Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Constitutia Romaniei. Editia a 2-a act.14.10.2016

decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa
ISBN/ISSN: 978-606-27-0653-1
Editura: Hamangiu
35,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In ierarhia normativa a oricarui stat de drept, Constitutia reprezinta documentul juridic fundamental, in care sunt consacrate drepturile, obligatiile si indatoririle cetatenesti, principiile si regulile de organizare a statului si a autoritatilor publice. Aflata intr-o conexiune stransa cu intregul ansamblu legislativ subsecvent, Constitutia determina, totodata, cadrul si limitele procesului de legiferare si constituie reperul de baza in activitatea de interpretare si aplicare a normelor legale.

In acest context, prof. univ. dr. Tudorel Toader si lector univ. dr. Marieta Safta aduc in atentia cititorilor Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa, aflata la cea de-a 2-a editie, lucrare care, dupa cum sugereaza si titlul, are un continut complex.

Astfel, sub fiecare articol din Legea fundamentala sunt reproduse solutii cu valoare de principiu din jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. De asemenea, sunt redate textele conexe din Conventia europeana a drepturilor omului si din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si se fac trimiteri la legislatia infraconstitutionala.

Prin modalitatea in care a fost alcatuita, cartea Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa poate fi folosita de catre studentii Facultatilor de Drept, la intelegerea si aprofundarea Dreptului constitutional, de catre practicienii dreptului, precum si de catre orice persoana interesata de fundamentele statului de drept.

Tudorel Toader este profesor universitar doctor, Rectorul Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei in perioada 2006-2016 si membru titular al Comisiei de la Venetia.

Marieta Safta este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala a Romaniei si corespondent al Curtii Constitutionale la Comisia de la Venetia.

Titlul I. Principii generale 

Articolul 1. Statul roman 
Articolul 2. Suveranitatea 
Articolul 3. Teritoriul 
Articolul 4. Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni 
Articolul 5. Cetatenia 
Articolul 6. Dreptul la identitate 
Articolul 7. Romanii din strainatate 
Articolul 8. Pluralismul si partidele politice 
Articolul 9. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale 
Articolul 10. Relatii internationale 
Articolul 11. Dreptul international si dreptul intern 
Articolul 12. Simboluri nationale 
Articolul 13. Limba oficiala 
Articolul 14. Capitala 

Titlul II. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Articolul 15. Universalitatea 
Articolul 16. Egalitatea in drepturi 
Articolul 17. Cetatenii romani in strainatate 
Articolul 18. Cetatenii straini si apatrizii 
Articolul 19. Extradarea si expulzarea 
Articolul 20. Tratatele internationale privind drepturile omului 
Articolul 21. Accesul liber la justitie 

Capitolul II. Drepturile si libertatile fundamentale 

Articolul 22. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica 
Articolul 23. Libertatea individuala 
Articolul 24. Dreptul la aparare 
Articolul 25. Libera circulatie 
Articolul 26. Viata intima, familiala si privata 
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului 
Articolul 28. Secretul corespondentei 
Articolul 29. Libertatea constiintei 
Articolul 30. Libertatea de exprimare 
Articolul 31. Dreptul la informatie 
Articolul 32. Dreptul la invatatura 
Articolul 33. Accesul la cultura 
Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sanatatii 
Articolul 35. Dreptul la mediu sanatos 
Articolul 36. Dreptul de vot 
Articolul 37. Dreptul de a fi ales 
Articolul 38. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European 
Articolul 39. Libertatea intrunirilor 
Articolul 40. Dreptul de asociere 
Articolul 41. Munca si protectia sociala a muncii
Articolul 42. Interzicerea muncii fortate 
Articolul 43. Dreptul la greva 
Articolul 44. Dreptul de proprietate privata 
Articolul 45. Libertatea economica 
Articolul 46. Dreptul la mostenire 
Articolul 47. Nivelul de trai 
Articolul 48. Familia 
Articolul 49. Protectia copiilor si a tinerilor 
Articolul 50. Protectia persoanelor cu handicap 
Articolul 51. Dreptul de petitionare 
Articolul 52. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica 
Articolul 53. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati 

Capitolul III. Indatoririle fundamentale 

Articolul 54. Fidelitatea fata de tara 
Articolul 55. Apararea tarii 
Articolul 56. Contributii financiare 
Articolul 57. Exercitarea drepturilor si a libertatilor 

Capitolul IV. Avocatul Poporului 

Articolul 58. Numirea si rolul 
Articolul 59. Exercitarea atributiilor 
Articolul 60. Raportul in fata Parlamentului 

Titlul III. Autoritatile publice 

Capitolul I. Parlamentul 

Sectiunea 1. Organizare si functionare 
Articolul 61. Rolul si structura 
Articolul 62. Alegerea Camerelor 
Articolul 63. Durata mandatului 
Articolul 64. Organizarea interna 
Articolul 65. Sedintele Camerelor 
Articolul 66. Sesiuni 
Articolul 67. Actele juridice si cvorumul legal 
Articolul 68. Caracterul public al sedintelor 
Sectiunea a 2‑a. Statutul deputatilor si al senatorilor 
Articolul 69. Mandatul reprezentativ 
Articolul 70. Mandatul deputatilor si al senatorilor 
Articolul 71. Incompatibilitati 
Articolul 72. Imunitatea parlamentara 
Sectiunea a 3‑a. Legiferarea 
Articolul 73. Categorii de legi 
Articolul 74. Initiativa legislativa 
Articolul 75. Sesizarea Camerelor 
Articolul 76. Adoptarea legilor si a hotararilor 
Articolul 77. Promulgarea legii 
Articolul 78. Intrarea in vigoare a legii
Articolul 79. Consiliul Legislativ 

Capitolul II. Presedintele Romaniei 

Articolul 80. Rolul Presedintelui 
Articolul 81. Alegerea Presedintelui 
Articolul 82. Validarea mandatului si depunerea juramantului 
Articolul 83. Durata mandatului 
Articolul 84. Incompatibilitati si imunitati 
Articolul 85. Numirea Guvernului 
Articolul 86. Consultarea Guvernului 
Articolul 87. Participarea la sedintele Guvernului 
Articolul 88. Mesaje 
Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului 
Articolul 90. Referendumul
Articolul 91. Atributii in domeniul politicii externe 
Articolul 92. Atributii in domeniul apararii 
Articolul 93. Masuri exceptionale 
Articolul 94. Alte atributii 
Articolul 95. Suspendarea din functie 
Articolul 96. Punerea sub acuzare 
Articolul 97. Vacanta functiei 
Articolul 98. Interimatul functiei 
Articolul 99. Raspunderea presedintelui interimar
Articolul 100. Actele Presedintelui
Articolul 101. Indemnizatia si celelalte drepturi 

Capitolul III. Guvernul 

Articolul 102. Rolul si structura 
Articolul 103. Investitura 
Articolul 104. Juramantul de credinta 
Articolul 105. Incompatibilitati 
Articolul 106. Incetarea functiei de membru al Guvernului
Articolul 107. Primul‑ministru 
Articolul 108. Actele Guvernului 
Articolul 109. Raspunderea membrilor Guvernului 
Articolul 110. Incetarea mandatului 
Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 
Articolul 111. Informarea Parlamentului 
Articolul 112. Intrebari, interpelari si motiuni simple 
Articolul 113. Motiunea de cenzura 
Articolul 114. Angajarea raspunderii Guvernului 
Articolul 115. Delegarea legislativa

Capitolul V. Administratia publica 

Sectiunea 1. Administratia publica centrala de specialitate 
Articolul 116. Structura 
Articolul 117. Infiintarea 
Articolul 118. Fortele armate 
Articolul 119. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii 
Sectiunea a 2‑a. Administratia publica locala 
Articolul 120. Principii de baza 
Articolul 121. Autoritati comunale si orasenesti 
Articolul 122. Consiliul judetean 
Articolul 123. Prefectul 

Capitolul VI. Autoritatea judecatoreasca 

Sectiunea 1. Instantele judecatoresti 
Articolul 124. Infaptuirea justitiei 
Articolul 125. Statutul judecatorilor 
Articolul 126. Instantele judecatoresti 
Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor 
Articolul 128. Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie
Articolul 129. Folosirea cailor de atac 
Articolul 130. Politia instantelor 
Sectiunea a 2‑a. Ministerul Public 
Articolul 131. Rolul Ministerului Public 
Articolul 132. Statutul procurorilor 
Sectiunea a 3‑a. Consiliul Superior al Magistraturii 
Articolul 133. Rolul si structura 
Articolul 134. Atributii 

Titlul IV. Economia si finantele publice 

Articolul 135. Economia 
Articolul 136. Proprietatea 
Articolul 137. Sistemul financiar 
Articolul 138. Bugetul public national 
Articolul 139. Impozite, taxe si alte contributii 
Articolul 140. Curtea de Conturi 
Articolul 141. Consiliul Economic si Social 

Titlul V. Curtea Constitutionala 

Articolul 142. Structura 
Articolul 143. Conditii pentru numire 
Articolul 144. Incompatibilitati 
Articolul 145. Independenta si inamovibilitatea 
Articolul 146. Atributii 
Articolul 147. Deciziile Curtii Constitutionale 

Titlul VI. Integrarea euroatlantica 

Articolul 148. Integrarea in Uniunea Europeana 
Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord 

Titlul VII. Revizuirea Constitutiei 

Articolul 150. Initiativa revizuirii 
Articolul 151. Procedura de revizuire 
Articolul 152. Limitele revizuirii 

Titlul VIII. Dispozitii finale si tranzitorii 

Articolul 153. Intrarea in vigoare 
Articolul 154. Conflictul temporal de legi 
Articolul 155. Dispozitii tranzitorii
Articolul 156. Republicarea Constitutiei

Detalii tehnice
Data aparitiei01 nov. 2016
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini488
Editiea 2-a
Tip copertaCarte brosata