Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal si normele metodologice 4.04.2013

ISBN/ISSN: 978-606-522-919-8
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata cuprinde textul Codului fiscal, cu ultimele modificari aduse prin O.G. nr. 8/2013 si, subsecvent, Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 84/2013. De asemenea, sub fiecare articol au fost facute trimiteri la ordinele, instructiunile, deciziile si procedurile emise de Ministerul Finantelor Publice, ANAF sau de Comisia fiscala centrala, toate actualizate pana la data de 4 aprilie 2013.

De asemenea, am integrat articolelor corespunzatoare din Codul fiscal, si Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1519/2012 privind aplicarea sistemului TVA la incasare.
H.G. nr. 84/2013 cuprinde corelarea normelor metodologice cu completarile si modificarile aduse Codului fiscal privind:

Impozitul pe profit
 - completarea registrului de evidenta fiscala cu informatii fiscale necesare verificarii modului de calcul a impozitului pe profit
 - completarea normelor cu reguli tranzitorii de recuperare a pierderii fiscale inregistrate;
- precizarea sistemului de plata a impozitului pe profit aplicabil contribuabililor implicati in operatiuni de fuziune, divizare, desprinderi de parti de patrimoniu/transferuri de active, care nu sunt obligati sa aplice regulile de ajustare a platilor anticipate datorate in cadrul sistemului anual de impozit pe profit.

Impozitul pe venit
- clarificarea modalitatii de aplicare a prevederilor referitoare la impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice din activitati agricole pentru care au fost stabilite norme de venit sau determinate in sistem real;
- precizari privind procedura de administrare a impozitului pe veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura realizate de persoanele fizice;

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
- aplicarea obligatorie, incepand cu data de 1 februarie 2013, a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor.

Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti
- introducerea cotei de impozit de 50% pentru veniturile obtinute de nerezidenti si care sunt platite in state cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic de schimb de informatii;

Taxa pe valoarea adaugata
- aplicabilitatea sistemului TVA la incasare; regularizarile pe care le efectueaza persoanele impozabile care trec la regimul special de scutire pentru intreprinderi mici; situatiile in care apar evenimente de natura a genera ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA; notificarile care se depun pentru calculul Bazei TVA.

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 

Capitolul II. Interpretarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii 

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Calculul profitului impozabil

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare (abrogat) 

Capitolul V. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul VI. Impozitul pe dividende 

Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul III. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente 

Capitolul III. Venituri din salarii 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Capitolul V. Venituri din investitii 

Capitolul VI. Venituri din pensii 

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Capitolul IX. Venituri din alte surse 

Capitolul X. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 

Capitolul XII. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul IV. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (abrogat) 

Titlul IV1. Impozitul pe venitul microintreprinderilor 

Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Impozitul pe reprezentante 

Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri 

Capitolul IV. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Capitolul V. Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe (abrogat) 

Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata 

Capitolul I. Definitii 

Capitolul II. Operatiuni impozabile 

Capitolul III. Persoane impozabile 

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa 

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Accize armonizate

Sectiunea 1. Dispozitii generale (abrogat) 
Sectiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat) 
Sectiunea a 3-a. Nivelul accizelor 
Sectiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat)
Sectiunea a 4 (1)-a. Operatorul inregistrat si operatorul neinregistrat (abrogat) 
Sectiunea a 5-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv (abrogat) 
Sectiunea a 5 (1)-a. Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile (abrogat) 
Sectiunea a 5 (2)-a. Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite (abrogat) 
Sectiunea a 5 (3)-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) _
Sectiunea a 6-a. Obligatiile platitorilor de accize (abrogat)
Sectiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat) 
Sectiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat (abrogat) 
Sectiunea a 8 (1)-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) 

Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Alcool si bauturi alcoolice 
Sectiunea a 3-a. Tutun prelucrat 
Sectiunea a 4-a. Produse energetice 
Sectiunea a 5-a. Energie electrica
Sectiunea a 6-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica 
Sectiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare 
Sectiunea a 8-a. Destinatarul inregistrat 
Sectiunea a 9-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile alate in regim suspensiv de accize 
Sectiunea a 10-a. Restituiri de accize 
Sectiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 
Sectiunea a 12-a. Obligatiile platitorilor de accize 
Sectiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor 
Sectiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 
Sectiunea a 15-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Alte produse accizabile 

Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule (abrogat) 

Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia interna 

Capitolul IV. Dispozitii comune

Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari 

Capitolul VI. Contraventii si sanctiuni 

Anexe la Titlul VII din Codul fiscal

Titlul VIII. Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile 

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic (abrogat) 

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor in vrac din productia interna sau din import (abrogat) 

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe (abrogat) 

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac (abrogat) 

Capitolul V. Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase (abrogat) 

Capitolul VI. Masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale (abrogat) 

Capitolul VII. Alte masuri speciale (abrogat) 

Capitolul VIII. Sanctiuni (abrogat)

Titlul IX. Impozite si taxe locale

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Impozitul si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul si taxa pe teren 

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 

Capitolul VIII. Taxa hoteliera 

Capitolul IX. Taxe speciale 

Capitolul X. Alte taxe locale 

Capitolul XI. Facilitati comune 

Capitolul XII. Alte dispozitii comune 

Capitolul XIII. Sanctiuni 

Capitolul XIV. Dispozitii finale 

Titlul IX1. Infractiuni 

Titlul IX2. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului 

Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica 

Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri 

Titlul X. Dispozitii finale 

Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele normative de modificare a Codului fiscal 

Detalii tehnice
Data aparitiei16 apr. 2013
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini864
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Codul de procedura fiscala. Actualizat la 27 martie 2013

Codul de procedura fiscala. Actualizat la 27 martie 2013

Comentat si adnotat cu legislatie secundara si complementara, jurisprudenta si norme metodologice
55,00 RON
Indisponibila
Imagine Codul de procedura fiscala cu normele metodologice 25.01.2013