Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ. Practica judiciara recenta

Practica judiciara recenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-0483-4
Editura: Hamangiu
40,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante în materia suspendarii actului administrativ, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, problematica de un deosebit interes atat pentru justitiabili, cat si pentru practicienii dreptului.

Culegerea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ cuprinde o jurisprudenta diversificata, fiind examinata practica instantelor de grade de jurisdictie diferite si este structurata pe urmatoarele aspecte:

•    Obiectul cererii de suspendare – actul administrativ;
•    Competenta materiala a instantei;
•    Competenta teritoriala a instantei;
•    Calitatea procesuala activa si pasiva;
•    Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter normativ;
•    Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter individual;
•    Suspendarea executarii actului administrativ-fiscal;
•    Plangerea prealabila – conditie de admisibilitate;
•    Cautiunea – conditie de admisibilitate  in cazurile prevazute de lege;
•    Cazul bine justificat si paguba iminenta – conditii de temeinicie cumulative;
•    Procedura de judecata. Incidente procedurale.

Dintre problemele analizate amintim:
•    inadmisibilitatea cererii de suspendare a executarii adresei de informare, a operatiunii administrative sau a titlului executoriu;
•    instanta competenta material in cazul unor sume reprezentand finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene;
•    determinarea instantei competente teritorial in cazul unor creante bugetare rezultate din nereguli determinate potrivit legislatiei privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si a Codului de procedura fiscala;
•    exceptia lipsei calitatii procesuale a tertului in actiunea privind suspendarea actului administrativ;
•    suspendarea executarii unei hotarari de Guvern sau a unei hotarari cu caracter normativ a consiliului local;
•    suspendarea executarii ordinului prefectului cu caracter individual sau a unor decizii de impunere emise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau de Directia Generala a Finantelor Publice;
•    inadmisibilitatea cererii de suspendare a unor autorizatii de construire pentru lipsa formularii plangerii prealabile, respectiv a sesizarii autoritatii publice care a emis actul a carui suspendare se solicita sau a autoritatii ierarhic superioare;
•    obligatia depunerii unei cautiuni stabilite de instanta, in cazul suspendarii actului administrativ-fiscal, de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, a carei neindeplinire este sanctionata cu inadmisibilitatea cererii de suspendare.

Lucrarea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ cuprinde si unele aspecte procedurale din practica instantelor judecatoresti care prezinta relevanta, respectiv solutiile pe care le pronunta instanta de contencios administrativ, inadmisibilitatea cererii suspendare a actului administrativ pe calea ordonantei presedintiale, anularea cererii de suspendare netimbrate si efectele in situatia in care cererea de suspendare nu este solutionata pana la pronuntarea instantei cu privire la fondul litigiului dedus judecatii.

Cartea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ se doreste a fi un instrument util in primul rand pentru practicienii dreptului, dar si pentru auditorii de justitie, studentii si masteranzii de la facultati de profil (e.g. Facultatea de Drept, Facultatea de Administratie Publica, Facultatea de Administratie si Management Public), precum si pentru justitiabilul fara studii juridice care doreste sa suspende executarea actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei cu privire la fondul litigiului dedus judecatii (care se poate referi la incheierea, inlocuirea sau modificarea actului administrativ atacat, eliberarea unui alt inscris sau efectuarea anumitor operatiuni administrative).

Despre autor:
Cristina Titirisca este, in prezent, consilier parlamentar la Departamentul Legislativ al Camerei Deputatilor, cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Administratie si Management Public.

Capitolul I. Obiectul cererii de suspendare – actul administrativ

1. Cerere de suspendare a executarii adresei de informare. Inadmisibilitate 

2. Dispozitie a primarului privind acordarea preavizului si eliberarea din functia publica. Solutionarea actiunii pe exceptie. Motiv de casare a sentintei cu trimitere spre rejudecare

3. Cerere privind suspendarea unui titlu executoriu. Procedura prevazuta de Legea nr. 554/2004. Inadmisibilitate

4. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere sau refuzul tacit ca obiect al cererii de suspendare a executarii unui act administrativ. Inadmisibilitate 

5. Cerere de suspendare avand ca obiect o operatiune administrativa. Inadmisibilitate 

6. Autorizatie de construire. Suspendarea actului administrativ nu priveste valabilitatea acestuia. Cerere de suspendare a executarii ramasa fara obiect 

7. Suspendare executare decizie a Curtii de Conturi. Obiectul actiunii 

8. Suspendare act administrativ tipic negativ ori act administrativ asimilat. Inadmisibilitate 

Capitolul al II‑lea. Competenta materiala a instantei 

9. Act administrativ emis de o autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene. Autoritate centrala. Sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene. Instanta competenta 

10. Competenta instantei in cazul unei creante bugetare rezultate din nereguli privind utilizarea fondurilor comunitare si de cofinantare 

11. Act emis de o autoritate publica judeteana. Determinarea competentei in functie de criteriul valoric 

12. Acte administrative emise de o autoritate regionala. Instanta competenta in cazul unui contract de finantare __ nerambursabila incheiat de o autoritate publica centrala

13. Contract de finantare. Clauza atributiva de competenta. Instanta competenta. Criterii

Capitolul al III‑lea. Competenta teritoriala a instantei 

14. Cerere de anulare/suspendare a unui act administrativ de stabilire a unei creante fiscale. Instanta competenta 

15. Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, emisa de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Serviciul Solutionare Contestatii Nereguli Fonduri Europene. Determinarea instantei competente teritorial in cazul unor creante bugetare rezultate din nereguli determinate potrivit O.U.G. nr. 66/2011 si Codului de procedura fiscala din 2003 

16. Contract de finantare. Emitere de acte administrative. Clauza contractuala atributiva de competenta. Instanta competenta

Capitolul al IV‑lea. Calitatea procesuala activa si pasiva 

17.1. Cerere de suspendare autorizatie de construire. Conditia cazului bine justificat, prin raportare la actele administrative premergatoare sau la calea de atac

17. 2. Suspendare act administrativ. Conditia pagubei iminente 

17. 3. Calitatea procesuala activa a unui tert in actiunea privind suspendarea actului administrativ 

18. Suspendare executare decizie a Ministerului Culturii – Directia patrimoniu cultural. Lipsa calitatii procesuale pasive a autoritatii care ar fi trebuit sa emita actele a caror suspendare se solicita 

19. 1. Lipsa calitatii procesuale pasive a primariei in actiunea privind suspendarea partiala a executarii unei decizii a primarului 

19. 2. Conditia cazului bine justificat si a pagubei iminente in cazul unor norme interne emise de autoritatea publica locala

20. Calitatea procesuala activa in cazul unor cereri de suspendare formulate ulterior sesizarii instantei cu actiunea principala. Inadmisibilitate 

21. 1. Suspendare executare decizii de impunere emise de consiliul local. Lipsa calitatii procesuale pasive a unitatii administrativ‑teritoriale si a primarului 

21. 2. Conditia cazului bine justificat 

Capitolul al V‑lea. Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter normativ 

22. Cerere de suspendare a unei hotarari de Guvern privind recalcularea pensiilor speciale. Conditia cazului bine justificat si a pagubei iminente. Notiunea de „bun”

23. Hotarare privind anularea unor diplome de licenta. Cazul bine justificat. Pierderea clientelei, paguba iminenta 

24. Suspendare executare hotarare a consiliului local. Lipsa motivarii, caz bine justificat. Paguba iminenta, raportata la procedura executarii silite

25. Suspendare ordin emis de A.N.V. Cazul bine justificat si paguba iminenta

26. Diminuare salarii prin lege. Act intern al unei institutii publice privind stabilirea cuantumului salariilor. Cerere de suspendare executare decizie a Curtii de Conturi. Respingere ca neintemeiata

27. Hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal. Lipsa avizului prealabil constituie caz bine justificat. Inexistenta unui remediu efectiv pentru invocarea nelegalitatii planului urbanistic zonal constituie paguba iminenta

