Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conferinta Nationala de Drept Fiscal. Editia 2020

miercuri, 4 noiembrie 2020

Facultatea de Drept a Universității de Vest, Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice, Camera Consultanților Fiscali și JURIDICE.ro, Editura Hamangiu și Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti organizează

 

Conferința Națională de Drept Fiscal. Ed. 7
13 noiembrie 2020

ora: 09:30 – 18:00

Online

 

Partener media: JURIDICE.ro

Se transmite LIVE online gratuit pe @ homepage juridice.ro, juridice.ro/live, https://www.facebook.com/JURIDICE.ro și youtube.com/c/videojuridice

 

MODERATORI:

– Prof. univ. dr. Radu BUFAN, UVT
– Dr. Dan MANOLESCU, președinte al Camerei Consultanților Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice

 

 

DESCHIDERE:

 

 - Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – decanul Facultății de Drept a Universității de Vest

- Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU decanul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice

- Dr. Dan MANOLESCU – președintele Camerei Consultanților Fiscali

 

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

 

PANEL I (orele 9,30-11,00) – Moderator: dr. Dan MANOLESCU

 • Lector univ. dr. Marilena ENE – Facultatea de Drept a Universității din București, avocat, partener Rațiu & Rațiu
  Simplitatea și echitatea sistemului fiscali între intenție și realitate
 • Prof. univ. dr. Mihaela TOFAN – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  Grupul fiscal integrat pentru impozitarea profitului: de la exemplul bunelor practici europene la propunerea de lege ferenda
 • Lector univ. dr. Florin DOBRE – director general al Academiei de Studii Economice
  Provocări actuale privind exercitarea dreptului de deducere a TVA

 

PANEL II (orele 11,00-12,30) – Moderator: dr. Gheorghe MATEI

 • Dr. Dan DASCĂLU – avocat, senior partner la David & Baias, PWC
  În vremuri de pandemie, eșalonare sau/și amnistie
 • Dr. Ioniţa COCHINŢU – magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României, cadru didactic asociat la Facultatea de Administrație Publică, S.N.S.P.A.
  Executarea silită a creanțelor fiscale și bugetare – procedură specială, derogatorie de la procedura executării silite prevăzută în dreptul comun

 

 • Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat partener, coordonator NNDKP Cluj-Napoca,

Conf. univ. dr. Ioan LAZĂR – Facultatea de Drept a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, avocat
Dreptul la un proces echitabil în procedura fiscală sau nevoia unei „redesenări” a dreptului contribuabilului de acces la justiție

 

LANSARE DE CARTE (orele 12,30-13,30)

 • Tanți ANGHEL – Codul de procedură fiscală – comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, 2020
 • Codul fiscal comentat (format electronic)colectiv de autori, Ed. Wolters Kluwer, 2020

 

PANEL III (orele 13,30-15,00) – Moderator: Tanți ANGHEL

 • Conf. univ. dr. Cosmin Flavius COSTAȘ – Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat coordonator Costaș, Negru & Asociații
  Călătorie prin cercurile Infernului. Probleme actuale privind prejudiciul în cauzele așa-zise de evaziune fiscală
 • Mirel MORCOV – avocat Săuleanu & Asociații
  Răspunderea fiscală a persoanei juridice. Condiția controlului comun și necesitatea probării legăturii de cauzalitate ca element distinct al răspunderii
 • Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat
  Comerț, comercial, comerciant – cuvinte de (ne)rostit în dreptul fiscal

 

PANEL IV (orele 15,00-16,30) – Moderator: Dr. Dan DASCĂLU

 • Alina POHRIB– judecător la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal
  Comunicarea actului administrativ fiscal. Efecte ale nerespectării procedurii de comunicare
 • Dr. Bogdan CRISTEA –judecător la Curtea de Apel București, Secţia a IX-a de contencios administrativ și fiscal
  Aspecte privind competența de judecată a instanței de contencios fiscal
 • Lector univ. dr. Alin TRĂILESCU –Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, avocat
  Discuții privind admisibilitatea acțiunii în anularea actului administrativ-fiscal

 

PANEL V (orele 16,30-18,00) – Moderator: Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN

 • Dr. Gheorghe MATEI – avocat, senior partner Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, fost director general al Direcției Generale Juridice a Ministerului Finanțelor Publice
 • Diana Georgiana PENA, avocat Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP
  Rolul contribuabilului în soluționarea litigiilor fiscale potrivit Directivei (UE) 2017/1852
 • Mariana VIZOLI – consultant fiscal, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice
  Controverse legate de aplicabilitatea directă a Regulamentului 2018/19129
 • Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara
  Deosebirile pe teren probator dintre binomul „cheltuieli - venituri” și binomul „achiziții - livrări/prestări”

 

 

 

LANSARE DE CARTE
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ. Comentariu pe articole

Autor: Tanți ANGHEL

Interval orar: 12:30 – 13:00

 

INVITAȚI

– dl. Attila GYÖRGY, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice
– dl. Gabriel Biriș, avocat

 

DESPRE CARTE

Comentariul Codului de procedură fiscală este o carte în care veți regăsi:

– explicații în legătură cu voința legiuitorului, așa cum ea a fost exprimată prin cuvintele sale/prin limbajul folosit. Doamna Tanți Anghel prezintă înțelesuri ale normelor și ale cuvintelor având ca sursă participantul la facerea Codului, mai ales acolo unde a apreciat că cele scrise de legiuitor nu au reușit să exprime suficient de limpede voința sa;
– considerente teoretice legate de unele instituții fundamentale de drept fiscal, între care le menționăm în mod special pe cele referitoare la etapele din viața creanței fiscale: nașterea, stabilirea și întocmirea titlului de creanță, opozabilitatea și exigibilitatea;
– aspecte practice, așa cum au fost ele întâlnite de autoare în decursul celor mai mult de 15 ani de aplicare a Codului, punctând, atunci când a fost cazul, situații de rele practici și conduite neconforme, mai ales din partea organelor fiscale care, de multe ori, din motive numai de ele știute, preferă să deturneze prerogativele de putere fiscală, sacrificând drepturile contribuabililor;
– jurisprudență relevantă, în care judecătorii, dezvoltând instituții și principii de drept fiscal, contribuie la dezvoltarea științei fiscale, iar în cazul nostru, a științei procedurii fiscale;
– nu în cele din urmă, sunt semnalate aspectele ce se impun a fi corectate în textul Codului, acestea fiind concretizate în numeroasele propuneri de lege ferendă.

Lasati comentariul dvs