Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

ISBN/ISSN: 978-606-522-860-3
Editura: Hamangiu
51,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Dupa publicarea unui prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugureaza o noua serie de comentarii, dedicate tuturor institutiilor din Codul civil. Seria va fi structurata in mai multe volume – cel putin 20, conform proiectului nostru initial – care vor varia ca intindere in functie de complexitatea materiei si de relevanta practica a problemelor analizate.

Sistematizarea pe institutii ofera fiecarei carti avantajul unei relative „independente” fata de celelalte volume din cadrul colectiei si lasa autorilor libertate pentru analiza mai ampla a subiectelor alese.

Linia comuna a intregii serii de comentarii o reprezinta, insa, abordarea practica a subiectelor; toate aceste lucrari sunt gandite spre a servi ca instrumente de lucru pentru judecatori, avocati, notari, consilieri juridici, registratori de carte funciara si celelalte categorii de practicieni ai dreptului.

Demersul privind analiza institutiei posesiei si a efectelor sale (prezumtii, actiuni posesorii, dobandirea fructelor de catre posesor etc.) este construit pe realitatea ca in aceasta materie, in linii mari, noul Cod civil a pastrat conceptia existenta in Codul civil din 1864, cu exceptia notabila a uzucapiunii (tabulara si extratabulara), care se intoarce la reglementarea din Decretul-lege nr 115/1938, specifica sistemului de carte funciara cu efect constitutiv.

Sunt puse in discutie probleme cu privire la care, sub vechea legislatie, nu exista un punct de vedere unitar, cum ar fi momentul producerii efectului constitutiv in cazul uzucapiunii tabulare si extratabulare sau posibilitatea dobandirii dreptului prin uzucapiune (tabulara sau extratabulara) pe calea de aparare (exceptie), in regimul de carte funciara cu efect constitutiv, precum si ultimele modificari ale Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (dispuse prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010) referitoare la inscrierea in cartea funciara a posesiei de fapt, respectiv o noua forma a uzucapiunii cu termen al posesiei de 5 ani, in cazul posesiilor de fapt inscrise in cartea funciara.

CUVANT-INAINTE 

ABREVIERI 

Titlul I. Posesia 

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Precizari introductive 

Capitolul II. Notiuni generale 

Sectiunea 1. Notiunea de posesie 

Sectiunea a 2-a. Sfera de aplicabilitate a posesiei 

§ 1. Bunurile, ca obiect al posesiei

§ 2. Drepturile, ca obiect al posesiei 

Sectiunea a 3-a. Subiectii posesiei 

Sectiunea a 4-a. Elementele posesiei 

§ 1. Elementul corpus 

§ 2. Elementul animus 

Sectiunea a 5-a. Detentia precara 

Sectiunea a 6-a. Elemente de proba in materia posesiei 

Capitolul III. Dobandirea, conservarea si pierderea posesiei 

Sectiunea 1. Dobandirea posesiei 

Sectiunea a 2-a. Conservarea starii de posesie/detentie 

Sectiunea a 3-a. Pierderea posesiei 

Capitolul IV. Viciile posesiei 

Sectiunea 1. Echivocul 

Sectiunea a 2-a. Discontinuitatea 

Sectiunea a 3-a. Violenta 

Sectiunea a 4-a. Clandestinitatea 

Capitolul V. Scurte precizari despre efectele posesiei

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 916. Notiune 
Jurisprudenta 

Art. 917. Exercitarea posesiei 
Jurisprudenta 

Art. 918. Cazurile care nu constituie posesie 
Jurisprudenta 

Art. 919. Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate 
Jurisprudenta 

Art. 920. Intervertirea precaritatii in posesie 
Jurisprudenta 

Art. 921. Incetarea posesiei 

Art. 922. Viciile posesiei 
Jurisprudenta 

Art. 923. Discontinuitatea 
Jurisprudenta 

Art. 924. Violenta 
Jurisprudenta 

Art. 925. Clandestinitatea 
Jurisprudenta 

Art. 926. Invocarea viciilor posesiei 

Art. 927. Incetarea viciilor posesiei 

Titlul II. Uzucapiunea 

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Precizari introductive 

Capitolul II. Aplicabilitatea insitutiei uzucapiunii in timp si spatiu 

Sectiunea 1. Legislatia in domeniul uzucapiunii pana la si dupa Decretul-lege nr. 115/1938 

