Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Comentariile Codului civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale

ISBN/ISSN: 978-606-522-784-2
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Dupa publicarea unui prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugureaza o noua serie de comentarii, dedicate tuturor institutiilor din Codul civil. Seria va fi structurata in mai multe volume – cel putin 20, conform proiectului nostru initial – care vor varia ca intindere in functie de complexitatea materiei si de relevanta practica a problemelor analizate.
Sistematizarea pe institutii ofera fiecarei carti avantajul unei relative „independente” fata de celelalte volume din cadrul colectiei si lasa autorilor libertate pentru analiza mai ampla a subiectelor alese.
Linia comuna a intregii serii de comentarii o reprezinta, insa, abordarea practica a subiectelor; toate aceste lucrari sunt gandite spre a servi ca instrumente de lucru pentru judecatori, avocati, notari, consilieri juridici, registratori de carte funciara si celelalte categorii de practicieni ai dreptului.

Intrarea in vigoare a noului Cod civil in anul 2011 a constituit nu numai cea de-a doua reforma importanta a sistemului garantiilor, dupa cea realizata prin adoptarea Legii nr. 99/1999, dar si o reasezare pe noi temelii a acestor institutii.

In materia garantiilor, Codul civil actual a avut drept sursa de inspiratie atat Codul civil din Québec (de sorginte napoleoniana), cat si Uniform Commercial Code al SUA (legislatie de tip common law), in raport de care se observa ca modelul de inspiratie nu a fost unitar decat in privinta fideiusiunii, spre deosebire de institutia privilegiilor si ipotecilor, in cadrul careia legiuitorul a impletit regulile celor doua sisteme de drept.

In incercarea de a da o interpretare corecta si corelata normelor juridice si de a propune solutii practice, analiza sistemului garantiilor personale si al privilegiilor si garantiilor reale a avut in vedere prevederile legale actuale in comparatie cu reglementarea anterioara, dar si cu modelele de inspiratie, mai ales situatiile in care, desi textele au fost preluate integral, solutia legislativa adoptata de legiuitorul roman difera datorita fie unor necorelari, fie unor diferente de sistem juridic.

In fine, comentariile autorilor au fost elaborate tinand seama de doctrina si jurisprudenta in materie, precum si de reglementarea noului Cod de procedura civila, preconizat sa intre in vigoare la data de 1 februarie 2013.  

CUVANT-INAINTE

ABREVIERI 

Titlul I. Garantiile personale

Capitolul I. Fideiusiunea

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 

§ 1. Raporturile dintre creditor si fideiusor 

§ 2. Raporturile dintre debitor si fideiusor

§ 3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori 

Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii 

§ 1. Stingerea fideiusiunii prin intervenirea unuia dintre modurile generale de stingere a obligatiilor

§ 2. Stingerea fideiusiunii prin intervenirea unuia dintre modurile specifice de stingere a obligatiei de fideiusiune

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta

Art. 2.279. Tipurile de garantii personale

Art. 2.280. Notiune

Jurisprudenta 

Art. 2.281. Fideiusiunea obligatorie 

Art. 2.282. Forma fideiusiunii 

Art. 2.283. Consimtamantul debitorului principal

Art. 2.284. Beneficiarul fideiusiunii 

Jurisprudenta 

Art. 2.285. Conditiile pentru a deveni fideiusor 

Art. 2.286. Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare 

Jurisprudenta 

Art. 2.287. Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii 

Art. 2.288. Obligatia principala 

Jurisprudenta

Art. 2.289. Limitele fideiusiunii 

Jurisprudenta 

Art. 2.290. Intinderea fideiusiunii

Jurisprudenta 

Art. 2.291. Fideiusiunea partiala 

Jurisprudenta 

Art. 2.292. Fideiusiunea asimilata

Art. 2.293. Obligatia fideiusorului 

Jurisprudenta 

Art. 2.294. Beneficiul de discutiune 

Art. 2.295. Invocarea beneficiului de discutiune 

Jurisprudenta 

Art. 2.296. Exceptiile invocate de fideiusor

Art. 2.297. Pluralitatea de fideiusori 

Art. 2.298. Beneficiul de diviziune 

Art. 2.299. Divizarea actiunii de catre creditor 

Art. 2.300. Fideiusiunea solidara 

Jurisprudenta 

Art. 2.301. Prorogarea termenului si decaderea din termen 

Art. 2.302. Informarea fideiusorului 

Art. 2.303. Renuntarea anticipata 

Art. 2.304. Fideiusiunea data unui fideiusor 

Art. 2.305. Subrogarea fideiusorului 

Jurisprudenta 

Art. 2.306. Intinderea dreptului de regres 

Art. 2.307. Regresul contra debitorului incapabil 

Art. 2.308. Regresul contra mai multor debitori principali 

Art. 2.309. Limitele regresului 

Art. 2.310. Pierderea dreptului de regres 

Art. 2.311. Instiintarea fideiusorului

Jurisprudenta 

Art. 2.312. Regresul anticipat 

Art. 2.313. Regresul contra celorlalti fideiusori 

Art. 2.314. Confuziunea 

Art. 2.315. Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului 

Art. 2.316. Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate 

Art. 2.317. Stingerea obligatiei principale prin darea in plata 

Art. 2.318. Urmarirea debitorului principal 

Art. 2.319. Decesul fideiusorului 

Art. 2.320. Cazul special 

Jurisprudenta 

Capitolul II. Garantiile autonome

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Scrisoarea de garantie 

Sectiunea a 3-a. Scrisoarea de confort 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta

Art. 2.321. Scrisoarea de garantie 

Art. 2.322. Scrisoarea de confort 

Jurisprudenta 

Titlul II. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Consideratii generale 

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Garantiile reale 

Sectiunea a 2-a. Garantia comuna a creditorilor 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 2.323. Domeniul de aplicare 

Jurisprudenta 

Art. 2.324. Garantia comuna a creditorilor 

Jurisprudenta 

Art. 2.325. Limitarea drepturilor creditorului

Art. 2.326. Egalitatea creditorilor 

Art. 2.327. Cauzele de preferinta 

Art. 2.328. Preferinta acordata statului 

Jurisprudenta 

Art. 2.329. Clauzele de insesizabilitate 

Art. 2.330. Stramutarea garantiei 

Art. 2.331. Procedura stramutarii garantiei 

Art. 2.332. Optiunea asiguratorului 

Capitolul II. Privilegiile 

Partea I. Comentarii 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 2.333. Notiune 

Art. 2.334. Opozabilitatea privilegiilor 

Jurisprudenta 

Art. 2.335. Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante 

Jurisprudenta 

Art. 2.336. Rangul privilegiilor intre ele

Jurisprudenta 

Art. 2.337. Stingerea privilegiilor 

Art. 2.338. Privilegiile generale 

Art. 2.339. Privilegiile speciale 

Art. 2.340. Stingerea privilegiului special 

Art. 2.341. Stramutarea privilegiului vanzatorului 

Art. 2.342. Concursul cauzelor de preferinta 

Jurisprudenta 

Capitolul III. Ipoteca 

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§ 1. Notiune si caractere juridice 

§ 2. Operatiunile asimilate 

§ 3. Clasificarea ipotecilor 

Sectiunea a 2-a. Obiectul ipotecii 

Sectiunea a 3-a. Intinderea dreptului de ipoteca 

Sectiunea a 4-a. Efectele ipotecii 

§ 1. Efectele ipotecii fata de constituitorul ipotecii 

§ 2. Efectele ipotecii fata de creditorul ipotecar 

§ 3. Efectele ipotecii fata de terti 

Sectiunea a 5-a. Ipotecile conventionale

§ 1. Calitatea de titular al dreptului ce urmeaza a fi ipotecat

§ 2. Capacitatea de a dispune de dreptul ipotecat

§ 3. Conditii cu privire la obligatiile garantate, bunul ipotecat si la continutul contractului de ipoteca 

