Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul muncii modificat si republicat 2011.Analize si solutii

Analize si solutii
ISBN/ISSN: 978-606-522-548-0
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Codul muncii modificat si republicat 2011 reprezinta o analiza critica, din perspectiva practicianului, a „Noului” Cod al muncii, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 40/2011 si republicat, prin raportare la legislatia in vigoare – Legea nr. 62/2011 (Legea dialogului social), legislatia fiscala, a asigurarilor sociale si cea civila.

Lucrarea ofera raspunsuri concise si solutii practice atat la problemele actuale, cat si la cele care vor aparea ca urmare a aplicarii noilor reglementari, evidentiind implicatiile concrete asupra raporturilor de munca individuale si colective.

Managerii si specialistii HR, avocatii si ceilalti practicieni din acest domeniu si, nu in ultimul rand, angajatii vor putea afla, printre altele:
- cum se aplica Legea nr. 40/2011 asupra raporturilor de munca aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare;
- care sunt consecintele instituirii formei scrise ad validitatem a contractului individual de munca;
- cum raspunde angajatorul pentru munca fara forme legale;
- cum se stabilesc obiectivele de performanta individuala si criteriile de evaluare a activitatii profesionale;
- ce este registrul general de evidenta a salariatilor;
- care sunt obligatiile angajatorului fata de fostul salariat;
- cum se compenseaza anticipat orele suplimentare;
- in ce conditii poate interveni reabilitarea sanctiunilor disciplinare;
- cum se pot recupera pe cale amiabila pagubele cauzate de salariati etc.

INTRODUCERE

1. Aplicarea Legii nr. 40/2011 asupra raporturilor de munca aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare

2. Domeniul de reglementare al Codului muncii

2.1. Restrangerea domeniului de reglementare al Codului muncii [art. 1 alin. (1) C. muncii, republicat]

3. Forma scrisa obligatorie a contractului individual de munca

3.1. Problemele generate de reglementarea initiala a art. 16 C. muncii

3.2. Jurisprudenta privind forma scrisa ad probationem a contractului individual de munca 

3.3. Forma scrisa obligatorie a contractului individual de munca [art. 16 alin. (1) C. muncii, republicat]

3.4. Consecintele instituirii formei scrise ad validitatem a contractului individual de munca

3.5. Raspunderea pentru neincheierea contractului individual de munca in forma scrisa [art. 260 alin. (1) lit. e)-f); art. 264 alin. (3) C. muncii, republicat] 

3.6. Contracte de munca speciale incheiate in forma scrisa

3.7. Raporturi profesionale ce nu implica incheierea unui contract de munca in forma scrisa 

3.8. Inregistrarea contractului individual de munca [art. 16 alin. (2) C. muncii, republicat]

3.9. Comunicarea catre salariat a unui exemplar al contractului individual de munca [art. 16 alin. (3) C. muncii, republicat]

4. Raspunderea penala a angajatorului pentru munca fara forme legale 

4.1. Raspunderea penala in cazul muncii fara forme legale [art. 264 alin. (3); art. 265 alin. (2)-(6) C. muncii, republicat] 

4.2. Raspunderea penala in cazul obstructionarii activitatii inspectorilor de munca [art. 264 alin. (2) C. muncii, republicat]

5. Obiectivele de performanta individuala si criteriile de evaluare a activitatii profesionale

5.1. Performanta salariatilor, efectele unui concept nou introdus prin Legea nr. 40/2011

5.2. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatilor [art. 17 alin. (3) lit. e); art. 40 alin. (1) lit. f) C. muncii, republicat] 

5.3. Obiectivele de performanta individuala [art. 40 alin. (1) lit. f) C. muncii, republicat] 

5.4. Jurisprudenta privind fisa de post 

5.5. Jurisprudenta privind criteriile de evaluare a activitatii profesionale

5.6. Functiile de conducere [art. 277 alin. (1) C. muncii, republicat]

5.7. Interesul distinctiei intre functiile de executie si functiile de conducere 

5.8. Jurisprudenta privind functiile de conducere 

6. Actul aditional de modificare a contractului individual de munca 

6.1. Modificarea contractului individual de munca

6.2. Actul aditional de modificare, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 40/2011 

6.3. Actul aditional de modificare, in conditiile Legii nr. 40/2011 [art. 17 alin. (5) C. muncii, republicat] 

7. Remunerarea clauzei de mobilitate 

7.1. Specificarea in contractul individual de munca a remuneratiei corespunzatoare clauzei de mobilitate (art. 25 C. muncii, republicat) 

7.2. Jurisprudenta privind clauza de mobilitate 

8. Consecintele lipsei certificatului medical la angajarea in munca 

8.1. Certificatul medical, conditie de valabilitate a contractului individual de munca

8.2. Consecintele abrogarii art. 27 alin. (3) C. muncii prin Legea nr. 40/2011

8.3. Regimul juridic aplicabil nulitatii contractului individual de munca, in lipsa certificatului de aptitudine profesionala la incadrarea in munca 

8.4. Sanctionarea contraventionala a lipsei certificatului medical la angajare [art. 260 alin. (1) lit. m) C. muncii, republicat]

8.5. Jurisprudenta privind certificatul medical la angajare

9. Informatiile care pot fi cerute de la fostii angajatori ai persoanei care solicita angajarea

9.1. Largirea spectrului de informatii care pot fi solicitate fostilor angajatori ai candidatului la angajare [art. 29 alin. (4) C. muncii, republicat]

10. Perioada de proba si perioada de stagiu 

10.1. Consecintele neinformarii salariatului cu privire la perioada de proba [art. 17 alin. (3) lit. n) C. muncii, republicat]

10.2. Drepturile salariatului privitoare la perioada de proba 

10.3. Durata maxima a perioadei de proba [art. 31 alin. (1)-(2) C. muncii, republicat]

10.4. Contractul de adaptare profesionala 

10.5. Perioada de stagiu profesional [art. 31 alin. (5)-(6) C. muncii, republicat] 

10.6. Limitarea angajarilor succesive pe perioade de proba (art. 33 C. muncii, republicat) 

10.7. Incetarea raportului de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba [art. 31 alin. (3) C. muncii, republicat]

10.8. Jurisprudenta privind perioada de proba

11. Registrul general de evidenta a salariatilor si obligatiile angajatorului fata de fostul salariat 

11.1. Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL) [art. 16 alin. (2); art. 34 C. muncii, republicat] 

11.2. Eliberarea documentelor solicitate de salariat [art. 34 alin. (5) C. muncii, republicat]

11.3. Jurisprudenta privind eliberarea adeverintelor de vechime

12. Cumulul de functii 

12.1. Cumulul de functii la acelasi angajator sau la angajatori diferiti [art. 35 alin. (1) C. muncii, republicat]

12.2. Interzicerea cumulului de functii [art. 35 alin. (2) C. muncii, republicat] 

12.3. Consecintele eliminarii functiei de baza 

12.4. Drepturile salariatului incadrat in cumul de functii 

12.5. Cumulul de functii, criteriu prioritar la concediere 

12.6. Cumulul pensiei cu venitul salarial 

12.7. Jurisprudenta privind cumulul de functii

13. Angajarea strainilor 

13.1. Incadrarea in munca a strainilor din spatiul european

13.2. Incadrarea in munca a strainilor din afara spatiului european 

13.3. Incadrarea in munca a strainilor potrivit Codului muncii (art. 36 C. muncii, republicat) 

14. Elaborarea normelor de munca

14.1. Elaborarea normelor de munca (art. 132 C. muncii, republicat) 

14.2. Jurisprudenta privind elaborarea normelor de munca 

15. Delegarea

15.1. Caracteristicile institutiei delegarii [art. 42; art. 43; art. 44 alin. (2) C. muncii, republicat] 

15.2. Durata pentru care poate fi dispusa delegarea [art. 44 alin. (1) C. muncii, republicat]

15.3. Jurisprudenta privind delegarea 

16. Efectele suspendarii contractului individual de munca 

16.1. Decizia de suspendare a contractului individual de munca 

16.2. Efectele suspendarii contractului individual de munca [art. 49 alin. (2)-(4) C. muncii, republicat]

16.3. Incetarea de drept a contractului individual de munca pe durata suspendarii sale [art. 49 alin. (5) - (6) C. muncii, republicat]

16.4. Suspendarea termenelor aflate in legatura cu contractul individual de munca [art. 49 alin. (6) C. muncii, republicat]

16.5. Jurisprudenta privind efectele suspendarii contractului individual de munca 

17. Suspendarea contractului individual de munca 

17.1. Eliminarea dispozitiilor desuete ale Codului muncii 

17.2. Suspendarea contractului individual de munca in cazul salariatilor care necesita avize/autorizatii/atestari speciale pentru exercitarea profesiei [art. 50 lit. h) si art.

