Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Comentariile Codului civil - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-764-4
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Dupa publicarea unui prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugureaza o noua serie de comentarii, dedicate tuturor institutiilor din Codul civil. Seria va fi structurata in mai multe volume – cel putin 20, conform proiectului nostru initial – care vor varia ca intindere in functie de complexitatea materiei si de relevanta practica a problemelor analizate.

Sistematizarea pe institutii ofera fiecarei carti avantajul unei relative „independente” fata de celelalte volume din cadrul colectiei si lasa autorilor libertate pentru analiza mai ampla a subiectelor alese.

Linia comuna a intregii serii de comentarii o reprezinta, insa, abordarea practica a subiectelor; toate aceste lucrari sunt gandite spre a servi ca instrumente de lucru pentru judecatori, avocati, notari, consilieri juridici, registratori de carte funciara si celelalte categorii de practicieni ai dreptului.

 

Necesitatea comentarii art. 18-24 si art. 876-915 din noul Cod civil vine din constatarea ca normele privind publicitatea, in general, si publicitatea imobiliara, in special, sunt putin intelese si aplicate in practica, existand chiar o teama de a uza de mijloacele lasate la dispozitie de Legea nr. 7/1996 si, in prezent, de Titlul VII din Cartea a III-a a noului Cod civil. In acelasi timp, o buna intelegere a institutiei cartilor funciare si o curajoasa aplicare a acesteia pot conduce la respectarea principiului securitatii juridice si la incurajarea circulatiei juridice a imobilelor.

CUVANT-INAINTE 

ABREVIERI 

TITLUL I. PUBLICITATEA DREPTURILOR, A ACTELOR SI A FAPTELOR JURIDICE 

PARTEA I. COMENTARII 

Capitolul I. Notiuni introductive privind publicitatea 

Sectiunea 1. Principiul securitatii drepturilor subiective civile

Sectiunea a 2-a. Mijloace juridice de realizare a securitatii drepturilor subiective civile 

Sectiunea a 3-a. Publicitatea – mijloc de realizare a securitatii juridice 

Sectiunea a 4-a. Clasificarea formelor de publicitate

Sectiunea a 5-a. Functiile publicitatii

Capitolul II. Consideratii generale cu privire la publicitatea imobiliara 

Sectiunea 1. Notiune. Justificare. Caracteristici

Sectiunea a 2-a. Sisteme de publicitate imobiliara 

Capitolul III. Reguli generale de drept comun privind publicitatea in reglementarea noului Cod civil

Sectiunea 1. Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de publicitate 

Sectiunea a 3-a. Efectele publicitatii 

Sectiunea a 4-a. Prezumtiile

Sectiunea a 5-a. Lipsa publicitatii. Sanctiuni

Sectiunea a 6-a. Concursul dintre formele de publicitate 

Sectiunea a 7-a. Consultarea registrelor publice 

PARTEA A II-A. REGLEMENTARE SI JURISPRUDENTA 

Art. 18. Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare

Art. 19. Conditiile de publicitate

Art. 20. Efectele publicitatii 

Art. 21. Prezumtiile 

Art. 22. Lipsa publicitatii. Sanctiuni 

Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate 

Art. 24. Consultarea registrelor publice 

Jurisprudenta [art. 18-24 NCC] 

TITLUL II. CARTEA FUNCIARA 

PARTEA I. COMENTARII 

Capitolul I. Cartea funciara in noul Cod civil 

Sectiunea 1. Notiuni generale privind cartea funciara 

§1. Notiunile de publicitate imobiliara si carte funciara 

§2. Elementele definitorii ale notiunii de carte funciara 

§3. Trasaturile juridice ale cartii funciare 

Sectiunea a 2-a. Structura cartii funciare

Sectiunea a 3-a. Obiectul cartii funciare

Sectiunea a 4-a. Modificarea obiectului cartii funciare 

§1. Modificarea imobilului inscris in cartea funciara 

§2. Situatia particulara a modificarii imobilului grevat de o sarcina 

§3. Situatia particulara a modificarii imobilului grevat de o ipoteca, alipit la un imobil grevat de o alta ipoteca