Sectiunea a 2-a. Trecerea de la Decretul-lege nr. 115/1938 la Legea nr. 7/1996 

Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii in timp din perspectiva uzucapiunii sub noul Cod civil 

Sectiunea a 4-a. Concluzie cu privire la aplicare in timp si spatiu a normelor privind uzucapiunea 

Capitolul III. Notiuni generale 

Sectiunea 1. Definitia uzucapiunii in noul Cod civil 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare 

§ 1. Bunurile, ca obiect al uzucapiunii 

§ 2. Drepturile, ca obiect al uzucapiunii 

Capitolul IV. Uzucapiunea in regimul Decretului-lege nr. 115/1938 si in regimul Codului civil din 1864 

Sectiunea 1. Uzucapiunea in regim de carte funciara, potrivit Decretului-lege nr. 115/1938 

§ 1. Uzucapiunea tabulara 

§ 2. Uzucapiunea extratabulara 

§ 3. Precizari comune uzucapiunii tabulare si extratabulare 

Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea in sistemul Codului civil din 1864 

§ 1. Uzucapiunea de 30 de ani 

§ 2. Uzucapiunea de 10-20 de ani 

Sectiunea a 3-a. Termenul uzucapiunii (element comun uzucapiunii reglementate atat de Decretul-lege nr. 115/1938, cat si de Codul civil din 1864) 

Capitolul V. Uzucapiunea imobiliara in regimul de carte funciara al noului Cod civil 

Sectiunea 1. Uzucapiunea extratabulara in regimul noului Cod civil 

§ 1. Domeniul de aplicare 

§ 2. Conditiile uzucapiunii extratabulare 
2.1. Ipotezele prevazute la art. 930 alin. (1) lit. a)-c) NCC 
2.2. Posesia sa indeplineasca cerintele legale 
2.3. Conditia prevazuta la art. 930 alin. (2) NCC 
2.4. Manifestarea vointei de a uzucapa 

§ 3. Efectele uzucapiunii extratabulare 

Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea tabulara in regimul noului Cod civil 

§ 1. Domeniul de aplicare 

§ 2. Conditiile uzucapiunii tabulare 
2.1. Existenta unui drept tabular inscris fara cauza legitima 
2.2. Existenta unei posesii care sa indeplineasca cerintele legale 

§ 3. Efectele uzucapiunii tabulare 
3.1. Precizari preliminare 
3.2. Efectul retroactiv 

§ 4. Functia probatorie a uzucapiunii tabulare

Sectiunea a 3-a. Aspecte comune uzucapiunii tabulare si extratabulare 

§ 1. Aspecte procedurale 

§ 2. Calculul termenelor uzucapiunii 
2.1. Momentul de inceput al termenului 
2.2. Suspendarea termenului 
2.3. Intreruperea termenului 
2.4. Normele aplicabile calculului termenului cerut pentru a uzucapa 

§ 3. Jonctiunea posesiilor 

§ 4. Concluzii 

Sectiunea a 4-a. Prevederile art. 58 (1) alin. (7) din Legea nr. 7/1996 – prescriptie achizitiva prin posesie notata in cartea funciara

Capitolul VI. Uzucapiunea mobiliara in regimul noului Cod civil 

Sectiunea 1. Precizari preliminare 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a uzucapiunii mobiliare 

Sectiunea a 3-a. Conditiile cerute pentru a uzucapa in domeniul mobiliar 

Sectiunea a 4-a. Elemente de diferentiere fata de uzucapiunea imobiliara 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 928. Uzucapiunea si dobandirea fructelor 
Jurisprudenta 

Art. 929. Bunurile care nu pot fi uzucapate 
Jurisprudenta 

Art. 930. Uzucapiunea extratabulara 
Jurisprudenta 

Art. 931. Uzucapiunea tabulara 
Jurisprudenta 

Art. 932. Curgerea termenului uzucapiunii 
Jurisprudenta 

Art. 933. Jonctiunea posesiilor 
Jurisprudenta 

Art. 934. Alte dispozitii aplicabile 
Jurisprudenta 

Titlul III. Prezumtiile generate de posesie 

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Notiuni generale 

Capitolul II. Prezumtia de proprietate in materie imobiliara 

Capitolul III. Prezumtiile in materie mobiliara 

Sectiunea 1. Prezentare generala

Sectiunea a 2-a. Situatia posesorului de buna-credinta prin raportare la proprietarul – tert revendicator

