Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala. Actualizat 5 septembrie 2022

ISBN/ISSN: 978-606-27-2127-5
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 80,00 RON
40,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Volumul Codul fiscal. Codul de procedura fiscala reuneste cele doua acte normative de baza in materia fiscalitatii, actualizate cu modificarile si completarile la zi. Textele codurilor sunt corelate cu intreaga legislatie conexa, prin indicarea la nivelul fiecarui articol a ordinelor care contin instructiuni si proceduri de aplicare emise de Ministerul Finantelor Publice, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de alte autoritati cu atributii de reglementare in domeniu. 

Editia de fata integreaza ultimele modificari si completari aduse celor doua coduri prin Legea nr. 252/2022 (M. Of. nr. 742 din 22 iulie 2022), O.G. nr. 16/2022 (M. Of. nr. 716 din 15 iulie 2022), O.G. nr. 31/2022 si O.G. nr. 37/2022 (M. Of. nr. 857 din 31 august 2022).

Avand in vedere ca multe dintre prevederile Codului fiscal modificate prin aceste acte normative vor intra in vigoare la inceputul anului 2023, acestea sunt prezentate in note de subsol, pentru a putea avea o imagine atat asupra a ceea ce se aplica pana la data de 31 decembrie 2022, cat si a ceea ce urmeaza a fi aplicabil de la 1 ianuarie 2023 sau ulterior, data de intrare in vigoare fiind precizata pentru fiecare dispozitie in parte.

Ca in toate lucrarile noastre de legislatie, fiecare cod este insotit de o tabla de materii detaliata si de un index alfabetic. 
Codul fiscal. Codul de procedura fiscala este tiparita in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset.

Codul fiscal

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal

Capitolul III. Definitii

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala

TITLUL II. IMPOZITUL PE PROFIT

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale

Capitolul III1. Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne

Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Capitolul IV1. Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit

Capitolul V. Impozitul pe dividende

Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii

TITLUL III. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

TITLUL IV. IMPOZITUL PE VENIT

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Venituri din activitati independente

Capitolul II1. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Capitolul V. Venituri din investitii

Capitolul VI. Venituri din pensii

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc

Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul X. Venituri din alte surse

Capitolul XI. Venitul net anual impozabil

Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale

Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale

TITLUL V. CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii

Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice

Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)-f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state

Sectiunea a 5-a. Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala

Sectiunea a 6-a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala

Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie

Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului

Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si al veniturilor din pensii

Sectiunea a 5-a. Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154

Sectiunea a 6-a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2)

Sectiunea a 7-a. Abrogata

Sectiunea a 8-a. Abrogata

Sectiunea a 9-a. Abrogata

Sectiunea a 10-a. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizeaza venituri, precum si de alte persoane fizice care opteaza pentru plata contributiei

Capitolul IV. Abrogat

Capitolul V. Abrogat

Capitolul VI. Abrogat

Capitolul VII. Abrogat

Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene

Sectiunea a 2-a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

Capitolul IX. Contributia asiguratorie pentru munca

TITLUL VI. IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INFIINTATE IN ROMANIA

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania

Capitolul III. Impozitul pe reprezentante

Capitolul IV. Abrogat

Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

TITLUL VII. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Capitolul I. Definitii

Capitolul II. Operatiuni impozabile

Capitolul III. Persoane impozabile

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Capitolul VII. Baza de impozitare

Capitolul VIII. Cotele de taxa

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa

Capitolul X. Regimul deducerilor

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII. Regimuri speciale

Capitolul XIII. Obligatii

Capitolul XIV. Dispozitii comune

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii

TITLUL VIII. ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE

Capitolul I. Regimul accizelor armonizate

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Nivelul si calculul accizelor

Sectiunea a 3-a. Obligatiile platitorilor de accize

Sectiunea a 4-a. Alcool si bauturi alcoolice

Sectiunea a 5-a. Tutun prelucrat

Sectiunea a 6-a. Produse energetice

Sectiunea a 7-a. Energie electrica

Sectiunea a 8-a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

Sectiunea a 9-a. Regimul de antrepozitare

Sectiunea a 10-a. Destinatarul inregistrat

Sectiunea a 11-a. Expeditorul inregistrat

Sectiunea a 12-a. Importatorul autorizat

Sectiunea a 12(1)-a. Monitorizare si control

Sectiunea a 13-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica

Sectiunea a 14-a. Scutiri de la plata accizelor

Sectiunea a 15-a. Restituiri de accize

Sectiunea a 16-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

Sectiunea a 17-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum

Sectiunea a 18-a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

Sectiunea a 19-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat

Sectiunea a 20-a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia

Sectiunea a 21-a. Marcarea si colorarea motorinei

Sectiunea a 22-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate

Capitolul III. Contraventii si sanctiuni

Capitolul IV. Infractiuni

TITLUL IX. IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII. Taxe speciale

Capitolul IX. Alte taxe locale

Capitolul X. Alte dispozitii comune

Capitolul XI. Sanctiuni

Capitolul XII. Dispozitii finale

TITLUL X. IMPOZITUL PE CONSTRUCTII

TITLUL XI. DISPOZITII FINALE

Codul de procedura fiscala

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala

Capitolul II. Principii generale de conduita in administrarea creantelor fiscale

Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale

TITLUL II. RAPORTUL JURIDIC FISCAL

Capitolul I. Dispozitii privind raportul juridic fiscal

Capitolul II. Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale

TITLUL III. DISPOZITII PROCEDURALE GENERALE

Capitolul I. Competenta organului fiscal central

Capitolul II. Competenta organului fiscal local

Capitolul III. Alte dispozitii privind competenta

Capitolul IV. Actele emise de organele fiscale

Capitolul V. Administrarea si aprecierea probelor

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Informatii si expertize

Sectiunea a 3-a. Inscrisurile si constatarea la fata locului

Sectiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

Sectiunea a 5-a. Colaborarea dintre autoritatile publice

Sectiunea a 6-a. Sarcina probei

Capitolul VI. Termene

Capitolul VII. Transmiterea cererilor de catre contribuabili/platitori si identificarea acestora in mediul electronic

TITLUL IV. INREGISTRAREA FISCALA

TITLUL V. STABILIREA CREANTELOR FISCALE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Dispozitii privind decizia de impunere

Capitolul III. Dispozitii privind declaratia fiscala

Capitolul IV. Stabilirea bazei de impozitare prin estimare

Capitolul V. Despre evidentele fiscale si contabile

Capitolul VI. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale

TITLUL VI. CONTROLUL FISCAL

Capitolul I. Inspectia fiscala

Capitolul II. Controlul inopinat

Capitolul III. Controlul antifrauda

Capitolul IV. Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central

Capitolul V. Verificarea documentara

Capitolul VI. Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central

TITLUL VII. COLECTAREA CREANTELOR FISCALE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire

Capitolul III. Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare

Capitolul IV. Inlesniri la plata

Sectiunea 1. Instituirea posibilitatii acordarii inlesnirilor la plata

Sectiunea a 2-a. Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central

Capitolul IV1. Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central

Capitolul V. Garantii

Capitolul VI. Masuri asiguratorii

Capitolul VII. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere restituirea

Capitolul VIII. Stingerea creantelor fiscale prin executare silita

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Executarea silita prin poprire

Sectiunea a 3-a. Executarea silita a bunurilor mobile

Sectiunea a 4-a. Executarea silita a bunurilor imobile

Sectiunea a 5-a. Executarea silita a altor bunuri

Sectiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor sechestrate

Capitolul IX. Cheltuieli

Capitolul X. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita

Capitolul XI. Contestatia la executare silita

Capitolul XII. Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati

Capitolul XII1. Dispozitii aplicabile cazurilor speciale de executare silita

Capitolul XIII. Dispozitii speciale privind colectarea

TITLUL VIII. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE

Capitolul I. Dreptul la contestatie

Capitolul II. Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare

Capitolul III. Dispozitii procedurale

Capitolul IV. Solutii asupra contestatiei

TITLUL IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR FISCALE GENERATE DE INTERPRETAREA SI APLICAREA ACORDURILOR SI CONVENTIILOR CARE PREVAD EVITAREA/ELIMINAREA DUBLEI IMPUNERI

Capitolul I. Procedura amiabila in baza acordurilor sau conventiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate

Capitolul II. Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana

TITLUL X. ASPECTE INTERNATIONALE

Capitolul I. Cooperarea administrativa in domeniul fiscal

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii
§1. Schimbul de informatii la cerere
§2. Schimbul automat obligatoriu de informatii
§3. Schimbul spontan de informatii

Sectiunea a 3-a. Alte forme de cooperare administrativa
§1. Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative
§2. Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane
§3. Notificari administrative
§4. Rezultatul utilizarii informatiilor
§5. Schimbul de experienta si de bune practici

Sectiunea a 4-a. Conditii aplicabile cooperarii administrative

Sectiunea a 5-a. Relatiile cu Comisia Europeana

Sectiunea a 6-a. Relatiile cu tarile terte

Sectiunea a 7-a. Dispozitii generale si finale

Capitolul II. Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii

Sectiunea a 3-a. Asistenta pentru notificarea documentelor

Sectiunea a 4-a. Masurile asiguratorii sau de recuperare

Sectiunea a 5-a. Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta

Sectiunea a 6-a. Dispozitii finale

Capitolul III. Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a conventiilor internationale la care Romania este parte

TITLUL XI. SANCTIUNI

TITLUL XII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei03 oct. 2022
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini832
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata