Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conferinta Judecatorilor Internationali ai Romaniei

joi, 25 aprilie 2024

Evoluția din ultimele decenii a României, pe plan politic, social, economic și cultural, este indisolubil legată de Uniunea Europeană și de dinamica raporturilor internaționale, așa cum aceasta este reflectată în regiune.
Într-un context istoric complex, caracterizat de schimbări continue și fenomene disruptive, impactul normelor de drept internațional și al normelor de drept al Uniunii Europene în dezvoltarea și consolidarea statelor din Europa Centrală și de Est nu poate fi contestat. Pe lângă beneficiile politice, sociale, economice și culturale evidente, rețeaua de organizații, norme și instituții internaționale și europene creată în a doua jumătate a secolului trecut a contribuit la menținerea păcii și la răspândirea standardelor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale.
Cu toate acestea, crizele succesive din ultimii ani, de natură diversă, continuă să testeze soliditatea și eficacitatea angajamentelor multilaterale internaționale.
Rolul instanțelor internaționale și europene este, în acest cadru, unul esențial: pe lângă funcția vitală de asigurare a soluționării disputelor prin mijloace pașnice, bazate pe preeminența dreptului, activitatea judecătorilor internaționali creează punți de comunicare între sisteme, armonizând standarde de protecție și imprimându-i dreptului impulsurile evolutive necesare pentru a răspunde provocărilor la care este expus. Astăzi, România are privilegiul de a fi nominalizat un număr fără precedent de judecători în cadrul celor mai înalte instanțe internaționale și europene: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Internațională de Justiție și Curtea Penală Internațională.

În acest context, Facultatea de Drept din Timișoara organizează în data de 10 mai 2024 Conferința Judecătorilor Internaționali ai României, un eveniment academic care oferă ocazia unui dialog cu – și între – judecătorii din România care activează în cadrul instanțelor internaționale și europene, subliniind rolul lor fundamental în interpretarea și aplicarea dreptului. La conferință sunt invitați să participe, de asemenea, foști judecători români ai instanțelor internaționale și europene, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor care contribuie la înfăptuirea actului de justiție, precum și profesori de la facultăți de drept de prestigiu din România.
Conferința este ocazionată de aniversarea a 80 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara și se înscrie în seria de evenimente prin care universitatea marchează acest moment.

Conferința Judecătorilor Internaționali ai României se desfășoară în Universitatea de Vest din Timișoara  Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Amfiteatrul A01 în data de 10 mai 2024.

Înregistrările pentru participarea la conferință se fac accesând acest formular: https://forms.gle/Kep612FMRXfUKbj98. Evenimentul nu va fi transmis live online.

 

PROGRAM

8,30 – 9,00 Înregistrarea participanților
9,00 – 10,00 Deschiderea conferinței
Prof.univ.dr. Marilen-Gabriel Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara
Judecător dr. Corina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Procuror Alex Florența, Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Prof.univ.dr. Traian Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România
Prof.univ.dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost Ministru al Justiției
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Panel introductiv / Masă rotundă 10,00 – 11,30
Dialogul între curțile naționale și curțile internaționale de justiție

Moderatori:
Prof.univ.dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Prof.univ.dr. Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept
Intervenienți:
Prof.univ.dr. Iulia Motoc, judecător al Curții Penale Internaționale
Prof.univ.dr. Sebastian Rădulețu, judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului
Dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene
Judecător dr. Corina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Procuror Alex Florența, Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Prof.univ.dr. Traian Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

11,30 – 12,00 Pauză de cafea

Sesiunea I 12,00 – 13,30
Locul și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene în arhitectura Uniunii Europene

Moderator: Prof.univ.dr. Raluca Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept
Dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene,
Rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene în asigurarea unității, coerenței și dezvoltării dreptului Uniunii Europene, ilustrat prin jurisprudență recentă
Conf.univ.dr. Mirela Stancu, Universitatea din București, Facultatea de Drept, judecător al Tribunalului Uniunii Europene,
Rolul Tribunalului Uniunii Europene în cadrul construcției jurisdicționale a Uniunii Europene (intervenție online)
Prof.univ.dr. Camelia Toader, Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene,
Provocările primului cabinet român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Prof.univ.dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept, fost judecător al Tribunalului Uniunii Europene,
Dreptul european se transportă cu camioane; nu cu trenul regal, nu cu limuzine negre și nici cu atelaje particulare...

13,30 – 14,30 Prânz

Sesiunea a II-a 14,30 – 15,40
Răspunderea de stat și individuală pentru crime internaționale

Moderator: Prof.univ.dr. Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept
Prof.univ.dr. Iulia Motoc, Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, judecător al Curții Penale Internaționale,
Natura duală a genocidului: Curtea Internațională de Justiție și Curtea Penală Internațională
Conf.univ.dr. Laura-Maria Crăciunean-Tatu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept, Președinte al Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale,
Curțile hibride și răspunderea juridică pentru crime de război: actualități și perspective
Lect.univ.dr. Diana Botău, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept,
State, particulari și drept internațional penal. Responsabilitate juridică exclusivă, partajată sau alternativă?

15,40 – 16,00 Pauză de cafea

Sesiunea a III-a 16,00 – 17,10
Obligațiile pozitive în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Moderator: Conf.univ.dr. Andreea Verteș-Olteanu, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept
Prof.univ.dr. Sebastian Rădulețu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului,
Obligațiile pozitive din articolele 2, 3, 4 și 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – evoluții recente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
 Conf.univ.dr. Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept,
Obligații pozitive, conflicte de drepturi și punere în balanță
Prof.univ.dr. Raluca Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept,
Statul de drept în fața Curții Europene a Drepturilor Omului

Panel final 17,10 – 18,00
Declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România

Declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România privind rolul dreptului internațional și al dreptului Uniunii Europene în formarea studenților în drept.
Semnatari:
Prof.univ.dr. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept a Universității din București
Conf.univ.dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Lect.univ.dr. Nicolae-Horia Țiț, Decanul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”Iași
Conf.univ.dr. Sebastian Spinei, Decanul Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” Sibiu
Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu, Decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

 

Cu ocazia conferinței, a fost adoptată o declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România privind rolul dreptului internațional și al dreptului Uniunii Europene în formarea studenților în drept pe care o puteți citi pe blog aici

 

 

Lasati comentariul dvs