§ 1. Prezumtia absoluta de proprietate 

§ 2. Conditii de aplicare a prezumtiei 

§ 3. Exceptiile de la regula potrivit careia in materia posesiei mobiliare de buna-credinta, revendicarea nu poate fi admisa 
3.1. Revendicarea bunului pierdut sau furat de la posesorul de buna-credinta 
3.2. Revendicarea bunului pierdut sau furat de la posesorul de buna-credinta, daca bunul este dobandit dintr-un loc ori de la o persoana care vinde in mod obisnuit bunuri de acelasi fel ori daca a fost adjudecat la o licitatie publica 

Sectiunea a 3-a. Raportul dintre posesor si autorul sau sau succesorii acestuia 

Sectiunea a 4-a. Situatia conflictului dintre proprietarul care a pierdut posesia si posesorul de rea-credinta 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 935. Prezumtia de titlu de proprietate 
Jurisprudenta 

Art. 936. Opozabilitatea fata de terti 
Jurisprudenta 

Art. 937. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta 
Jurisprudenta 

Art. 938. Buna-credinta 
Jurisprudenta 

Art. 939. Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii 

Art. 940. Posesia titlurilor la purtator 

Titlul IV. Ocupatiunea 

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Notiuni generale 

Capitolul II. Domeniul de aplicare a ocupatiunii 

Sectiunea 1. Bunurile care nu apartin nimanui 

Sectiunea a 2-a. Bunul gasit 

§ 1. Procedura de predare a bunului 

§ 2. Procedura de restituire a bunului 

Sectiunea a 3-a. Tezaurul gasit 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 941. Dobandirea bunului prin ocupatiune 

Art. 942. Proprietatea bunului gasit

Art. 943. Proprietatea asupra bunului gasit in loc public 

Art. 944. Vanzarea bunului gasit 

Art. 945. Restituirea bunului gasit catre proprietar 

Art. 946. Drepturile asupra tezaurului gasit 
Jurisprudenta 

Art. 947. Alte dispozitii aplicabile 

Titlul V. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta 

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Notiuni generale 

Capitolul II. Cazurile de dobandire a fructelor prin posesia de buna-credinta 

Sectiunea 1. Regula aplicabila in materia imobilelor inscrise in cartea funciara 

Sectiunea a 2-a. Regula aplicabila in materia imobilelor neinscrise in cartea funciara si a bunurilor mobile

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta

Art. 948. Conditiile dobandirii fructelor bunului posedat
Jurisprudenta

Titlul VI. Actiunile posesorii 

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Notiuni generale 

Sectiunea 1. Notiunea de actiuni posesorii

Sectiunea a 2-a. Natura si caracterele juridice ale actiunilor posesorii 

Sectiunea a 3-a. Domeniul de aplicare 

Sectiunea a 4-a. Clasificarea actiunilor posesorii 

Capitolul II. Conditiile actiunilor posesorii 

Sectiunea 1. Conditia comuna actiunilor posesorii 

Sectiunea a 2-a. Actiunea posesorie in complangere 

§ 1. Actiunea posesorie generala in complangere 
1.1. O prima conditie – existenta unei tulburari sau deposedari 
1.2. A doua conditie – posesie de cel putin un an anterior tulburarii sau deposedarii 

§ 2. Actiunea posesorie in prevenirea oricarei tulburari 

Sectiunea a 3-a. Actiunea in reintegrare 

Sectiunea a 4-a. Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat 

Capitolul III. Concursul actiunilor: peitoriu –  posesoriu; posesoriu in complangere – posesoriu in reintegrare 

Sectiunea 1. Peitoriu – posesoriu 

Sectiunea a 2-a. Actiunea posesorie in complangere si cea posesorie in reintegrare 

Capitolul IV. Aspecte procedurale esentiale 

Sectiunea 1. Competenta 

Sectiunea 2. Calitatea procesuala 

§ 1. Calitatea procesuala activa 

§ 2. Calitatea procesuala pasiva 

Sectiunea a 3-a. Intampinarea, cererea reconventionala si participarea tertilor 

Sectiunea a 4-a. Cererea in despagubiri pentru prejudiciile cauzate 

Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 949. Actiunile posesorii 
Jurisprudenta 

Art. 950. Persoanele impotriva carora se pot introduce actiunile posesorii 
Jurisprudenta 

Art. 951. Termenul de exercitare a actiunii posesorii 
Jurisprudenta 

Art. 952. Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei01 nov. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini464
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON