Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalita

Reductiunea liberalitatilor excesive
ISBN/ISSN: 978-606-522-920-4
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: IN STOC

Dupa publicarea unui prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugureaza o noua serie de comentarii, dedicate tuturor institutiilor din Codul civil. Seria va fi structurata in mai multe volume – cel putin 20, conform proiectului nostru initial – care vor varia ca intindere in functie de complexitatea materiei si de relevanta practica a problemelor analizate.
Sistematizarea pe institutii ofera fiecarei carti avantajul unei relative „independente” fata de celelalte volume din cadrul colectiei si lasa autorilor libertate pentru analiza mai ampla a subiectelor alese.
Linia comuna a intregii serii de comentarii o reprezinta, insa, abordarea practica a subiectelor; toate aceste lucrari sunt gandite spre a servi ca instrumente de lucru pentru judecatori, avocati, notari, consilieri juridici, registratori de carte funciara si celelalte categorii de practicieni ai dreptului.

Lucrarea ofera o analiza actuala a institutiei liberalitatilor, cu privire speciala asupra testamentului.
Abordarea teoretica, din perspectiva schimbarilor aduse prin intrarea in vigoare a noului Cod civil, este intarita de solutiile oferite de practica judiciara in materie, valabile si potrivit dispozitiilor actuale, si are in vedere aspecte referitoare la incapacitatile speciale in materia legatelor si la simulatie, institutia substitutiei fideicomisare, permisa de noua reglementare, diferitele tipuri de testamente, dispozitiile pe care le poate cuprinde un testament, conditiile de revocare a acestuia, proba testamentului si modalitatile sale de interpretare.
De asemenea, sunt examinate problemele executiunii testamentare, precum si cele privind materia rezervei succesorale si a cotitatii disponibile, punandu-se accent pe sanctiunea care intervine in cazul incalcarii rezervei succesorale, si anume reductiunea liberalitatilor excesive.

Titlul I. Regimul juridic al liberalitatilor

Partea I. Comentarii

Sectiunea 1. Consideratii generale privind liberalitatile

Sectiunea a 2‑a. Capacitatea in materie de liberalitati

Sectiunea a 3‑a. Substitutiile fideicomisare

Sectiunea a 4‑a. Liberalitatile reziduale

Sectiunea a 5‑a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor

Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Partea a II‑a. Reglementare si jurisprudenta  

Art. 984. Notiune si categorii

Art. 985. Donatia
Jurisprudenta

Art. 986. Legatul

Art. 987. Capacitatea de folosinta
Jurisprudenta

Art. 988. Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului 
Jurisprudenta

Art. 989. Desemnarea beneficiarului liberalitatii

Art. 990. Incapacitatile speciale 
Jurisprudenta 

Art. 991. Incapacitatile speciale in materia legatelor

Art. 992. Simulatia
Jurisprudenta

Art. 993. Notiune
Jurisprudenta

Art. 994. Substitutia fideicomisara

Art. 995. Efectele cu privire la bunuri

Art. 996. Drepturile substituitului

Art. 997. Garantiile si asigurarile

Art. 998. Imputarea sarcinii asupra cotitatii disponibile
Jurisprudenta

Art. 999. Acceptarea donatiei dupa decesul dispunatorului

Art. 1.000. Ineficacitatea substitutiei

Art. 1.001. Notiune
Jurisprudenta

Art. 1.002. Dreptul de dispozitie al instituitului

Art. 1.003. Interdictia de a dispune cu titlu gratuit

Art. 1.004. Independenta patrimoniala a instituitului

Art. 1.005. Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare

Art. 1.006. Domeniul de aplicare

Art. 1.007. Solutionarea cererii de revizuire

Art. 1.008. Inlaturarea efectelor revizuirii

Art. 1.009. Clauzele considerate nescrise

Art. 1.010. Confirmarea liberalitatilor 

Titlul II. Testamentul

Partea I. Comentarii

Sectiunea 1. Consideratii generale

Sectiunea a 2‑a. Formele testamentului
§ 1. Consideratii generale
§ 2. Testamentul olograf 
§ 3. Testamentul autentic 
§ 4. Testamentele privilegiate
§ 5. Testamentul sumelor si valorilor depozitate 
§ 6. Conversiunea formei testamentare 

Sectiunea a 3‑a. Revocarea voluntara a testamentului

Sectiunea a 4‑a. Legatul
§ 1. Categorii de legate
§ 2. Efectele legatelor 
§ 3. Ineficacitatea legatelor

Sectiunea a 5‑a. Dezmostenirea

Sectiunea a 6‑a. Executiunea testamentara

Partea a II‑a. Reglementare si jurisprudenta

Art. 1.034. Notiune
Jurisprudenta 

Art. 1.035. Continutul testamentului 
Jurisprudenta

Art. 1.036. Testamentul reciproc 
Jurisprudenta

Art. 1.037. Proba testamentului
Jurisprudenta

Art. 1.038. Consimtamantul testatorului 
Jurisprudenta 

Art. 1.039. Interpretarea testamentului 
Jurisprudenta 

Art. 1.040. Formele testamentului ordinar 

Art. 1.041. Testamentul olograf 
Jurisprudenta 

Art. 1.042. Deschiderea testamentului olograf

Art. 1.043. Testamentul autentic 
Jurisprudenta 

Art. 1.044. Intocmirea testamentului autentic

Art. 1.045. Autentificarea in situatii particulare

Art. 1.046. Inregistrarea testamentului autentic

Art. 1.047. Testamentele privilegiate

Art. 1.048. Caducitatea testamentelor privilegiate

Art. 1.049. Testamentul sumelor si valorilor depozitate

Art. 1.050. Conversiunea formei testamentare

Art. 1.051. Revocarea voluntara expresa 
Jurisprudenta 

Art. 1.052. Revocarea voluntara tacita 
Jurisprudenta 

Art. 1.053. Retractarea revocarii
Jurisprudenta 

Art. 1.054. Clasificarea legatelor 
Jurisprudenta 

Art. 1.055. Legatul universal 
Jurisprudenta 

Art. 1.056. Legatul cu titlu universal 

Art. 1.057. Legatul cu titlu particular

Art. 1.058. Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului 

Art. 1.059. Drepturile legatarului cu titlu particular
Jurisprudenta

Art. 1.060. Sarcina excesiva a legatului cu titlu particular

Art. 1.061. Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular

Art. 1.062. Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere 

Art. 1.063. Legatul alternativ

Art. 1.064. Legatul bunului altuia
Jurisprudenta

Art. 1.065. Legatul conjunctiv

Art. 1.066. Cheltuielile predarii legatului

Art. 1.067. Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari 

Art. 1.068. Revocarea voluntara a legatului
Jurisprudenta 

Art. 1.069. Revocarea judecatoreasca
Jurisprudenta

Art. 1.070. Termenul de prescriptie

Art. 1.071. Caducitatea legatului 
Jurisprudenta 

Art. 1.072. Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace 

Art. 1.073. Regimul legatului‑sarcina

Art. 1.074. Notiune
Jurisprudenta 

Art. 1.075. Efectele 

Art. 1.076. Nulitatea 

Art. 1.077. Desemnarea si misiunea executorului

Art. 1.078. Capacitatea executorului

Art. 1.079. Dreptul de administrare 

Art. 1.080. Puterile executorului

Art. 1.081. Transmiterea executiunii

Art. 1.082. Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului 

Art. 1.083. Remuneratia executorului

Art. 1.084. Suportarea cheltuielilor

Art. 1.085. Incetarea executiunii 

Titlul III. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive 

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila

Sectiunea a 2‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive

Partea a II‑a. Reglementare si jurisprudenta

Art. 1.086. Notiunea de rezerva succesorala

Art. 1.087. Mostenitorii rezervatari 
Jurisprudenta 

Art. 1.088. Intinderea rezervei succesorale

Art. 1.089. Notiunea de cotitate disponibila

Art. 1.090. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor 
Jurisprudenta 

Art. 1.091. Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile 
Jurisprudenta 

Art. 1.092. Modul de operare 
Jurisprudenta 

Art. 1.093. Persoanele care pot cere reductiunea 
Jurisprudenta 

Art. 1.094. Caile de realizare a reductiunii 
Jurisprudenta 

Art. 1.095. Termenul de prescriptie 
Jurisprudenta 

Art. 1.096. Ordinea reductiunii 

Art. 1.097. Efectele reductiunii 

Art. 1.098. Reductiunea unor liberalitati speciale 
Jurisprudenta 

Art. 1.099. Imputarea liberalitatilor 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei10 iun. 2013
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini288
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON