Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conferinţa Internaţională: Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară

ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR BANCAR, ASOCIAŢIA EUROPEANĂ DE DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR și UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR” organizează Conferinţa Internaţională „Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară” Bucureşti, 18-20 Aprilie 2018 Aula Magna a Universităţii Dimitrie Cantemir (Splaiul Unirii 176, Bucureşti)

Miercuri, 18 Aprilie 2018
10:00 – 11:15 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

Dr. Ianfred Silberstein – Preşedintele ACJSFB, AEDBF – România
Profesor Dr. Corina Dumitrescu – Preşedintele Senatului Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir
Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader – Ministrul Justiţiei
Prof. Univ. Dr. Florin Georgescu – Prim-Viceguvernator Banca Naţională a României
Florin Dănescu – Preşedinte Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor
Av. Dan Barna – Deputat, VicePreşedinte al Comisiei de politică externă, Membru al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor

11:15 - 11:35 PAUZĂ
11:35 – 13:45 SESIUNEA I

Alina Sonia Grosu – Banca Centrală Europeană: Greu de prins. De ce implementarea interdicţiei de finanţare monetară este diferită Hanna Lena Schweiss – Bundesbank: Un cadru legal pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale
Dr. Petre Lăzăroiu – Judecător la Curtea Constituţională a României: Interferenţe între activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale şi procesul de legiferare al Parlamentului cu referire la legislaţia fiscală. Abordări contextuale contemporane
Dr. Ianfred Silberstein – Preşedinte ACJSFB, AEDBF – România: Rolul Băncii Naţionale a României ca autoritate competentă în procesul de pregătire a rezoluţiei instituţiilor de credit
Carlos Bosque – Banca Spaniei: Competenţele de sancţionare ale Băncii Spaniei în contextul MUS. Privire de ansamblu şi provocări
Dr. Nela Petrişor – Avocat Partener la ,,Muşat şi Associaţii”: Riscul în contractele de credit.O abordare din perspectiva Centrului de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul bancar
Av. Alin C Pop – Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Ilfov, Preşedinte al Institutului Arbitrar Român: Arbitrajul: drept vs libertate

13:45 – 15:00 Pauză

15:00 – 17:45 SESIUNEA II

Prof. Univ. Dr. Eugen Nicolaescu – Viceguvernator al Băncii Naţionale a României, Decan al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate - Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Modificarea Statutului Băncii Naţionale a României în contextul aderării la zona euro
Dr. Kovacs Tibor & Teodora Ninof – OTP Bank: Jurisprudenţa recentă a CJUE în materia creditării în monedă străină din Ungaria şi România
Shenaaz Meer – Banca Centrală a Africii de Sud: Regulamentul 9 din 2017. Vărfurile gemene împing înainte în Africa de Sud
Richard Berkhout & Antonio Hyman Boucherou – Departamentul Juridic al Fondului Monetar Internaţional – Videoconferinţă
Prof. Univ. Dr. Dan Drosu Şaguna & Lector Univ. Dr. Alice Maria Zdanovschi – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Consideraţii privind contribuţiile sociale obligatorii Eugenia Vocheci – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Acţiunea în declararea caracterului abuziv şi în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit încheiat de un profesionist cu un consumator
Av. Diana Deleanu: Prevalenţa economicului asupra juridicului – cu accent pe procedura insolvenţei

JOI, 19 Aprilie 2018
9:30 – 11:30 SESIUNEA III

Prof. Univ. Dr. Lucian Bercea – Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Timişoara: A perfect storm? O discuţie despre plafonarea dobânzilor la credite în România
Prof. Univ. Dr. Thiery Bonneau – Universitatea Sorbona Paris: Legislaţia europeană în materia prevenirii spălării banilor
Conf. Univ. Dr. Marius Eugen Radu & Lector Vlad Mihai Dorel – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Sistemul European al Băncilor Centrale - pilon de funcţionare al politicii monetare

Conf. Univ. Dr. Radu Rizoiu: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti: Obiectiv vs. Subiectiv în evaluarea bonităţii clientului de credit
Lector Univ. Dr. Sergiu Golub – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca: Cambia – 10 ani de digitalizare. Scurte consideraţii
Lector Univ. Dr. Radu Sorin – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Costurile şi beneficiile aderării la zona euro pentru cetăţenii români

11:30 – 11:50 Pauză
11:50 – 13:45 SESIUNEA IV

Prof. Univ. Dr. Lucian Săuleanu & Răzvan Scafeş – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: Necesitatea reformării dreptului contractelor în contextul evoluţiei teoriei clauzelor abuzive
Prof. Univ. Dr. Jose Carlos Laguna – Universitatea din Madrid: Contestarea pe cale adminsitrativă şi judiciară a deciziilor de supraveghere la nivel European în materia dreptului financiar-bancar

Prof. Univ. Dr. Marieta Avram – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti: Cesiunea de creanţă în materia creditelor de consum şi defunctul retract litigios
Asistent cercetător Dr. Dan-Adrian Caramidariu – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara: Toate drumurile duc la bancă: despre noua reglementare a costurilor de plăţi cu servicii de bază

13:45 – 15:00 Pauză 
15:00 – 17:00 SESIUNEA V

Dr. Elena Georgescu – Consilier al Prim-Viceguvernatorului Băncii Naţioanale a României, Vicepreşedinte AEDBF - România: Inovaţia tehnologică în domeniul serviciilor financiare – repere privind implicaţiile asupra politicilor globale în materia reglementării şi supravegherii prudenţiale
Av. Partener Stan Târnoveanu – ,,Zamfirescu, Racoţi şi Partenerii”, Secretar General al AEDBF – Romania: Analiza ultimelor decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale în privinţa sechestrului asigurător instituit în vederea acoperirii prejudiciului

Av. Monica Livescu – ,,Livescu şi Asociaţii”: Între Scila şi Caribda – Legea dării în plată
Av. Cristian Ionuţ MuşatImpreviziunea în executarea contractului de credit
Ciprian Chiorean – Director Direcţia Juridică Bancpost S.A, Vicepreşedinte ACJSFB: Funcţionarul bancar – funcţionar public în sensul legii penale
Av. Voicu Cheta: Evoluţia Jurisprudenţei în materia impreviziunii în contractele de credit bancar
Dr. Andrei Rădulescu – Economist-şef Banca Transilvania S.A – Performanţa financiară a sectorului bancar din România – evoluţii recente şi perspective

17:00 – 18:00 Lansare de carteIntegritatea în domeniul juridic educativ şi privat Editura All Beck va fi reprezentată de Andreea Stănciulescu- redactor şef Participă coordonator Aida Rodica Popa – Judecător la ICCJ şi unii dintre autori

Vineri, 20 Aprilie 2018
09:30 – 11:30 SESIUNEA VI


Beatrice-Tanţa Strat - ICCJ & Lector Univ. Dr. Mirela Niculae – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate - Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti cu privire la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, raportată la teoria impreviziunii
Beatrice Dragomir – Expert, National Bank of Romania: Mecanismul Deciziei Comune în contextul cadrului european privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit
Conf. Univ. Dr. Roxana Arabela Dumitraşcu & Conf. Univ. Dr. Vadim Dumitraşcu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Studiul proceselor financiare neregulate: premize teoretice şi metodologice
Dr. Bernd Krauskopf – Bundesbank: Controlul judiciar al măsurilor neconvenţionale ale BCE în materie de politică monetară
Av. Catherine Houssa – Preşedinte al AEDBF Europa: Viitorul reglementării UE în materia inovaţiei tehnologice în domeniul serviciilor financiare
Av. Roberto Ferretti –Vicepreşedinte al AEDBF Europa: Servicii de plăţi inovative în contextul cadrului legal european
Pauline Begase – Banca Naţională a Belgiei: Perturbări de ordin digital în domeniul financiar – provocări legale şi de reglementare Dinu Nicolae - Expert Banca Naţională a României: Economia subterană/din umbră vs. economia neobservată. Scurtă retrospectivă critică privind unele dintre cele mai recente evoluţii în materie

11:30 – 12:00 Pauză 
12:00 – 13:30 SESIUNEA VII

Prof. Univ. Dr. Brânduşa Ştefănescu – Vicepreşedinte AEDBF-România: Contractele de prestare de servicii de plată în lumina ultimelor modificări legislative
Conf. Univ. Dr. Liliana Aurora Constantinescu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Drepturile fundamentale ale membrilor cooperatori din sistemul bancar cooperatist
Eric Cadihlac – Banca Centrală a Luxemburgului: Poziţia Curţii Generale a Uniunii Europene în ceea ce priveşte competenţa exclusivă a ECB în materie de supraveghere bancară (Case T-122/15)
Adelina Stan – Consilier juridic Banca Transilvania: Protecţia Consumatorului în contextul evoluţiilor concurenţei în sistemul bancar din România
Vlad Nedelea – Şef serviciu la Direcţia Juridică CEC Bank: Obligaţiunile ipotecare-apa caldă a atragerii ieftine de capital
Bogdan Bicică – Director Banca Feroviară – Răspunderea patrimonială a băncii sub aspectul culpei în creditarea incorectă

13:30 – 14:00: CONCLUZII. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Taxa de participare: 500 lei
Pentru 2 participanți din aceeași organizație – 400 lei/persoana
Pentru 3 sau mai mulți participanți din aceeași organizație – 300 lei/persoana

Taxa se poate achita la sediul asociațiilor organizatoare din str. Negru Voda nr.3 (sediul Institutului Bancar Român) sau la locul de desfăşurare al conferinței - Aula Magna a Universității Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii 176, Bucureşti.

Alte detalii privind inscrierea şi plata pot fi solicitate de la d-na Elena Jiurjiu (secretarul asociațiilor organizatoare):
numere de telefon: 021320337, 0721451497
email: aedbf.ro@gmail.com

Programul în varianta PDF poate fi consultat AICI!

Lasati comentariul dvs