Sectiunea a 5-a. Cercetarea cartii funciare

Capitolul II. Principiile noilor carti funciare 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Principiul publicitatii integrale a cartilor funciare

Sectiunea a 3-a. Principiul relativitatii (continuitatii) inscrierilor in cartea funciara 

Sectiunea a 4-a. Principiul neutralitatii (disponibilitatii) inscrierilor in cartea funciara

§1. Continutul principiului neutralitatii (disponibilitatii)

§2. Exceptii de la principiul neutralitatii (disponibilitatii) 

Sectiunea a 5-a. Principiul legalitatii inscrierilor in cartea funciara 

§1. Precizari introductive

§2. Cerintele impuse de legalitatea formala 

§3. Cerintele impuse de legalitatea materiala

Sectiunea a 6-a. Principiul specialitatii inscrierilor in cartea funciara 

Sectiunea a 7-a. Principiul efectului constitutiv de drepturi reale al inscrierilor 

§1. Notiunea, reglementarea si continutul principiului efectului constitutiv

§2. Efectul constitutiv in privinta constituirii, transmiterii sau modificarii drepturilor reale imobiliare

§3. Efectul constitutiv in privinta stingerii drepturilor reale imobiliare 

§4. Exceptii de la principiul efectului constitutiv 

Sectiunea a 8-a. Principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara 

§1. Notiunea si continutul principiului prioritatii inscrierilor 

§2. Schimbarea rangului inscrierilor in cartea funciara pe cale judecatoreasca 

§3. Schimbarea rangului preferential al ipotecii imobiliare prin acordul partilor

§4. Exceptii de la principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara

§5. Actiunea in justitie avand ca obiect acordarea rangului preferential 

Sectiunea a 9-a. Principiul publicitatii materiale

§1. Notiunea si reglementarea principiului publicitatii materiale 

§2. Prezumtia existentei unui drept tabular si prezumtia inexistentei unui drept tabular 

§3. Continutul principiului publicitatii materiale. Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular 

§4. Conditiile legale pentru aplicarea principiului publicitatii materiale 

§5. Efectele principiului publicitatii materiale 

Capitolul III. Inscrierile in cartea funciara 

Sectiunea 1. Felul inscrierilor in cartea funciara 

§1. Consideratii generale 

§2. Clasificarea inscrierilor de carte funciara

§3. Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati 

Sectiunea a 2-a. Intabularea in cartea funciara

§1. Consideratii generale 

§2. Conditiile de forma pentru intabulare

§3. Cerinte speciale pentru intabulare

§4. Efectele intabularii

Sectiunea a 3-a. Inscrierea provizorie in cartea funciara

§1. Consideratii generale

§2. Cazurile in care se realizeaza o inscriere provizorie

§3. Conditiile legale si efectele inscrierii provizorii

§4. Justificarea inscrierii provizorii

§5. Termenul in care trebuie sa se realizeze justificarea inscrierii provizorii 

Sectiunea a 4-a. Notarea in cartea funciara

§1. Consideratii generale

§2. Obiectul notarii priveste persoana titularului dreptului tabular 

§3. Obiectul notarii priveste drepturile personale si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara

§4. Obiectul notarii priveste actiunile in justitie in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara

§5. Alte cazuri prevazute expres de lege pentru a fi supuse sau permise notarii 

§6. Efectele notarii 

Capitolul IV. Procedura de inscriere in cartea funciara

Sectiunea 1. Notiuni introductive. Caracterul necontencios al procedurii 

Sectiunea a 2-a. Cererea de inscriere

Sectiunea a 3-a. Incheierea de carte funciara

Sectiunea a 4-a. Calea de atac impotriva incheierii de carte funciara 

§1. Precizari prealabile 

§2. Cererea de reexaminare

§3. Plangerea impotriva incheierii pronuntate in solutionarea cererii de reexaminare 

Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare

§1. Precizari prealabile

§2. Conditiile pentru angajarea raspunderii

§3. Caracterele juridice ale actiunii

§4. Aspecte procesuale 

Capitolul V. Actiunile de carte funciara

Sectiunea 1. Notiuni introductive

Sectiunea a 2-a. Actiunea in prestatie tabulara

§1. Notiunea de actiune in prestatie tabulara 

§2. Caractere juridice 

§3. Exercitarea actiunii in prestatie tabulara 

§4. Exercitarea actiunii in prestatie tabulara speciala 

§5. Aspecte procesuale 

Sectiunea a 3-a. Actiunea in justificare tabulara 

§1. Notiunea de actiune in justificare tabulara

§2. Caractere juridice 

§3. Situatiile in care este admisibila actiunea in justificare tabulara 

§4. Aspecte procesuale 

Sectiunea a 4-a. Actiunea in rectificare tabulara 

§1. Notiunea de actiune in rectificare tabulara 

§2. Caractere juridice 

§3. Situatiile de admisibilitate a actiunii in rectificare tabulara, in cazul intabularii si inscrierii provizorii 

§4. Situatiile de admisibilitate a actiunii in rectificare tabulara, in cazul notarii 

§5. Modalitati de realizare a rectificarii 

§6. Alte situatii de neconformitate a cartii funciare

§7. Aspecte procesuale 

Capitolul VI. Legea aplicabila in materie de carte funciara 

Sectiunea 1. Aplicarea in timp a legii in materia cartii funciare 

Sectiunea a 2-a. Aplicarea in spatiu a legii in materia cartii funciare 

Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii in materia cartii funciare asupra persoanelor 

PARTEA A II-A. REGLEMENTARE SI JURISPRUDENTA 

Art. 876. Scopul si obiectul cartii funciare 

Art. 877. Drepturile tabulare 

Art. 878. Obiectul drepturilor tabulare 

Art. 879. Modificarea imobilului inscris in cartea funciara

Art. 880. Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire 

Art. 881. Felurile inscrierilor 

Art. 882. Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati 

Art. 883. Cercetarea cartii funciare 

Art. 884. Procedura de inscriere 
Jurisprudenta [art. 876-884 NCC] 

Art. 885. Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor 

Art. 886. Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor

Art. 887. Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere 

Art. 888. Conditii de inscriere 

Art. 889. Renuntarea la dreptul de proprietate 

Art. 890. Data producerii efectelor inscrierilor 

Art. 891. Conflictul dintre tertii dobanditori de la un autor comun 

Art. 892. Situatia tertului dobanditor de rea-credinta

Art. 893. Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare 

Art. 894. Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor juridice succesive 

Art. 895. Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului

Art. 896. Actiunea in prestatie tabulara 

Art. 897. Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta 

Art. 898. Inscrierea provizorie 

Art. 899. Efectele inscrierii provizorii

Art. 900. Prezumtia existentei sau inexistentei unui drept tabular 

Art. 901. Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular
Jurisprudenta [art. 885-901 NCC]

Art. 902. Actele sau faptele supuse notarii 

Art. 903. Actele sau faptele care pot fi notate in cartea funciara 

Art. 904. Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca

Art. 905. Pierderea efectului notarii 

Art. 906. Notarea antecontractelor si a pactelor de optiune 
Jurisprudenta [art. 902-906 NCC] 

Art. 907. Notiune 

Art. 908. Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii 

Art. 909. Termenele de exercitare a actiunii in rectificare 

Art. 910. Efectele admiterii actiunii in rectificare 

Art. 911. Rectificarea notarii in cartea funciara 

Art. 912. Radierea drepturilor conditionale 

Art. 913. Indreptarea erorilor materiale 

Art. 914. Modificarea descrierii imobilului 

Art. 915. Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare 
Jurisprudenta [art. 907-915 NCC] 

INDEX

Detalii tehnice
Data aparitiei06 iun. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini384
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON