiale savarsite de instanta de recurs 

145. Contestatie in anulare. Admisibilitate 

146. Recurs anulat ca netimbrat. Achitarea taxei judiciare de timbru la termenul stabilit de catre instanta de recurs. Contestatie in anulare 

147. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 teza I C. proc. civ. Anulare ca netimbrat a recursului in conditiile in care la dosar exista chitanta doveditoare a timbrarii recursului de catre recurent 

148. Contestatie in anulare. Greseala materiala - inteles. Mentiuni ale procesului verbal de inmanare a actului de procedura

149. Contestatie in anulare. Eroare materiala savarsita de instanta de recurs. Consecinte 

1.1.3. Greseala materiala trebuie sa fie evidenta, in legatura cu aspectele formale ale judecatii 

150. Contestatie in anulare. Incalcarea de catre instanta de recurs a unor norme procedurale. Inadmisibilitate 

151. Greseala materiala. Notiune

152. Contestatie in anulare. Greseli materiale si greseli de judecata. Inadmisibilitatea in cazul celor din urma

153. Contestatie in anulare. Lipsa unor greseli evidente cu caracter procesual

154. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate

155. Contestatie in anulare. Neobservarea de catre instanta a unui act de procedura. Inexistenta unei erori materiale evidente in legatura cu aspectele formale ale judecarii recursului 

156. Contestatie in anulare speciala. Greseala materiala. Inteles. Neobservarea si neanalizarea unei cereri prin care reclamantii precizeaza valoarea obiectului litigiului, cu consecinta respingerii recursului ca inadmisibil. Admisibilitate 

157. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Omisiunea indicarii numarului sentintei civile recurate 

158. Contestatie in anulare speciala. Lipsa calitatii de reprezentant. Inexistenta greselii materiale 

159. Contestatie in anulare speciala. Eroare materiala – intelesul notiunii

1.1.4. Greseala materiala trebuie sa fie esentiala, in sensul ca, in lipsa ei, solutia ar fi fost alta 

160. Contestatie in anulare speciala. Greseala materiala. Inteles. Neobservarea si neanalizarea unei cereri prin care reclamantii precizeaza valoarea obiectului  litigiului, cu consecinta respingerii recursului ca inadmisibil. Admisibilitate 

161. Contestatie in anulare. Motiv. Interpretarea probelor. Inadmisibilitate 

162. Contestatie in anulare formulata potrivit art. 318 C. proc. civ. Intelesul notiunii de greseala materiala 

163. Contestatie in anulare. Inexistenta unei greseli materiale esentiale, care sa fi determinat o solutie eronata 

164. Contestatie in anulare speciala. Savarsirea unei greseli materiale grave. Notiune 

165. Contestatie in anulare. Lipsa unor greseli de ordin procedural de o asemenea gravitate, care sa fi avut drept consecinta darea unei solutii gresite

166. Contestatie in anulare. Taxa de timbre determinata in mod gresit. Neachitare

167. Contestatie in anulare. Recurs anulat ca insuficient timbrat. Admitere 

168. Contestatie in anulare. Depunerea unui inscris, desi la dosar se afla o forma prescurtata din care nu rezulta cu certitudine o anume data. Considerarea existentei unei erori materiale 

1.2. Respingand recursul sau admitandu-l in parte, instanta a omis din greseala sa cerceteze vreunul din motivele de casare sau de modificare 

1.2.1. Contestatia poate fi formulata numai atunci cand recursul a fost respins sau admis in parte 

169. Contestatie in anulare. Recurs admis in totalitate. Consecinte

170. Contestatie in anulare. Invocarea omisiunii de a cerceta un motiv de recurs, in baza art. 318 teza a II-a C. proc. civ., in conditiile in care recursul a fost admis in totalitate cu consecinta casarii deciziei recurate 

171. Contestatie in anulare. Motive. Omisiunea examinarii unui motiv de recurs. Recurs admis 

172. Contestatia in anulare speciala. Eroare materiala. Inteles 

173. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate conform art. 318 C. proc. civ. 

174. Contestatie in anulare promovata de catre intimati. Recurs admis in totalitate. Neincidenta dispozitiilor art. 318 teza a II-a C. proc. civ.  

175. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. Cauza solutionata in sensul admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active. Respingerea recursului

176. Contestatie in anulare. Recurs respins ca inadmisibil. Neanalizarea motivelor de recurs. Consecinte

177. Contestatie in anulare. Recurs anulat ca netimbrat. Neincidenta motivului prevazut de art. 318 C. proc. civ. 

1.2.2. Instanta de recurs a omis sa cerceteze vreunul din motivele de casare sau de modificare

178. Contestatie in anulare. Omisiunea cercetarii unui motiv de recurs. Anularea deciziei instantei de recurs. Limitele rejudecarii 

179. Contestatie in anulare. Articolul 318 C. proc. civ. Neexaminarea unui motiv de recurs. Intelesul textului 

180. Contestatia in anulare. Imposibilitatea repunerii in discutie a solutiei instantei de recurs

181. Contestatie in anulare speciala. Conditii de exercitare. Notiunea de omisiune a cercetarii unor motive de casare sau modificare a hotararii 

182. Contestatie in anulare. Omisiunea examinarii unui motiv de recurs. Obligatia instantei

183. Contestatie in anulare formulata potrivit art. 318 C. proc. civ. impotriva unei decizii prin care s-a solutionat un recurs intr-o cauza avand ca obiect plangere contraventionala. Omisiunea cercetarii vreunuia dintre motivele de modificare 

184. Contestatie in anulare. Omisiunea instantei de recurs de a cerceta unele argumente de fapt si de drept subsumate motivelor de recurs pe care se sprijina

185. Necercetarea unor argumente subsumate motivului de modificare sau casare analizat de catre instanta de recurs. Inaplicabilitatea art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. 

186. Obligativitatea participarii procurorului in proces. Casarea hotararii recurate. Necercetarea motivelor de recurs 

187. Omisiunea cercetarii unui motiv de recurs. Neindicarea motivului de nelegalitate pe care instanta nu l-ar fi analizat 

188. Neexaminarea distincta a fiecarui motiv de recurs. Inexistenta omisiunii prevazute de art. 318 teza a II-a C. proc. civ. 

189. Motivare succinta a hotararii. Inaplicabilitatea art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. 

190. Contestatia in anulare. Recurs anulat ca netimbrat. Neincidenta motivului prevazut de art. 318 teza a II-a C. proc. civ. 

191. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate in cazul in care instanta a omis sa se pronunte asupra cheltuielilor de judecata 

192. Omisiunea cercetarii unui motiv de recurs. Limitele rejudecarii recursului ca urmare a admiterii contestatiei in anulare 

1.2.3. Motivele omise a fi cercetate trebuie sa fi fost invocate in termen 

193. Motive suplimentare de recurs formulate prin concluziile depuse la dezbaterea recursului. Neanalizarea lor de catre instanta 

194. Contestatie in anulare. Nedepunerea precizarilor la motivele de recurs in termenul prevazut de dispozitiile art. 303 alin. (1) C. proc. civ. Neincidenta in cauza a prevederilor art. 304 (1) si art. 318 alin. (1) C. proc. civ. 

195. Contestatie in anulare. Aplicarea dispozitiilor art. 318 teza a II-a C. proc. civ. 

196. Contestatie in anulare. Recurs care a fost motivat peste termenul legal 

1.2.4. Dezvoltarea motivelor de recurs de catre recurent facea posibila incadrarea lor intr-unul din motivele prevazute limitativ de art. 304 C. proc. civ. 

197. Motiv de recurs ce viza reanalizarea probelor. Neincadrare in art. 304 pct. 1-9. Necercetare. Consecinte

198. Contestatie in anulare. Recurs nul. Neincidenta prevederilor art. 318 alin (1) teza a II-a C. proc. civ. 

§2. Conditii de admisibilitate

2.1. Poate fi exercitata numai impotriva deciziilor pronuntate de instantele de recurs 

199. Contestatie in anulare. Hotarare pronuntata in recurs

200. Contestatie in anulare. Omisiunea cercetarii unui motiv de recurs. Hotarari care pot fi atacate 

201. Hotarare pronuntata in contestatie in anulare. Inadmisibilitatea unei noi contestatii neintemeiate pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ. 

202. Hotarare pronuntata in solutionarea cererii de revizuire. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare intemeiate pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ. 

