Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal si Normele metodologice, ed. 3 (actualizat la 28.06.18)

ISBN/ISSN: 978-606-27-1016-3
Editura: Hamangiu
70,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea reuneste Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare a acestuia, care au fost integrate direct in textul codului, sub fiecare articol pe care il explica. Tot la nivel de articol sunt indicate si ordinele emise de Ministerul Finantelor Publice, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de alte autoritati cu atributii de reglementare in domeniu, pentru a oferi cititorului posibilitatea de a lua cunostinta, dintr-un singur document, atat de textele Codului fiscal si ale Normelor sale metodologice, cat si de actele normative subsecvente, dar la fel de importante. Au fost intocmite, totodata, o tabla de materii detaliata si un index ale Codului fiscal, spre a ajuta la cautarea si identificarea termenilor in cuprinsul textelor legale.

Editia de fata a volumului Codul fiscal si Normele metodologice include cele mai recente modificari si completari aduse prin Legea nr. 111/2018 si Legea nr. 145/2018, respectiv prin H.G. nr. 354/2018 si H.G. nr. 435/2018, prin care Normele metodologice au fost corelate cu numeroasele schimbari intervenite in ultima jumatate de an in special in materia contributiilor sociale obligatorii si a impozitului pe venit, dar si cu cele din domeniul TVA, al accizelor sau al impozitelor si taxelor locale.

Cartea Codul fiscal si Normele metodologice este tiparita in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset si este bine legata, pentru a rezista cat mai bine utilizarilor multiple.

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 

Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii 

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal 

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul III1. Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne

Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul V. Impozitul pe dividende 

Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii 

Anexele nr. 1‑4

Titlul III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

Titlul IV. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente 

Capitolul II1. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala 

Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul V. Venituri din investitii 

Capitolul VI. Venituri din pensii 

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul X. Venituri din alte surse 

Capitolul XI. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul V. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii 

Sectiunea a 3‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice 

Sectiunea a 4‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)‑f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Sectiunea a 5‑a. Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente 

Sectiunea a 6‑a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente 

Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie 

Sectiunea a 3‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului 

Sectiunea a 4‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor 

Sectiunea a 5‑a. Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154

Sectiunea a 6‑a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2) 

Sectiunea a 7‑a. Abrogata 

Sectiunea a 8‑a. Abrogata 

Sectiunea a 9‑a. Abrogata 

Sectiunea a 10‑a. Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (2), precum si in cazul celor care nu realizeaza venituri 

Capitolul IV. Abrogat 

Capitolul V. Abrogat 

Capitolul VI. Abrogat 

Capitolul VII. Abrogat 

Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale 

Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene 

Sectiunea a 2‑a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii 

Capitolul IX. Contributia asiguratorie pentru munca 

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania 

Capitolul III. Impozitul pe reprezentante 

Capitolul IV. Abrogat 

Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Titlul VII. Taxa pe valoarea adaugata 

Capitolul I. Definitii 

Capitolul II. Operatiuni impozabile 

Capitolul III. Persoane impozabile 

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa 

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor 

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii 

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VIII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Regimul accizelor armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Nivelul si calculul accizelor 

Sectiunea a 3‑a. Obligatiile platitorilor de accize 

Sectiunea a 4‑a. Alcool si bauturi alcoolice 

Sectiunea a 5‑a. Tutun prelucrat 

Sectiunea a 6‑a. Produse energetice 

Sectiunea a 7‑a. Energie electrica 

Sectiunea a 8‑a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 9‑a. Regimul de antrepozitare 

Sectiunea a 10‑a. Destinatarul inregistrat 

Sectiunea a 11‑a. Expeditorul inregistrat 

Sectiunea a 12‑a. Importatorul autorizat 

Sectiunea a 12 (1)‑a. Monitorizare si control 

Sectiunea a 13‑a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica

Sectiunea a 14‑a. Scutiri de la plata accizelor 

Sectiunea a 15‑a. Restituiri de accize 

Sectiunea a 16‑a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 17‑a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 

Sectiunea a 18‑a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa 

Sectiunea a 19‑a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 

Sectiunea a 20‑a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia 

Sectiunea a 21‑a. Marcarea si colorarea motorinei 

Sectiunea a 22‑a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate 

Capitolul III. Contraventii si sanctiuni 

Capitolul IV. Infractiuni 

Anexele nr. 1‑2

Titlul IX. Impozite si taxe locale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren 

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 

Capitolul VIII. Taxe speciale 

Capitolul IX. Alte taxe locale 

Capitolul X. Alte dispozitii comune 

Capitolul XI. Sanctiuni 

Capitolul XII. Dispozitii finale 

Titlul X. Impozitul pe constructii 

Titlul XI. Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 iul. 2018
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini784
Tip coperta165x235, Carte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat 8 martie 2018

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 8 martie 2018

Studiu introductiv - Scurte consideratii pe marginea unor dispozitii de procedura civila interpretate neunitar in practica judiciara - Gabriel Boroi si Delia Narcisa Theohari
35,00 RON
Indisponibila
Legea contenciosului administrativ. Comentata si adnotata. Editia a 4-a - Bogasiu

Legea contenciosului administrativ. Comentata si adnotata. Editia a 4-a

cuprinde legislatie, jurisprudenta si doctrina
119,00 RON 119,00 RON
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octobrie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 10.01.2018, ed. 18

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
33,00 RON