Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala. Actualizat 1 februarie 2023

Cuprinde modificarile aduse prin Legea nr. 34/2023, Legea nr. 39/2023 si O.G. nr. 16/2023
ISBN/ISSN: 978-606-27-2198-5
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 90,00 RON
58,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

Volumul Codul fiscal. Codul de procedura fiscala reuneste cele doua acte normative de baza in materia fiscalitatii, actualizate cu modificarile si completarile la zi. Textele codurilor sunt corelate cu intreaga legislatie conexa, prin indicarea la nivelul fiecarui articol a ordinelor care contin instructiuni si proceduri de aplicare emise de Ministerul Finantelor Publice, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de alte autoritati cu atributii de reglementare in domeniu. 

Editia de fata integreaza ultimele modificari si completari aduse celor doua coduri prin Legea nr. 370/2022 pentru aprobarea O.G. nr. 16/2022 (M. Of. nr. 1228 din 20 decembrie 2022), Legea nr. 34/2023 (M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2023), Legea nr. 39/2023 (M. Of. nr. 40 din 13 ianuarie 2023), O.U.G. nr. 188/2022 (M. Of. nr. 1272 din 29 decembrie 2022), O.G. nr. 16/2023 (M. Of. nr. 86 din 31 ianuarie 2023), dintre care mentionam:
•    extinderea facilitatii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit (fiind incluse investitiile in active utilizate in activitatea de productie si procesare si activele reprezentand retehnologizare);
•    majorarea cotei impozitului pe dividende de la 5% la 8%;
•    modificarea conditiilor pentru incadrarea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor (stabilirea plafonului la 500.000 de euro, anterior acesta fiind de 1.000.000 de euro, cerinta de a avea minimum un salariat etc.);
•    posibilitatea persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul HoReCa de a opta pentru plata impozitului pe veniturilor microintreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit;
•    eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice privind veniturile realizate din salarii ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere in domeniul hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor sau barurilor;
•    scutirea de la plata impozitului pe venit pentru sectorul constructii pentru venituri brute calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 4.000 de lei lunar (anterior acesta fiind de 3.000 de lei);
•    introducerea in categoria cheltuielilor deductibile limitat a contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive si a abonamentelor ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, platite in scopul personal al contribuabilului;
•    scutirea de la plata impozitului pe venit si a CASS pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara doar a salariatilor cu contract individual de munca;
•    modificarea plafonului de la care se datoreaza CASS si a bazei anuale de calcul al CASS in cazul anumitor contribuabili – persoane care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura etc. – la 6 salarii minime brute pe tara (anterior fiind de 12 salarii minime brute pe tara).
•    majorari de cote ale TVA pentru anumite produse sau domenii (bauturi nealcoolice care contin adaos de zahar sau alti indulcitori sau aromatizate, servicii de restaurant si de catering, activitati de cazare hoteliera) sau reducerea in cazul altora (livrari de lemn de foc, livrare si instalare de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de incalzire cu emisii scazute de inalta eficienta);
•    consolidarea capacitatii si eficacitatii structurilor de control fiscal, pentru a preveni frauda fiscala nationala si transfrontaliera si evaziunea fiscala;
•    noi dispozitii in domeniul schimbului de informatii fiscale si al procedurilor de raportare si de diligenta fiscala.

Ca in toate lucrarile noastre de legislatie, fiecare cod este insotit de o tabla de materii detaliata si de un index alfabetic. 
Codul fiscal. Codul de procedura fiscala este tiparita in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset.

Codul fiscal

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal
Capitolul III. Definitii
Capitolul IV. Reguli de aplicare generala

TITLUL II. IMPOZITUL PE PROFIT

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal
Capitolul III. Aspecte fiscale internationale
Capitolul III1. Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne
Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Capitolul IV1. Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit
Capitolul V. Impozitul pe dividende
Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii

TITLUL III. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

TITLUL IV. IMPOZITUL PE VENIT

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Venituri din activitati independente
Capitolul II1. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Capitolul V. Venituri din investitii
Capitolul VI. Venituri din pensii
Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc
Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Capitolul X. Venituri din alte surse
Capitolul XI. Venitul net anual impozabil
Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica
Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale
Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale

TITLUL V. CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat
     Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii
     Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii
     Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice
     Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)-f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state
     Sectiunea a 5-a. Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala
     Sectiunea a 6-a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala
Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
     Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate
     Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie
     Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului
     Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si al veniturilor din pensii
     Sectiunea a 5-a. Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154
     Sectiunea a 6-a. Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2)
     Sectiunea a 7-a. Abrogata
     Sectiunea a 8-a. Abrogata
     Sectiunea a 9-a. Abrogata
     Sectiunea a 10-a. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizeaza venituri, precum si de alte persoane fizice care opteaza pentru plata contributiei
Capitolul IV. Abrogat
Capitolul V. Abrogat
Capitolul VI. Abrogat
Capitolul VII. Abrogat
Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale
     Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene
     Sectiunea a 2-a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii
Capitolul IX. Contributia asiguratorie pentru munca

TITLUL VI. IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INFIINTATE IN ROMANIA

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania
Capitolul III. Impozitul pe reprezentante
Capitolul IV. Abrogat
Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

TITLUL VII. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Capitolul I. Definitii
Capitolul II. Operatiuni impozabile
Capitolul III. Persoane impozabile
Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
Capitolul VII. Baza de impozitare
Capitolul VIII. Cotele de taxa
Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa
Capitolul X. Regimul deducerilor
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei
Capitolul XII. Regimuri speciale
Capitolul XIII. Obligatii
Capitolul XIV. Dispozitii comune
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii

TITLUL VIII. ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE

Capitolul I. Regimul accizelor armonizate
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Nivelul si calculul accizelor
     Sectiunea a 3-a. Obligatiile platitorilor de accize
     Sectiunea a 4-a. Alcool si bauturi alcoolice
     Sectiunea a 5-a. Tutun prelucrat
     Sectiunea a 6-a. Produse energetice
     Sectiunea a 7-a. Energie electrica
     Sectiunea a 8-a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize
     Sectiunea a 9-a. Regimul de antrepozitare
     Sectiunea a 10-a. Destinatarul inregistrat
     Sectiunea a 11-a. Expeditorul inregistrat
     Sectiunea a 12-a. Importatorul autorizat
     Sectiunea a 121-a. Monitorizare si control
     Sectiunea a 13-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica
     Sectiunea a 14-a. Scutiri de la plata accizelor
     Sectiunea a 15-a. Restituirea si remiterea
     Sectiunea a 16-a. Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize
     Sectiunea a 17-a. Deplasarea si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum
      Subsectiunea 1. Achizitii realizate de persoane fizice
      Subsectiunea a 2-a. Procedura care trebuie urmata in cazul deplasarilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo in scopuri comerciale
      Subsectiunea a 3-a. Vanzarea la distanta
      Subsectiunea a 4-a. Distrugeri si pierderi
      Subsectiunea a 5-a. Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
     Sectiunea a 18-a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa
     Sectiunea a 19-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat
     Sectiunea a 20-a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia
     Sectiunea a 21-a. Marcarea si colorarea motorinei
     Sectiunea a 22-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate
Capitolul III. Contraventii si sanctiuni
Capitolul IV. Infractiuni

TITLUL IX. IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri
Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole
Capitolul VIII. Taxe speciale
Capitolul IX. Alte taxe locale
Capitolul X. Alte dispozitii comune
Capitolul XI. Sanctiuni
Capitolul XII. Dispozitii finale

TITLUL X. IMPOZITUL PE CONSTRUCTII

TITLUL XI. DISPOZITII FINALE

Codul de procedura fiscala

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala
Capitolul II. Principii generale de conduita in administrarea creantelor fiscale
Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale

TITLUL II. RAPORTUL JURIDIC FISCAL

Capitolul I. Dispozitii privind raportul juridic fiscal
Capitolul II. Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale

TITLUL III. DISPOZITII PROCEDURALE GENERALE

Capitolul I. Competenta organului fiscal central
Capitolul II. Competenta organului fiscal local
Capitolul III. Alte dispozitii privind competenta
Capitolul IV. Actele emise de organele fiscale
Capitolul V. Administrarea si aprecierea probelor
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Informatii si expertize
     Sectiunea a 3-a. Inscrisurile si constatarea la fata locului
     Sectiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
     Sectiunea a 5-a. Colaborarea dintre autoritatile publice
     Sectiunea a 6-a. Sarcina probei
Capitolul VI. Termene
Capitolul VII. Transmiterea cererilor de catre contribuabili/platitori si identificarea acestora in mediul electronic

TITLUL IV. INREGISTRAREA FISCALA

TITLUL V. STABILIREA CREANTELOR FISCALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Dispozitii privind decizia de impunere
Capitolul III. Dispozitii privind declaratia fiscala
Capitolul IV. Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
Capitolul V. Despre evidentele fiscale si contabile
Capitolul VI. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale

TITLUL VI. CONTROLUL FISCAL

Capitolul I. Inspectia fiscala
Capitolul II. Controlul inopinat
Capitolul III. Controlul antifrauda
Capitolul IV. Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central
Capitolul V. Verificarea documentara
Capitolul VI. Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central

TITLUL VII. COLECTAREA CREANTELOR FISCALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire
Capitolul III. Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare
Capitolul IV. Inlesniri la plata
     Sectiunea 1. Instituirea posibilitatii acordarii inlesnirilor la plata
     Sectiunea a 2-a. Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central
Capitolul IV1. Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central
Capitolul V. Garantii
Capitolul VI. Masuri asiguratorii
Capitolul VII. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere restituirea
Capitolul VIII. Stingerea creantelor fiscale prin executare silita
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Executarea silita prin poprire
     Sectiunea a 3-a. Executarea silita a bunurilor mobile
     Sectiunea a 4-a. Executarea silita a bunurilor imobile
     Sectiunea a 5-a. Executarea silita a altor bunuri
     Sectiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor sechestrate
Capitolul IX. Cheltuieli
Capitolul X. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita
Capitolul XI. Contestatia la executare silita
Capitolul XII. Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati
Capitolul XII1. Dispozitii aplicabile cazurilor speciale de executare silita
Capitolul XIII. Dispozitii speciale privind colectarea

TITLUL VIII. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE

Capitolul I. Dreptul la contestatie
Capitolul II. Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare
Capitolul III. Dispozitii procedurale
Capitolul IV. Solutii asupra contestatiei

TITLUL IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR FISCALE GENERATE DE INTERPRETAREA SI APLICAREA ACORDURILOR SI CONVENTIILOR CARE PREVAD EVITAREA/ELIMINAREA DUBLEI IMPUNERI

Capitolul I. Procedura amiabila in baza acordurilor sau conventiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate
Capitolul II. Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana

TITLUL X. ASPECTE INTERNATIONALE

Capitolul I. Cooperarea administrativa in domeniul fiscal
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii
§1. Schimbul de informatii la cerere
§2. Schimbul automat obligatoriu de informatii
§3. Schimbul spontan de informatii
     Sectiunea a 3-a. Alte forme de cooperare administrativa
§1. Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative
§2. Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane
§3. Notificari administrative
§4. Rezultatul utilizarii informatiilor
§5. Schimbul de experienta si de bune practici
     Sectiunea a 4-a. Conditii aplicabile cooperarii administrative
     Sectiunea a 5-a. Relatiile cu Comisia Europeana
     Sectiunea a 6-a. Relatiile cu tarile terte
     Sectiunea a 7-a. Dispozitii generale si finale
Capitolul II. Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii
     Sectiunea a 3-a. Asistenta pentru notificarea documentelor
     Sectiunea a 4-a. Masurile asiguratorii sau de recuperare
     Sectiunea a 5-a. Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta
     Sectiunea a 6-a. Dispozitii finale
Capitolul III. Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a conventiilor internationale la care Romania este parte

TITLUL XI. SANCTIUNI

TITLUL XII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei17 feb. 2023
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini872
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata