Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contencios administrativ si fiscal. Sinteza de jurisprudenta

ISBN/ISSN: 978-606-678-814-4
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In contextul legislativ actual in continua schimbare, s-ar pune intrebarea daca o culegere de jurisprudenta isi poate atinge scopul, acela de a informa persoanele interesate, dar si de a uniformiza practica judiciara intr-un anumit domeniu al dreptului. Aparitia noilor coduri, recenta intrare in vigoare a Codului civil si a Codului de procedura civila, precum si iminenta punere in aplicare a Codului penal si a celui de procedura penala, efervescenta de elaborare si adoptare de acte normative de amploare ne duc cu gandul la o posibila restructurare a legislatiei si in materia contenciosului administrativ si fiscal. Solutiile punctuale pe anumite probleme de drept pot sta la baza unei legi coerente si moderne in domeniu.

Hotararile judecatoresti selectate in aceasta culegere de jurisprudenta sunt grupate pe categorii – drept administrativ, exceptia de nelegalitate, drept fiscal, dreptul functiei publice, accesul la informatiile publice, alte legi speciale ce instituie competenta instantei de contencios administrativ si probleme de procedura civila –, autorii dorind sa puna la dispozitia atat a practicienilor si teoreticienilor dreptului administrativ si fiscal, cat si a studentilor si masteranzilor pasionati de acest domeniu un util material de studiu.

Conf. univ. dr. Florin Aurel Motiu

Capitolul I. Drept administrativ 

1. Emiterea unei autorizatii de construire. Cerintele prevazute de Legea nr. 50/1991 

2. Anulare act administrativ. Anularea masurii stabilite prin acte administrative emise de ARR. Exceptia lipsei de obiect. Exceptia lipsei de interes. Retragerea dreptului unei persoane de a indeplini functia de persoana desemnata sa conduca activitatea de transport rutier 

3. Suspendarea actului administrativ. Conditiile legale 

4. Hotarare a Consiliului judetean de anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Revocare ca urmare a revizuirii hotararii judecatoresti ce a stat la baza emiterii acesteia 

5. Anulare hotarare de consiliu local. Vanzarea spatiilor cu destinatie de cabinet medicale 

6. Obligatie de a face o operatiune administrativa. Motiv de nelegalitate a hotararii judecatoresti. Refuzul nejustificat al unei autoritati publice de a solutiona o cerere. Autoritate publica in sensul Legii nr. 554/2004 

7. Suspendarea executarii unui act administrativ. Cazul bine justificat. Paguba iminenta. Protectie jurisdictionala provizorie 

8. Principiul disponibilitatii partilor. Sanctiune pentru neexecutare hotararii pronuntate de instanta de contencios administrativ. Buna-credinta a partii 

9. Neexecutarea hotararii judecatoresti. Sanctiune. Cuantumul amenzii  plicate. Despagubiri nedovedite 

10. Neexecutarea hotararii judecatoresti. Sanctiune. Calitate si capacitate procesuala. Despagubiri 

Capitolul al II-lea. Exceptia de nelegalitate 

11. Exceptie de nelegalitate invocata in cadrul contestatiei la executare. Analiza admisibilitatii acesteia 

12. Exceptia de nelegalitate a unei hotarari de consiliu local prin care s-a infiintat Politia locala. Calitate procesuala. Admiterea partiala a exceptiei 

13. Efectele admiterii exceptiei de nelegalitate. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune. Invocarea propriei culpe 

14. Exceptia de nelegalitate invocate impotriva unui act administrativ unilateral cu caracter normativ. Accesibilitatea si previzibilitatea normei juridice. Cheltuieli de judecata

Capitolul al III-lea. Drept fiscal 

15. Competenta materiala in solutionarea actiunii in anularea unui act administrativ-fiscal. Declinarea de competenta 

16. Cerere de suspendare a executarii deciziei de impunere. Paguba iminenta si cazul justificat. Protectia jurisdictionala provizorie 

17. Plata impozitului anual pentru cladiri efectuata de o alta persoana decat proprietarul. Dubla impunere. Actiune in raspundere contractuala 

18. Impozite si taxe stabilite pentru o fundatie 

19. Anulare act administrativ-fiscal. Decizie de impunere prin care s-a stabilit impozit suplimentar afferent unei tranzactii cu un imobil situate in zona libera Constanta     

20. Anulare act control taxe si impozite. Deductibilitate TVA. Notificarile privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute de art. 141 alin. (2) lit. f) C. fisc. Onorariu expert 

21. Cotele de contributie pentru asigurarile de sanatate. Anularea deciziei de impunere a C.A.S. 

22. Scutirea de la plata impozitelor locale. Actiune in constatare. Exceptia inadmisibilitatii 

23. Restituire taxa de poluare auto. Aplicarea directa a normelor dreptului comunitar. Data de la care se acorda dobanda legala. Cerere de chemare in garantie 

24. Anulare act administrativ-fiscal. Nesolutionarea contestatiei administrative prealabile de catre organul administrativ-fiscal competent. Infractiunea de evaziune fiscala. Prezumtia de nevinovatie in fata organului fiscal de control. Notiunea de persoane fizice platitoare de TVA pentru tranzactii imobiliare. Aplicarea legislatiei fiscale in timp     

Capitolul al IV-lea. Dreptul functiei publice 

25. Functionari publici cu statut special. Litigiu. Cercetare prealabila. Politist eliberat din functie 

26. Eliberare din functia publica motivata de restructurarea institutiei. Neindeplinirea cerintelor art. 99 alin. (5) si (6) din Legea nr. 188/1999. Termen de preaviz 

27. Actiune formulata de primar pentru acordarea drepturilor prevazute de lege pentru functionari publici. Indemnizatie dispozitiv 

28. Functionar public. Promovare fara concurs 

29. Functionari publici. Diminuari salariale prin Legea nr. 118/2010. Apararea securitatii nationale. Proportionalitatea situatiei care a determinat restrangerea. Considerente de interes general. „Bun” in acceptiunea art. 1 din Protocolul nr. 1 

30. Dreptul la al 13-lea salariu al functionarilor publici in 2010. Privare de „bun”     

31. Functionari publici in cadrul primariei. Indemnizatia de hrana. Principiul ierarhiei normelor juridice. Principiul activitatii legii 

Capitolul al V-lea. Accesul la informatiile publice 

32. Informatii publice referitoare la drapelele arborate in biroul unei autoritati publice locale. Daune morale. Reparatie simbolica a prejudiciului 

33. Refuzul furnizarii de informatii de interes public. Nemultumire cu privire la continutul documentelor

34. Informatia de interes public. Spitalul judetean. Institutie publica obligata la furnizarea informatiilor de interes public

35. Refuz comunicare informatii publice fara plata unei taxe „de scanare” 

Capitolul al VI-lea. Legi speciale 

36. Despagubiri stabilite in baza Legii nr. 9/1998 pentru bunuri abandonate in Basarabia. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive 

37. Obligarea Autoritatii nationale pentru restituirea proprietatilor Bucuresti de a emite decizie de validare/invalidare a hotararii emise de catre Comisia municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Daune cominatorii. Incalcarea principiului disponibilitatii partilor 

38. Restituirea imobilului. Depasirea exagerata a termenului rezonabil. Emiterea titlului de despagubire conform Legii nr. 247/2005 

39. Refuz acordare drepturi prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990. Persecutati politic. Domiciliu obligatoriu instituit pentru chiaburi. Proba cu martori 

Capitolul al VII-lea. Drept procesual civil 

40. Netimbrarea cererii de chemare in judecata. Sanctiune 

41. Omisiunea semnarii cererii de chemare in judecata. Consecinte 

42. Interesul in promovarea unei cai de atac impotriva unei hotarari judecatoresti 

43. Nerespectarea termenului de recurs 

44. Exceptia lipsei calitatii de representant a Ministerului Finantelor Publice. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Justitiei. Erori judiciare. Contestatie in anulare. Indeplinirea conditiilor de admisibilitate 

45.  Inchirierea locuintei de serviciu. Competenta materiala. Contestatie in anulare     

46. Revizuirea unei hotarari judecatoresti pronuntate in recurs. Contrarietatea de hotarari. Dispozitii contradictorii 

47. Procedura achizitiilor publice. Calculul termenului de contestare 

48. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune. Legalitatea obiectului contractului. Motive de revizuire. Interesul in promovarea caii de atac 

49. Competenta materiala de solutionare a cererilor de executare formulate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007. Solutionarea cererii de     incuviintare a executarii silite si a contestatiei la executarea silita propriu-zisa

50.  Restituire cautiune. Instanta competenta 

51. Intrebarea preliminara. Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Capitolul al VIII-lea. Gestionare fonduri europene 

52. Actiune in contencios administrativ formulata de o autoritate locala in contradictoriu cu parata Agentia de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit Bucuresti, avand ca obiect anularea notificarii cererii de finantare neeligibila. Interpretarea corecta a cerintelor legale pentru acordarea aprobarii cererii de finantare formulate de autoritatea locala. Principiul loialitatii institutionale. Misiunea Fondului European pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR). Ghidul solicitantului 

53. Implementarea Programului national de dezvoltare rurala 2007-2013, Masura 221. Respingerea actiunii avand ca obiect obligarea acordarii finantarii. Principiul tempus regit actum. Autonomia autoritatilor publice nationale in privinta implementarii Programului de dezvoltare rurala a Romaniei pentru perioada de programare    

2007-2013 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei13 nov. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini304
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
17,30 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