Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Constitutia Romaniei 14.05.2015

decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., decizii C.J.U.E., legislatie conexa, index alfabetic
ISBN/ISSN: 978-606-27-0278-6
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In ierarhia normativa a oricarui stat de drept, Constitutia reprezinta documentul juridic fundamental, in care sunt consacrate drepturile, obligatiile si indatoririle cetatenesti, principiile si regulile de organizare a statului si a autoritatilor publice. Aflata intr-o conexiune stransa cu intregul ansamblu legislativ subsecvent, Constitutia determina, totodata, cadrul si limitele procesului de legiferare si constituie reperul de baza in activitatea de interpretare si aplicare a normelor legale.

In acest context, prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecator la Curtea Constitutionala, si lector univ. dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala, aduc in atentia cititorilor lucrarea „Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa”, care, dupa cum sugereaza si titlul, are un continut complex.

Astfel, sub fiecare articol din Legea fundamentala sunt redate textele conexe din Conventia europeana a drepturilor omului si din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si fac trimiteri la legislatia infraconstitutionala. De asemenea, sunt reproduse solutii cu valoare de principiu din jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Prin modalitatea in care a fost alcatuita, cartea „Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa” poate fi folosita de catre studentii Facultatilor de Drept, la intelegerea si aprofundarea Dreptului constitutional, de catre practicienii dreptului, precum si de catre orice persoana interesata de fundamentele statului de drept.

Tudorel Toader este profesor universitar doctor, Decanul Facultatii de Drept a Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei si membru titular al Comisiei de la Venetia.
Marieta Safta este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala a Romaniei si corespondent al Curtii Constitutionale la Comisia de la Venetia.

Titlul I. Principii generale 

Articolul 1. Statul roman 
Articolul 2. Suveranitatea 
Articolul 3. Teritoriul 
Articolul 4. Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni 
Articolul 5. Cetatenia 
Articolul 6. Dreptul la identitate
Articolul 7. Romanii din strainatate     
Articolul 8. Pluralismul si partidele politice    
Articolul 9. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale     
Articolul 10. Relatii internationale 
Articolul 11. Dreptul international si dreptul intern     
Articolul 12. Simboluri nationale
Articolul 13. Limba oficiala
Articolul 14. Capitala 

Titlul II. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Articolul 15. Universalitatea 
Articolul 16. Egalitatea in drepturi
Articolul 17. Cetatenii romani in strainatate    
Articolul 18. Cetatenii straini si apatrizii
Articolul 19. Extradarea si expulzarea    
Articolul 20. Tratatele internationale privind drepturile omului    
Articolul 21. Accesul liber la justitie

Capitolul II. Drepturile si libertatile fundamentale 

Articolul 22. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
Articolul 23. Libertatea individuala    
Articolul 24. Dreptul la aparare     
Articolul 25. Libera circulatie
Articolul 26. Viata intima, familiala si privata     
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului 
Articolul 28. Secretul corespondentei     
Articolul 29. Libertatea constiintei
Articolul 30. Libertatea de exprimare 
Articolul 31. Dreptul la informatie
Articolul 32. Dreptul la invatatura
Articolul 33. Accesul la cultura     
Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sanatatii
Articolul 35. Dreptul la mediu sanatos     
Articolul 36. Dreptul de vot
Articolul 37.  Dreptul de a fi ales
Articolul 38. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European     
Articolul 39. Libertatea intrunirilor
Articolul 40. Dreptul de asociere
Articolul 41. Munca si protectia sociala a muncii
Articolul 42. Interzicerea muncii fortate
Articolul 43. Dreptul la greva
Articolul 44. Dreptul de proprietate privata
Articolul 45. Libertatea economica
Articolul 46. Dreptul la mostenire
Articolul 47. Nivelul de trai
Articolul 48. Familia
Articolul 49. Protectia copiilor si a tinerilor    
Articolul 50. Protectia persoanelor cu handicap    
Articolul 51. Dreptul de petitionare
Articolul 52. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
Articolul 53. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati     

Capitolul III. Indatoririle fundamentale 

Articolul 54. Fidelitatea fata de tara    
Articolul 55. Apararea tarii
Articolul 56. Contributii financiare    
Articolul 57. Exercitarea drepturilor si a libertatilor    

Capitolul IV. Avocatul Poporului 

Articolul 58. Numirea si rolul    
Articolul 59. Exercitarea atributiilor
Articolul 60. Raportul in fata Parlamentului     

Titlul III. Autoritatile publice 

Capitolul I. Parlamentul 

Sectiunea 1. Organizare si functionare 
Articolul 61. Rolul si structura     
Articolul 62. Alegerea Camerelor    
Articolul 63. Durata mandatului    
Articolul 64. Organizarea interna
Articolul 65. Sedintele Camerelor
Articolul 66. Sesiuni
Articolul 67.  Actele juridice si cvorumul legal     
Articolul 68. Caracterul public al sedintelor     
Sectiunea a 2‑a. Statutul deputatilor si al senatorilor 
Articolul 69. Mandatul reprezentativ    
Articolul 70. Mandatul deputatilor si al senatorilor    
Articolul 71. Incompatibilitati
Articolul 72. Imunitatea parlamentara     
Sectiunea a 3‑a. Legiferarea 
Articolul 73. Categorii de legi     
Articolul 74. Initiativa legislativa
Articolul 75. Sesizarea Camerelor
Articolul 76. Adoptarea legilor si a hotararilor    
Articolul 77. Promulgarea legii     
Articolul 78. Intrarea in vigoare a legii     
Articolul 79.  Consiliul Legislativ     

Capitolul II. Presedintele Romaniei

Articolul 80. Rolul Presedintelui     
Articolul 81. Alegerea Presedintelui    
Articolul 82. Validarea mandatului si depunerea juramantului
Articolul 83. Durata mandatului     
Articolul 84. Incompatibilitati si imunitati
Articolul 85. Numirea Guvernului
Articolul 86. Consultarea Guvernului    
Articolul 87. Participarea la sedintele Guvernului
Articolul 88. Mesaje
Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului    
Articolul 90. Referendumul
Articolul 91. Atributii in domeniul politicii externe
Articolul 92. Atributii in domeniul apararii    
Articolul 93. Masuri exceptionale
Articolul 94. Alte atributii     
Articolul 95. Suspendarea din functie    
Articolul 96. Punerea sub acuzare    
Articolul 97. Vacanta functiei    
Articolul 98. Interimatul functiei
Articolul 99. Raspunderea presedintelui interimar    
Articolul 100. Actele Presedintelui
Articolul 101. Indemnizatia si celelalte drepturi     

Capitolul III. Guvernul    

Articolul 102. Rolul si structura     
Articolul 103. Investitura     
Articolul 104. Juramantul de credinta     
Articolul 105. Incompatibilitati        
Articolul 106. Incetarea functiei de membru al Guvernului
Articolul 107. Primul‑ministru     
Articolul 108. Actele Guvernului     
Articolul 109. Raspunderea membrilor Guvernului    
Articolul 110. Incetarea mandatului     

Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 

Articolul 111. Informarea Parlamentului        
Articolul 112. Intrebari, interpelari si motiuni simple
Articolul 113. Motiunea de cenzura
Articolul 114. Angajarea raspunderii Guvernului
Articolul 115. Delegarea legislativa

Capitolul V. Administratia publica 

Sectiunea 1. Administratia publica centrala de specialitate 
Articolul 116. Structura     
Articolul 117. Infiintarea    
Articolul 118. Fortele armate    
Articolul 119. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii     
Sectiunea a 2‑a. Administratia publica locala 
Articolul 120. Principii de baza    
Articolul 121. Autoritati comunale si orasenesti    
Articolul 122. Consiliul judetean
Articolul 123. Prefectul     

Capitolul VI. Autoritatea judecatoreasca 

Sectiunea 1. Instantele judecatoresti 
Articolul 124. Infaptuirea justitiei
Articolul 125. Statutul judecatorilor    
Articolul 126. Instantele judecatoresti    
Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor
Articolul 128. Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie        
Articolul 129. Folosirea cailor de atac    
Articolul 130. Politia instantelor     
Sectiunea a 2‑a. Ministerul Public 
Articolul 131. Rolul Ministerului Public     
Articolul 132. Statutul procurorilor        
Sectiunea a 3‑a. Consiliul Superior al Magistraturii 
Articolul 133. Rolul si structura        
Articolul 134. Atributii     

Titlul IV. Economia si finantele publice 

Articolul 135. Economia    
Articolul 136. Proprietatea        
Articolul 137. Sistemul financiar
Articolul 138. Bugetul public national     
Articolul 139. Impozite, taxe si alte contributii    
Articolul 140. Curtea de Conturi
Articolul 141. Consiliul Economic si Social

Titlul V. Curtea Constitutionala 

Articolul 142. Structura    
Articolul 143. Conditii pentru numire
Articolul 144. Incompatibilitati     
Articolul 145. Independenta si inamovibilitatea    
Articolul 146. Atributii     
Articolul 147. Deciziile Curtii Constitutionale     

Titlul VI. Integrarea euroatlantica 

Articolul 148. Integrarea in Uniunea Europeana     
Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord     

Titlul VII. Revizuirea Constitutiei 

Articolul 150. Initiativa revizuirii    
Articolul 151. Procedura de revizuire
Articolul 152. Limitele revizuirii     

Titlul VIII. Dispozitii finale si tranzitorii 

Articolul 153. Intrarea in vigoare    
Articolul 154. Conflictul temporal de legi    
Articolul 155. Dispozitii tranzitorii    
Articolul 156. Republicarea Constitutiei

Detalii tehnice
Data aparitiei05 iun. 2015
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini440
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Noul cod civil.Codul de procedura civila 26.09.2012

Noul cod civil.Codul de procedura civila 26.09.2012

actualizat 26 septembrie2012
24,10 RON
Indisponibila
Imagine Istoria dreptului romanesc. Editia a 2-a

Istoria dreptului romanesc. Editia a 2-a

editia a 2-a revazuta si adaugita
33,70 RON
Indisponibila
Imagine Codul rutier 28.01.2013