203. Inadmisibilitate contestatiei in anulare in conformitate cu dispozitiile art. 318 teza I C. proc. civ. fata de hotararea pronuntata de instanta de recurs in cadrul unei revizuiri

Capitolul VI. Judecarea contestatiei in anulare 

§1. Cererea 

204. Contestatie in anulare. Motivare. Termen 

205. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ. Termen de declarare si motivare 

206. Contestatie in anulare. Motivare in drept

207. Contestatia in anulare. Conditii de admisibilitate

208. Contestatie in anulare. Neindicare motive 

209. Contestatie in anulare. Motivare 

1.1. Taxa judiciara de timbru

210. Neindeplinirea obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru. Sanctiune

211. Renuntarea la judecata contestatiei in anulare. Neindeplinirea de catre contestator a obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar. Consecinte

212. Contestatia in anulare. Achitarea timbrului judiciar. Neachitarea taxei judiciare de timbru. Sanctiune

1.2. Lipsa calitatii de reprezentant

213. Contestatie in anulare. Societate aflata in procedura insolventei. Calitatea de reprezentant

214. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant. Admitere. Consecinte 

1.3. Nu se poate face o noua contestatie in anulare pentru motive ce au existat la data celei dintai 

215. Formularea unei noi contestatii in anulare pentru aceleasi motive. Inadmisibilitate 

216. Contestatie indreptata impotriva unei decizii prin care s-a respins ca nefondata o alta contestatie in anulare. Inadmisibilitate 

§2. Termenul in care poate fi exercitata contestatia in anulare

2.1. In cazul hotararii susceptibile de executare silita, contestatia se poate face oricand inainte de inceperea executarii silite, iar in timpul ei pana la implinirea termenului stabilit de art. 401 alin. (1) lit. b) sau c) 

217. Contestatie in anulare. Exceptia de tardivitate. Solutie 

218. Hotarare susceptibila de executare silita. Neinceperea executarii. Termenul in care poate fi formulata contestatia 

219. Contestatie in anulare. Termen de exercitare impotriva ordonantei de adjudecare 

2.2. In cazul hotararilor care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi exercitata in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila 

220. Contestatie in anulare. Termen. Momentul declansarii lui 

221. Hotarare irevocabila care nu se aduce la indeplinire pe cale de executare silita. Momentul de la care curge termenul pentru exercitarea contestatiei in anulare 

222. Neexercitarea contestatiei in anulare in termenul prevazut de lege. Tardivitate. Incidenta art. 103 C. proc. civ. 

223. Contestatie in anulare. Termen de inregistrare. Hotarare care nu este susceptibila de executare silita

2.3. Sanctiunea care intervine in cazul nerespectarii termenului de formulare a contestatiei 

224. Contestatie in anulare. Cerere de repunere in termenul de formulare. Respingere. Tardivitatea contestatiei 

225. Contestatie in anulare. Cerere de repunere in termen pentru motiv de boala 

226. Contestatie in anulare promovata cu nesocotirea termenului stabilit de art. 319 alin. (2) C. proc. civ. Exceptia de tardivitate. Solutionare

227. Hotarare nesusceptibila de executare silita. Contestatie in anulare. Tardivitate

§3. Instanta competenta

3.1. Instanta a carei hotarare se ataca

3.1.1. Prima instanta, instanta de apel, de recurs, contestatie in anulare sau revizuire, atunci cand contestatia este fundamentata pe dispozitiile art. 317 C. proc. civ. 

228. Contestatie in anulare. Competenta 

229. Contestatie in anulare. Instanta competenta

230. Contestatie in anulare. Sentinta civila care nu este susceptibila de executare silita. Termen de exercitare a caii de atac 

231. Contestatia in anulare - art. 318 teza I C. proc. civ. Dezlegarea data recursului este rezultatul unei greseli materiale. 

3.1.2. Instanta de recurs, atunci cand contestatia se intemeiaza pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ.

232. Contestatie in anulare. Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la unul din motivele de recurs 

233. Contestatie in anulare. Casarea partiala a deciziei tribunalului. Motivul prevazut de art. 318 C. proc. civ. 

§4. Compunerea completului

4.1. Compunerea completului este aceeasi ca si pentru hotararea atacata

234. Contestatie in anulare. Compunerea instantei de judecata. Invocarea incompatibilitatii judecatorului care a participat la judecarea recursului. Solutie 

235. Competenta si compunerea instantei investite cu o cale de retractare 

4.2. Judecatorii care au pronuntat hotararea contestata pot intra in compunerea completului de judecata 

236. Incompatibilitatea judecatorului. Contestatie in anulare fondata pe art. 24 alin. (1) C. proc. civ. 

237. Contestatie in anulare. Compunerea instantei de judecata. Invocarea incompatibilitatii judecatorului care a participat la judecarea recursului. Solutie 

238. Judecatorul care a pronuntat hotararea atacata cu contestatie in anulare. Compatibilitate

Capitolul VII. Procedura de judecata 

§1. Aplicarea regulilor incidente cererii de chemare in judecata

239. Contestatie in anulare. Judecare. Completarea normelor expres prevazute in art. 317-321 C. proc. civ. cu cele de la „judecata in prima instanta” daca nu sunt potrivnice

240. Contestatii in anulare care privesc aceleasi parti, iar obiectul si cauza lor au o stransa legatura intre ele. Conexare 

241. Contestatie in anulare. Neprezentarea partilor la judecata. Suspendarea judecatii 

242. Contestatie in anulare. Coparticipare procesuala. Consecinte 

§2. Intampinarea 

243. Intampinare. Invocarea de catre intimati a exceptiilor de tardivitate si inadmisibilitate a contestatiei in anulare 

244. Contestatie in anulare. Exceptia inadmisibilitatii invocate de catre intimat 

§3. Contestatia in anulare nu are efect suspensiv de executare 

245. Cerere de suspendare a executarii incheierii contestate. Neachitarea cautiunii. Consecinte

§4. Renuntarea la judecata 

246. Renuntarea la judecata contestatiei in anulare. Aplicarea art. 246 C. proc. civ. 

247. Renuntare la judecata. Renuntare la drept. Distinctie 

§5. Cererea de interventie 

248. Contestatie in anulare. Cerere de interventie in interes propriu. Inadmisibilitate

§6. Probele

249. Contestatie in anulare. Memoriu adresat conducerii instantei folosit ca proba 

250. Lipsa de procedura. Citare prin afisare. Forta probanta a procesului-verbal de indeplinire a procedurii 

Capitolul VIII. Solutiile instantei de contestatie in anulare 

§1. Declinare de competenta 

251. Contestatie in anulare. Instanta competenta. Solutii 

252. Contestatie in anulare. Instanta necompetenta. Declinarea competentei in favoarea instantei competente 

§2. Admitere 

2.1. Rejudecarea pricinii in etapa procesuala in care s-a aflat inainte de pronuntarea hotararii anulate, daca partea a fost legal citata 

253. Contestatie in anulare. Admitere. Consecinte  

254. Intimat decedat la momentul judecatii recursului. Nelegala citare a mostenitorilor in recurs 

255. Contestatie in anulare. Nelegala citare a recurentei la data judecarii recursului. Consecinte

256. Contestatie in anulare. Admitere. Restabilirea situatiei anterioare anularii executarii silite

257. Contestatie in anulare. Necitarea recurentei la sediul indicat in contractul de vanzare-cumparare

2.2. Declinarea competentei in favoarea instantei sau organului cu activitate jurisdictionala competent, in cazul retinerii necompetentei absolute 

258. Contestatie in anulare. Nelegala citare a contestatorilor la instanta de recurs. Modificarea competentei materiale in ceea ce priveste solutionarea litigiilor avand ca obiect drepturi salariale ale personalului salarizat conform O.U.G. nr. 27/2006 

2.3. Rejudecarea recursului, in cazul in care se constata temeinicia motivelor prevazute de art. 318 C. proc. civ. 

259. Necercetarea unui motiv de recurs. Incidenta art. 318 alin. (1) teza finala C. proc. civ.

260. Contestatie in anulare in privinta deciziei de anulare a recursului ca netimbrat. Admisibilitate 

261. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Admisibilitate 

262. Contestatia in anulare. Admitere. Consecinte 

263. Contestatie in anulare. Admitere. Consecinte

§3. Respingere

3.1. Inadmisibilitate 

264. Motive existente la data primei contestatii in anulare. Inadmisibilitatea celei de a doua contestatii 

265. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate 

3.2. Lipsa de interes 

266. Exceptia lipsei de interes in promovarea contestatiei in anulare. Admitere 

267. Nelegala citare a partii adverse. Lipsa de interes in promovarea contestatiei in anulare 

268. Contestatie in anulare. Lipsa de interes a intimatului din recurs in invocarea tezei a II-a a art. 318 C. proc. civ. 

