Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul penal. Codul de procedura penala. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor - actualizata 19 martie 2013

Editia a 25-a revizuita
ISBN/ISSN: 978-606-522-899-3
Editura: Hamangiu
16,38 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cele doua titluri – Codul penal si Codul de procedura penala –, actualizate la 19 martie 2013, sunt reunite intr-o singura carte si, alaturi de Legea privind executarea pedepselor nr. 275/2006, ofera o baza teoretica de studiu, reprezentand un instrument facil si util atat practicienilor, cat si studentilor, avand inserate recursurile in interesul legii in materie si decizii ale Curtii Constitutionale, precum si trimiteri la legislatia speciala.

Lucrarea mai contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al fiecarui cod. Precizam ca ele nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

1. Codul penal 

 Index 

2. Codul de procedura penala

Index 

3. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 

PARTEA GENERALA 

Titlul I. Legea penala si limitele ei de aplicare 

Capitolul I. Dispozitii preliminare 

Capitolul II. Limitele aplicarii legii penale 

Sectiunea I. Aplicarea legii penale in spatiu 
Sectiunea II. Aplicarea legii penale in timp 

Titlul II. Infractiunea 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tentativa 

Capitolul III. Participatia 

Capitolul IV. Pluralitatea de infractiuni 

Capitolul V. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei 

Titlul III. Pedepsele 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Categoriile si limitele generale ale pedepselor 

Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice 

Sectiunea 0. Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate
Sectiunea I. Detentiunea pe viata 
Sectiunea II. Inchisoarea 
Sectiunea III. Amenda 

Capitolul IV. Pedepsele complementare si pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice 

Sectiunea I. Pedepsele complementare 
Sectiunea II. Pedepsele accesorii 

Capitolul IV1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 

Capitolul V. Individualizarea pedepselor 

Sectiunea I. Dispozitii generale 
Sectiunea II. Circumstantele atenuante si agravante 
Sectiunea III. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei 
Sectiunea III1. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere 
Sectiunea III2. Executarea pedepsei la locul de munca 
Sectiunea IV. Calculul pedepselor 

Titlul IV. Inlocuirea raspunderii penale 

Titlul V. Minoritatea 

Titlul VI. Masurile de siguranta 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Regimul masurilor de siguranta 

Titlul VII. Cauzele care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii 

Capitolul I. Amnistia si gratierea 

Capitolul II. Prescriptia 

Capitolul III. Lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor 

Capitolul IV. Reabilitarea 

Titlul VIII. Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala 

PARTEA SPECIALA 

Titlul I. Infractiuni contra sigurantei statului 

Titlul II. Infractiuni contra persoanei 

Capitolul I. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii

Sectiunea I. Omuciderea 
Sectiunea II. Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii 
Sectiunea III. Avortul 

Capitolul II. Infractiuni contra libertatii persoanei 

Capitolul III. Infractiuni privitoare la viata sexuala 

Capitolul IV. Infractiuni contra demnitatii 

Titlul III. Infractiuni contra patrimoniului 

Titlul IV. Infractiuni contra avutului obstesc (abrogat) 

Titlul V. Infractiuni contra autoritatii 

Titlul VI. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege 

Capitolul I. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul 

Capitolul II. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei 

Capitolul III. Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate 

Capitolul IV. Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege 

Titlul VII. Infractiuni de fals 

Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori 

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Capitolul III. Falsuri in inscrisuri 

Titlul VIII. Infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice 

Titlul IX. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala 

Capitolul I. Infractiuni contra familiei 

Capitolul II. Infractiuni contra sanatatii publice 

Capitolul III. Infractiuni privitoare la asistenta celor aflati in primejdie 

Capitolul IV. Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala 

Titlul X. Infractiuni contra capacitatii de aparare a Romaniei 

Capitolul I. Infractiuni savarsite de militari 

Sectiunea I. Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare 
Sectiunea II. Infractiuni pe campul de lupta 
Sectiunea III. Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare 

Capitolul II. Infractiuni savarsite de militari sau de civili 

Capitolul III. Infractiuni savarsite de civili 

Titlul XI. Infractiuni contra pacii si omenirii 

Dispozitii finale 

Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele de modificare a Codului penal

1. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi

2. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

3. Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

PARTEA GENERALA 

Titlul I. Regulile de baza si actiunile in procesul penal 

Capitolul I. Scopul si regulile de baza ale procesului penal 

Capitolul II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal 

Sectiunea I. Actiunea penala 
Sectiunea II. Actiunea civila
Sectiunea III. Partile in procesul penal 

Titlul II. Competenta 

Capitolul I. Felurile competentei 

Sectiunea I. Competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei 
Sectiunea II. Competenta teritoriala
Sectiunea III. Competenta in caz de indivizibilitate si conexitate
Sectiunea IV. Dispozitii comune

Capitolul II. Incompatibilitatea si stramutarea 

Sectiunea I. Incompatibilitatea 
Sectiunea II. Stramutarea judecarii cauzei penale 

Titlul III. Probele si mijloacele de proba 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Mijloacele de proba 

Sectiunea I. Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului 
Sectiunea II. Declaratiile partii vatamate, ale partii civile si ale partii responsabile civilmente 
Sectiunea III. Declaratiile martorilor 
Sectiunea IV. Confruntarea 
Sectiunea V. Inscrisurile 
Sectiunea V1. Interceptarile si inregistrarile audio sau video 
Sectiunea VI. Martorii asistenti 
Sectiunea VII. Mijloacele materiale de proba
Sectiunea VIII. Ridicarea de obiecte si inscrisuri. Efectuarea perchezitiilor 
Sectiunea IX. Constatarea tehnico-stiintifica si constatarea medico-legala
Sectiunea X. Expertizele 
Sectiunea XI. Folosirea interpretilor 
Sectiunea XII. Cercetarea la fata locului si reconstituirea 
Sectiunea XIII. Comisia rogatorie si delegarea 

Titlul IV. Masurile preventive si alte masuri procesuale 

Capitolul I. Masurile preventive 

Sectiunea I. Dispozitii generale 
Sectiunea II. Retinerea 
Sectiunea III. Obligarea de a nu parasi localitatea 
Sectiunea III1. Obligarea de a nu parasi tara 
Sectiunea IV. Arestarea preventiva 
Sectiunea IV1. Dispozitii speciale pentru minori 
Sectiunea V. Liberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiune 

Capitolul II. Alte masuri procesuale 

Sectiunea I. Luarea masurilor de ocrotire si de siguranta 
Sectiunea II. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii 

Titlul V. Acte procesuale si procedurale comune 

Capitolul I. Asistenta juridica si reprezentarea 

Capitolul II. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere 

Capitolul III. Termenele 

Capitolul IV. Cheltuielile judiciare 

Capitolul V. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 

Capitolul VI. Nulitatile

Capitolul VII. Amenda judiciara 

PARTEA SPECIALA 

Titlul I. Urmarirea penala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Competenta organelor de urmarire penala 

Capitolul III. Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala

Capitolul IV. Efectuarea urmaririi penale 

Sectiunea I. Sesizarea organelor de urmarire penala 
Sectiunea II. Desfasurarea urmaririi penale
Sectiunea III. Suspendarea urmaririi penale 
Sectiunea IV. Incetarea urmaririi penale 
Sectiunea V. Scoaterea de sub urmarirea penala
Sectiunea VI. Procedura prezentari materialului de urmarire penala 
Sectiunea VII. Terminarea urmaririi penale

Capitolul V. Trimiterea in judecata 

Capitolul VI. Reluarea urmaririi penale 

Capitolul VII. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala 

Capitolul VIII. Procedura plangerii prealabile 

Titlul II. Judecata 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Judecata in prima instanta 

Sectiunea I. Desfasurarea judecarii cauzelor 
Sectiunea II. Deliberarea si hotararea instantei 

Capitolul III. Caile de atac ordinare 

Sectiunea I. Apelul 
Sectiunea II. Recursul

Capitolul IV. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea I. Contestatia in anulare 
Sectiunea II. Revizuirea 
Sectiunea III. Recursul in interesul legii 

Titlul III. Executarea hotararilor penale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Punerea in executare a hotararilor 

Sectiunea I. Punerea in executare a pedepselor principale 
Sectiunea II. Punerea in executare a pedepselor complementare 
Sectiunea III. Punerea in executare a masurilor de siguranta 
Sectiunea IV. Punerea in executare a dispozitiilor privind inlocuirea raspunderii penale 
Sectiunea IV1. Punerea in executare a dispozitiilor prin care s-au aplicat sanctiunile prevazute in art. 181 din Codul penal 
Sectiunea V. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 
Sectiunea VI. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 

Capitolul III. Alte dispozitii privind executarea 

Sectiunea I. Schimbari in executarea unor hotarari 
Sectiunea II. Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
Sectiunea III. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
Sectiunea IV. Inlaturarea sau modificarea pedepsei 

Capitolul IV. Dispozitii comune 

Titlul IV. Proceduri speciale 

Capitolul I. Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante

Capitolul I1. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 

Capitolul II. Procedura in cauzele cu infractori minori 

Capitolul II1. Procedura darii in urmarire

Capitolul III. Procedura reabilitarii judecatoresti 

Capitolul IV. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii de libertate in mod nelegal 

Capitolul V. Procedura in caz de disparitie a inscrisurilor judiciare 

Capitolul VI. Asistenta judiciara internationala 

Sectiunea I. Dispozitii generale 
Sectiunea II. Comisia rogatorie (abrogata) 
Sectiunea III. Recunoasterea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine 
Sectiunea IV. Rejudecarea in caz de extradare sau predare in baza unui mandat european de arestare 

Dispozitii finale 

Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele de modificare a Codului de procedura penala

1. Legea nr. 141/1996 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala

2. Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale

3. O.U.G. nr. 66/2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedura penala

4. O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala

5. Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala

6. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi

7. O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi

8. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

9. O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative

10. Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 

Detalii tehnice
Data aparitiei29 mar. 2013
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini480
Tip copertaCarte brosata
Editiea 25-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila 15 februarie 2013

Noul Cod de procedura civila 15 februarie 2013

cu index alfabetic si corespondenta cu reglementarile anterioare - in vigoare de la 15 februarie 2013
11,60 RON