Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conferinţa Internaţională: Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară

marți, 17 aprilie 2018

ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR BANCAR, ASOCIAŢIA EUROPEANĂ DE DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR și UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR” organizează Conferinţa Internaţională „Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară” Bucureşti, 18-20 Aprilie 2018 Aula Magna a Universităţii Dimitrie Cantemir (Splaiul Unirii 176, Bucureşti)

Miercuri, 18 Aprilie 2018
10:00 – 11:15 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

Dr. Ianfred Silberstein – Preşedintele ACJSFB, AEDBF – România
Profesor Dr. Corina Dumitrescu – Preşedintele Senatului Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir
Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader – Ministrul Justiţiei
Prof. Univ. Dr. Florin Georgescu – Prim-Viceguvernator Banca Naţională a României
Florin Dănescu – Preşedinte Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor
Av. Dan Barna – Deputat, VicePreşedinte al Comisiei de politică externă, Membru al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor

11:15 - 11:35 PAUZĂ
11:35 – 13:45 SESIUNEA I

Alina Sonia Grosu – Banca Centrală Europeană: Greu de prins. De ce implementarea interdicţiei de finanţare monetară este diferită Hanna Lena Schweiss – Bundesbank: Un cadru legal pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale
Dr. Petre Lăzăroiu – Judecător la Curtea Constituţională a României: Interferenţe între activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale şi procesul de legiferare al Parlamentului cu referire la legislaţia fiscală. Abordări contextuale contemporane
Dr. Ianfred Silberstein – Preşedinte ACJSFB, AEDBF – România: Rolul Băncii Naţionale a României ca autoritate competentă în procesul de pregătire a rezoluţiei instituţiilor de credit
Carlos Bosque – Banca Spaniei: Competenţele de sancţionare ale Băncii Spaniei în contextul MUS. Privire de ansamblu şi provocări
Dr. Nela Petrişor – Avocat Partener la ,,Muşat şi Associaţii”: Riscul în contractele de credit.O abordare din perspectiva Centrului de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul bancar
Av. Alin C Pop – Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Ilfov, Preşedinte al Institutului Arbitrar Român: Arbitrajul: drept vs libertate

13:45 – 15:00 Pauză

15:00 – 17:45 SESIUNEA II

Prof. Univ. Dr. Eugen Nicolaescu – Viceguvernator al Băncii Naţionale a României, Decan al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate - Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Modificarea Statutului Băncii Naţionale a României în contextul aderării la zona euro
Dr. Kovacs Tibor & Teodora Ninof – OTP Bank: Jurisprudenţa recentă a CJUE în materia creditării în monedă străină din Ungaria şi România
Shenaaz Meer – Banca Centrală a Africii de Sud: Regulamentul 9 din 2017. Vărfurile gemene împing înainte în Africa de Sud
Richard Berkhout & Antonio Hyman Boucherou – Departamentul Juridic al Fondului Monetar Internaţional – Videoconferinţă
Prof. Univ. Dr. Dan Drosu Şaguna & Lector Univ. Dr. Alice Maria Zdanovschi – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Consideraţii privind contribuţiile sociale obligatorii Eugenia Vocheci – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Acţiunea în declararea caracterului abuziv şi în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit încheiat de un profesionist cu un consumator
Av. Diana Deleanu: Prevalenţa economicului asupra juridicului – cu accent pe procedura insolvenţei

JOI, 19 Aprilie 2018
9:30 – 11:30 SESIUNEA III

Prof. Univ. Dr. Lucian Bercea – Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Timişoara: A perfect storm? O discuţie despre plafonarea dobânzilor la credite în România
Prof. Univ. Dr. Thiery Bonneau – Universitatea Sorbona Paris: Legislaţia europeană în materia prevenirii spălării banilor
Conf. Univ. Dr. Marius Eugen Radu & Lector Vlad Mihai Dorel – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Sistemul European al Băncilor Centrale - pilon de funcţionare al politicii monetare

Conf. Univ. Dr. Radu Rizoiu: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti: Obiectiv vs. Subiectiv în evaluarea bonităţii clientului de credit
Lector Univ. Dr. Sergiu Golub – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca: Cambia – 10 ani de digitalizare. Scurte consideraţii
Lector Univ. Dr. Radu Sorin – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Costurile şi beneficiile aderării la zona euro pentru cetăţenii români

11:30 – 11:50 Pauză
11:50 – 13:45 SESIUNEA IV

Prof. Univ. Dr. Lucian Săuleanu & Răzvan Scafeş – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: Necesitatea reformării dreptului contractelor în contextul evoluţiei teoriei clauzelor abuzive
Prof. Univ. Dr. Jose Carlos Laguna – Universitatea din Madrid: Contestarea pe cale adminsitrativă şi judiciară a deciziilor de supraveghere la nivel European în materia dreptului financiar-bancar

Prof. Univ. Dr. Marieta Avram – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti: Cesiunea de creanţă în materia creditelor de consum şi defunctul retract litigios
Asistent cercetător Dr. Dan-Adrian Caramidariu – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara: Toate drumurile duc la bancă: despre noua reglementare a costurilor de plăţi cu servicii de bază