Sectiunea a 6-a. Ipoteca imobiliara 

§ 1. Constituirea ipotecii imobiliare 

§ 2. Efectele specifice ipotecilor imobiliare. Clauzele de inalienabilitate 

§ 3. Ipotecile legale 

Sectiunea a 7-a. Ipoteca mobiliara 

§ 1. Consideratii generale privind regimul juridic general aplicabil ipotecilor mobiliare 

§ 2. Efectele specifice ale ipotecilor mobiliare 

§ 3. Ipotecile asupra creantelor 

§ 4. Perfectarea ipotecilor mobiliare 

§ 5. Publicitatea ipotecilor mobiliare 

§ 6. Inscrierea ipotecilor mobiliare 

Sectiunea a 8-a. Concursul intre creditorii ipotecari 

§ 1. Concursul ipotecilor mobiliare. Concursul dintre ipotecile (mobiliare) generale si ipotecile speciale 

§ 2. Concursul ipotecilor imobiliare

§ 3. Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare 

§ 4. Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj 

§ 5. Ipotecile mobiliare privilegiate 

§ 6. Ipoteca asupra conturilor 

§ 7. Cesiunea ipotecii si cesiunea rangului ipotecii. Schimbarea rangului ipotecii 

Sectiunea a 9-a. Stingerea si radierea ipotecilor

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 2.343. Notiune 

Art. 2.344. Caracterele juridice 

Jurisprudenta 

Art. 2.345. Drepturile creditorului ipotecar 

Jurisprudenta 

Art. 2.346. Opozabilitatea ipotecii 

Art. 2.347. Operatiunile asimilate 

Jurisprudenta 

Art. 2.348. Exceptiile 

Art. 2.349. Izvoarele ipotecii 

Jurisprudenta 

Art. 2.350. Obiectul ipotecii 

Jurisprudenta 

Art. 2.351. Bunurile inalienabile sau insesizabile 

Jurisprudenta 

Art. 2.352. Ipoteca nudei proprietati 

Art. 2.353. Ipoteca unei cote-parti indivize 

Jurisprudenta 

Art. 2.354. Intinderea creantei ipotecare 

Art. 2.355. Extinderea ipotecii prin accesiune 

Art. 2.356. Bunurile mobile accesorii unui imobil 

Art. 2.357. Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri 

Art. 2.358. Cesiunea ipotecii 

Jurisprudenta 

Art. 2.359. Garantiile asupra navelor si aeronavelor 

Art. 2.360. Dreptul de urmarire al creditorului ipotecar 

Art. 2.361. Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului 

Art. 2.362. Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor

Art. 2.363. Regresul dobanditorului care a platit datoria 

Art. 2.364. Conservarea actiunii personale 

Art. 2.365. Dreptul de a ipoteca 

Jurisprudenta 

Art. 2.366. Constituitorul ipotecii

Art. 2.367. Ipoteca unui drept anulabil sau conditional 

Jurisprudenta 

Art. 2.368. Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri 

Art. 2.369. Obligatiile garantate 

Art. 2.370. Obligatiile viitoare sau eventuale 

Art. 2.371. Garantia constituita in avans 

Art. 2.372. Continutul contractului de ipoteca 

Jurisprudenta 

Art. 2.373. Drepturile constituitorului 

Art. 2.374. Indatoririle celui care a constituit ipoteca 

Jurisprudenta 

Art. 2.375. Daunele-interese 

Art. 2.376. Clauza de inalienabilitate 

Art. 2.377. Inscrierea in cartea funciara 

Jurisprudenta 

Art. 2.378. Forma contractului 

Jurisprudenta 

Art. 2.379. Obiectul ipotecii imobiliare 

Art. 2.380. Ipoteca asupra unei constructii viitoare 

Art. 2.381. Inscrierea ipotecii 

Art. 2.382. Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor

Jurisprudenta 

