Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contencios administrativ. Raspunderea patrimoniala a autoritatii publice si a functionarului public responsabil. Practica judiciara

Raspunderea patrimoniala a autoritatii publice si a functionarului public responsabil. Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-678-780-2
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: IN STOC

Culegerea este dedicata jurisprudentei recente din materia contenciosului administrativ, punctand aspectele esentiale pe care le implica angajarea raspunderii patrimoniale a autoritatii publice si/sau a functionarului public responsabil.

Solutiile jurisprudentiale selectate releva conditiile de acordare a daunelor materiale si morale, precum si a despagubirilor pentru nerespectarea de catre autoritatea publica a termenului privind executarea hotararilor definitive, imprejurarile in care poate fi sanctionat chiar functionarul public pentru neexecutarea hotararilor definitive sau pentru neremedierea in termenul legal a actului administrativ nelegal sau neconform.

Prin scurtele comentarii inserate, lucrarea aduce in discutie atat probleme controversate in aceasta materie, cat si noutati legislative bine-venite in sistemul nostru de drept, dar a caror aplicare in practica judiciara va putea fi apreciata in ansamblu dupa implementarea lor pe o perioada mai lunga de timp.

Capitolul I. Angajarea raspunderii patrimoniale a autoritatii publice 

Sectiunea 1. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice 

1. Anulare act administrativ. Acordare de daune morale. Lipsa dovezii privind existenta prejudiciului si vinovatia paratului. Respingerea cererii 

2. Act administrativ de ridicare a pasaportului si instituire a interdictiei de a calatori. Revocarea masurilor abuzive de catre autoritatea emitenta. Culpa dovedita. Acordarea de daune materiale si morale 

3. Anulare partiala act administrativ – Hotarare C.S.M. Conditii pentru acordarea de despagubiri pentru daune morale si materiale. Dovada existentei prejudiciului

4. Numirea in functia de subprefect a Secretarului general al Institutiei Prefectului. Actiune in contencios administrativ. Existenta dreptului subiectiv si a interesului legitim. Acordarea daunelor morale 

5. Contestatie avand ca obiect refuzul nejustificat al autoritatii publice. Lipsa plangerii prealabile. Admisibilitatea contestatiei 

6. Actiune in contencios administrativ. Conditia existentei actului administrativ tipic sau asimilat. Solutionare a cererii in defavoarea petentului. Refuz nejustificat. Obligarea persoanei responsabile la plata unei penalitati 

7. Cerere de redobandire a cetateniei romane. Termen de solutionare. Acordarea de daune morale. Necesitatea dovedirii angajarii raspunderii autoritatii 

8. Contestare act administrativ. Cerere respinsa. Cerere de acordare a daunelor materiale si morale. Inadmisibilitate 

9. Imobil imposibil de restituit in natura. Masuri reparatorii prin echivalent. Termen rezonabil de solutionare a dosarelor privind acordarea despagubirilor. Dovada refuzului nejustificat 

10. Despagubiri pentru intarziere in materia contenciosului administrativ. Angajarea raspunderii delictuale. Hotarari executorii prin lege 

11. Anulare act administrativ cu caracter normativ si individual. Conditii obligatorii pentru aplicarea sanctiunilor in cazul neexecutarii unei hotarari judecatoresti in termenul legal 

12. Despagubiri acordate pentru imobil imposibil de restituit in natura. Aplicarea de sanctiuni si acordarea de despagubiri. Conditia existentei culpei autoritatii publice 

13. Contracte de achizitie publica. Acte aditionale prin care se modifica clauze esentiale ale contractelor de achizitie publica. Licitatie publica. Nulitate absoluta 

14. Cumulul pensiilor cu veniturile salariale sub imperiul dispozitiilor privind reducerea cheltuielilor bugetare. Dreptul de optiune. Dispozitie de incetare a raporturilor de serviciu in perioada concediilor de boala. Neacordarea de daune materiale si morale 

15. Amendarea conducatorului autoritatii publice responsabile. Actiunea in regres impotriva persoanelor vinovate. Acordarea de despagubiri pentru intarziere. Inadmisibilitate

Sectiunea a 2-a. Acordarea de daune materiale

16. Neexecutare culpabila a unui contract administrativ. Angajarea raspunderii autoritatii publice. Competenta materiala

17. Act administrativ vatamator. Despagubiri pentru daune materiale. Despagubiri pentru intarziere. Cumul admisibil 

18. 1. Rolul activ al judecatorului. Calificarea actiunii. Limitari legale 

18. 2. Neexecutarea hotararilor judecatoresti definitive. Acordarea de daune morale. Imperativul dovezii prejudiciului. Necercetarea fondului cauzei 

19. Imobil preluat in mod abuziv. Despagubiri acordate cu intarziere. Regim special. Lipsa culpei. Nelegalitatea acordarii de despagubiri materiale constand in dobanda legala 

20. Sanctiune disciplinara. Gresita individualizare a sanctiunii. Recalificarea sanctiunii de catre instanta de contencios administrativ. Acordarea de despagubiri persoanei vatamate 

21. Obligatia de a incheia un contract de prestari servicii. Hotarare judecatoreasca definitiva. Acordarea de daune materiale pentru executarea cu intarziere. Necesitatea dovedirii daunelor morale 

Sectiunea a 3-a. Acordarea de daune morale

22. Cerere adresata A.N.R.P. intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 247/2005 privind aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Solutionare cu intarziere. Acordarea de daune morale

23. Intarzierea raspunsului autoritatilor si institutiilor publice la petitia formulata, pentru comunicarea de informatii. Acordarea de despagubiri pentru daunele morale suferite. Necesitatea angajarii raspunderii civile delictuale 

24. Persoana vatamata. Recunoasterea calitatii de refugiat. Persecutii suferite implicit. Acordarea de drepturi compensatorii. Admisibilitate 

25. Persoana vatamata. Recunoasterea calitatii de refugiat a copiilor celor persecutati. Acordarea de drepturi compensatorii. Admisibilitate 

26. Deportare in baza unei decizii politice nelegale din perioada comunista. Despagubiri pentru daune morale. Instanta competenta

27. Solicitarea de informatii de interes public. Raspuns cu intarziere. Acordarea de daune morale. Criterii de evaluare a daunelor morale 

28. Liberul acces la informatiile de interes public. Reclamant – reprezentant al mass-mediei locale. Acordarea de daune morale. Repere pentru evaluarea daunelor morale

29. Cerere de redobandire a cetateniei. Refuz nejustificat. Termene rezonabile. Acordarea de daune morale

Sectiunea a 4-a. Functionarul public raspunzator

30. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive. Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Obligare la plata unei amenzi civile. Lipsa capacitate de folosinta si calitate procesuala 

31. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive. Persoana responsabila. Aplicarea unei amenzi civile si acordarea de despagubiri pentru intarziere 

32. Neexecutarea hotararii judecatoresti definitive. Nerespectarea termenului de executare. Angajarea prioritara a raspunderii autoritatii publice si sanctionarea conducatorului acesteia. Acordarea de despagubiri 

33. Eliberarea cu intarziere a certificatului de urbanism. Functionarul public raspunzator. Acordarea de despagubiri materiale

34. Executarea unei hotararii definitive si irevocabile. Nerespectarea termenelor legale. Sanctionarea persoanei responsabile. Conditii de procedura 

35. Executarea unei hotarari judecatoresti. Hotararile ce au ca obiect obligarea la plata unor sume de bani. Sanctionarea conducatorului institutiei publice responsabile. Inadmisibilitate. Executare silita potrivit dreptului comun 

36. Executarea unei hotarari judecatoresti definitive. Acordarea de despagubiri. Conditii pentru amendarea conducatorului autoritatii publice responsabile. Culpa beneficiarului 

37. Refuz nejustificat al autoritatii publice de solutionare a unei cereri. Obligatia certificarii veniturilor salariale. Interes legitim prezumat. Cereri de acordare de daune materiale si morale respinse

38. Act de control de fond. Prejudiciu constand in arbusti taiati ilegal. Actiune in raspundere patrimoniala a personalului silvic. Lipsa ordinului/dispozitiei de imputare. Inadmisibilitate 

Capitolul al II-lea. Aspecte procedurale 

Sectiunea 1. Suspendarea actului administrativ 

39. Cerere de suspendare a autorizatiei de construire. Necesitatea indeplinirii cumulative a conditiilor cazului bine justificat si pagubei iminente. Necercetarea fondului cauzei 

40. Suspendare act administrativ. Executarea unei hotarari judecatoresti. Lipsa pagubei iminente. Nesanctionarea autoritatii publice 

41. Suspendare act administrativ. Executarea hotararii judecatoresti irevocabile. Sanctiune ramasa fara obiect 

Sectiunea a 2-a. Instanta competenta 

42. Forta executorie a dispozitiilor hotararii judecatoresti pronuntate de instanta de judecata in temeiul unor dispozitii legale declarate ulterior neconstitutionale. Momentul de la care se aplica amenda prevazuta de dispozitiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 

43. Acordare de daune morale pentru repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare. Instanta competenta 

44. Obligatie de a face – tiparirea formularelor tipizate pentru diplomele de licenta. Institutie de invatamant superior. Cerere de chemare in garantie. Instanta competenta 

45. Destituire nelegala din functie. Cerere de acordare despagubiri pentru daune morale introdusa pe cale separata. Criterii de cuantificare a daunelor morale. Instanta competenta 

46. Obligatia de a vira o anumita suma de bani. Executare potrivit dreptului comun. Autoritate publica. Obligatia executarii – de stricta interpretare 

Sectiunea a 3-a. Termenul rezonabil 

47. Limitele controlului instantei de contencios administrativ. Acordare de despagubiri in baza Legii nr. 10/2001. Termen rezonabil de acordare a despagubirilor 

48. Imobile preluate abuziv. Acordarea de despagubiri. Durata prelungita a unei proceduri – echivalentul refuzului nejustificat. Neacordarea de daune morale. Lipsa dovezilor privind indeplinirea conditiilor raspunderii delictuale 

49. Neexecutarea hotararii in termenul legal. Cadrul procesual. Hotararea instantei de executare. Dispozitii imperative derogatorii de la dreptul comun 

Sectiunea a 4-a. Alte aspecte procedurale 

50. Concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari in cadrul U.M.F. Admiterea in parte a exceptiei de nelegalitate. Tardivitatea recursului privind exceptia de nelegalitate. Despagubiri solicitate prematur 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei03 feb. 2014
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini256
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Daciana-Elena Singeorzan
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