52 alin. (1) lit. e) C. muncii, republicat] 

18. Somajul tehnic si reducerea timpului de munca

18.1. Precizari terminologice

18.2. Efectele somajului tehnic asupra raportului de munca 

18.3. Modificarea conceptului de somaj tehnic prin Legea nr. 40/2011 [art. 52 alin. (1) lit. c) si art. 53 C. muncii, republicat]

18.4. Reducerea timpului de lucru saptamanal, prin decizie unilaterala a angajatorului [art. 52 alin. (3) C. muncii, republicat]

18.5. Jurisprudenta privind somajul tehnic

19. Incetarea de drept a contractului individual de munca

19.1. Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul decesului angajatorului persoana fizica si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica [art. 56 alin. (1) lit. a) C. muncii, republicat] 

19.2. Incetarea de drept a contractului individual de munca la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a angajatorului persoana fizica [art. 56 alin. (1) lit. b) C. muncii, republicat]

19.3. Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul pensionarii salariatului [art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii, republicat]

19.4. Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul concedierilor nelegale ori netemeinice [art. 80 alin. (3) C. muncii, republicat]

19.5. Jurisprudenta privind incetarea de drept a contractului individual de munca 

19.6. Jurisprudenta privind reintegrarea in munca a salariatului concediat netemeinic sau nelegal

20. Interdictii cu caracter temporar privind concedierea salariatilor

20.1. Consecintele eliminarii serviciului militar obligatoriu sub aspectul raporturilor de munca

20.2. Suspendarea raportului de munca pe durata carantinei [art. 60 alin. (1) lit. b) C. muncii, republicat]

20.3. Posibilitatea concedierii salariatilor protejati [art. 60 alin. (2) C. muncii, republicat]

20.4. Jurisprudenta privind interzicerea temporara a concedierii 

21. Evaluarea prealabila a salariatului in vederea concedierii pe motivul necorespunderii profesionale 

21.1. Reglementarea procedurii de evaluare profesionala a salariatilor [art. 63 alin. (2) C. muncii, republicat] 

21.2. Obiectul evaluarii profesionale a salariatilor 

21.3. Jurisprudenta privind concedierea pentru necorespundere profesionala

22. Concedierea colectiva 

22.1. Criteriile de departajare in cazul concedierii collective [art. 69 alin. (3) C. muncii, republicat]

22.2. Termenul de informare a partilor in legatura cu modificarea perioadei in care se efectueaza concedierea colectiva [art. 72 alin. (6) C. muncii, republicat]

22.3. Reluarea activitatii angajatorului dupa concedierea colectiva (art. 74 C. muncii, republicat)

22.4. Jurisprudenta privind concedierea colectiva

23. Termenul de preaviz la concediere 

23.1. Modificarea termenului de preaviz la concediere (art. 75 C. muncii, republicat) 

23.2. Jurisprudenta privind acordarea preavizului la concediere

24. Oferta unui loc de munca vacant in situatia concedierii salariatului [art. 64; art. 76 lit. d) C. muncii, republicat] 

25. Demisia 

25.1. Regimul juridic al demisiei in lumina noilor dispozitii ale legislatiei muncii (art. 81 C. muncii, republicat)

25.2. Sanctionarea neinregistrarii demisiei de catre angajator [art. 81 alin. (2); art. 260 alin. (1) lit. n) C. muncii, republicat] 

