Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal si Normele metodologice ed.8 - 01.06.2015

ISBN/ISSN: 978-606-27-0188-8
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Codul fiscal si Normele metodologice, editia a 8-a, include toate modificarile aduse acestor acte normative pana la 1 iunie 2015, data la care au intrat in vigoare prevederile O.U.G. nr. 6/2015 si cele ale H.G. nr. 367/2015 prin care taxa pe valoare adaugata a fost redusa la 9% in cazul livrarii alimentelor, bauturilor nealcoolice, a altor bunuri expres mentionate, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering.

Astfel, in Normele metodologice sunt detaliate codurile corespunzatoare bunurilor pentru care se va aplica cota redusa de TVA de 9%, respectiv: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele.

De asemenea, tot de la 1 iunie 2015 se aplica reguli noi privind impozitarea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare, eliminandu-se obligatia registratorilor de a verifica achitarea impozitului pe aceste venituri, se instituie posibilitatea recalcularii platilor anticipate in ipoteza rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, si se reglementeaza tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi si din activitati independente obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al UE sau al Spatiului Economic European.

Alte dispozitii recent modificate ale normelor metodologice privesc:
– detalierea regulilor pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe venituri realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat din salarii, pensii, activitati agricole, silvicultura, piscicultura si din activitati independente;
– aplicarea cotei standard de TVA asupra bacsisului care ramane la dispozitia operatorului economic, in timp ce sumele care revin salariatilor sunt incadrate in categoria veniturilor din alte surse, supuse impozitului pe venit;
– materia accizelor armonizate;
– stabilirea bazei de calcul pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de contribuabili.

Pentru ca, dupa cum ne-am obisnuit deja, Codul fiscal ar fi inaplicabil fara noianul de ordine, instructiuni, decizii si proceduri emise de Ministerul Finantelor, A.N.A.F. sau Comisia fiscala centrala, veti gasi in lucrarea noastra si trimiteri la aceste acte normative, astfel cum au fost publicate in Monitorul Oficial pana la data de 1 iunie 2015.

Intrucat in data de 6 mai 2015 Camera Deputatilor a adoptat un Proiect de lege privind aprobarea cu modificari si completari a O.U.G. nr. 92/2014 (prin care s-au adus modificari majore sistemului de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc), promulgata de Presedinte in data de 28 mai 2015 si care, conform site-ului Camerei Deputatilor, va deveni Legea nr. 124/2015, in note de subsol au fost redate dispozitiile acestui proiect de lege care modifica Codul fiscal, in forma publicata pe site-ul Camerei Deputatilor.

Mentionam ca prin O.U.G. nr. 92/2014 s-au adus modificari majore sistemului de impozitare prin retinerea la sursa a veniturilor obtinute din jocurile de noroc, prin stabilirea unei cote de impunere de 1%, respectiv de 16% pentru veniturile care depasesc echivalentul a 15.000 euro si de 25% pentru cele care depasesc echivalentul a 100.000 euro. Proiectul Legii de aprobare a acestei ordonante dispune raportarea la sume exprimate in moneda nationala si adauga la cotele de 16%, respectiv 25% si o suma fixa, corespunzatoare pragului anterior de impozitare.

In ce priveste veniturile realizate din participarea la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker, s-a reglementat obligatia depunerii unei declaratii privind venitul realizat, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, urmand ca organul fiscal competent sa stabileasca impozitul datorat. Si in sarcina organizatorilor acestor jocuri de noroc sunt stabilite, de asemenea, obligatii privind pastrarea unei evidente a persoanelor care au obtinut venituri.

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 

Capitolul II. Interpretarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii 

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Calculul profitului impozabil 

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare (abrogat) 

Capitolul V. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul VI. Impozitul pe dividende 

Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale 

Anexa

Titlul III. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente 

Capitolul III. Venituri din salarii 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul V. Venituri din investitii 

Capitolul VI. Venituri din pensii 

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Capitolul IX. Venituri din alte surse 

Capitolul X. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 

Capitolul XII. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul IV. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (abrogat) 

Titlul IV1. Impozitul pe venitul microintreprinderilor 

Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Impozitul pe reprezentante 

Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri 

Capitolul IV. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Capitolul V. Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe (abrogat) 

Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata 

Capitolul I. Definitii

Capitolul II. Operatiuni impozabile 

Capitolul III. Persoane impozabile 

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa 

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor 

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Accize armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale (abrogat) 
Sectiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat) 
Sectiunea a 3-a. Nivelul accizelor 
Sectiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat) 
Sectiunea a 4(1)-a. Operatorul inregistrat si operatorul neinregistrat (abrogat) 
Sectiunea a 5-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv (abrogat) 
Sectiunea a 5(1)-a. Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile (abrogat) 
Sectiunea a 5(2)-a. Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite (abrogat) 
Sectiunea a 5(3)-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) 
Sectiunea a 6-a. Obligatiile platitorilor de accize (abrogat) 
Sectiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat) 
Sectiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat (abrogat) 
Sectiunea a 8(1) -a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) 

Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Alcool si bauturi alcoolice 
Sectiunea a 3-a. Tutun prelucrat 
Sectiunea a 4-a. Produse energetice
Sectiunea a 5-a. Energie electrica 
Sectiunea a 6-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica 
Sectiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare 
Sectiunea a 8-a. Destinatarul inregistrat 
Sectiunea a 9-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 
Sectiunea a 10-a. Restituiri de accize 
Sectiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 
Sectiunea a 12-a. Obligatiile platitorilor de accize 
Sectiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor 
Sectiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 
Sectiunea a 15-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Alte produse accizabile 

Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule (abrogat) 

Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia interna 

Capitolul IV. Dispozitii comune 

Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari 

Capitolul VI. Contraventii si sanctiuni 

Anexe la Titlul VII din Codul fiscal

Titlul VIII. Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile 

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic (abrogat) 

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor in vrac din productia interna sau din import (abrogat) 

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe (abrogat) 

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac (abrogat) 

Capitolul V. Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase (abrogat) 

Capitolul VI. Masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale (abrogat) 

Capitolul VII. Alte masuri speciale (abrogat) 

Capitolul VIII. Sanctiuni (abrogat) 

Titlul IX. Impozite si taxe locale 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Impozitul si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul si taxa pe teren 

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 

Capitolul VIII. Taxa hoteliera 

Capitolul IX. Taxe speciale 

Capitolul X. Alte taxe locale 

Capitolul XI. Facilitati comune

Capitolul XII. Alte dispozitii comune 

Capitolul XIII. Sanctiuni

Capitolul XIV. Dispozitii finale

Anexa

Titlul IX1. Infractiuni 

Titlul IX2. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului 

Capitolul I1. Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate 

Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri 

Titlul IX3. Impozitul pe constructii 

Titlul X. Dispozitii finale

Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele normative de modificare a Codului fiscal 

 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 iun. 2015
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini896
Tip copertaCarte brosata
Editiea 8-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Codul de procedura fiscala. Actualizat 23 iulie 2015

Codul de procedura fiscala. Actualizat 23 iulie 2015

Comentat si adnotat cu legislatie secundara si complementara, jurisprudenta si norme metodologice
50,00 RON