Capitolul al VI‑lea. Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter individual 

28. Suspendare ordin al prefectului prin care s‑a dispus suspendarea executarii dreptului de a conduce autovehicule. Solutie de neincepere a urmaririi penale dispusa de procuror – caz bine justificat 

29. Contributie asigurari de sanatate. Suspendare decizie de impunere. Conditia cazului bine justificat si a pagubei iminente 

30. Concediere functionar public cu statut special. Sanctiune disciplinara cu destituirea din sistemul administratiei penitenciarelor. Indeplinire conditii suspendare 

31. Suspendare executare decizie de impunere. Cheltuieli de judecata privind cererea de suspendare a executarii actului administrativ 

32. Suspendare decizie de impunere la plata unei contributii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Conditii cumulative: cazul bine justificat si prejudiciul iminent

33. Suspendare executare decizie impunere C.N.A.S. – autoritate judeteana. Conditii 

34. 1. Incompatibilitate intre soti, raportat la functiile detinute. Caz bine justificat si paguba iminenta 

34. 2.Anulare decizie emisa de Universitate privind numirea in functia de decan. Incompatibilitate. Inadmisibilitate 

35. Sanctiunea disciplinara a mustrarii scrise. Comunicare necorespunzatoare, caz bine justificat. Inexistenta pagubei iminente 

36. Decizii de impunere a unor obligatii fiscale in sarcina unei unitati medicale. Scutire de la impozitare – caz bine justificat. Obligatie de plata certa, lichida si exigibila – paguba iminenta 

37. Sanctiune disciplinara cu diminuarea drepturilor salariale. Indeplinire conditii suspendare executare act 

38. 1. Suspendare executare decizie de predare a permisului de conducere. Conditii 

38. 2. Caracterizarea suspendarii dreptului de a conduce

39. Suspendare decizie de reverificare a D.G.F.P. Conditia pagubei iminente 

Capitolul al VII‑lea. Suspendarea executarii actului administrativ‑fiscal 

40. Suspendare decizie de impunere emisa de D.G.F.P. Conditii. Tranzactii efectuate cu un contribuabil declarat inactiv. Masura sechestrului asigurator 

41. Decizie de impunere. Simpla invocare a prevederilor legale aplicabile – temei pentru luarea unei masuri provizorii

42. Suspendare executare decizie de impunere emisa de C.A.S.M.B. Conditii. Previzibilitatea pagubei 

43. Analizarea conditiei cazului bine justificat prin raportare la inscrisurile depuse la dosarul cauzei. Necesitatea indeplinirii cumulative a conditiilor de admisibilitate 

44. Suspendare decizie I.T.M. Proba conditiei cazului bine justificat

45. Suspendare act administrativ‑fiscal. Inadmisibilitatea cererilor de suspendare succesive pentru aceleasi motive 

46. Utilizarea de prezumtii si starea de insolventa, conditii cumulative pentru suspendarea executarii unei decizii de impunere emise de catre D.G.F.P.

47. Decizii de impunere emise in aceeasi zi. Debit neclar – caz bine justificat. Obligatie certa, lichida si exigibila – paguba iminenta 

48. Suspendare executare decizie pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal. Dovada pagubei iminente 

Capitolul al VIII‑lea. Plangerea prealabila – conditie de admisibilitate 

49. 1. Suspendare decizii de impunere anuala emise de catre Directia Generala de Impozite si Taxe Locale. Lipsa procedurii prealabile. Inadmisibilitate 

49. 2. Dispozitii legale interpretabile. Caz bine justificat. Decizie de impunere. Paguba iminenta

50. 1. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a primariei, prin primar 

50. 2. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a unor autorizatii de construire pentru lipsa plangerii prealabile 

Capitolul al IX‑lea. Cautiunea – conditie de admisibilitate in cazurile prevazute de lege 

51. Cerere suspendare executare act administrativ‑fiscal reprezentat de decizie de impunere emisa de catre A.N.A.F. Inadmisibilitate pentru lipsa cautiunii 

52. Suspendare executare decizii de impunere emise de C.A.S. mConditia depunerii unei cautiuni 

53. Solutie irevocabila privind suspendarea executarii actului administrativ. Restituirea cautiunii 

Capitolul al X‑lea. Cazul bine justificat si paguba iminenta – conditii de temeinicie cumulative 

54. Comunicarea actului administrativ si inscrisurile premergatoare. Cerinta cazului bine justificat, prin raportare la lipsa termenului si a caii de atac din cuprinsul actului administrativ a carui suspendare se solicita

55. Urbanism. Suspendare autorizatie de construire

56. Informarea si dezbaterea publica a actelor – caz bine justificat. Impactul negativ asupra mediului – paguba iminenta 

57. Suspendare executare dispozitie a primarului. Aprecierea indeplinirii conditiilor legale la momentul emiterii actului administrativ 

58. Retragerea autorizatiei de taxi – conditia cazului bine justificat. Pierderea veniturilor ca urmare a retragerii autorizatiei de taxi – paguba iminenta 

59. Suspendare decizie de impunere emisa de A.N.V. Autoturism importat pe numele altei persoane decat cea a posesorului. Infractiunea de fals privind identitatea 

60. Suspendare decizie Curtea de Conturi. Consiliul judetean – reclamant 

61. 1. Nota emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice – Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean. Inadmisibilitate 

61. 2. Importuri de deseuri. Reglementare europeana. Conditia cazului bine justificat

61. 3. Societate a carei activitate are caracter pur lucrativ. Inaplicabilitatea conditiei perturbarii functionarii societatii 

62. Suspendare executare masuri administrative dispuse de Curtea de Conturi. Caracterul interventiei Curtii de Conturi in desfasurarea exercitiului financiar al autoritatilor publice

63. Decizie a A.N.A.F. Sentinta civila, caz bine justificat. Inadmisibilitate. Efecte ale procedurii de executare silita, paguba iminenta

64. Executare necorespunzatoare a autorizatiei de construire. Prejudiciu material imprevizibil 

65. Decizie de impunere emisa de Administratia Fondului pentru Mediu. Invocare prejudiciu de imagine imprevizibil 

66. Decizie de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata – campania 2013, emisa de A.P.I.A. – Centrul Judetean. Neindeplinirea conditiei cazului bine justificat 

67. Suspendare masuri dispuse prin proces‑verbal de contraventie. Motive de nelegalitate

Capitolul al XI‑lea. Procedura de judecata. Incidente procedurale

68. Solutiile pe care le pronunta instanta de contencios administrativ. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 cu privire la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii prin care s‑a dispus suspendarea vremelnica a executarii unui act administrativ 

69. Ordonanta presedintiala avand ca obiect suspendarea actului administrativ reprezentat de o licenta de traseu. Inadmisibilitate 

70. Gresita solutionare a cauzei pe exceptie, motiv de casare si trimitere in rejudecare. Suspendarea executarii actelor administrative este instrument procedural si situatie de exceptie 

71. 1. Cerere de suspendare a executarii deciziei de imputare emise de primar, netimbrata. Anulare 

71. 2. Caducitatea dispozitiei care constituie temei al cererii de suspendare

72. 1. Lucrare de imprejmuire a unui teren. Nerespectarea dreptului de proprietate 

72. 2. Nesolutionarea in termen a cererii privind suspendarea executarii actului administrativ. Efecte 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 apr. 2016
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini344
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Anularea actului administrativ - Neagu, Truichici
Indisponibila
Executarea silita a creantelor fiscale - Sirghi

Executarea silita a creantelor fiscale

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
45,00 RON
Indisponibila
Imagine Legea contenciosului administrativ. Comentata si adnotata. Editia a 3-a
Indisponibila
Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila. Actualizat 26 februarie 2016

Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila 26.02.2016

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin O.U.G. nr. 1/2016 – Nicolae-Horia Tit
40,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Cristina Titirisca
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