25.3. Jurisprudenta privind demisia

26. Contractul individual de munca pe durata determinata 

26.1. Forma contractului individual de munca pe durata determinata [art. 82 alin. (2) C. muncii, republicat]

26.2. Termenul maxim al contractului individual de munca pe durata determinata [art. 82 alin. (3) C. muncii, republicat] 

26.3. Contracte succesive pe durata determinate [art. 82 alin. (4)-(5) C. muncii, republicat]

26.4. Consecintele abrogarii art. 84 C. muncii prin Legea nr. 40/2011

26.5. Situatiile in care poate fi incheiat un contract individual de munca pe durata determinata [art. 83 lit. b) si h) C. muncii, republicat]

26.6. Incetarea contractului individual de munca pe durata determinata [art. 56 alin. (1) lit. i) C. muncii, republicat]

26.7. Principiul egalitatii de tratament [art. 87 alin. (3) C. muncii, republicat]

26.8. Jurisprudenta privind contractul de munca pe durata determinata 

27. Contractul de munca temporara

27.1. Redefinirea conceptului de munca temporara (art. 88; art. 89 C. muncii, republicat)

27.2. Durata misiunii de munca temporara (art. 90; art. 95 C. muncii, republicat) 

27.3. Contractul de punere la dispozitie (art. 91 C. muncii, republicat) 

27.4. Contractul de munca temporara [art. 94; art. 95 alin. (1)-(3); art. 97 C. muncii, republicat]

27.5. Remuneratia cuvenita salariatului temporar (art. 96 C. muncii, republicat) 

27.6. Aplicarea dispozitiilor contractului colectiv de munca pe durata misiunii temporare (art. 101 C. muncii, republicat)

27.7. Incetarea contractului de munca temporara [art. 95 alin. (4) C. muncii, republicat]

27.8. Interdictia taxarii serviciilor agentilor de munca temporara in relatia cu salariatii temporari (art. 102 C. muncii, republicat) 

27.9. Jurisprudenta privind munca temporara 

28. Contractul individual de munca cu timp partial

28.1. Salariatul cu fractiune de norma 

28.2. Salariatul comparabil [art. 104 alin. (4) C. muncii, republicat]

29. Munca la domiciliu

29.1. Largirea cadrului de reglementare a conditiilor privind munca la domiciliu [art. 110 alin. (2) C. muncii, republicat] 

30. Durata maxima legala a timpului de munca 

30.1. Durata maxima legala a timpului de munca (art. 114 C. muncii, republicat) 

30.2. Negocierea la nivel colectiv a unor perioade de referinta mai mari de 4 luni calendaristice [art. 114 alin. (3)-(4) C. muncii, republicat]

30.3. Situatii in care nu sunt aplicabile dispozitiile legale privind durata maxima a timpului de munca 

31. Programul individualizat de munca 

31.1. Programul individualizat de munca

31.2. Stabilirea programului individualizat de munca [art. 118 alin. (1) C. muncii, republicat]

31.3. Jurisprudenta privind programul individualizat de lucru

32. Compensarea orelor suplimentare 

32.1. Munca suplimentara 

32.2. Intervalul de timp in care este permisa compensarea orelor suplimentare prin acordarea de ore libere platite [art. 122 alin. (1)-(2) C. muncii, republicat]

32.3. Compensarea anticipata a muncii suplimentare prin ore libere platite [art. 122 alin. (3) C. muncii, republicat] 

32.4. Jurisprudenta privind compensarea muncii suplimentare

33. Munca pe timp de noapte

33.1. Durata timpului de munca pentru salariatii de noapte (art. 125 C. muncii, republicat)

33.2. Beneficiile legale ale salariatilor de noapte (art. 126 C. muncii, republicat)

33.3. Jurisprudenta privind munca de noapte

34. Concediul de odihna 

34.1. Stabilirea duratei efective a concediului de odihna [art. 145 alin. (2) C. muncii, republicat]

34.2. Indemnizatia aferenta concediului de odihna (art. 150 C. muncii, republicat)

34.3. Concediul de odihna suplimentar (art. 147 C. muncii, republicat) 

34.4. Fractionarea concediului de odihna [art. 148 alin. (5) C. muncii, republicat] 

34.5. Jurisprudenta privind concediul de odihna

35. Formarea profesionala 

35.1. Concediul fara plata pentru formare profesionala [art. 155 alin. (2) C. muncii, republicat]

35.2. Drepturile salariale cuvenite pe durata formarii profesionale (art. 197 C. muncii, republicat) 

35.3. Obligatiile salariatilor care au beneficiat de cursuri de formare profesionala finantate de angajator [art. 198 alin. (1) C. muncii, republicat] 

