Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Constitutia Romaniei, CEDO si CDFUE 15.09.2017

actualizat 15 septembrie 2017
ISBN/ISSN: 978-606-27-0765-1
Editura: Hamangiu
13,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea reuneste principalele instrumente nationale si europene in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor fundamentele ale omului: Constitutia Romaniei, Conventia europeana a drepturilor omului si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Constitutia Romaniei din 1991 reprezinta cadrul legislativ fundamental pentru organizarea si functionarea statului si societatii pe baze democratice. Editia de fata cuprinde textul ei revizuit prin Legea nr. 429/2003 si republicat in Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, cele mai multe articolele fiind insotite de trimiteri la legislatia speciala conexa, actualizata pana la data de 15 septembrie 2017.

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele sale aditionale garanteaza si protejeaza drepturile si libertatile fundamentale ce au ca titulari persoane fizice, privite individual, sau diverse entitati sociale din statele membre ale Consiliului Europei. In prezentul volum este redat textul Conventiei, alaturi de Primul Protocol aditional si de Protocoalele nr. 4, nr. 6, nr. 7, nr. 12, nr. 13, nr. 15 si nr. 16.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cuprinde ansamblul drepturilor civice, politice, economice si sociale ale cetatenilor europeni si ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Documentul a fost proclamat in mod oficial la Nisa, la 7 decembrie 2000, de Parlamentul European, Consiliu si Comisie, iar in decembrie 2009, odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, i-a fost conferita aceeasi forta juridica obligatorie ca aceea a tratatelor. In aceasta editie este prezentat textul publicat in Jurnalul Oficial, seria C, nr. 202 din 7 iunie 2016.

Lucrarea Constitutia Romaniei, Conventia europeana a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se adreseaza nu numai specialistilor in drept, ci tuturor cetatenilor romani, in vederea unei corecte cunoasteri a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale.

Volumul este tiparit intr-un format accesibil (120x165 mm), pe hartie ofset.

Titlul I. Principii generale 

Articolul 1. Statul roman
Articolul 2. Suveranitatea
Articolul 3. Teritoriul
Articolul 4. Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni
Articolul 5. Cetatenia
Articolul 6. Dreptul la identitate
Articolul 7. Romanii din strainatate
Articolul 8. Pluralismul si partidele politice
Articolul 9. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
Articolul 10. Relatii internationale
Articolul 11. Dreptul international si dreptul intern
Articolul 12. Simboluri nationale
Articolul 13. Limba oficiala
Articolul 14. Capitala

Titlul II. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Articolul 15. Universalitatea
Articolul 16. Egalitatea in drepturi
Articolul 17. Cetatenii romani in strainatate
Articolul 18. Cetatenii straini si apatrizii
Articolul 19. Extradarea si expulzarea
Articolul 20. Tratatele internationale privind drepturile omului
Articolul 21. Accesul liber la justitie

Capitolul II. Drepturile si libertatile fundamentale 

Articolul 22. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
Articolul 23. Libertatea individuala
Articolul 24. Dreptul la aparare
Articolul 25. Libera circulatie
Articolul 26. Viata intima, familiala si privata
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului
Articolul 28. Secretul corespondentei
Articolul 29. Libertatea constiintei
Articolul 30. Libertatea de exprimare
Articolul 31. Dreptul la informatie
Articolul 32. Dreptul la invatatura
Articolul 33. Accesul la cultura
Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sanatatii
Articolul 35. Dreptul la mediu sanatos
Articolul 36. Dreptul de vot
Articolul 37. Dreptul de a fi ales
Articolul 38. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European
Articolul 39. Libertatea intrunirilor
Articolul 40. Dreptul de asociere
Articolul 41. Munca si protectia sociala a muncii
Articolul 42. Interzicerea muncii fortate
Articolul 43. Dreptul la greva
Articolul 44. Dreptul de proprietate privata
Articolul 45. Libertatea economica
Articolul 46. Dreptul la mostenire
Articolul 47. Nivelul de trai
Articolul 48. Familia
Articolul 49. Protectia copiilor si a tinerilor
Articolul 50. Protectia persoanelor cu handicap
Articolul 51. Dreptul de petitionare
Articolul 52. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
Articolul 53. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati

Capitolul III. Indatoririle fundamentale 

Articolul 54. Fidelitatea fata de tara
Articolul 55. Apararea tarii
Articolul 56. Contributii financiare
Articolul 57. Exercitarea drepturilor si a libertatilor

Capitolul IV. Avocatul Poporului 

Articolul 58. Numirea si rolul
Articolul 59. Exercitarea atributiilor
Articolul 60. Raportul in fata Parlamentului

Titlul III. Autoritatile publice 

Capitolul I. Parlamentul

Sectiunea 1. Organizare si functionare 
Articolul 61. Rolul si structura
Articolul 62. Alegerea Camerelor
Articolul 63. Durata mandatului
Articolul 64. Organizarea interna
Articolul 65. Sedintele Camerelor
Articolul 66. Sesiuni
Articolul 67. Actele juridice si cvorumul legal
Articolul 68. Caracterul public al sedintelor

Sectiunea a 2-a. Statutul deputatilor si al senatorilor 
Articolul 69. Mandatul reprezentativ
Articolul 70. Mandatul deputatilor si al senatorilor
Articolul 71. Incompatibilitati
Articolul 72. Imunitatea parlamentara

Sectiunea a 3-a. Legiferarea 
Articolul 73. Categorii de legi
Articolul 74. Initiativa legislativa
Articolul 75. Sesizarea Camerelor
Articolul 76. Adoptarea legilor si a hotararilor
Articolul 77. Promulgarea legii
Articolul 78. Intrarea in vigoare a legii
Articolul 79. Consiliul Legislativ

Capitolul II. Presedintele Romaniei 

Articolul 80. Rolul Presedintelui
Articolul 81. Alegerea Presedintelui
Articolul 82. Validarea mandatului si depunerea juramantului
Articolul 83. Durata mandatului
Articolul 84. Incompatibilitati si imunitati
Articolul 85. Numirea Guvernului
Articolul 86. Consultarea Guvernului
Articolul 87. Participarea la sedintele Guvernului
Articolul 88. Mesaje
Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului
Articolul 90. Referendumul
Articolul 91. Atributii in domeniul politicii externe
Articolul 92. Atributii in domeniul apararii
Articolul 93. Masuri exceptionale
Articolul 94. Alte atributii
Articolul 95. Suspendarea din functie
Articolul 96. Punerea sub acuzare
Articolul 97. Vacanta functiei
Articolul 98. Interimatul functiei
Articolul 99. Raspunderea presedintelui interimar
Articolul 100. Actele Presedintelui
Articolul 101. Indemnizatia si celelalte drepturi

Capitolul III. Guvernul 

Articolul 102. Rolul si structura
Articolul 103. Investitura
Articolul 104. Juramantul de credinta
Articolul 105. Incompatibilitati
Articolul 106. Incetarea functiei de membru al Guvernului
Articolul 107. Primul-ministru
Articolul 108. Actele Guvernului
Articolul 109. Raspunderea membrilor Guvernului
Articolul 110. Incetarea mandatului

Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Articolul 111. Informarea Parlamentului
Articolul 112. Intrebari, interpelari si motiuni simple
Articolul 113. Motiunea de cenzura
Articolul 114. Angajarea raspunderii Guvernului
Articolul 115. Delegarea legislativa

Capitolul V. Administratia publica 

Sectiunea 1. Administratia publica centrala de specialitate 
Articolul 116. Structura
Articolul 117. Infiintarea
Articolul 118. Fortele armate
Articolul 119. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

Sectiunea a 2-a. Administratia publica locala 
Articolul 120. Principii de baza
Articolul 121. Autoritati comunale si orasenesti
Articolul 122. Consiliul judetean
Articolul 123. Prefectul

Capitolul VI. Autoritatea judecatoreasca

Sectiunea 1. Instantele judecatoresti
Articolul 124. Infaptuirea justitiei
Articolul 125. Statutul judecatorilor
Articolul 126. Instantele judecatoresti
Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor
Articolul 128. Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie
Articolul 129. Folosirea cailor de atac
Articolul 130. Politia instantelor

Sectiunea a 2-a. Ministerul Public 
Articolul 131. Rolul Ministerului Public
Articolul 132. Statutul procurorilor

Sectiunea a 3-a. Consiliul Superior al Magistraturii
Articolul 133. Rolul si structura
Articolul 134. Atributii

Titlul IV. Economia si finantele publice

Articolul 135. Economia
Articolul 136. Proprietatea
Articolul 137. Sistemul financiar
Articolul 138. Bugetul public national
Articolul 139. Impozite, taxe si alte contributii
Articolul 140. Curtea de Conturi
Articolul 141. Consiliul Economic si Social

Titlul V. Curtea Constitutionala 

Articolul 142. Structura
Articolul 143. Conditii pentru numire
Articolul 144. Incompatibilitati
Articolul 145. Independenta si inamovibilitatea
Articolul 146. Atributii
Articolul 147. Deciziile Curtii Constitutionale

Titlul VI. Integrarea euroatlantica

Articolul 148. Integrarea in Uniunea Europeana
Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

Titlul VII. Revizuirea Constitutiei 

Articolul 150. Initiativa revizuirii
Articolul 151. Procedura de revizuire
Articolul 152. Limitele revizuirii

Titlul VIII. Dispozitii finale si tranzitorii 

Articolul 153. Intrarea in vigoare
Articolul 154. Conflictul temporal de legi
Articolul 155. Dispozitii tranzitorii
Articolul 156. Republicarea Constitutiei
Articolul 1. Obligatia de a respecta drepturile omului

Titlul I. Drepturi si libertati 

Articolul 2. Dreptul la viata
Articolul 3. Interzicerea torturii
Articolul 4. Interzicerea sclaviei si a muncii fortate
Articolul 5. Dreptul la libertate si la siguranta
Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil
Articolul 7. Nicio pedeapsa fara lege
Articolul 8. Dreptul la respectarea vietii private si de familie
Articolul 9. Libertatea de gandire, de constiinta si de religie
Articolul 10. Libertatea de exprimare
Articolul 11. Libertatea de intrunire si de asociere
Articolul 12. Dreptul la casatorie
Articolul 13. Dreptul la un recurs efectiv
Articolul 14. Interzicerea discriminarii
Articolul 15. Derogare in caz de stare de urgenta
Articolul 16. Restrictii ale activitatii politice a strainilor
Articolul 17. Interzicerea abuzului de drept
Articolul 18. Limitarea folosirii restrangerii drepturilor

Titlul II. Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Articolul 19. Infiintarea Curtii
Articolul 20. Numarul judecatorilor
Articolul 21. Conditii de exercitare a functiilor
Articolul 22. Alegerea judecatorilor
Articolul 23. Durata mandatului si revocarea
Articolul 24. Grefa si raportorii
Articolul 25. Adunarea generala a Curtii
Articolul 26. Completele de judecatori unici, comitete, Camere si Marea Camera
Articolul 27. Competenta judecatorilor unici
Articolul 28. Competenta comitetelor
Articolul 29. Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului
Articolul 30. Desesizarea in favoarea Marii Camere
Articolul 31. Atributii ale Marii Camere
Articolul 32. Competenta Curtii
Articolul 33. Cauze interstatale
Articolul 34. Cereri individuale
Articolul 35. Conditii de admisibilitate
Articolul 36. Interventia tertilor
Articolul 37. Scoaterea de pe rol
Articolul 38. Examinarea in contradictoriu a cauzei
Articolul 39. Solutionari pe cale amiabila
Articolul 40. Audiere publica si acces la documente
Articolul 41. Reparatie echitabila
Articolul 42. Hotararile Camerelor
Articolul 43. Retrimiterea in fata Marii Camere
Articolul 44. Hotarari definitive
Articolul 45. Motivarea hotararilor si deciziilor
Articolul 46. Forta obligatorie si executarea hotararilor
Articolul 47. Avize consultative
Articolul 48. Competenta consultativa a Curtii
Articolul 49. Motivarea avizelor consultative
Articolul 50. Cheltuieli de functionare a Curtii
Articolul 51. Privilegii si imunitati ale judecatorilor

Titlul III. Dispozitii diverse 

Articolul 52. Anchetele Secretarului general
Articolul 53. Apararea drepturilor omului recunoscute
Articolul 54. Competentele Comitetului Ministrilor
Articolul 55. Renuntarea la alte mijloace de reglementare a diferendelor
Articolul 56. Aplicare teritoriala
Articolul 57. Rezerve
Articolul 58. Denuntare
Articolul 59. Semnare si ratificare

Primul Protocol aditional la Conventie 

Articolul 1. Protectia proprietatii
Articolul 2. Dreptul la instruire
Articolul 3. Dreptul la alegeri libere
Articolul 4. Aplicare teritoriala
Articolul 5. Raportare la Conventie
Articolul 6. Semnare si ratificare

Protocolul nr. 4 recunoscand anumite drepturi si libertati, altele decat cele deja inscrise in Conventie si in Primul Protocol aditional la Conventie 

Articolul 1. Interzicerea privarii de libertate pentru datorii
Articolul 2. Libertatea de circulatie
Articolul 3. Interzicerea expulzarii propriilor cetateni
Articolul 4. Interzicerea expulzarilor colective de straini
Articolul 5. Aplicare teritoriala
Articolul 6. Raportare la Conventie
Articolul 7. Semnare si ratificare

Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea 

Articolul 1. Abolirea pedepsei cu moartea
Articolul 2. Pedeapsa cu moartea in timp de razboi
Articolul 3. Interzicerea derogarilor
Articolul 4. Interzicerea rezervelor
Articolul 5. Aplicare teritoriala
Articolul 6. Raportare la Conventie
Articolul 7. Semnare si ratificare
Articolul 8. Intrare in vigoare
Articolul 9. Functiile depozitarului

Protocolul nr. 7 

Articolul 1. Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Articolul 2. Dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala
Articolul 3. Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara
Articolul 4. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori
Articolul 5. Egalitatea intre soti
Articolul 6. Aplicare teritoriala
Articolul 7. Raportare la Conventie
Articolul 8. Semnare si ratificare
Articolul 9. Intrare in vigoare
Articolul 10. Functiile depozitarului

