Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal si normele metodologice 13.02.2012

actualizat 13 februarie 2012
ISBN/ISSN: 978-606-522-519-0
Editura: Hamangiu
43,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata cuprinde textul Codului fiscal, cu ultimele modificari aduse prin O.U.G. nr. 125/2011, si, subsecvent, Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 50/2012. De asemenea, sub fiecare articol au fost facute trimiteri la ordinele, instructiunile, deciziile si procedurile emise de Ministerul Finantelor Publice, ANAF sau de Comisia fiscala centrala, toate actualizate pana la data de 13 februarie 2012.

H.G. nr. 50/2012 clarifica si detaliaza multe dintre reglementarile Codului fiscal, in materia impozitului pe profit, a impozitului pe venit, TVA, accize sit axe locale, contributii de asigurari sociale.

Spre exemplu, in privinta contributiilor sociale obligatorii, fata de regelementarea ambigua si echivoca a O.U.G. nr. 117/2010, recent adoptata ordonanta 125/2011, precum si normele metodologice introduse prin H.G. nr. 50/2012 detaliza mult mai bine tipurile de venituri care intra on baza de calcul a contributiilor sociale, clarificand, totodata, si veniturile exceptate de la plata contributiilor datorate de angajat/angajator.

Titlul I. Dispozitii generale  

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II. Interpretarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Calculul profitului impozabil

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare (abrogat) 

Capitolul V. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul VI. Impozitul pe dividende

Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul III. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente

Capitolul III. Venituri din salarii 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul V. Venituri din investitii

Capitolul VI. Venituri din pensii

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul IX. Venituri din alte surse 

Capitolul X. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 

Capitolul XII. Aspecte fiscale internationale

Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul IV. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (abrogat)

Titlul IV1. Impozitul pe venitul microintreprinderilor 

Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Impozitul pe reprezentante

Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri 

Capitolul IV. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Capitolul V. Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe 

Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata

Capitolul I. Definitii 

Capitolul II. Operatiuni impozabile 

Capitolul III. Persoane impozabile 

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa 

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor 

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Accize armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale (abrogat) 

Sectiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat)

Sectiunea a 3-a. Nivelul accizelor

Sectiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat)

Sectiunea a 4 (1)-a. Operatorul inregistrat si operatorul neinregistrat (abrogat) 

Sectiunea a 5-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv (abrogat) 

Sectiunea a 5 (1)-a. Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile (abrogat) 

Sectiunea a 5 (2)-a. Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite (abrogat) 

Sectiunea a 5 (3)-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) 

Sectiunea a 6-a. Obligatiile platitorilor de accize (abrogat) 

Sectiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat) 

Sectiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat (abrogat) 

Sectiunea a 8 (1)-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) 

Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate 

Sectiunea 1 Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Alcool si bauturi alcoolice

Sectiunea a 3-a. Tutun prelucrat 

Sectiunea a 4-a. Produse energetice

Sectiunea a 5-a. Energie electrica 

Sectiunea a 6-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica  

Sectiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare

Sectiunea a 8-a. Destinatarul inregistrat

Sectiunea a 9-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 10-a. Restituiri de accize 

Sectiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 

Sectiunea a 12-a. Obligatiile platitorilor de accize

Sectiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor 

Sectiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 

Sectiunea a 15-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Alte produse accizabile 

Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule (abrogat) 

Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia interna

Capitolul IV. Dispozitii comune 

Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari

Capitolul VI. Contraventii si sanctiuni 

Anexe la Titlul VII din Codul fiscal 

Lista anexelor la Titlul VII din Normele metodologice din Codul fiscal 

Titlul VIII. Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile 

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic (abrogat) 

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor in vrac din productia interna sau din import (abrogat) 

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe (abrogat) 

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac (abrogat)

Capitolul V. Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase (abrogat)

Capitolul VI. Masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale (abrogat)

Capitolul VII. Alte masuri speciale (abrogat) 

Capitolul VIII. Sanctiuni (abrogat)

Titlul IX. Impozite si taxe locale

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Impozitul si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul si taxa pe teren

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII. Taxa hoteliera

Capitolul IX. Taxe speciale

Capitolul X. Alte taxe locale 

Capitolul XI. Facilitati comune

Capitolul XII. Alte dispozitii comune 

Capitolul XIII. Sanctiuni

Capitolul XIV. Dispozitii finale 

Titlul IX1. Infractiuni 

Titlul IX2. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului 

Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica 

Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri 

Titlul X. Dispozitii finale

Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele normative de modificare a Codului fiscal

Detalii tehnice
Data aparitiei27 feb. 2012
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini856
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si