Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala, act. 15.02.2017, ed. a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0507-7
Editura: Hamangiu
35,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala reuneste cele doua legi in materie intrate in vigoare la 1 ianuarie 2016, textele acestora fiind actualizate cu toate modificarile si completarile intervenite pana la data de 15 februarie 2017. La nivel de articol sunt indicate ordinele emise de Ministerul Finantelor Publice, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si celelalte autoritati competente in domeniu, care contin instructiuni si proceduri pentru aplicarea noilor reglementari.

Fiecare dintre cele doua coduri este insotit de o tabla de materii detaliata si de un index, care ajuta la cautarea si identificarea termenilor in cuprinsul textelor legale.

Editia de fata a lucrarii Codul fiscal. Codul de procedura fiscala cuprinde cele mai recente modificari si completari – care au intrat in vigoare sau se aplica din decembrie 2016, respectiv din ianuarie si februarie 2017 – aduse prin:
•    O.U.G. nr. 9/2017, prin care s-a stabilit ca veniturile obtinute de catre persoanele care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale;
•    Legea nr. 2/2017, care a adus doua modificari importante in privinta persoanelor care obtin venituri din pensii: scutirea de la plata impozitului pe venit a pensiilor mai mici de 2.000 lei si suportarea de la bugetul de stat a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru toate persoanele care obtin venituri din pensii;
•    O.U.G. nr. 3/2017 referitoare, printre altele, la: scutirea de impozit pe venit a transferurilor dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor si terenurilor, mai mici de 450.000 lei; eliminarea plafonului reprezentand valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut la care se calculeaza contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari sociale de sanatate; ridicarea pragului pana la care o firma este considerata microintreprindere (de la 100.000 la 500.000 euro); stabilirea cotei de impozitare de 1% din venituri pentru microintreprinderile cu un salariat (aceeasi fiind cota si in cazul microintreprinderilor cu mai multi salariati, pentru cele care nu au salariati cota fiind mentinuta la 3%); scutirea de impozit pe profit, in primii 10 ani de activitate, a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare; scutirea de la plata impozitului pe venit pentru salariatii sezonieri cu contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni ce desfasoara activitati dintre cele prevazute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati (activitati privind hoteluri si alte facilitati de cazare, restaurante, baruri, catering si altele);
•    O.U.G. nr. 84/2016 privind in special: extinderea aplicarii facilitatii de scutire de impozit a profitului reinvestit si asupra dreptului de utilizare a programelor informatice si aplicarea nelimitata in timp a acestei facilitati fiscale; stabilirea unui regim fiscal de deducere integrala a unor cheltuieli, atat la calculul impozitului pe profit, cat si al venitului net anual supus impozitului pe venit, efectuate de operatorii economici pentru elevii din sistemul de invatamant profesional si tehnic, precum si neimpozitarea beneficiilor primite de acesti elevi; reducerea valorii capitalului social pentru care persoanele juridice pot aplica optiunea pentru plata impozitului pe profit; reglementarea unui regim special pentru agricultori si alte dispozitii in materie de TVA; scutirea de la plata impozitelor pe cladiri, teren si mijloace de transport pentru bunurile detinute in comun cu sotii/sotiile de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. In privinta Codului de procedura fiscala, printre noutatile aduse de aceasta ordonanta de urgenta se numara: in materia stingerii prin plata a creantelor fiscale – precizarea documentelor acceptate ca dovada a efectuarii si a datei platii, informatiile minime obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda si posibilitatea transmiterii lor prin mijloace electronice, precum si obligativitatea verificarii de catre institutia publica a incasarii sumelor si emiterea deciziei de recuperare in caz de neincasare sau de neconfirmare a lor de catre institutiile prin care s-a initiat plata; modificarea unor dispozitii privind organele competente sa solutioneze contestatiile in cazul executarii silite; schimbul automat obligatoriu de informatii privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer.

Cartea Codul fiscal. Codul de procedura fiscala este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie de editie.

Codul fiscal

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 

Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii 

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal 

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul V. Impozitul pe dividende 

Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii 

Anexele nr. 1‑4

Titlul III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

Titlul IV. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente 

Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul V. Venituri din investitii 

Capitolul VI. Venituri din pensii 

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Capitolul X. Venituri din alte surse 

Capitolul XI. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 

Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul V. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii 

Sectiunea a 3‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice 

Sectiunea a 4‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)‑f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Sectiunea a 5‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente 

Sectiunea a 6‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente 

Capitolul III. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii 

Sectiunea a 3‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului 

Sectiunea a 4‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din pensii, in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice aflate sub protectia sau in custodia statului, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Sectiunea a 5‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

Sectiunea a 6‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 

Sectiunea a 7‑a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse 

Sectiunea a 8‑a. Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse 

Sectiunea a 9‑a. Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 10‑a. Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g)‑o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse 

Capitolul IV. Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in cazul persanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Capitolul V. Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Capitolul VI. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Capitolul VII. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei 

Sectiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul 

Sectiunea a 3‑a. Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 

Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale 

Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene 

Sectiunea a 2‑a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii 

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania 

Capitolul III. Impozitul pe reprezentante 

Capitolul IV. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri 

Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Titlul VII. Taxa pe valoarea adaugata 

Capitolul I. Definitii 

Capitolul II. Operatiuni impozabile 

Capitolul III. Persoane impozabile 

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa 

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor 

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii 

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VIII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Regimul accizelor armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Nivelul si calculul accizelor 

Sectiunea a 3‑a. Obligatiile platitorilor de accize 

Sectiunea a 4‑a. Alcool si bauturi alcoolice 

Sectiunea a 5‑a. Tutun prelucrat 

Sectiunea a 6‑a. Produse energetice 

Sectiunea a 7‑a. Energie electrica 

Sectiunea a 8‑a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 9‑a. Regimul de antrepozitare

Sectiunea a 10‑a. Destinatarul inregistrat 

Sectiunea a 11‑a. Expeditorul inregistrat 

Sectiunea a 12‑a. Importatorul autorizat 

Sectiunea a 13‑a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica 

Sectiunea a 14‑a. Scutiri de la plata accizelor 

Sectiunea a 15‑a. Restituiri de accize 

Sectiunea a 16‑a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 17‑a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 

Sectiunea a 18‑a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa 

Sectiunea a 19‑a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 

Sectiunea a 20‑a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia 

Sectiunea a 21‑a. Marcarea si colorarea motorinei 

Sectiunea a 22‑a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate 

Capitolul III. Contraventii si sanctiuni

Capitolul IV. Infractiuni 

Titlul IX. Impozite si taxe locale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren 

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 

Capitolul VIII. Taxe speciale 

Capitolul IX. Alte taxe locale 

Capitolul X. Alte dispozitii comune 

Capitolul XI. Sanctiuni 

Capitolul XII. Dispozitii finale 

Titlul X. Impozitul pe constructii 

Titlul XI. Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei24 feb. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini720
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul penal+CPP_ 9 FEBRUARIE 2017
Indisponibila
Codul muncii. Legea dialogului social - ian  2017

Codul muncii. LDS si 12 legi uzuale, act. 16.01.2017

editie ingrijita si adnotata de Marius Eftimie
19,00 RON
Indisponibila
Codul de procedura civila si 12 legi uzuale- Actualizat 21 martie 2017

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale, act.17.01.2017

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 17/2017 – Roxana Stanciu
27,00 RON