Art. 2.383. Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului 

Art. 2.384. Clauzele de inalienabilitate 

Art. 2.385. Anihreza 

Art. 2.386. Creantele care beneficiaza de ipoteca legala 

Jurisprudenta 

Art. 2.387. Constituirea si eficacitatea ipotecii 

Jurisprudenta 

Art. 2.388. Forma contractului de ipoteca 

Art. 2.389. Obiectul ipotecii mobiliare 

Jurisprudenta 

Art. 2.390. Ipoteca instrumentelor financiare 

Jurisprudenta 

Art. 2.391. Descrierea bunului ipotecat 

Art. 2.392. Extinderea ipotecii asupra produselor 

Art. 2.393. Instrainarea bunului ipotecat 

Art. 2.394. Dreptul de inspectie 

Art. 2.395. Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat

Art. 2.396. Exigibilitatea anticipata

Art. 2.397. Declaratiile privitoare la ipoteca 

Art. 2.398. Obiectul ipotecii 

Art. 2.399. Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante 

Art. 2.400. Notificarea debitorului creantei ipotecate 

Art. 2.401. Plata creantei grevate de ipoteca 

Art. 2.402. Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca

Art. 2.403. Actiunile impotriva debitorului creantei grevate 

Art. 2.404. Drepturile creditorului ipotecar 

Art. 2.405. Imputarea sumelor percepute 

Art. 2.406. Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca 

Art. 2.407. Urmarirea sumelor neplatite 

Art. 2.408. Remiterea diferentei 

Art. 2.409. Ipotecile mobiliare perfecte 

Art. 2.410. Publicitatea ipotecii asupra conturilor 

Art. 2.411. Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare 

Art. 2.412. Conservarea rangului ipotecii 

Art. 2.413. Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Art. 2.414. Validitatea ipotecii 

Jurisprudenta

Art. 2.415. Efectul inscrierii 

Art. 2.416. Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca 

Art. 2.417. Notificarea inscrierii 

Jurisprudenta 

Art. 2.418. Domiciliul partilor 

Art. 2.419. Obligatia de radiere 

Jurisprudenta 

Art. 2.420. Concursul ipotecilor mobiliare 

Art. 2.421. Concursul ipotecilor imobiliare 

Jurisprudenta 

Art. 2.422. Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare 

Art. 2.423. Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj 

Art. 2.424. Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale 

Art. 2.425. Ipotecile mobiliare privilegiate 

Art. 2.426. Ipoteca asupra conturilor 

Art. 2.427. Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului 

Art. 2.428. Stingerea ipotecilor 

Jurisprudenta 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§ 1. Domeniul de aplicare a dispozitiilor privind executarea ipotecii 

§ 2. Conditiile executarii ipotecilor mobiliare si imobiliare. Aspecte comune 

§ 3. Conditii speciale privind executarea ipotecii mobiliare 

§ 4. Conservarea dreptului la actiunea personala 

§ 5. Interdictia pactului comisoriu 

Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 

§ 1. Consideratii generale 

§ 2. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 

§ 3. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 

§ 4. Executarea ipotecii asupra creantelor

§ 5. Preluarea bunului in vederea administrarii 

§ 6. Sanctiuni 

Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 2.429. Executarea ipotecilor 

Art. 2.430. Conditiile executarii 

Jurisprudenta 

Art. 2.431. Titlurile executorii 

Jurisprudenta 

Art. 2.432. Alte cai de realizare a creantei 

Jurisprudenta 

Art. 2.433. Interdictia pactului comisoriu 

Art. 2.434. Discutiunea bunurilor mobile 

Art. 2.435. Drepturile creditorului 

Art. 2.436. Urmarirea accesoriilor unui imobil 

Art. 2.437. Separarea accesoriilor unui imobil 

Art. 2.438. Dreptul de a prelua bunurile 

Art. 2.439. Preluarea bunului 

Jurisprudenta 

Art. 2.440. Preluarea bunului prin mijloace proprii 

Art. 2.441. Remiterea bunului ipotecat 

Art. 2.442. Preluarea silita a bunului 

Art. 2.443. Obligatiile executorului judecatoresc 

Art. 2.444. Drepturile si obligatiile creditorului 

Art. 2.445. Vanzarea bunurilor ipotecate 

Art. 2.446. Vanzarea comercial rezonabila 

Art. 2.447. Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului

Art. 2.448. Cumpararea de catre creditor 

Art. 2.449. Notificarea vanzarii 

Art. 2.450. Destinatarii notificarii 

Art. 2.451. Continutul notificarii 

Art. 2.452. Opozitia la executare 

Jurisprudenta 

Art. 2.453. Plata creantei ipotecare 

Art. 2.454. Preferinta la executare 

Art. 2.455. Dobandirea lucrului de catre cumparator 

Art. 2.456. Obligatia personala a debitorului 

Art. 2.457. Vanzarea bunului care nu apartine debitorului 

Art. 2.458. Locatiunea bunului dupa vanzare

Art. 2.459. Distribuirea sumelor realizate 

Art. 2.460. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei 

Art. 2.461. Notificarea ofertei de preluare in contul creantei 

Art. 2.462. Opunerea la preluarea in contul creantei 

Art. 2.463. Efectele preluarii in contul creantei 

Art. 2.464. Ipoteca asupra titlurilor reprezentative 

Jurisprudenta 

Art. 2.465. Ipoteca asupra creantelor

Art. 2.466. Ipoteca asupra conturilor 

Jurisprudenta 

Art. 2.467. Conduita creditorului 

Art. 2.468. Conditiile 

Art. 2.469. Administratorul 

Art. 2.470. Obligatiile administratorului 

Art. 2.471. Conservarea drepturilor locatarului 

Art. 2.472. Incetarea administrarii 

Art. 2.473. Obligatiile creditorului la incetarea administrarii 

Art. 2.474. Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului 

Art. 2.475. Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii 

Art. 2.476. Stabilirea valorii bunului 

Art. 2.477. Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului 

Art. 2.478. Discutiunea bunurilor ipotecate 

Jurisprudenta 

Art. 2.479. Regulile aplicabile 

Capitolul V. Gajul 

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Delimitarea gajului de alte garantii si operatiuni juridice 

Sectiunea a 3-a. Caracterele gajului 

Sectiunea a 4-a. Contractul de gaj

Sectiunea a 5-a. Publicitatea, ordinea de prioritate, executarea si stingerea gajului 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 2.480. Obiectul gajului 

Jurisprudenta 

Art. 2.481. Constituirea gajului 

Jurisprudenta 

Art. 2.482. Publicitatea gajului 

Art. 2.483. Detinerea bunului de catre creditor

Art. 2.484. Detinerea prin intermediul unui tert 

Jurisprudenta 

Art. 2.485. Conservarea gajului 

Art. 2.486. Restituirea bunului catre creditor 

Art. 2.487. Drepturile si obligatiile creditorului gajist 

Art. 2.488. Fructele bunului gajat 

Art. 2.489. Rascumpararea titlurilor participative

Art. 2.490. Pieirea bunului 

Art. 2.491. Cheltuielile de conservare 

Art. 2.492. Restituirea bunului catre debitor

Art. 2.493. Indivizibilitatea gajului 

Jurisprudenta 

Art. 2.494. Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca 

Jurisprudenta 

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

Partea I. Comentarii 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Conditii pentru invocarea dreptului de retentie 

Sectiunea a 3-a. Natura juridica. Caractere 

Sectiunea a 4-a. Stingerea dreptului de retentie 

Partea a II-a. Reglementare si jurisprudenta 

Art. 2.495. Notiune 

Jurisprudenta 

Art. 2.496. Exceptii 

Jurisprudenta 

Art. 2.497. Indatoririle celui care exercita dreptul de retentie 

Jurisprudenta 

Art. 2.498. Opozabilitatea dreptului de retentie 

Art. 2.499. Stingerea dreptului de retentie 

Jurisprudenta 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei20 nov. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini528
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON