Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala. Actualizat la 15 februarie 2019

ISBN/ISSN: 978-606-27-1233-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 55,00 RON
49,50 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Volumul Codul fiscal. Codul de procedura fiscala reuneste cele doua acte normative de baza in materia fiscalitatii, actualizate cu toate modificarile si completarile intervenite pana la data de 15 februarie 2019. Textele codurilor sunt redate conform Monitorului Oficial si sunt corelate cu intreaga legislatie conexa, prin indicarea la nivelul fiecarui articol a tuturor ordinelor care contin instructiuni si proceduri de aplicare emise de Ministerul Finantelor Publice, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau alte autoritati cu atributii de reglementare in domeniu.

Editia de fata integreaza modificarile si completarile aduse codurilor fiscale prin:
•    Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare;
•    Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
•    O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Ca in toate lucrarile noastre de legislatie, fiecare cod este insotit de o tabla de materii detaliata si de un index alfabetic.

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala este tiparita in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset de calitate superioara, pentru o consultare facila si o lectura placuta.

Cuprins general
Codul fiscal 
Index
Codul de procedura fiscala 
Index

Codul fiscal

Titlul I. Dispozitii generale 
Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 
Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal 
Capitolul III. Definitii
Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 
Capitolul I. Dispozitii generale 
Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal 
Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 
Capitolul III1. Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne 
Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 
Capitolul V. Impozitul pe dividende 
Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii 
Anexele nr. 1‑4

Titlul III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

Titlul IV. Impozitul pe venit 
Capitolul I. Dispozitii generale 
Capitolul II. Venituri din activitati independente 
Capitolul II1. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala 
Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor 
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 
Capitolul V. Venituri din investitii 
Capitolul VI. Venituri din pensii 
Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura 
Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 
Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 
Capitolul X. Venituri din alte surse 
Capitolul XI. Venitul net anual impozabil 
Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica
Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale 
Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul V. Contributii sociale obligatorii
Capitolul I. Dispozitii generale 
Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat 
Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii 
Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii 
Sectiunea a 3‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza  venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice 
Sectiunea a 4‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)‑f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 
Sectiunea a 5‑a. Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente 
Sectiunea a 6‑a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente 
Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate 
Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie 
Sectiunea a 3‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului 
Sectiunea a 4‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor
Sectiunea a 5‑a. Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154 
Sectiunea a 6‑a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2) 
Sectiunea a 7‑a. Abrogata
Sectiunea a 8‑a. Abrogata
Sectiunea a 9‑a. Abrogata
Sectiunea a 10‑a. Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (2), precum si in cazul celor care nu realizeaza venituri 
Capitolul IV. Abrogat 
Capitolul V. Abrogat 
Capitolul VI. Abrogat 
Capitolul VII. Abrogat 
Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale
Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene 
Sectiunea a 2‑a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii 
Capitolul IX. Contributia asiguratorie pentru munca

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 
Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania 
Capitolul III. Impozitul pe reprezentante 
Capitolul IV. Abrogat 
Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Titlul VII. Taxa pe valoarea adaugata 
Capitolul I. Definitii 
Capitolul II. Operatiuni impozabile 
Capitolul III. Persoane impozabile 
Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 
Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 
Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 
Capitolul VII. Baza de impozitare 
Capitolul VIII. Cotele de taxa 
Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 
Capitolul X. Regimul deducerilor 
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 
Capitolul XII. Regimuri speciale 
Capitolul XIII. Obligatii 
Capitolul XIV. Dispozitii comune 
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VIII. Accize si alte taxe speciale 
Capitolul I. Regimul accizelor armonizate 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Nivelul si calculul accizelor 
Sectiunea a 3‑a. Obligatiile platitorilor de accize 
Sectiunea a 4‑a. Alcool si bauturi alcoolice 
Sectiunea a 5‑a. Tutun prelucrat 
Sectiunea a 6‑a. Produse energetice 
Sectiunea a 7‑a. Energie electrica 
Sectiunea a 8‑a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize 
Sectiunea a 9‑a. Regimul de antrepozitare 
Sectiunea a 10‑a. Destinatarul inregistrat 
Sectiunea a 11‑a. Expeditorul inregistrat 
Sectiunea a 12‑a. Importatorul autorizat 
Sectiunea a 12 (1)‑a. Monitorizare si control 
Sectiunea a 13‑a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica 
Sectiunea a 14‑a. Scutiri de la plata accizelor 
Sectiunea a 15‑a. Restituiri de accize 
Sectiunea a 16‑a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 
Sectiunea a 17‑a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 
Sectiunea a 18‑a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa 
Sectiunea a 19‑a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 
Sectiunea a 20‑a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia 
Sectiunea a 21‑a. Marcarea si colorarea motorinei 
Sectiunea a 22‑a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 
Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate 
Capitolul III. Contraventii si sanctiuni 
Capitolul IV. Infractiuni 
Anexele nr. 1‑2

Titlul IX. Impozite si taxe locale 
Capitolul I. Dispozitii generale 
Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri 
Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren 
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport 
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 
Capitolul VIII. Taxe speciale 
Capitolul IX. Alte taxe locale 
Capitolul X. Alte dispozitii comune 
Capitolul XI. Sanctiuni 
Capitolul XII. Dispozitii finale 

Titlul X. Impozitul pe constructii 

Titlul XI. Dispozitii finale

Detalii tehnice
Data aparitiei26 feb. 2019
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini624
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Editiea 5-a
DE ACELASI AUTOR - ***
-25%
NOU
Pachet legislatie actualizata 2022
NOU
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale
69,00 RON 62,10 RON