35.4. Jurisprudenta privind formarea profesionala

36. Negocierea si plata salariului 

36.1. Negocierea si stabilirea drepturilor salariale (art. 162 C. muncii, republicat)

36.2. Plata salariului prin virament bancar [art. 166 alin. (2) C. muncii, republicat] 

36.3. Plata salariului in cazul lucratorilor zilieri 

36.4. Jurisprudenta privind negocierea si plata salariului 

37. Partenerii sociali 

37.1. Consiliul Economic si Social (art. 212 C. muncii, republicat) 

37.2. Organizatiile sindicale (art. 214; art. 219 C. muncii, republicat) 

37.3. Protectia legala la concediere a liderilor sindicali [art. 220 alin. (2) C. muncii, republicat]

37.4. Patronatele (art. 227; art. 228 C. muncii, republicat)

38. Reprezentantii salariatilor 

38.1. Desemnarea reprezentantilor salariatilor (art. 221; art. 222 C. muncii, republicat) 

38.2. Timpul alocat de reprezentantii salariatilor in vederea indeplinirii mandatului (art. 225 C. muncii, republicat)

38.3. Atributiile reprezentantilor salariatilor (art. 223 C. muncii, republicat) 

38.4. Protectia legala asigurata reprezentantilor salariatilor (art. 226 C. muncii, republicat) 

38.5. Jurisprudenta privind reprezentantii salariatilor 

39. Contractele colective de munca 

39.1. Contractele colective de munca (art. 229; art. 230 C. muncii, republicat) 

40. Conflictele de munca 

40.1. Conflictele de munca (art. 231 C. muncii, republicat) 

40.2. Conflictele colective de munca 

40.3. Conflictele individuale de munca 

40.4. Jurisprudenta privind derularea conflictelor de munca 

41. Regulamentul intern

41.1. Reglementarea criteriilor si procedurilor de evaluare profesionala a salariatilor (art. 242 C. muncii, republicat) 

41.2. Jurisprudenta privind regulamentul intern

42. Raspunderea disciplinara

42.1. Abrogarea unei sanctiuni disciplinare 

42.2. Modificarea continutului deciziei de sanctionare disciplinara [art. 252 alin. (2) lit. b) C. muncii, republicat] 

42.3. Reabilitarea sanctiunilor disciplinare [art. 248 alin. (3) C. muncii, republicat] 

42.4. Jurisprudenta privind raspunderea disciplinara 

43. Raspunderea patrimoniala a salariatilor 

43.1. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a salariatilor [art. 254 alin. (1)-(2) C. muncii, republicat]

43.2. Raspunderea patrimoniala a salariatilor si obligatia de restituire a beneficiilor necuvenite (art. 256 C. muncii, republicat) 

43.3. Avantajele oferite salariatilor de regimul juridic special aplicabil raspunderii patrimoniale in dreptul muncii 

43.4. Recuperarea prejudiciilor patrimoniale cauzate de salariati [art. 254 alin. (3)-(4) C. muncii, republicat]

43.5. Jurisprudenta privind raspunderea patrimoniala a salariatilor

44. Transpunerea in legislatia interna a unor directive comunitare 

44.1. Resorturile abrogarii art. 293 C. muncii in temeiul Legii nr. 40/2011 

44.2. Comitetul european de intreprindere

44.3. Detasarea salariatilor in cadrul furnizarii de servicii

Detalii tehnice
Data aparitiei07 oct. 2011
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Codul muncii adnotat. Volumul I art 1-153

Codul muncii adnotat. Volumul I art 1-153

Legislatie - Jurisprudenta nationala si comunitara - Doctrina si comentarii
14,40 RON
Indisponibila
Imagine Codul muncii adnotat. Volumul II art 154-298

Codul muncii adnotat. Volumul II art 154-298

Legislatie - Jurisprudenta nationala si comunitara - Doctrina si comentarii
14,40 RON