Protocolul nr. 12 

Articolul 1. Interzicerea generala a discriminarii
Articolul 2. Aplicarea teritoriala
Articolul 3. Raportarea la Conventie
Articolul 4. Semnarea si ratificarea
Articolul 5. Intrarea in vigoare
Articolul 6. Functiile depozitarului

Protocolul nr. 13 privind abolirea pedepsei cu moartea in toate circumstantele 

Articolul 1. Abolirea pedepsei cu moartea
Articolul 2. Interzicerea derogarilor
Articolul 3. Interzicerea rezervelor
Articolul 4. Aplicare teritoriala
Articolul 5. Raportare la Conventie
Articolul 6. Semnare si ratificare
Articolul 7. Intrare in vigoare
Articolul 8. Functiile depozitarului

Protocolul nr. 15 

Articolele 1‑9

Protocolul nr. 16 

Articolele 1‑11
Preambul 

Titlul I. Demnitatea

Articolul 1. Demnitatea umana
Articolul 2. Dreptul la viata
Articolul 3. Dreptul la integritate al persoanei
Articolul 4. Interzicerea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
Articolul 5. Interzicerea sclaviei si a muncii fortate

Titlul II. Libertatile 

Articolul 6. Dreptul la libertate si la siguranta
Articolul 7. Respectarea vietii private si de familie
Articolul 8. Protectia datelor cu caracter personal
Articolul 9. Dreptul la casatorie si dreptul de a intemeia o familie
Articolul 10. Libertatea de gandire, de constiinta si de religie
Articolul 11. Libertatea de exprimare si de informare
Articolul 12. Libertatea de intrunire si de asociere
Articolul 13. Libertatea artelor si stiintelor
Articolul 14. Dreptul la educatie
Articolul 15. Libertatea de alegere a ocupatiei si dreptul la munca
Articolul 16. Libertatea de a desfasura o activitate comerciala
Articolul 17. Dreptul de proprietate
Articolul 18. Dreptul de azil
Articolul 19. Protectia in caz de stramutare, expulzare sau extradare

Titlul III. Egalitatea

Articolul 20. Egalitatea in fata legii
Articolul 21. Nediscriminarea
Articolul 22. Diversitatea culturala, religioasa si lingvistica
Articolul 23. Egalitatea intre femei si barbati
Articolul 24. Drepturile copilului
Articolul 25. Drepturile persoanelor in varsta
Articolul 26. Integrarea persoanelor cu handicap

Titlul IV. Solidaritatea 

Articolul 27. Dreptul lucratorilor la informare si la consultare in cadrul intreprinderii
Articolul 28. Dreptul de negociere si de actiune colectiva
Articolul 29. Dreptul de acces la serviciile de plasament
Articolul 30. Protectia in cazul concedierii nejustificate
Articolul 31. Conditii de munca echitabile si corecte
Articolul 32. Interzicerea muncii copiilor si protectia tinerilor la locul de munca
Articolul 33. Viata de familie si viata profesionala
Articolul 34. Securitatea sociala si asistenta sociala
Articolul 35. Protectia sanatatii
Articolul 36. Accesul la serviciile de interes economic general
Articolul 37. Protectia mediului
Articolul 38. Protectia consumatorilor

Titlul V. Drepturile cetatenilor 

Articolul 39. Dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European
Articolul 40. Dreptul de a alege si de a fi ales in cadrul alegerilor locale
Articolul 41. Dreptul la buna administrare
Articolul 42. Dreptul de acces la documente
Articolul 43. Ombudsmanul European
Articolul 44. Dreptul de petitionare
Articolul 45. Libertatea de circulatie si de sedere
Articolul 46. Protectia diplomatica si consulara

Titlul VI. Justitia

Articolul 47. Dreptul la o cale de atac eficienta si la un proces echitabil
Articolul 48. Prezumtia de nevinovatie si dreptul la aparare
Articolul 49. Principiile legalitatii si proportionalitatii infractiunilor si pedepselor
Articolul 50. Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de doua ori pentru aceeasi infractiune

Titlul VII. Dispozitii generale care reglementeaza interpretarea si aplicarea cartei 

Articolul 51. Domeniul de aplicare
Articolul 52. Intinderea si interpretarea drepturilor si principiilor
Articolul 53. Nivelul de protectie
Articolul 54. Interzicerea abuzului de drept

Detalii tehnice
Data aparitiei29 sept. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini152
Tip coperta120x165 mm, Carte brosata
Editiea 8-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat 15 septembrie 2017

Codul civil si LPA, act. 15.09.2017, ed.16

corespondenta cu reglementarile anterioare, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
30,00 RON