13:45 – 15:00 Pauză 
15:00 – 17:00 SESIUNEA V

Dr. Elena Georgescu – Consilier al Prim-Viceguvernatorului Băncii Naţioanale a României, Vicepreşedinte AEDBF - România: Inovaţia tehnologică în domeniul serviciilor financiare – repere privind implicaţiile asupra politicilor globale în materia reglementării şi supravegherii prudenţiale
Av. Partener Stan Târnoveanu – ,,Zamfirescu, Racoţi şi Partenerii”, Secretar General al AEDBF – Romania: Analiza ultimelor decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale în privinţa sechestrului asigurător instituit în vederea acoperirii prejudiciului

Av. Monica Livescu – ,,Livescu şi Asociaţii”: Între Scila şi Caribda – Legea dării în plată
Av. Cristian Ionuţ MuşatImpreviziunea în executarea contractului de credit
Ciprian Chiorean – Director Direcţia Juridică Bancpost S.A, Vicepreşedinte ACJSFB: Funcţionarul bancar – funcţionar public în sensul legii penale
Av. Voicu Cheta: Evoluţia Jurisprudenţei în materia impreviziunii în contractele de credit bancar
Dr. Andrei Rădulescu – Economist-şef Banca Transilvania S.A – Performanţa financiară a sectorului bancar din România – evoluţii recente şi perspective

17:00 – 18:00 Lansare de carteIntegritatea în domeniul juridic educativ şi privat Editura All Beck va fi reprezentată de Andreea Stănciulescu- redactor şef Participă coordonator Aida Rodica Popa – Judecător la ICCJ şi unii dintre autori

Vineri, 20 Aprilie 2018
09:30 – 11:30 SESIUNEA VI


Beatrice-Tanţa Strat - ICCJ & Lector Univ. Dr. Mirela Niculae – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate - Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti cu privire la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, raportată la teoria impreviziunii
Beatrice Dragomir – Expert, National Bank of Romania: Mecanismul Deciziei Comune în contextul cadrului european privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit
Conf. Univ. Dr. Roxana Arabela Dumitraşcu & Conf. Univ. Dr. Vadim Dumitraşcu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Studiul proceselor financiare neregulate: premize teoretice şi metodologice
Dr. Bernd Krauskopf – Bundesbank: Controlul judiciar al măsurilor neconvenţionale ale BCE în materie de politică monetară
Av. Catherine Houssa – Preşedinte al AEDBF Europa: Viitorul reglementării UE în materia inovaţiei tehnologice în domeniul serviciilor financiare
Av. Roberto Ferretti –Vicepreşedinte al AEDBF Europa: Servicii de plăţi inovative în contextul cadrului legal european
Pauline Begase – Banca Naţională a Belgiei: Perturbări de ordin digital în domeniul financiar – provocări legale şi de reglementare Dinu Nicolae - Expert Banca Naţională a României: Economia subterană/din umbră vs. economia neobservată. Scurtă retrospectivă critică privind unele dintre cele mai recente evoluţii în materie

11:30 – 12:00 Pauză 
12:00 – 13:30 SESIUNEA VII

Prof. Univ. Dr. Brânduşa Ştefănescu – Vicepreşedinte AEDBF-România: Contractele de prestare de servicii de plată în lumina ultimelor modificări legislative
Conf. Univ. Dr. Liliana Aurora Constantinescu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Drepturile fundamentale ale membrilor cooperatori din sistemul bancar cooperatist
Eric Cadihlac – Banca Centrală a Luxemburgului: Poziţia Curţii Generale a Uniunii Europene în ceea ce priveşte competenţa exclusivă a ECB în materie de supraveghere bancară (Case T-122/15)
Adelina Stan – Consilier juridic Banca Transilvania: Protecţia Consumatorului în contextul evoluţiilor concurenţei în sistemul bancar din România
Vlad Nedelea – Şef serviciu la Direcţia Juridică CEC Bank: Obligaţiunile ipotecare-apa caldă a atragerii ieftine de capital
Bogdan Bicică – Director Banca Feroviară – Răspunderea patrimonială a băncii sub aspectul culpei în creditarea incorectă

13:30 – 14:00: CONCLUZII. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Taxa de participare: 500 lei
Pentru 2 participanți din aceeași organizație – 400 lei/persoana
Pentru 3 sau mai mulți participanți din aceeași organizație – 300 lei/persoana

Taxa se poate achita la sediul asociațiilor organizatoare din str. Negru Voda nr.3 (sediul Institutului Bancar Român) sau la locul de desfăşurare al conferinței - Aula Magna a Universității Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii 176, Bucureşti.

Alte detalii privind inscrierea şi plata pot fi solicitate de la d-na Elena Jiurjiu (secretarul asociațiilor organizatoare):
numere de telefon: 021320337, 0721451497
email: aedbf.ro@gmail.com

Programul în varianta PDF poate fi consultat AICI!

Lasati comentariul dvs