3.3. Tardivitate 

269. Hotarare irevocabila care nu se aduce la indeplinire pe cale de executare silita. Nerespectarea termenului prevazut de art. 312 alin. (2) teza II C. proc. civ. pentru formularea contestatiei in anulare. Consecinte 

270. Contestatie in anulare tardiva. Sanctiune

271. Contestatie in anulare. Nerespectarea termenului instituit de art. 319 alin. (2) teza a II-a C. proc. civ. Sanctiune 

3.4. Netemeinicie

272. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Citarea societatii comerciale la sediul lichidatorului 

273. Contestatie in anulare. Mod de solutionare 

274. Contestatie in anulare. Recurs respins ca tardiv

§4. Perimare 

275. Contestatie in anulare ramasa in nelucrare din vina partii mai mult de un an. Perimare 

276. Suspendarea judecarii contestatiei in anulare in baza art. 242 pct. 2 C. proc. civ. Pasivitatea partilor. Sanctiune 

277. Perimare. Cerere aflata pe rolul Curtii Supreme de Justitie. Completul de 9 judecatori 

278. Suspendarea judecarii contestatiei in anulare. Neindeplinirea vreunui act de procedura in vederea judecarii pricinii

Capitolul IX. Calea de atac impotriva hotararii pronuntate in contestatia in anulare

279. Contestatie in anulare ce are ca obiect decizia instantei de recurs. Inadmisibilitatea caii de atac exercitate impotriva hotararii prin care s-a solutionat contestatia 

280. Hotarare pronuntata in contestatia in anulare. Inadmisibilitatea recursului

281. Contestatie in anulare exercitata impotriva hotararii pronuntate de tribunal ca instanta de recurs. Hotarare irevocabila. Inexistenta unei noi cai de atac 

282. Contestatie in anulare. Recurs. Inadmisibilitate

283. Recurs. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate

284. Contestatie in anulare. Decizie pronuntata in recurs. Inadmisibilitatea unei noi cai de atac 

285. Revizuire ce are ca obiect decizia pronuntata in contestatie in anulare [art. 322 alin. (5) C. proc. civ.]. Inscrisuri noi. Inadmisibilitate

286. Inadmisibilitatea revizuirii deciziei pronuntate de curtea de apel in cadrul contestatiei in anulare

Capitolul X. Decizii ale Curtii Constitutionale 

287. Contestatie in anulare. Cazurile in care poate fi atacata o hotarare irevocabila pe aceasta cale extraordinara, de retractare 

288. Contestatie in anulare. Valorificarea ei numai in cazurile si conditiile prevazute limitative de lege 

289. Conditionarea introducerii contestatiei in anulare de formularea „numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului”. Accesul liber la justitie. Dreptul la un proces echitabil

290. Contestatie in anulare. Limitarea aplicabilitatii art. 318 C. proc. civ. doar la hotararile instantelor de recurs 

291. Contestatie in anulare. Garantia aplicarii art. 6 din CEDO 

292. Contestatie in anulare. Termen de promovare. Ratiunea instituirii termenului prin art. 319 C. proc. civ.  

293. Contestatie in anulare. Suspendarea executarii hotararii a carei anulare se cere 

294. Contestatie in anulare. Judecarea caii extraordinare de atac dupa regulile procedurale aplicabile instantei a carei hotarare se ataca 

Capitolul XI. Decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului 

295. Contestatie in anulare. Cale de corectare a erorilor de fapt sau de drept si a erorilor judiciare. Cauza Sebastian Taub impotriva Romaniei 

296. Contestatie in anulare. Admisibilitatea si relevanta probelor. Securitatea raporturilor juridice. Hotararea CEDO in cauza Mitrea vs. Romania

297. Incalcarea securitatii raporturilor juridice. Durata procedurii. Pretentii. Societate comerciala – SC Placebo Consult SRL contra Romaniei 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 ian. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini296
Tip copertaCarte brosata